Streda, 21. apríl, 2021 | Meniny má ErvínKrížovkyKrížovky

VÍKENDOVY SERIÁL: Čítanie medzi riadkami prezrádza viac o menej známej grófke Zichy

O málo známej príslušníčke rodu, ktorý vlastnil divínske panstvo sa dá dozvedieť len z dopisov.

 Poľovnícky portrét grófky Kataríny Zichy. Poľovnícky portrét grófky Kataríny Zichy. (Zdroj: _Múzeum Otta Hermana v Miškolci)

LUČENEC. V spolupráci s Mišom Šestákom z občianskeho združenia Priatelia histórie Novohradu prinášame v našom nepravidelnom, ale dlhodobom seriáli rôzne zabudnuté udalosti spojené s naším regiónom, ktoré sa každoročne dostanú v podobe príspevkov do Zborníka zo stretnutia priateľov histórie. Stretnutie sa síce vlani nekonalo, ale vďaka mnohým podporovateľom sa jeho vydávanie nezastavilo.

Zborník je plný zaujímavých príspevkov, z vybraných vám prinesieme skrátené ukážky, okrem základnej verzie sa dá získať aj v limitovanej dvojzväzkovej podobe, kde sú ďalšie príspevky, ktoré sa nezmestili do pôvodnej. Obidve verzie sú k dostaniu aj na mailovej adrese kniha.hornohrad @gmail.com.

Skryť Vypnúť reklamu

Dnes sa začítame do neskráteného príspevku Erika Koncza ...Tvoja verná manželka, grófka Zichy Katica. K životu grófky Kataríny Zichy. A skúsime čítať aj medzi riadkami.

Výskum každodennosti

Šľachta, šľachtické prostredie a takmer všetko k nim prináležiace púta roky nemalú pozornosť odbornej i laickej verejnosti. Výskum šľachtickej spoločnosti možno pomyselne rozdeliť na dva prúdy.

Prvým prúdom je bádanie základných poznatkov, ktoré následne môže autor uviesť do širšieho kontextu regionálnych, národných či svetových dejín.
Druhý prúd môže byť braný len ako istý doplnok prvého prúdu. My však zastávame názor, že sa jedná o niečo osobitné, niečo všedné a jedinečné zároveň. Druhý prúd predstavuje výskum tzv. každodennosti, resp. interného života šľachty. Práve z každodennosti užšej spoločnosti v danom období si vieme urobiť obraz o širšej spoločnosti v rovnakom čase a priestore.

Skryť Vypnúť reklamu

K obom prúdom vychádzajú, nielen na Slovensku, zaujímavé články, štúdie či monografie, venované známym i menej známym šľachtickým rodom, ako aj viacerým aspektom ich života.

Ku každodennosti zaiste patrí aj komunikácia, ktorá prebieha nielen v ústnej, ale aj v písomnej podobe. Zaujímavým prameňom k životu šľachty, v našom prípade aristokracie, je jej vzájomná korešpondencia. Z korešpondencie sa možno dozvedieť množstvo rôznych zaujímavých informácií, o to viac, keď poznáme kontext a vieme čítať medzi riadkami.

Zichyovci v Novohrade

Zichyiovci do 17. storočia nepatrili medzi typický rod pôsobiaci na území Novohradu. Najstarší známi predkovia rodu pochádzajú z prostredia Zalianskej stolice a následne pôsobenie rodu možno pozorovať najmä v Šomoďskej a Železnej stolici.

Skryť Vypnúť reklamu

V 17. storočí rod zažil azda najväčší rozmach. Pavol I. Zichy získal ďalšie majetky v Belehradskej a Vesprémskej stolici. Pavlov syn, Štefan I. Zichy, nielenže získal pre seba a svojich dedičov od Leopolda I. grófsky titul, ale aj úspešne zveľadil rodinný majetok, čím sa mu podarilo rod pozdvihnúť k jedným z najbohatších aristokratických rodov v Uhorsku.

V rámci majetkového zisku v roku 1684 gróf Štefan I. Zichy získal od Leopolda I. za 35-tisíc zlatých divínske panstvo a o dva roky neskôr za 18-tisíc zlatých kúpil na panstvo dedičné právo pre mužských potomkov svojho rodu. Divínske panstvo zdedil v roku 1693 gróf Adam Zichy, scestovaný uhorský aristokrat, zastávajúci vyššie úradnícke funkcie v Uhorsku, ktorý však zomrel nešťastnou smrťou v roku 1701.

Gróf Adam mal štyri deti, dvoch synov Karola a Františka a dve dcéry Máriu Zuzanu a Katarínu. Zo synov sa dospelosti dožil len Karol, ktorý zastával vyššie úradnícke funkcie v Uhorsku, no zomrel ako 51-ročný v roku 1741 bez mužských potomkov. Gróf Karol I. Zichy pred smrťou vyhlásil divínske panstvo za seniorát, čím panstvo dedil najstarší mužský člen rodu Zichy. Z dcér Adama Zichyho sa dospelosti pravdepodobne dožila len Katarína, známa ako Zichy Katica.

Manžela jej vybrali

Katarína Zichy bola mladšou dcérou grófa Adama a jeho druhej ženy Terézie Rózy Jakusith. Narodila sa niekedy v období od konca roka 1699 do začiatku roka 1701. O mladom veku Kataríny vieme rozprávať len hypoteticky. Kataríne sa pravdepodobne dostala tradičná výchova aristokratickej dámy. Pôsobenie Kataríny medzi smrťou jej otca a rokom 1721 sa viaže pravdepodobne k jej matke, ktorá sa vydala za grófa Juraja Erdődyho, no taktiež nevylučujeme pôsobenie pri svojom bratovi v Divíne alebo Topoľčiankach.

Z tradícií aristokracie vyplýval aj výber vhodného manžela, vhodného nielen postavením, pôvodom, ale aj majetkom či perspektívou. Manželské zväzky aristokracie by sme vo všeobecnosti mohli charakterizovať ako fyzické spojenie dvoch ľudí, vychádzajúce z ekonomického riešenia alebo politického spojenectva medzi dvoma rodmi. Citové väzby v tomto prípade nehrali takmer žiadnu rolu, predpokladalo sa totiž, že sa skôr či neskôr vyvinú. Zároveň bolo dôležitým atribútom aj veno nevesty, ktoré Katarína zaiste mala.

V roku 1721 bola Katarína už manželkou Pavla II. Balassu. Sama Katarína začala od tohto obdobia používať aliančný erb rodov Balassa a Zichy. Tento erb máme vyobrazený na niekoľkých Kataríniných pečatiach z dvadsiatych rokov 17. storočia. Možno na nich pozorovať dva oválne štíty, v prvom doprava obrátený korunovaný drak, dookola ovinutý okolo hlavy tura, ktorú sprevádzajú medzi rohmi hviezdička a pod ňou položený polmesiac. V druhom oválnom štíte grécky tlapovitý kríž, obopnutý z koruny vyrastajúcimi jeleními parohmi, okolo erbov dvaja na seba pozerajúci orli; nad erbami listová grófska korunka.

Katarína v období manželstva prebývala buď v Orlovom, v kaštieli Balassovcov, alebo v Topoľčiankach u svojho brata Karola. Manželia Balassovci mali spolu aspoň dve deti, synov Mikuláša a Jozefa. Mikuláš sa narodil v Orlovom, v roku 1721, pravdepodobne začiatkom decembra. Z listov vyplýva, že Katarína trpela vo svojom živote buď častými chorobami, alebo jednou chronickou. V listoch manželovi a svokre často nachádzame zmienku o jej zlepšujúcom alebo zhoršujúcom sa stave.

V tomto svojom životnom údele našla oporu nielen v manželovi, ale aj vo svojej svokre Márii Perényi. No dobrý vzťah Kataríny a Márie sa formoval len pomaly. Koncom roka 1721 ešte Katarína písala Pavlovi: „Môj drahý poklad, anjelik, zlatý Pán, nezabudni Pani, jej Milosť poprosiť, aby nám bola dobrou matkou a pomohla, v čom sa bude dať, len si daj pozor, aby si ju nepožiadal o mnoho, lebo potom by sa hnevala a bola by o to horšia.“

O dva roky neskôr už Katarína svoj list svokre začala slovami: „Milej a drahej mojej pani matke ponúkam svoju dcérsku poslušnosť, ako aj večnú poníženú službu tvojej milosti.“ Následne, ako z tohto listu z 20. júna 1723 vyplýva, vzťahy medzi nevestou a svokrou boli priaznivé, priam sa odvážime konštatovať, že sa Mária stala skutočne matkou oboch. Katarína zomrela v mladom veku, 30. mája 1729, okolnosti jej smrti, ako ani miesto jej posledného odpočinku nám zatiaľ nie sú známe. Málo údajov o grófke z tak významného rodu, s manželom, ktorý v 18. storočí patril k špičke uhorskej aristokracie, nám môže mierne vynahradiť jej podobizeň na poľovníckom portréte.

Čo prezrádza portrét

Portrét zobrazuje ženu v zelených šatách, v ruke držiacu loveckú pušku a opierajúcu sa o skalu, pozdĺž ktorej sa tiahnu ruže. Obraz je situovaný do krajiny a pred jeho reštauráciou sme na ňom mohli nájsť nápis „KATHARINA COMITISSA ZICHY DE ZICH ET VASONKEÖ, UXOR PAULI E COMITIBUS. Ilustrácia aliančného erbu grófky Kataríny Zichy. Autor: Christián Ďuriš. BALASSA DE GYARMATH ET KÉKKŐ“. Po umeleckej stránke sa na tomto portréte akoby bijú typické prvky 17. storočia a inovatívne prvky 18. storočia. Možno tu pozorovať postavenie grófky, ktoré je spolu s inými prvkami typické pre 17. storočie.

Naopak, inovatívne prvky 18. storočia možno vidieť v plynulom a nerušenom prechode k prírode, k lesom a horám, ktoré môžu predstavovať práve novohradský kraj. Zároveň má grófka namiesto typického ženského predmetu v ruke loveckú pušku, ruku drží opretú o bok a vo všeobecnosti pôsobí ako chlap. Hypoteticky by tento portrét mohol zachytávať osobnosť grófky, a teda poukazovať na jej poľovnícku vášeň.

Vyznania lásky

Manželstvo Pavla a Kataríny trvalo pravdepodobne len asi deväť rokov. Zachované listy grófky manželovi zo začiatku ich manželstva však svedčia o tom, že sa nejednalo o bezduché, formálne manželstvo, aspoň Katarína videla v Pavlovi II. Balassovi svoju skutočnú lásku, respektíve sa medzi manželmi veľmi skoro vytvoril cit. Toto tvrdenie vychádza z obsahu listov, ktoré adresovala Katarína Pavlovi v rokoch 1721 a 1722, ale aj z čiastočných zmienkach o Kataríne v listoch Pavla II. matke z rokov 1721 až 1726.

Katarína svoje listy manželovi vždy začala slovami: „Môj drahý poklad“ alebo „Môj drahý poklad a všetko moje šťastie“ a v úvode vždy vyjadrila manželovi náklonnosť a lásku. Predmetom listov bolo vždy viacero vecí naraz. Katarína písala o návštevách usadlostí v panstve, o deťoch, o svojom zdravotnom stave či o svojich zámeroch na ďalšie dni. Listy písala v dobovej maďarčine, pričom používala slová v kultivovanej predspisovnej slovenčine alebo dobovej francúzštine:

„Hala Istennek minájan frissen vagyunk csak nehéz nékem hogy ne mosem vigyi moje sin“, „adieu mon Ange je vous aime plusque moy meme.“ V listoch grófky nachádzame časté prejavy lásky, môžeme napríklad uviesť časti z listu zo 4. júla 1721: „Veru cítim sa dosť ťažko bez teba, tak osamelo ako osirelý list keru a je nemožné, aby si si ma želal vidieť tak, ako ja si želám vidieť teba, preto, prosím, príď čím skôr domov, lebo inak ma nenájdeš žiť a radšej by som zomrela, ako rok bola bez teba... a uver tomu, že bude na svete dosť ľudí, ktorí ťa budú ľúbiť, ale veru ani jeden nie je taký, čo ťa ľúbi s takým čistým a verným srdcom a doživotne ťa bude ľúbiť ako tvoja verná...“

Každý list končila Katarína slovami „tvoja verná manželka Grófka Zitchy Katicza m(anus)p(ropria)“, pričom mala grófka vo zvyku pridať zopár prívlastkov ako najvernejšia, smutná a pod.

Zaujímavý môže byť koniec listu z 31. júla 1721, kedy sa Katarína podpísala ako manželka zošediveného Pavla Balassu a v závere napísala Pavlovi: „Môj milý, starý Pán.“

Pre lepšie poznanie života Kataríny Zichy, ako aj jej manželského života bude zaiste treba ešte preskúmať nejeden archívny dokument. Táto práca chcela priblížiť osobu grófky skrz jej listy manželovi, grófovi Pavlovi II. Balassovi. Zároveň sme svojou troškou chceli priblížiť jednak spôsob komunikácie aristokracie 18. storočia, ale aj život možno menej známej aristokratky, ktorej rodinné väzby sú úzko späté s Novohradom.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kúpele Sliač sa pripravujú na liečbu post- Covidových pacientov
 2. Dodávame len preverené riešenia, hovorí šéf ABRA Software
 3. Investovanie sa tento rok oplatí
 4. Flexibilita, nedielna súčasť činnosti logistického providera
 5. Niké Športovkyňa mesiaca si vybrala na podporu lyžiarske talenty
 6. 5 dôvodov, prečo si kupovať slovenskú zeleninu. Poznáte všetky?
 7. Prečo McDonald's podniká kroky k udržateľným riešeniam?
 8. Ako môžete z vašej domácnosti spraviť zelenú domácnosť?
 9. Volkswagen Touareg: Prvá liga za slušné peniaze
 10. Veľká jarná súťaž o cestu do Ománu
 1. Snažíte sa o ekologickú domácnosť?
 2. Niké Športovkyňa mesiaca si vybrala na podporu lyžiarske talenty
 3. 5 dôvodov, prečo si kupovať slovenskú zeleninu. Poznáte všetky?
 4. Kúpele Sliač sa pripravujú na liečbu post- Covidových pacientov
 5. BILLA rodičom radí, ako deťom pripraviť výživnú desiatu
 6. Investovanie sa tento rok oplatí
 7. Prečo McDonald's podniká kroky k udržateľným riešeniam?
 8. Ako môžete z vašej domácnosti spraviť zelenú domácnosť?
 9. V COOP Jednote aj počas pandémie vybavíte všetko
 10. DPDgroup zanalyzovala správanie zákazníkov počas pandémie
 1. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku 24 591
 2. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 20 893
 3. Prihláste sa na odber nových newslettrov od SME 8 922
 4. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 8 373
 5. Zo žraloka rybka. Ako sa rozpadlo impérium Maria Hoffmanna? 8 198
 6. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 7 652
 7. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 7 652
 8. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest 7 578
 9. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou 7 525
 10. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť! 7 300
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Predmetom mesiaca je jedinečné sklárske logo.

V múzeu si ho pripomínajú originálnym skleneným logom.

2 h
Ilustračné foto.

Jej prvý úsek sa má začať stavať už tento rok.

17 h
BKM Lučenec.

V stredu zistíme, či do semifinále postúpi BKM alebo Inter.

20 h

Policajti pravidelne informujú o nezodpovedných šoféroch. Niektorí to však berú na ľahkú váhu.

21 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Africký mor ošípaných hlásia v Banskobystrickom kraji z Rimavskej Soboty, Veľkého Krtíša, Revúcej, Detvy aj Zvolena.

19. apr

Polícia auto sprevádzala až do nemocnice.

24 h

Martin Spano, rodák z Čaky.

16. apr

Divá zver prichádza k ľudským obydliam kvôli potrave.

19 h

Už ste čítali?