Štvrtok, 21. október, 2021 | Meniny má UršuľaKrížovkyKrížovky

Začalo povinné sčítanie ľudí, zbytočné vášne vyvolávajúca otázka dvoch národností v ňom zostala

Vyjadril sa nielen k nej primátor Fiľakova, Attila Agócs.

Na snímke logo ŠÚ k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021Na snímke logo ŠÚ k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 (Zdroj: TASR)

LUČENEC/FIĽAKOVO Od pondelka 15. februára až do 31. marca prebieha prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov. Tomuto sčítaniu predchádzalo sčítanie domov, ktoré vykonávali samosprávy. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pár týždňov pred sčítaním sa na pomyselný stôl položila opäť otázka národnostných menšín, keďže sa po prvý krát v sčítaní môžu ľudia prihlásiť k dvom národnostiam.

„Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt," uvádza Štatistický úrad SR /ŠÚ SR/ na svojej oficiálnej stránke a dodáva, že za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Skryť Vypnúť reklamu

V sčitovacom formulári sa majú uvádzať údaje platné k 1.1. 2021.

Po prvý krát sa obyvateľ sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.

„Sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu SODB 2021, ktorá bude počas doby sčítania obyvateľov dostupná pre operačné systémy Android a iOS," upozorňujú štatistici a pripomínajú, že samosčítanie je rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia privátnej zóny obyvateľov.

Obyvateľom Slovenskej republiky môže byť osoba akejkoľvek národnosti! „Nezamieňajte si preto pojem „štátne občianstvo“ či „štátna príslušnosť“ s pojmom „národnosť“. Môžete byť obyvateľom Slovenskej republiky a zároveň mať napríklad bulharskú národnosť," vyzýva Štatistický úrad. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 má podľa jeho slov poskytnúť jedinečnú príležitosť, a to po prvýkrát uviesť svoju národnosť a zároveň uviesť aj ďalšiu národnosť.

Skryť Vypnúť reklamu

Opäť rozvírený prach

Ohľadom tejto možnosti sa koncom januára rozpútala tak ako aj pri predchádzajúcich sčítaniach v ére samostatnosti diskusia smerujúca na najpočetnejšiu národnostnú menšinu žijúcu na Slovensku a to maďarskú.

Pomohol k tomu fakt, že Štatistický úrad Slovenskej republiky predložil dňa 29. 1. 2021 na medzirezortné pripomienkové konanie Opatrenie LP/2021/38 Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR), ktorým by došlo k zmene opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 44/2020 Z. z. o charakteristikách. Zjednodušene povedané mala sa vypustiť so sčítania práve možnosť uvedenia druhej národnosti.

„Predložením materiálu na medzirezortné pripomienkové konanie sa ŠÚ SR rozhodol poskytnúť priestor na diskusiu alebo na verejné vyjadrenie zástupcom menšín," tvrdia štatistici a dodávajú, že počas lehoty predkladania pripomienok sa do medzirezortného pripomienkového konania zapojilo viacero subjektov s pripomienkami.

Skryť Vypnúť reklamu

„Pripomienkové konanie ukázalo, že súčasne platný koncept sčítania národností nie je možné v takom krátkom období pred termínom sčítania zmeniť. Dve otázky o národnosti tak zostávajú v platnosti," pripomínajú štatistici. Najdôležitejšou úlohou ŠÚ SR je podľa nich realizovať kvalitný a vyčerpávajúci zber údajov tak, aby politiky štátu mali k dispozícii objektívne dáta na ďalší rozvoj Slovenska.

„Naším cieľom je odbornosť, nie politizovanie témy. Ak je obyvateľ zneistený búrlivou diskusiou, je zber a kvalita dát, ktoré obyvateľ poskytne - ohrozený. Na to, aby obyvateľ pravdivo otázku (alebo otázky) vyplnil, musí mať dôveru, že jeho odpoveď pomôže právam národnostných menšín v SR," reagoval Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Ako pristúpiť k národnostnej otázke

V našom regióne je príkladom mesta kde žije početná maďarská národnosť Fiľakovo, opýtali sme sa jeho primátora Attilu Ágocsa ako vníma sčítanie aj národnostnú otázku.

V čom vnímate dôležitosť a zmysel takéhoto sčítania z pohľadu občana a aj samosprávy?

Sčítanie obyvateľstva vygeneruje každých desať rokov momentku, ktorá komplexne svedčí o aktuálnom stave spoločnosti. Dané demografické údaje hovoria a sociálnych, ekonomických ale aj kultúrnych pomeroch občanov a domácností. Porovnaním údajov z jednotlivých sčítaní sa dajú vyčítať aj vývojové trendy, ktoré pomáhajú politikom tak na celoštátnej, ako aj na regionálnej úrovni, plánovať a nastavovať verejné politiky. U nás na juhu je dôležité zistiť počty príslušníkov národnostných menšín, lebo na základe nich sú priznávané v obciach jazykové práva minorít.

Bude mesto pomáhať nejakým spôsobom starším (osamelým) obyvateľom pri vyplňovaní sčítacích formulárov?

Áno. Obyvatelia, ktorí budú mať potiaže so sčítaním, či už z dôvodu chýbajúceho technického vybavenia, internetu či iných objektívnych príčin, budú môcť využiť služby dvoch kontaktných miest (mestský úrad a komunitné centrum) počas ich prevádzkových hodín. K dispozícii budú aj mobilní asistenti sčítania.

Prečo si myslíte, že otázka ohľadom druhej národnosti dokáže ešte stále vyvolať rozruch?

Považujem za dôležité načrtnúť situáciu, v akej sa táto otázka dostala na stôl. Pri poslednom sčítaní v roku 2011 sa celoštátne neprihlásilo k žiadnej národnosti 7% obyvateľstva. Vo Fiľakove dosiahlo toto číslo výšku 14,26%, lebo sa 1543 občanov nevedelo rozhodnúť, či si má dať zapísať maďarskú alebo slovenskú, rómsku alebo maďarskú národnosť. V predchádzajúcich rokoch prebiehala na Slovensku po vzore ostatných štátov V4 o tejto otázke odborná diskusia so zapojením predstaviteľov menšín a rozhodlo sa o zaradení otázky o druhej národnosti do dotazníka.

Tento krok však vyvolal medzi národnejšie ladenými predstaviteľmi maďarskej menšiny veľký rozruch. Začali tvrdiť, že tu niekto presadzuje zmiešanú identitu a vyhlasovať, že sa boja o čistotu identít menšín, čo je podľa mňa úplne nerelevantné. Treba pochopiť, že ak má niekto len jednu identitu, či už slovenskú, maďarskú alebo inú, tak si zapíše len tú a nevyplní druhú časť otázky. Tak učiním aj ja. Nikto takýchto obyvateľov na nič nenahovára. Ale v našom multietnickom stredoeurópskom priestore musíme myslieť aj na rodiny a ľudí, ktorí sa viažu k dvom národnostiam.

U nás sa to týka hlavne ľudí žijúcich v slovensko-maďarských zmiešaných manželstvách, maďarsky hovoriacich Rómov, či potomkov niekedy tu žijúcich a asimilovaných židovských, moravských, českých, poľských či nemeckých rodín. Podľa aktuálneho stavu sa budú môcť v priraďovacom vzťahu – teda nie v zmysle prvotná a druhotná národnosť, ani nie mix národností - prihlásiť k jednej aj druhej národnosti.

Ich príslušnosť nebude od tohto ich rozhodnutia menej čistá, menej hodnotná, alebo zmiešaná v negatívnom zmysle slova, bude skôr presnejšie pomenovaná a pre jednotlivca žijúceho v takejto rodinnej situácii uspokojivejšia, pričom ako spoločnosť dostaneme oveľa presnejší obraz o vlastnej pestrofarebnosti. Takýto obraz možno ľuďom, ktorí chcú vidieť svet v čiernobielom, nevyhovuje.

V čom je dôležité podľa vás aby ľudia nepociťovali strach z tejto otázky a aby sa prihlásili k svojej národnostnej menšine?

Najväčšie pochybnosti sú okolo interpretácie výsledkov. Očakávame však, že sa v prípade ľudí, ktorí si priznajú dve národnosti, rovnocenne zarátajú obe. Nemalo by to teda negatívne ovplyvniť počet príslušníkov menšín a ich jazykové práva, skôr naopak. Počet Slovákov žijúcich v Maďarsku sa vďaka zavedeniu takto sformulovanej otázky zvýšil medzi rokmi 1990 a 2011 na tri a pol násobok.

Viacerí občania žijúci v zmiešaných rodinách sa možno boja priznať príslušnosť k menšine aj preto, že vidia, ako nacionalisti triedia ľudí na dobrých a zlých príslušníkov, napríklad na dobrých a zlých Maďarov. Tohto sa ale nikto báť nemusí, veď výsledky sčítania sú na konci procesu anonymizované.

Čo by do budúcna pomohlo, aby sa stále nevyťahovala tzv. maďarská karta v takýchto okamihoch?

Maďarská karta je vždy produktom nacionalizmu, či už z jednej, alebo z druhej strany. Ako etnológ, ktorý vedecky študoval otázky identity, odsudzujem všetky formy nacionalizmu, nacionalizmu maďarského, slovenského a aj v zárodkoch sa objavujúceho rómskeho.

Mali by sme vychádzať z toho, že má každý právo sa priznať k svojmu pôvodu, čo nemôže byť stigma, ale nemôže byť ani dôvodom na to, aby sa niekto cítil byť nadradení. V okolitých regiónoch žijeme spolu stáročia a je len na nás, aké toto spolužitie bude. Ak budeme budovať naďalej na vzájomnej úcte a snažiť sa o spoločný rozvoj regiónu, vzťahy budú fungovať a nebudeme sa musieť venovať „národne zafarbeným“ politickým kartám.

Fiľakovo je príkladom národnostne (i etnicky) zmiešaného mesta, vnímate v ňom výraznejšie problémy z dôvodu toho, že sa niekto cíti ako hrdý príslušník jednej alebo druhej národnosti?

Keď som pred šiestimi rokmi nastupoval do funkcie primátora, mal som pocit, že sa príslušníci jednotlivých národností obývajúcich mesto dosť izolujú. Ako keby si každý prihrieval len tú svoju kultúrnu a politickú polievočku.

Ja sa snažím presadzovať myšlienku toho, že na lokálnej úrovni máme vychádzať predovšetkým z povedomia miestnej identity, teda máme sa správať ako hrdí Fiľakovčania, ktorí majú spoločné historické vedomie a spoločné plány, a potom si nech každý pestuje tú svoju etnickú identitu v Csemadoku, Matici slovenskej, prípadne v nejakom rómskom občianskom združení.

Osoba primátora má v takejto etnickej mozaike dôležitú symbolickú úlohu, má totiž prepájať a nie rozdeľovať.

Najčítanejšie na My Novohrad

Inzercia - Tlačové správy

 1. 4 hi-tech inovácie, ktoré zmenia Slovensko
 2. Nechajte kryptomeny na Fumbi
 3. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 4. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 5. Ako zamestnať cudzinca: Čo musíte vedieť a na čo si dať pozor
 6. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite
 7. Šéf Accenture: Nie je nič nezvyčajné, že mám paralelne dva mítingy naraz
 8. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 9. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom
 10. Vyberte sa s nami za strašidlami. Žiadny strach, bude to zábava
 1. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 2. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 3. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 4. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 5. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 6. Vyberte sa s nami za strašidlami. Žiadny strach, bude to zábava
 7. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom
 8. 5. ročník Trhu kože bude po prvý raz aj v Košiciach
 9. Stanovisko Asociácie moderných benefitov k TK RÚZ
 10. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 22 792
 2. Ako budú tento rok vyzerať vianočné dôchodky a kedy ich vyplatia 14 143
 3. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 8 167
 4. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato 5 838
 5. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 5 828
 6. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 735
 7. Prichádzame o pamiatky? Obnoviť všetky by trvalo 180 rokov 3 348
 8. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 3 025
 9. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma 2 824
 10. Bratislavu bude sprevádzať luxus 2 609

Blogy SME

 1. Symptomedica: Nezhubné nádory hrubého čreva a riziko malígneho zvrhnutia.
 2. Adam Sipos: Taliban sa za 20 rokov nezmenil, je však sofistikovaný a chce legitimitu. Inak neprežije
 3. Rudolf Pado: Čo Vlčan netuší alebo vedome ignoruje
 4. Juraj Halička: Supervýkonné a dokonale presné, také sú naše oči
 5. INEKO: Koronakríza sa v roku 2020 podpísala pod nárast dlhu miest zo 180 na 197 eur na obyvateľa
 6. Miroslav Židek: Čím sú čísla?
 7. Anna Záhorčáková: Vymysli appku, ktorá zlepší svet!
 8. Jan Pražák: Budeš se nám starat o dítě, maminko
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 31 130
 2. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 6 677
 3. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 6 132
 4. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 960
 5. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 5 868
 6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 675
 7. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 4 917
 8. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 4 654
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Prinášame rozhovor s Michalom Mertinyákom, výkonným riaditeľom Únie ligových klubov, ktorá je strešným orgánom najvyššej futbalovej súťaže


5 h
Ilustračné foto.

Na tieto sviatky bude pripravený z estetického a bezpečnostného hľadiska lepšie ako po minulé roky.


TASR 17 h
Hlavná cesta vedúca Lučencom smerom od Haliče sa dočká rekonštrukcie tá prinesie so sebou dopravné obmedzenia.

Budeme sa musieť pripraviť na dopravné obmedzenia.


(vr) 22 h
Cesta k vodnej nádrži Ľadovo sa dočkala nového asfaltového povrchu.

Už dnes by mali byť ukončené práce na ceste vedúcej k rekreačnej zóne Ľadovo.


(vr) 23 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Muža bez respirátora policajti najskôr vyviedli z budovy Klientskeho centra Okresného úradu v Prievidzi a následne ho za pomoci donucovacích prostriedkov spacifikovali. Zatiaľ čo verejnosť postup polície kritizuje, oni sa obhajujú a situáciu vysvetľujú.


20. okt

Môžu sa majitelia bytov brániť pred fajčiarmi na balkónoch? S otázkami sme sa obrátili na právnika, bytového správcu i realitného makléra.


18. okt

Od podelka sa bude najprísnejšími pravidlami riadiť až desať okresov v krajine.


a 1 ďalší 20. okt

Zlyhanie softvéru označila za dezinformáciu.


23 h

Blogy SME

 1. Symptomedica: Nezhubné nádory hrubého čreva a riziko malígneho zvrhnutia.
 2. Adam Sipos: Taliban sa za 20 rokov nezmenil, je však sofistikovaný a chce legitimitu. Inak neprežije
 3. Rudolf Pado: Čo Vlčan netuší alebo vedome ignoruje
 4. Juraj Halička: Supervýkonné a dokonale presné, také sú naše oči
 5. INEKO: Koronakríza sa v roku 2020 podpísala pod nárast dlhu miest zo 180 na 197 eur na obyvateľa
 6. Miroslav Židek: Čím sú čísla?
 7. Anna Záhorčáková: Vymysli appku, ktorá zlepší svet!
 8. Jan Pražák: Budeš se nám starat o dítě, maminko
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 31 130
 2. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 6 677
 3. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 6 132
 4. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 960
 5. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 5 868
 6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 675
 7. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 4 917
 8. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 4 654
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu