Sobota, 24. júl, 2021 | Meniny má VladimírKrížovkyKrížovky

Divínsky Boyard dobyli po tretíkrát deti z Podpoľania

Atraktívna súťaž podporuje prevenciu kriminality školákov prostredníctvom vzdelávania, hier a pohybu v prírode.¶

Radosť víťazov z Hriňovej.Radosť víťazov z Hriňovej. (Zdroj: Z albumu Jána Sivoka)

DIVÍN. September bol pod ruinami stredovekého hradu Divín v znamení dobýjania Divínskeho Boyardu. Konal sa tu IV. ročník rovnomennej súťaže, určenej pre deti vo veku 11 – 15 rokov, spojenej so vzdelávaním v oblasti prevencie kriminality, s pohybom a pobytom detí v prírode. Organizátorom súťaže je JASIV, občianske združenie so sídlom v Divíne, a hlavnými spoluorganizátormi sú obec Divín, Základná škola Divín a Osvetové stredisko správy kultúrnych pamiatok – Divín.

Súťaží sa v krásnom prostredí

Cieľom súťaže je od jej vzniku (2015) podporovať prevenciu kriminality školákov prostredníctvom vzdelávania, hrami a pohybom v prírode, cieľavedomým a koordinovaným pôsobením na vývoj vnímania, správania a konania žiakov II. stupňa základných škôl. Súťaž teda spája pohyb detí v prírode s hrami a s inovatívnymi prvkami vzdelávania a osvety vo vybraných oblastiach prevencie kriminality. Prebieha v malebnom prostredí obce Divín, známej množstvom zaujímavých kultúrnych pamiatok, ale aj rôznorodosťou terénu v okolí svojho centra. Takto vytvorená scenéria v krásnom a jedinečnom prostredí obce Divín a do nej situovaná realizácia súťaže Divínsky Boyard každoročne predznamenávajú pre deti neopakovateľný príbeh plný zážitkov, odvíjajúci sa z absolvovania súťaže a návštevy tejto stredovekej klenotnice Novohradu, ktorou obec Divín nepochybne je.

Skryť Vypnúť reklamu

Nevyhrávajú jednotlivci, ale tímy

Od roku 2016 organizujeme súťaž dvojkolovo. V dvoch semifinálových kolách sa predstaví spolu 12 základných škôl z okresov Lučenec, Poltár, Detva a Zvolen. Úspešné tri školy z každého z nich postúpia do finále. Každú školu reprezentuje spolu 20 detí, do Divína teda prichádza spolu 240 detí odhodlaných zdolať nástrahy a prekážky Divínskeho Boyardu.

Na semifinálové kolá (20. – 21. 9. 2018) prijali pozvanie ZŠ Divín, ZŠ Lovinobaňa, ZŠ s MŠ Cinobaňa, ZŠ Lučenec (Halič-ská 7), ZŠ Lučenec (Vajanského), Súkromná základná škola so Súkromným gymnáziom Lučenec (1. semifinále) a ZŠ Kriváň, ZŠ Hriňová (Školská), ZŠ Hriňová – Krivec, ZŠ Poltár (Školská) a ZŠ s MŠ Halič (2. semifinále). Každá škola vytvorila 4 družstvá po 5 žiakov z 5. – 9. ročníka v kombinácii chlapci – dievčatá. Na súťažiacich čakala zaujímavá trasa Divínskeho Boyardu so štartom a cieľom na nádvorí Zichyho kaštieľa.
Cieľom Divínskeho Boyardu je okrem podpory prevencie kriminality posilňovať u detí kolektívneho ducha, naučiť ich vzájomnej pomoci a podpore, keď starší potiahne mladšieho, silnejší slabšieho.

Skryť Vypnúť reklamu

V Divínskom Boyarde od jeho začiatku platí, že nevyhrávajú jednotlivci, ale tímy, ktoré najlepšie zvládnu pripravenú súťažnú trasu. Tú museli postupne absolvovať všetky družstvá, ktoré reprezentovali seba, ale aj svoju školu, keďže podstatný bol výsledok za školu ako celok. Deti po trase postupovali podľa mapky na hracích kartách, ktoré dostali na štarte.

Krátke vzdelávacie zastávky

Semifinálová trasa obsahovala 10 zastavení, na ktorých druž-stvá absolvovali krátke vzdelávanie vo vybranej oblasti prevencie kriminality, následne krátky vedomostný test a netradičnú športovú aktivitu. Za všetko získavali body, ktoré sa im započítavali do celkového hodnotenia.

Súčasťou trasy bol Adrenalínový park pod Veľkým vrchom s novými preliezačkami a prekážkami. Deti boli nútené na trase čítať z mapy a orientovať sa v priestore. Na vytvorených zastaveniach na ne čakali prednášky a rozhovory z vybraných oblastí prevencie kriminality, napríklad majetková kriminalita a vandalizmus, drogy, omamné a návykové látky, ďalej téma poškodzovania a ohrozovania ľudských práv a hanobenia ľudskej rasy, a tiež imigrácia a obchodovanie s ľuďmi. Po absolvovaní adrenalínového parku ich čakala oblasť kyberšikanovania a hrozby sociálnych sietí. Cieľom bolo, aby deti pochopili, že voľný čas sa dá tráviť aj inak ako chatovaním pri počítačoch alebo hrami, a tak sa vyhnúť dôsledkom ohrození virtuálneho sveta. I na to slúži vybudovaný adrenalínový park na okraji lesa nad obcou.

Skryť Vypnúť reklamu

V historickom centre Divína na deti čakali prezentácie činností Policajného zboru SR, Finančnej správy SR – Colného úradu a Záchranného a hasičského zboru SR (HaZZ) a zdravotníckych záchranárov zo Strednej zdravotníckej školy v Lučenci. Deti sa dozvedeli pravidlá a postupy záchrany života pri dopravných nehodách i iných nešťastiach. Pracovníci Finančnej správy SR – Colného úradu deťom predviedli ukážky zbraní a technického vybavenia, ktoré používajú pri svojej práci, čo viac zaujalo, pochopiteľne, chlapcov.

V miestnom parku sa dozvedeli deti o týraní, šikanovaní a zneužívaní detí, rodinných problémoch a problémoch v kolektívoch.

Na parkovisku pri Zichyho kaštieli, kde bola téma Dopravná výchova a bezpečnosť cestnej premávky, ich okrem teoretickej prezentácie čakala aj novinka tohto ročníka Divínskeho Boyardu – vybudované dopravné ihrisko s inštruktorom z autoškoly a možnosť reálnej aplikácie dopravných predpisov v praxi – kruhový objazd, križovatky, priechod pre chodcov, železničný priechod a plno dopravných značiek – to boli nástrahy počas jazdy na kolobežkách. Okrem toho si mali deti možnosť vyskúšať simulátor opilosti a vďaka tomu pochopiť hrozby a nebezpečenstvo alkoholu za volantom a pri cestnej premávke.

Počas obidvoch semifinálových dní mali deti okrem absolvovania hlavnej súťaže možnosť na nádvorí Zichyho kaštieľa a v priestoroch školského dvora ZŠ Divín absolvovať rôzne netradičné športové disciplíny (hod puckou, hod súdkom od piva, letné lyže pre dvoch, slepecké lano, streľba z megapraku, skok cez švihadlo so záťažou, hádzadlo, beh s muším videním, väzenský beh, chodúle, drepy na pologuli, boj o územie so štítom, stredoveké nosenie vedier, väzenské drepy, pretláčanie fit loptami v kruhu, palcátovanie na lavičke), za ktoré získavali body a následne boli zaradení do zlosovania bohatej a zaujímavej tomboly.

Spestrenie v podobe penovej párty

Keďže sa nám „podarilo zabezpečiť“ i nádherné slnečné, pre koniec septembra netypické teplé a príjemné počasie, počas oboch semifinálových dní bola po chutnom obede pre všetkých zúčastnených príjemnou odmenou penová párty v podaní príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Lučenec. No pravdou je, že na málokom z detí, ktoré neodolalo vábeniu, ostala suchá nitka... .
Pred vyhlásením výsledkov semifinálových kôl súťaže čakalo na deti výchovno-hudobné pásmo – koncert v podaní dua Jaro Gažo a Radko Pažej z Občianskeho združenia Škola života. Program, zameraný na tému medziľudských vzťahov, intolerancie či uprednostňovania virtuálneho priateľstva, doplnený spevom a hudbou známych moderných piesní, udržal v deťoch po penovej párty pozitívnu emóciu a rozprúdil krv v žilách všetkých prítomných.

Do finále postúpili školy, ktoré získali najviac bodov spolu za všetky svoje družstvá. Z prvého semifinále súťaže postúpili: ZŠ Divín, ZŠ Lučenec (Vajanského) a Súkromná ZŠ spolu so Súkromným gymnáziom Lučenec.

Z druhého semifinále postúpili: ZŠ Kriváň, ZŠ Hriňová (Školská) a ZŠ Hriňová – Krivec. Za umiestnenie na stupňoch víťazov školy získali poháre, diplomy a medaily. Všetky deti získali pamätný list, účastnícku medailu a rôzne ceny a prezenty od partnerov súťaže, hlavne od Raiffeisen BANK, Finančnej správy SR a BECEP-u. Ocenené boli aj najlepšie družstvá.

Finále súťaže Divínsky Boyard bolo v piatok 28. septembra 2018. Rozšírená finálová boyardová trasa, nové adrenalínové atrakcie v Adrenalínovom parku pod Veľkým vrchom, pripravené zaujímavé tvorivé dielne, ukážky záchranných či bezpečnostných zložiek a zaujímavý kultúrny program – to všetko lákalo na finále 6 úspešných škôl zo semifinálových kôl.

Nástrahy finálovej trasy

V piatok od skorého rána organizátori posilnení tímom študentov zo Strednej odbornej školy pedagogickej v Lučenci usilovne pripravovali všetky súťažné a mimosúťažné aktivity. Počasie bolo opäť na jednotku, a tak nič nebránilo slávnostnému otvoreniu finále IV. ročníka Divínskeho Boyardu. Na štart sa postavilo 24 družstiev zo 6 škôl, pripravených zdolať nástrahy finálovej trasy, ktorá bola dlhšia, zaujímavejšia a adrenalínovejšia. Súťažiacich čakalo na nej 15 športových disciplín – prechod na chodúľoch, streľba z kuše a luku, štafetové preteky na kolobežkách, tandemové lyžovanie na tráve, väzenský beh cez prekážky, igelitové labyrinty, streľba z megapraku na cieľ, pyramídový beh, hod bandaskami s vodou, prechod medzi 2 dubmi po lanovej stene.

Súťažiaci na trase absolvovali fyzicky náročnejší Adrenalínový park pod Veľkým vrchom a následne zdolali i samotný Veľký vrch. Ten výstup im veru dal zabrať. Za jednotlivé disciplíny získavali druž-stvá body, ktorých najvyšší počet určil víťaza. Celkovým víťazom sa stala škola, ktorej družstvá získali spolu najviac bodov.

Na parkovisku pri Zichyho kaštieli boli pre deti pripravené ukážky pracovníkov FALCK, záchranná, a. s., – záchrannej zdravotnej služby a ďalšie prekvapenie pre deti – simulátor prevrátenia pri dopravnej nehode, ktorý nám poskytlo Ministerstvo dopravy a výs-tavby SR – Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky. Súčasťou finále boli aj príslušníci HaZZ, ktorí deťom ukázali technické vybavenie potrebné pri hasení požiarov, záchrane životov a majetku obyvateľov a pripravili pre deti rôzne zau-jímavé aktivity. Počas celého dňa sa mohli deti na nádvorí Zichyho kaštieľa pod vedením pani učiteľky Mgr. Ludmily Štupákovej venovať rôznym aktivitám v tvorivých dielňach – vyrábali vlastné magnetky, zlaté poháriky, pojmovú mapu kriminality, vypaľované prívesky z dreva, ozdobné zošity, náramky s menom, riešili rôzne hlavolamy, hrali šach a rôzne spoločenské hry. Najkrajším odkazom IV. ročníka Divínskeho Boyardu bol deťmi namaľovaný obraz s motívom súťaže a odtlačkami detských rúk ako odkaz ich spolupráce, spoločného úsilia a dosiahnutého výsledku.

Adrenalín aj akcia

Kým sa spočítavali body súťažiacich, na námestí neďaleko Zichyho kaštieľa bolo všetko pripravené na adrenalínovú a akčnú ukážku zásahovej jednotky Finančnej správy SR – Colnej stanice Banská Bystrica, ktorá rozsiahlej diváckej kulise predviedla na autách akčnú naháňačku drogových dílerov s ich zadržaním, odzbrojením a odvezením v putách. Nechýbalo napätie, streľba, sirény a majáky, akčnosť a, samozrejme, šťastný koniec odmenený potleskom nadšených detí. Zaujímavým zážitkom pre ne bola i prezentácia policajných psovodov a ukážky z ich aktivít zameraných na dolapenie páchateľa či pri ochrane majetku a života ľudí.

Po adrenalínovom čísle finálového dňa súťaže Divínsky Boyard nasledovalo dlhoočakávané kultúrne vystúpenie. Ošiaľ medzi deťmi spôsobil príchod Dominiky Mirgovej, exfinalistky speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar. Počas jej koncertu sa spievalo, skákalo, tancovalo a oči detí priam žiarili nedočkavosťou, kedy získajú od Dominiky podpis či spoločné selfie.

Vyhlásenie víťazov

Nuž a po odchode speváckej hviezdy a miláčika detí nadišiel dlho očakávaný okamih – vyhlásenie víťazov IV. ročníka súťaže Divínsky Boyard. Ako je už známe, na Divínskom Boyarde neprehráva nik – každá škola získala za účasť vo finále darčeky a prezenty od partnerov a organizátorov podujatia, pamätnú medailu a pamätný list. Všetci žiaci za účasť vo finále získali rôzne vecné dary a prezenty od partnerov súťaže. Členovia družstiev umiestnených na prvých troch miestach získali medaily, diplomy a voľné vstupy do AQUATERMAL Dolná Strehová. Okrem toho členovia družstva na treťom mieste získali darčeky od Banskobystrického samosprávneho kraja, členovia družstva na druhom mieste získali darčeky od spoločnosti ADIENT Slovakia, s. r. o., odštepný závod Lučenec, a členovia družstva umiestneného na prvom mieste získali vecné ceny od Ministerstva vnútra SR, odboru Prevencie kriminality.

Absolútnym víťazom IV. ročníka Divínskeho Boyardu sa tretíkrát stala ZŠ s MŠ Hriňová (Školská), na druhom mieste skončila ZŠ Divín a na treťom mieste ZŠ Kriváň. Každá škola na stupňoch víťazov získala ročnú licenciu antivírusového programu od Nadácie ESET. Všetkým srdečne blahoželáme.

Bez podpory by to nešlo

Celková organizácia a príprava Divínskeho Boyardu by nebola možná bez podpory a finančnej pomoci partnerov, ktorí prispeli k jej plnohodnotnému zabezpečeniu. Najvýznamnejšími partnermi IV. ročníka tejto súťaže boli Ministerstvo vnútra SR – Rada vlády SR pre prevenciu kriminality a Ministerstvo financií SR. Projekt bol tiež realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Vzdelávanie v oblasti dopravnej výchovy a bezpečnosti cestnej premávky finančne podporili Ministerstvo dopravy a výstavby SR – oddelenie BECEP a Nadácia Volkswagen Slovakia. Projekt sa uskutočnil aj vďaka podpore Nadácie M-Market. Medzi hlavných partnerov projektu patrí aj Raiffeisen BANK a spoločnosti Babičkin dvor, a. s., STRABAG, s. r. o., SPODSTAV, spol. s r. o., a Ipeľské tehelne, a. s. Všetkým patrí za ich finančnú a materiálnu podporu, ale aj za vyjadrenú dôveru naše veľké úprimné ĎAKUJEME.

Samozrejme, naše poďakovanie si zaslúžia i reklamní partneri tejto súťaže uvedení nižšie, ktorí na jej organizáciu prispeli finančne alebo materiálovo, podobne ako aj produktoví a gastro partneri.

Zvlášť sa chceme poďakovať marketingovým a mediálnym partnerom súťaže Divínsky Boyard, ktorí sa svojimi aktivitami starajú o šírenie dobrého mena tejto súťaže.

Za odbornú podporu projektu touto cestou ďakujeme Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru (PZ) SR v Banskej Bystrici, Okresnému riaditeľstvu PZ SR v Lučenci, Obvodnému oddeleniu PZ Lovinobaňa, Krajskému riaditeľstvu HaZZ v Banskej Bystrici, Okresnému riaditeľstvu HaZZ v Lučenci, Dobrovoľnému hasičskému zboru v Divíne, Finančnej správe SR – Colným úradom v Lučenci a v Banskej Bystrici, Strednej zdravotníckej škole v Lučenci a spoločnosti FALCK, záchranná, a. s., Košice za odborné zabezpečenie časti aktivít projektu a praktické ukážky svojich činností a Strednej odbornej škole pedagogickej v Lučenci za pomoc pri zabezpečovaní animačných aktivít počas finále súťaže.

Obci Divín patrí poďakovanie za poskytnutie pozemkov a priestorov, na ktorých prebiehala súťaž a pomoc pri technickej príprave súťaže. Osvetovému stredisku správy kultúrnych pamiatok – Divín ďakujeme za prípravu priestorov nádvoria Zichyho kaštieľa. V neposlednom rade naše poďakovanie patrí všetkým zamestnancom ZŠ Divín – pedagogickým za zabezpečenie vzdelávacích aktivít projektu a nepedagogickým za pomoc a činnosť pri ostatných aktivitách projektu.
Osobitné poďakovanie chceme vysloviť vedeniu ZŠ Divín – Mgr. Anete Zvarovej a Mgr. Anne Králikovej.

Veľké ĎAKUJEME patrí hlavne pani učiteľke Mgr. Ludmile Štupákovej a všetkým deťom, ktoré koordinovala, za aktívny prístup a prípravu športových a voľnočasových aktivít detí, t. j. pri zabezpečení netradičných športových aktivít a tvorivých dielní počas celej súťaže. Bez nej by Divínsky Boyard nebol na takej vysokej úrovni, ako je dnes. Naše ďakujeme patrí aj kuchárom pri guľáši, registrátorom súťažiacich, moderátorkám podujatia či ľuďom za kamerou a s fotoaparátmi.

Špeciálne poďakovanie musíme vysloviť Ing. Jozefovi Dankovi za pomoc pri príprave, tvorbe, montáži a stavbe Adrenalínového parku pod Veľkým vrchom a prípravu všetkých technických a konštrukčných zariadení na trase Divínskeho Boyardu. Spolu s pani učiteľkou Mgr. Ludmilou Štupákovou predstavujú dva piliere, na ktorých stojí rozsah, úroveň a kvalita súťaže Divínsky Boyard. Všetkým menovaným, ale i nemenovaným ľuďom, ktorí prispeli k príprave, organizácii a úspešnej realizácii IV. ročníka Divínskeho Boyardu patrí ešte raz veľké ĎAKUJEME.

Mottom IV. ročníka súťaže Divínsky Boyard bolo: „Preventívne proti kriminalite vzdelávaním, pohybom a športovo, spoločne a tímovo“. Súťaž svojimi aktivitami smeruje od klasického vzdelávania z tried a zo školských priestorov a prináša novú formu vzdelávania detí v prírode spojenej s pohybom, hrami, a súťažami, čím pri-spieva k budovaniu zdravého životného štýlu, rozvoju pohybových aktivít a telesnej kultúry detí, k budovaniu tímového ducha, súdržnosti a vzájomnej podpory v kolektívoch prioritne u detí II. stupňa základných škôl. Tento rok priniesla praktické ukážky zásahov colníkov, možnosť vyskúšať si pobyt v aute počas jeho simulovaného prevrátenia pri dopravnej nehode, čo bežne deti nemajú možnosť vidieť. I takýto zaujímavý a pre deti zážitky ponúkajúci bol IV. ročník súťaže Divínsky Boyard 2018.

Fotografie, videá a základné informácie o súťaži nájdete na www.divinskyboyard.sk.

Najčítanejšie na My Novohrad

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti
 2. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 3. Od Česka až po Jadran
 4. VÚB banka ešte viac posilní leasingové služby
 5. Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani cez prázdniny
 6. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci
 7. Nikto im nezatlieska. Koľko medailí získajú Slováci v Tokiu?
 8. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 9. Deti často nie sú na letnú škôlku alebo tábor vhodne pobalené
 10. Pätnásť miest v Rakúsku na letné potulky
 1. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 2. Riziko úrazov je počas letných prázdnin vyššie
 3. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 4. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 5. Tatravagónka Poprad ponúka stabilnú prácu a kariérny rast
 6. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 7. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 8. Svet bude fungovať na dátach a tie sú pre Slovensko priorita
 9. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti
 10. VÚB banka ešte viac posilní leasingové služby
 1. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 12 024
 2. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 6 582
 3. Vedci skúmali slovenskú magnéziovú minerálku. Výsledok prekvapí. 6 206
 4. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 5 889
 5. Pätnásť miest v Rakúsku na letné potulky 5 572
 6. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie 3 874
 7. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci 3 294
 8. Od Česka až po Jadran 3 186
 9. Nový Volkswagen Polo GTI prináša radosť z jazdy s dvojlitrom! 2 737
 10. Nikto im nezatlieska. Koľko medailí získajú Slováci v Tokiu? 2 406
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Ipeľ sa splavuje po hrádzu v Kalonde, kde si záujemcovia nechajú svoje autá a odtiaľ ich odvezú aj s loďami na miesto štartudo Holiše.

Príjemné osvieženie a nevšedné pohľady na rieku Ipeľ ponúka v letných horúčavách táto sezónna aktivita.


(rv) 5 h
Včelnica Včelí kRaj v Liešnici je miestom kam smerujú mnohí zvedaví turisti.

Obec Kokava nad Rimavicou aktuálne realizuje svoju najväčšiu investíciu v tomto roku.


TASR 8 h
Cyklista Lukáš Kubiš.

V pretekoch s hromadným štartom budú Slovensko v sobotu 24. júla reprezentovať Juraj Sagan a Lukáš Kubiš.


TASR 19 h
Ilustračné foto.

Záchranné zložky zasahujú v Jarabej.


19 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Oznamovateľ upozornil na hrubé porušenie technológie pri realizácii havarijného chladiaceho systému.


TASR 23 h

Muža aktuálne obvinili z nedovoleného ozbrojovania.


4 h

Na miesto udalosti smeruje zisťovateľ príčin požiarov.


20 h

Dagmar Kačírekovú nahradí na poste prednostu okresného úradu Rastislav Kňaze.


23. júl

Už ste čítali?