Nedeľa, 9. máj, 2021 | Meniny má RolandKrížovkyKrížovky

VÍKENDOVÝ SERIÁL: Bol dobromilom, hoci má na náhrobníku lebku a hnáty

Haličský cintorín je miestom posledného odpočinku Vavrinca Schiffnera. Kým vlastne bol?

Náhrobok v Haliči podnecuje k úvahám, kým bol Vavrinec Schiffner.Náhrobok v Haliči podnecuje k úvahám, kým bol Vavrinec Schiffner. (Zdroj: Radovan Vojenčák)

LUČENEC. V spolupráci s Mišom Šestákom z občianskeho združenia Priatelia histórie Novohradu prinášame v našom nepravidelnom, ale dlhodobom seriáli rôzne zabudnuté udalosti spojené s naším regiónom, ktoré sa každoročne dostanú v podobe príspevkov do Zborníka zo stretnutia priateľov histórie. Stretnutie sa síce vlani nekonalo, ale vďaka mnohým podporovateľom sa jeho vydávanie nezastavilo.

Zborník je plný zaujímavých príspevkov, z vybraných vám prinesieme skrátené ukážky.Okrem základnej verzie sa dá získať aj v limitovanej dvojzväzkovej podobe, kde sú ďalšie príspevky, ktoré sa nezmestili do pôvodnej. Obidve verzie sú k dostaniu aj na mailovej adrese kniha.hornohrad @gmail.com.

Skryť Vypnúť reklamu

Dnes sa začítame do príspevku Vavrinec Schiffner. Čo sme o tomto filantropovi nevedeli. Napísal ho haličský historik Ján Hikker.

Hrob akoby pirátov

V lete 2007 sme sa na haličskom cintoríne pri hrobke Forgáčovcov stretli so Štefanom Böszörményim. Začali sme rozoberať, aké významné osobnosti sú pochované na miestnom cintoríne. Vtedy som o tom nemal až taký prehľad. Prišli sme k hrobu približne uprostred cintorína, blízko hrobov Forgáčovcov. Ukázal mi zanedbaný a zničený hrob, o ktorom som vtedy nič nevedel. Na prvý dojem som si pri pohľade na podstavec hrobu myslel, že tam leží nejaký pirát alebo človek, ktorý bojoval proti šľachte.

Súvisiaci článok VÍKENDOVY SERIÁL: Čítanie medzi riadkami prezrádza viac o menej známej grófke Zichy Čítajte 

Po vysvetlení Štefana Böszörményiho a preštudovaní prvých materiálov o tam pochovanom som pochopil, že ide o človeka významného pre Halič. Začal som zbierať a študovať historické materiály o Vavrincovi (Laurentius) Schiffnerovi (1754 – 1813, Halič), o ktorom bude v tomto mojom príspevku reč. Materiály sa zháňali ťažko, o to boli vzácnejšie a veľa nám o tomto človeku napovedali. Veľmi mi pomohli Alexander Udvardy ml., ako aj páter Pavol Benedict, Opus J. S. S. Koncom roku 2007 ma oslovil predseda miestneho odboru Matice slovenskej v Haliči Dušan Jezný, aby som pripravil návrh na obnovu hrobu Vavrinca Schiffnera.

Skryť Vypnúť reklamu

Schválený bol koncom roku 2008, a tak sme sa mohli pustiť do opravy hrobu. Podieľali sa na nej Ján Hikker, Dušan Cífer, Július Mojžiš so synom Radkom, Jozef Pročko, Jaroslav Kurčík, Tomáš Kurčík, Igor Hikker st. a iní. Práce sme ukončili 18. októbra 2009. Dňa 30. októbra 2009 bol hrob slávnostne odhalený. Krátky šot o obnovení hrobu odvysielala aj televízia Markíza.

Poďme si priblížiť, čo sa nám o Vavrincovi Schiffnerovi, c. k. kontrolórovi soľného skladu v Haliči, podarilo zistiť.

Monopol na soľ

Soľný monopolný poriadok (právo panovníka, resp. štátu na ťažbu soli a obchod s ňou) poznáme z rokov 1701 až 1835. Soľné domy slúžili na uskladňovanie soli. So soľným skladom v Haliči sa stretávame už v roku 1711. O rozšírení soľného skladu v Haliči o klasicistickú budovu máme údaj z roku 1768. Na vchode zboku do dvora pri klasicistickej budove je v oblúku nad bránou uložený svorník, do ktorého je z vonkajšej strany vyrytý rok M 768.

Skryť Vypnúť reklamu

V Novohradskej stolici boli dva soľné sklady. Keď sklad z obce Lőrinci preložili do mestečka Hatvan, v župe ostal len soľný sklad v Haliči. Vavrinca Schiffnera evidujeme prvýkrát v haličských matrikách v roku 1767 a ako kontrolór váhy soľného úradu v Haliči je evidovaný ešte aj v roku 1799. Vtedajším správcom skladu bol Štefan Losonczy. Podľa nového systému, ako to uvádza Mocsáry v knihe z roku 1826, dostali niektoré obce po zaplatení určenej taxy povolenie, aby predávali soľ (museli mať na dome vyloženého dvojhlavého orla).

V štátnom archíve, pobočka Lučenec, je údaj z 15. júna 1919, keď Okresný výbor v Haliči pridelil soľ pre pracujúcich u Spotrebného družstva v Haliči. Uveďme aspoň niektoré obce: Halič 630 kg, Stará Halič 360 kg a ďalších 25 obcí, najviac doPodkriváňa 770 kg a do Budinej 740 kg. Cena soli činila 1 korunu 22 halierov za 1 kg, vrátane ceny vriec.

Soľný monopol bol výlučným právom aj za Prvej česko-slovenskej republiky.
Pripomeňme si mená tých, ktorí pracovali v soľnom sklade v Haliči: Jozef Ferdinand Gottschlig (1766), Vavrinec Schiffner (1767), Ľudovít Gőtzi (Géczi, 1783), Jozef Pisztor (1784), Štefan Lossonczi (Lošonci, 1807), Juraj Lakič (1808), František Geber (1824), Ignác Begovčevič (1829), Ján Mizer (1825), František Poltzer (1834), Štefan Kováč (1835), Ján Binder (pokladník), Jozef Beywinther (revízor váhy), Štefan Moháček (strážca skladu – všetci 1846) a iní.

Originálne svedectvo

Z roku 1809 sa zachovala zmluva o kúpe domu, ktorý kúpil Vavrinec Schiffner, v tom čase penzionovaný kontrolór haličského kráľovského soľného úradu na tzv. Jarčisku. Predávajúcou bola vdova Helena Viterčíková. Zomrela 18. septembra 1831 v Haliči na choleru vo veku 81 rokov a aj ona bola jednou z tých, ktorí dostávali podporu na základe Schiffnerovho testamentu. Predpokladáme, že zomrela v podstate vo svojom bývalom dome, ktorý bol vtedy už chudobincom (ľudový špitál).

Prečítajte si: VÍKENDOVÝ SERIÁL: Baníctvo zmenilo časť Novohradu (tretí diel) Čítajte 

Odpis svedectva o kúpe domu: Mi níže podepsaný obyvatelé Slávnyho mesta Halič, richtár, prísažni, a jiný uznávame a k vedomosti dávame kému slušne jest znáti a vedeti, že hodnoverný obyvatel zdejší, pán Laurentius Schiffner Gáčanskeho kráľovského soľného úradu penzionovaný kontrolór, kúpil na stred dom stojíci na tak rečenej ulici Jarečisku, od hodnovernej vdovy Heleni Vitrcsik, za rovnich dve sto zlatich t. j. Rh 200, které hotovima penezmi zaplatil, avšak ale pod tým spusobem, že predmenovaní dom nikda ani Helena Vitrcsik, neb akikolvek potomci a rodina kieš vyhledávati, aneb odebrati, vládnuti viacej nebude, ale jedine pánu Laurentiusovi Schiffnerovy prisluchati bude, a ztakovym vladnutí a panovati hodní sú čo též se stalo z vedomím a dovolením našeho slavneho panství zemskeho a vedomím slávneho mesta a pre hodnovernejšie uverení contract tento v slovenskom jazyku napsaný i našou obecnú mestskú pečetu pritlačenú, a z našimi menami podepsaníma potvrdime a uznávame. Sig v Haliči (Gácsi) dňa 4. februára 1809. Anton Lakatoš – richtár mesta, Jozef Breznický – rečník, Juraj Kaločai – prísažný, Pavol Hedvigi – prisažný
Skrze mňa Teofil Ratzker – miestny notár mesta Halič.

Založil chudobinec

V marci 1812 bol v nemčine napísaný testament Vavrinca Schiffnera na deviatich listoch. Schiffner sa v ňom snažil podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia pomôcť čo najviac ľuďom žijúcim na pokraji chudoby. Schiffner ešte za svojho života založil chudobinec a v testamente odkázal fundáciu na jeho udržiavanie a vyplácanie podpory najchudobnejším. Dodržiavaním závetu, vyplácaním vdov, sirôt, chudobných, žobrákov, chorých atď. bol poverený starohaličský farár Juraj Lipták (1780, Krompachy – 1854, St. Halič). Tento v Starej Haliči pôsobil 43 rokov, čím doposiaľ patrí medzi najdlhšie pôsobiacich kňazov v tejto farnosti.

Po smrti Juraja Liptáka bol pokračovateľom plnenia závetu testamentu Vavrinca Schiffnera farár Jozef Karol Matavovský. Tento v Starej Haliči pôsobil od 5. februára 1855 do svojej smrti 24. februára 1884. Za jeho pôsobenia sa vo farnosti Stará Halič vystriedalo 18 kaplánov. V archíve rímskokatolíckej cirkvi v Starej Haliči sa nachádza súpis vdov, sirôt, chorých a chudobných riešených z testamentu s uvedeným menom, priezviskom, vekom, bydliskom a dátumom úmrtia.

V rokoch 1814 až 1879 bola na základe Schiffnerovho testamentu poskytnutá pomoc 279 ľuďom vo veku od jedného do 78 rokov. To hovorí o jeho nezištnosti a dobrom úmysle, o jeho ľudskosti, charaktere a ochote pomôcť najmä tým, ktorí si nevedeli pomôcť sami alebo ich okolnosti priviedli do nepriaznivej životnej situácie. Sme radi, že sme v historických materiáloch našli tohto dobromila a mohli o ňom napísať.

Čo sa týka možných príbuzných Vavrinca Schiffnera, našli sme v matrikách rímskokatolíckej cirkvi v Starej Haliči nasledovné:

30. mája 1789 mali svadbu vdovec Christián Schiffner (okolo 1737 – 13. 2. 1807, Halič) a vdova Magdaléna Hirtlin (okolo 1757 – 30. 8. 1828, Halič). Mali syna Františka Xaviera Schiffnera (19. 9. 1789, Halič – 2. 5. 1870, Halič). Či boli s Vavrincom v príbuzenskom zväzku, sa nám nepodarilo zistiť. V Schiffnerovom testamente sa spomína aj Anna Schiffner, žiaľ, o tejto osobe som v matrikách nenašiel žiadnu zmienku.

Návrat k hrobu

Vráťme sa ešte tam, kde celý príbeh začal – k Schiffnerovmu náhrobku. Je zložený z dvoch častí, na spodnom pevnom náhrobku je vyrytá lebka a pod ňou skrížené hnáty. Nad ním je položený vrchný náhrobok s popismi v nemčine. Má tvar netypického trojuholníka. Oba náhrobky sú z mramoru. Niektorí autori, medzi nimi Baigent, Lincoln či Bradley, tvrdia, že lebka a skrížené hnáty boli vyryté na mnohých templárskych a slobodomurárskych hroboch a nie sú ničím iným ako bývalým tupým krížom templárov vyrobeným z ľudských kostí, kde konce kostí nahradzujú tvar „klinu“ templárskeho kríža.

Nechám na posúdenie každému, kto príde do haličského cintorína a zastaví sa pri hrobe Vavrinca Schiffnera, kto vlastne tento človek bol. Na záver si pomôžem obľúbenou vetou nebohého historika Pavla Dvořáka: Mohlo to byť tak, ale mohlo to byť aj ináč.

Ďakujem Petrovi Fízeľovi a Alexandrovi Udvardymu ml. za ochotu a pomoc pri úprave tohto príspevku, ako aj za dodanie potrebných historických materiálov.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa dostať do formy? Padel je ako tenis, no ďaleko zábavnejší
 2. Tatra banka ako prvá banka na Slovensku vydala zelené dlhopisy
 3. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku
 4. Najkrajší darček? Nielen maminy poteší večer plný dobrej hudby
 5. SME.sk prináša nové Prémiové predplatné
 6. Prečo držia Slováci peniaze na účtoch, keď im nezarábajú?
 7. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe
 8. Televízory budúcnosti: Keď sa skĺbi umenie so sci-fi
 9. SME Elektromobilita: Ako nabíjať? Aký majú dojazd?
 10. O pro-agingu so Soňou Müllerovou, Deň matiek a ekošpeciál
 1. Blíži sa Deň matiek. Pripravme im raňajky ako pre kráľovnú
 2. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku
 3. Jarná očista organizmu – ako sa do nej pustiť naplno?
 4. Ako sa dostať do formy? Padel je ako tenis, no ďaleko zábavnejší
 5. Kancelársky trh ožíva, potvrdzuje to aj najväčší developer
 6. Najkrajší darček? Nielen maminy poteší večer plný dobrej hudby
 7. SME.sk prináša nové Prémiové predplatné
 8. Televízory budúcnosti: Keď sa skĺbi umenie so sci-fi
 9. Prečo držia Slováci peniaze na účtoch, keď im nezarábajú?
 10. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe
 1. Zaočkovaní dostávajú pivo zdarma alebo 350 eur 20 698
 2. Ste finančný guru? Otestujte sa a investujte s mobilom 19 539
 3. Deti sa počas pandémie vrátili dozadu, hovorí pedagogička 15 959
 4. Prečo držia Slováci peniaze na účtoch, keď im nezarábajú? 14 964
 5. Máte 30 a začínate investovať? Týchto 6 vecí potrebujete vedieť 9 175
 6. Čo ľuďom chýba počas práce z domu najviac? Káva to nie je 8 297
 7. SME Elektromobilita: Ako nabíjať? Aký majú dojazd? 7 919
 8. Zaujímavé príležitosti po kríze. Analytici radia, kam investovať 6 707
 9. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku 6 641
 10. Investuje od dvanástich. Najväčší rast dosiahol o 1 600 percent 6 459
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Policajti zisťujú podrobnosti.

8 h
Porovnanie mesiaca keď je na obežnici okolo Zeme najbližšie a keď najďalej.

Do nebeského divadla môžeme započítať aj pozorovanie planét, Mliečnej cesty ale aj lietavíc.

9 h
Spomienka na historické stretnutie v Lupoči, kde zavítali slávni zošívaní z Edenu.

Novohradčania aj po polstoročí spomínajú na legendárny zápas, akoby sa odohral len včera.

17 h
Hasiči pri hasení včelína.

K požiaru prišli skôr než profesionálni hasiči.

23 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Policajný zbor v Trnave žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po piatich odsúdených osobách.

7. máj

Jedným z benefitov je práca v jednozmennej prevádzke. V automotive krajine je to podľa riaditeľa možné pokladať za malý zázrak.

7. máj

Muž je obvinený zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.

21 h

Muži, ktorí útočili pred nitrianskym barom, dostali tresty vo výške 4,5 a 4 roky. Na vyhlásenie rozsudku neprišli.

7. máj

Už ste čítali?