Sobota, 16. október, 2021 | Meniny má VladimíraKrížovkyKrížovky

VÍKENDOVÝ SERIÁL: Baníctvo zmenilo časť Novohradu (tretí diel)

Vznikol vďaka nemu aj nový okres.

Hnedouhoľné baníctvo zažilo v Novohrade vzostup, ale aj doslovný pád. Administratívna budova Bane Dolina pred jej demolíciou.Hnedouhoľné baníctvo zažilo v Novohrade vzostup, ale aj doslovný pád. Administratívna budova Bane Dolina pred jej demolíciou. (Zdroj: Radovan Vojenčák)

LUČENEC. V spolupráci s Mišom Šestákom z občianskeho združenia Priatelia histórie Novohradu prinášame v našom nepravidelnom, ale dlhodobom seriáli rôzne zabudnuté udalosti z dejín nášho regiónu, ktoré sa každoročne dostanú v podobe príspevkov do Zborníka zo stretnutia priateľov histórie. Stretnutie sa síce vlani nekonalo, ale vďaka mnohým podporovateľom sa jeho vydávanie nezastavilo a aj podujatie sa možno uskutoční v náhradnom termíne na jar tohto roku.

Zborník je plný zaujímavých príspevkov, z vybraných vám prinesieme skrátené ukážky. Zborník sa dá okrem základnej verzie získať aj v limitovanej dvojzväzkovej podobe, kde sú ďalšie príspevky, ktoré sa nezmestili do pôvodnej. Obidve verzie možno získať aj na mailovej adrese: kniha.hornohrad @gmail.com.

Skryť Vypnúť reklamu

V príspevku „Hnedouhoľné baníctvo v okrese Veľký Krtíš v jednom ľudskom živote“ sa etnografka Gemersko-malohontského múzea Ľudmila Pulišová pozrela na fenomén, ktorý výrazne zmenil časť nášho regiónu. Dnes prinášame dokončenie jej rozprávania.

Dôsledky banskej činnosti

Hnedouhoľné baníctvo v okrese Veľký Krtíš je už súčasťou histórie. U ľudí prechádza do spomienok. U niekoho sa spájajú s nostalgiou, so spomienkami na mladosť, na najlepšie roky života. U iných je baníctvo pri spätnom pohľade kulisou ich životov, hoci v minulosti tu temer všetko bolo banícke. Veľký Krtíš bol baníckym mestom, ktoré vzniklo ako priamy dôsledok banskej činnosti a rozvoja baníctva. Prvé bytové domy boli v tom čase na baníckom sídlisku postavené pre baníkov a ich rodiny. Ako prvé boli vybudované objekty na dnešnej Baníckej ulici.

Skryť Vypnúť reklamu

Jednou z prvých stavieb na novovybudovanom baníckom sídlisku bolo banícke učilište. Banícke sa nazývali autobusy, ktoré zvážali baníkov do Bane Dolina na zmeny takmer zo všetkých smerov okresu. Podnikovým periodikom, ktoré do roku 1972 plnilo aj úlohu regionálneho periodika, bolo Slovo Baníka. Futbalový klub bol a je Baník Veľký Krtíš.

Súvisiaci článok VÍKENDOVÝ SERIÁL: Baníctvo zmenilo časť Novohradu (druhý diel) Čítajte 

Celý rad ďalších športových oddielov niesol označenie Baník a banský podnik ich zastrešoval. Symbolika mesta a okresu bola čiastočne banícka. Jedným z najväčších sviatkov a slávností bol Banícky jarmok s oslavami Dňa baníkov. Rozličné typy súťaží, od športových až po kultúrno-spoločenské, organizovaných vo Veľkom Krtíši, niesli názov Banícky kahan alebo O banícky kahan alebo O banícky kahanec. V meste bolo vybudované kino Baník. Novovybudovaný jediný hotel bol najskôr pomenovaný hotel Baník, neskôr hotel Dolina, v kontexte názvu Baňa Dolina.

Skryť Vypnúť reklamu

V týchto viac než 70 rokoch, v pomyselnom jednom ľudskom živote, zažíval človek v priestore okresu Veľký Krtíš dynamický rozvoj takmer vo všetkých oblastiach života.

Aj keď ide len o modelový príklad ľudského života, ľudia, ktorí v tomto priestore žili, boli nielen svedkami, ale i súčasťou množstva zmien. Počas jedného ľudského života boli svedkom premeny rýdzo poľnohospodárskeho regiónu.

Ako dieťa mohol zažiť vznik banského podniku. Ako rástol, zažil jeho rozvoj, zrod baníckeho sídliska a vznik mesta, jeho masívnu výstavbu, zažil zmeny na úrovni okresov, zánik jednej obce a osady, tiež stavebné uzávery obcí. Bol svedkom rozvoja športu, kultúry, zdravotníctva, priemyslu, ale aj vzniku okresného mesta a nového okresu. A sám sa na tomto rozvoji podieľal.

Na konci svojho života mohol byť svedkom aj postupného úpadku baníctva a jeho definitívneho konca. Zažil rozvoj a zánik hnedouhoľného baníctva, čo v prípade iných oblastí Slovenska s rudným baníctvom bolo záležitosťou storočí a často desiatok generácií. Až banský podnik v tomto priestore po prvýkrát výraznejšie poskytol pracovné možnosti mimo poľnohospodárstva.

Nová identita

Nezanedbateľnými faktormi boli aj dobré zárobky baníkov, ktoré napomohli zlepšiť sociálnu situáciu často dovtedy tých najmenej zvýhodnených či menej majetných skupín obyvateľstva, ktoré patrili k prvým pracovníkom banského podniku.

Sformovala sa nová identita obyvateľov okresu, tiež mesta Veľký Krtíš, ale i sídiel, kde podstatná časť mužov pracovala v banskom podniku. Baníctvo malo vplyv na rozvoj dopravy a infraštruktúry. Podnietilo a potiahlo rozvoj ďalších priemyselných odvetví v tomto priestore. Na určitej úrovni sa prejavilo aj v zmenách krajinného rázu.

Potreba odvozu uhlia pritiahla do priestoru okresu železničnú trať, hoci s problematickým až unikátnym napojením cez územie Maďarska.
Trať viedla do Malých Stracín a v roku 1978 dostalo železničné napojenie aj mesto Veľký Krtíš. Železnica pozitívne pôsobila aj na vznik a existenciu iných priemyselných podnikov. Jej postupný úpadok a zánik osobnej dopravy bol bezprostredne naviazaný na úpadok baníctva a priemyslu po roku 1989.
V každom rozvoji je vždy obsiahnutý aj prvok deštrukcie. V dôsledku rozmachu ťažby zanikla obec Selce s osadou Suchý Bukovec.

V určitom období sa reálne uvažovalo, že v budúcnosti budú vysťahované a asanované aj časti, resp. celé obce Dolné aj Horné Strháre. Napokon zanikla „len“ časť obce Dolné Strháre – Tabáň. Stavebná uzávera sa dotkla napríklad Dolných Strhár alebo mestečka Modrý Kameň, pre ktoré to znamenalo na isté obdobie absenciu možnosti rozvoja. Vplyvom poddolovania čiastočne zmenila svoju pôvodnú podobu aj krajina. Baníctvo bolo tiež za rozvojom kultúry a športu.
Pod značkou TJ Baník v rôznych obdobiach súťažili futbalisti, volejbalisti, zápasníci, pästiari, šachisti, strelci či orientační bežci a dosahovali pozoruhodné výkony.

Na počiatku odborného školstva v okrese bolo banícke učilište zo začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia, ktorého objekt bol dostavaný ako jeden z prvých objektov baníckeho sídliska. Baníctvo bolo aj na počiatku vzniku rekreačných zariadení. Tento typ infraštruktúry dovtedy v priestore absentoval. Rekreačné zariadenie Bane Dolina a pioniersky tábor v Koprovnici budoval v šesťdesiatych rokoch 20. storočia banský podnik, baníci tu pracovali často i počas voľných sobôt.

Vďaka bani aj známe kúpalisko

Na počiatku termálneho kúpaliska v Dolnej Strehovej bol jeden z množstva geologických prieskumných vrtov, ktorými sa zisťovali zásoby hnedého uhlia začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia. Objavený bol termálny prameň. Pri zrode myšlienky jeho využitia pre rekreačné účely bol bývalý pracovník Modrokamenských uhoľných baní v Pôtri Pavel Hudec. V dôsledku ďalšieho geologického vrtu v blízkosti Horných Strhár bol na isté obdobie miestnou atrakciou gejzír.

Pri bani pracoval výtvarný a fotografický krúžok alebo ochotnícke divadlo. Dlhé roky reprezentovala podnik i okres banícka dychovka.
Baníctvo v tomto priestore bolo aj na počiatku pravidelného vydávania periodickej tlače. Podnikové cyklostylované noviny Budovateľ Modrokamenska začali vychádzať takmer vzápätí po vzniku Modrokamenských uhoľných baní v Pôtri v roku 1951. Až v roku 1954 začalo periodikum vychádzať tlačou v tlačiarni. V tom čase už nieslo názov Slovo Baníka a neinformovalo len o dianí v podniku, ale i v celom okrese. Bolo tak predchodcom týždenníka Pokrok.

Rýchla zmena

Mestá jestvujúce na Slovensku sa formovali a existovali storočia. Veľký Krtíš mal na transformáciu z malej dediny, na sformovanie a etablovanie sa len niekoľko desiatok rokov. V roku 1950 mal Veľký Krtíš 792 obyvateľov. Obyvateľstvo samotného Veľkého Krtíša sa za 40 rokov, od roku 1950 do roku 1990, zväčšilo 18-násobne. Vekovou štruktúrou bol Veľký Krtíš mestom mladých ľudí.

Baníctvo spôsobilo sformovanie sa mesta a okresu a ich rozvoj až do úrovne etablovania sa, keď ani postupný zánik baníctva už nemal dopad, ktorý by mal za následok ich zásadný úpadok alebo až úvahy smerujúce k opodstatnenosti existencie tohto okresu. Je to málo, alebo veľa na jeden ľudský život? Ťažko povedať. V každom prípade sa na príklade ľudského života celá táto história a udalosti, z ktorých pozostáva, veľmi dobre vynímajú a nadobúdajú celkom iný rozmer. Možno ľudský. Možno i emotívny.

Na Slovensku by sme azda len ťažko hľadali priestor a sídla v ňom, kde by ľudia zažili toľko zmien a premien, ako to bolo v prípade mesta a okresu Veľký Krtíš. Všetky tieto zmeny a procesy boli súčasťou životov ľudí a minulosti priestoru až tak, že v skutočnosti nemusí dôjsť ani k ich uvedomeniu. Možno to tak aj má byť.

Občas je však dobré si minulosť so všetkými jej osobitosťami a zvláštnosťami pripomenúť aj trochu iným spôsobom, než je len súbor dátumov a údajov.
Hľadanie takýchto a podobných súvislostí bolo súčasťou realizácie projektu „Dokumentácia zaniknutého hnedouhoľného baníctva v okrese Veľký Krtíš a naň naviazaných fenoménov“, ktorý bol realizovaný v roku 2019 z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Zlikvidovaním stôp po banskej činnosti a odstránením aj administratívnej budovy Bane Dolina odišlo do minulosti aj obdobie, keď heslo „Ja som baník, kto je viac!“ nebolo len frázou, ale bolo naplnené tvrdou prácou baníkov a v neposlednom rade aj obeťami, ktoré si baňa čas od času vyžiadala.

Mohlo by vás zaujímať: Budova ľahla k zemi, na niekdajšiu živiteľku rodín zostali len spomienky Čítajte 

Najčítanejšie na My Novohrad

Inzercia - Tlačové správy

 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať
 2. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 3. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 4. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 5. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov
 6. Ľudia v núdzi potrebujú pomoc, nakúpte potraviny aj pre nich
 7. K online predplatnému získate 30€ na nákup v sieti Intersport
 8. ŠFRB:Výstavbu a kúpu nájomných bytov podporujeme reálnymi krokmi
 9. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma
 10. Bratislavu bude sprevádzať luxus
 1. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 2. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 3. Wüstenrot rástol v predaji životného i neživotného poistenia
 4. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 5. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 6. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov
 7. S deťmi za zdravím do Vysokých Tatier
 8. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 9. Šetrenie energie v domácnosti: Diaľkové meranie pomáha sporiť
 10. Projekt „Zdravé oči už v škôlke“ pomáha zachrániť zrak deťom
 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 10 346
 2. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 9 438
 3. V centre Bratislavy je na predaj 5-izbový apartmán. Takto vyzerá 5 904
 4. Bratovražedná vojna navždy zmenila Ameriku 5 492
 5. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 4 712
 6. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 4 224
 7. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma 3 700
 8. Bratislavu bude sprevádzať luxus 3 663
 9. Chceš sa podieľať na tvorbe novín? Pridaj sa k nám 3 326
 10. Aký polystyrén je najlepší na zatepľovanie? Sivý robí divy 3 033

Blogy SME

 1. Anton Sládek: Dunaj XII. Pohľady z hradného vrchu.
 2. Anton Kovalčík: Ako sa (ne)bojuje za sociálnu spravodlivosť.
 3. Štefan Vidlár: "Chudobný" zbohatlík
 4. Eva Gallova: Nevšimli sme si, že bol Deň starých rodičov
 5. Irena Šimuneková: Sedliská - Podčičava
 6. Irena Šimuneková: Po hradoch - 47. Čičva
 7. Eduard Gemza: Človek je bytosť bio-psycho-sociálna a aj tvor spoločenský
 8. Michaela Hustá: Herliansky gejzír - (ne)zabudnutá pamiatka?
 1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 17 334
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 8 610
 3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 6 933
 4. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 6 145
 5. Karol Labaš: S čím sa Richard Raši verejne nechváli 5 925
 6. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 3 678
 7. Peter Chudý: Pribudnú ďalšie „biele kone“ v policajnej uniforme, prečo vyšetrovateľka Santusová neabsolvovala detektor lži, aké sú dôvody jej konca na inšpekcii? 3 674
 8. Stanislav Martinčko: Ide 17.10. Smer-SD do Rimavskej Soboty ďakovať sebe sám za dobre odvedenú robotu ?? 3 312
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 2. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 6. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 7. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Jelšava získala ocenenie od ZMOS. Vyzdvihli dlhoročnú prácu so znevýhodnenými komunitami.

Pripravovaná stratifikácia siete slovenských nemocníc, ako aj nová súdna mapa výrazne zasiahnu do života tohto okresu.


TASR 20 h
Pri vodnej nádrži Ľadovo.

Cieľom samosprávy je využiť okolie vodnej nádrže aj počas zimných mesiacov, preto tu plánuje bežkársku dráhu či vytvorenie priestoru na sánkovanie.


SITA 15. okt
Zo zápasu

Poltár privíta lídra štvrtej ligy, Fiľakovo, Lučenec a Rimavská Sobota vycestujú na ihriská súperov.


15. okt
Biobeh vinohradmi vstupuje do svojho tretieho ročníka.

Vo Veľkom krtíši sa nielen bežci vydajú na trať lemovanú vinicami.


(vr) 15. okt

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Nemocnica začala očkovať medzi prvými.


MOJ a 1 ďalší 14. okt

V okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany zaevidovali až 80 percentný nárast počtu prípadov.


23 h

Náhoda zariadila, že práve v čase výročia našli diela umelca, ktoré boli roky nepoznané.


14. okt

Výhody čakajú najmä martinských seniorov. Prvé dopravné karty sa začnú na predajných miestach vydávať už dnes.


Henrieta Paulovičová 14. okt

Blogy SME

 1. Anton Sládek: Dunaj XII. Pohľady z hradného vrchu.
 2. Anton Kovalčík: Ako sa (ne)bojuje za sociálnu spravodlivosť.
 3. Štefan Vidlár: "Chudobný" zbohatlík
 4. Eva Gallova: Nevšimli sme si, že bol Deň starých rodičov
 5. Irena Šimuneková: Sedliská - Podčičava
 6. Irena Šimuneková: Po hradoch - 47. Čičva
 7. Eduard Gemza: Človek je bytosť bio-psycho-sociálna a aj tvor spoločenský
 8. Michaela Hustá: Herliansky gejzír - (ne)zabudnutá pamiatka?
 1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 17 334
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 8 610
 3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 6 933
 4. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 6 145
 5. Karol Labaš: S čím sa Richard Raši verejne nechváli 5 925
 6. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 3 678
 7. Peter Chudý: Pribudnú ďalšie „biele kone“ v policajnej uniforme, prečo vyšetrovateľka Santusová neabsolvovala detektor lži, aké sú dôvody jej konca na inšpekcii? 3 674
 8. Stanislav Martinčko: Ide 17.10. Smer-SD do Rimavskej Soboty ďakovať sebe sám za dobre odvedenú robotu ?? 3 312
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 2. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 6. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 7. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu