Štvrtok, 7. júl, 2022 | Meniny má Oliver

Poslanci, čo ste pre nás urobili ?

Sú tomu už tri roky, čo poslanci Mestského zastupiteľstva v Lučenci nastúpili do svojich funkcií. Pred nimi zostáva ešte rok a potom prídu ďalšie komunálne voľby. Preto sme sa ich opýtali, čo sa im doteraz z ich zámerov podarilo uskutočniť a k čomu oni os

obne prispeli. Čím najviac potešili svojich voličov, ale aj naopak, čo sa im ešte nepodarilo?
Andrea Paučová
Cením si atmosféru rozvoja, ktorú podľa mňa priniesli poslanci MZ a väčšina poslancov to podporuje. Riešením kauzy Modré zeme, keď mesto sa každý deň zadlžovalo a malo zaplatiť nehoráznu pokutu. Prácu pre ľudí prostredníctvom najvýznamnejšej investície na juh banskobystrického kraja Johnson Controls. Tiež si cením transparentnosť v dôležitých rozhodovaniach (napr. Mepos a.s.o., SPOOL a.s., mestský rozpočet) a informácie pre občanov prostredníctvom Mestských novín. Rozvoj kultúry príchodom nového manažmentu (divadelné predstavenia, záujmová činnosť, vlastné akcie poriadané v DK Timrava). Stabilizácia a prosperita mestských podnikov SPOOL, Lesy, Tržnica. Zvládnutie prechodu kompetencií v školstve. K spokojnosti občanov som prispela vytvorením nových pracovných miest, čistým mestom, väčšou informovanosťou občanov prostredníctvom bezplatných Mestských novín, rekonštrukciou povrchu Masarykovej a Haličskej cesty a podporou športu a dobrými výsledkami našich reprezentantov.
Anna Václavíková
V mojom doterajšom pôsobení ako poslankyňa si najviac cením to, že si našli občania mesta cestu ku mne a ja ku ním. Obracajú sa na mňa so svojimi požiadavkami a problémami, čo by potrebovali vybaviť v meste Lučenec. Sú to niekedy aj maličkosti, ale aj tie potešia, keď sa mi to podarí. Pre mňa to bola jedna z priorít, aby sa občania začali obracať s požiadavkami na svojho poslanca, ktorému dali dôveru vo voľbách. K spokojnosti občanov som doteraz prispela asi najviac tým, že sa podarilo dostať do mesta zopár investičných akcií a tým prispieť k vytvoreniu nových pracovných príležitostí. Teší ma, že sa mi podarilo s kolegami poslancami zabezpečiť, aby sa zrekonštruovala komunikácia, ktorá prechádza centrom mesta. Mala som požiadavku, ktorá bola aj splnená, aby sa daň za likvidáciu a odvoz smetí nezvyšovala v roku 2004 len o minimálnu čiastku, čo tvorí ani nie 10 halierov na 1 deň pre štvorčlennú rodinu. Mesto akceptovalo moju požiadavku a prispelo Novohradskej knižnici na nákup dennej tlače hlavne pre tých dôchodcov, ktorí si to denne nemôžu dovoliť kupovať zo svojho dôchodku, ako aj nákup drahších odborných kníh pre študentov študujúcich na vysokých školách. Myslím, že aj športovci sa potešili investíciám, ktoré sa dali do športu.
Ján Brezňan
Keďže som na post poslanca nastúpil ako náhradník po Ing. Ilčíkovi, na vlastnej koži som zažil len tri zasadnutia mestského zastupiteľstva. Myslím si však, že by sa mohla zlepšiť spolupráca Mesto – Mestká polícia pri zvýšení bezpečnosti obyvateľov, pretože v nočných hodinách si mnohí najmä na autách, ale aj chodníkoch robia, čo chcú. Často vidím rozkopané kryty a v letnom období by sa mohlo zvýšiť povedomie občanov ohľadom psíčkárov pri detských ihriskách.
Ján Bystriansky
Pre mňa má najväčšiu cenu ako poslanca za časť Opatová vybudovanie chodníka do cintorína a otvorenie zdravotného zariadenia, tiež úprava cesty na Líškovu osadu. V rámci mesta je to otvorenie umelého futbalového trávnika, čo prispeje k rozvoju mládežníckeho športu v meste a regióne. Vždy som bol a budem za tie aktivity, ktoré prispievajú k zlepšeniu života v Lučenci.
Ján Čavoj
Je ťažké hodnotiť predchádzajúce trojročné obdobie pôsobenia v mestskom zastupiteľstve. Z úrovne vedenia mesta chýba ucelený koncepčný prístup založený na dobrých manažérskych skúsenostiach. Viac pozornosti sa venovalo v zastupiteľstve záujmovým skupinám ako potrebám občanov. Netransparentne a nehospodárne sa nakladalo s majetkom mesta – Kompaktor, predaj kotolní SPOOL. Modré zeme – vysporiadanie, Zimný štadión. Neriešila sa dopravná infraštruktúra mesta a iné dôležité veci. Nekorektne sme sa zachovali k občanom tým, že sme nezabezpečili vrátenie 6 miliónov korún z vyúčtovania, ktoré im patrí od SPOOL-u a ponechali sme primátora naďalej hrať s kartou na premlčanie. Nechcem vyratávať všetky „boľačky“. Aj tak som v očiach miestnych funkcionárov len rebel. Občanom sme veľa dlžní. Volič v budúcnosti bude zrejme zvažovať, komu dá svoju dôveru.
Ján Jackuliak
Ako poslanec pracujem druhé volebné obdobie. Za najväčší úspech považujem zvládnutie nahromadených problémov života mesta a dopad zmien po roku 1989. Zvládnutie delimitácie školstva, školských zariadení zo štátu na samosprávu bez vážnejších negatívnych dopadov je podľa mňa veľkým úspechom. Dôležitou je aj dohode celého poslaneckého zboru pri riešení priorít mesta a dohoda na postupe pri ich riešení. Spomeniem len niekoľko, a to školstvo, zimný štadión, futbalový štadión, cesty a príprava rekreačných zariadení, výstavba závodu a príprava výstavby ďalších závodov na zvýšenie zamestnanosti v našom meste. Pracujem v sociálnej oblasti, ktorá je v Lučenci na dobrej úrovni, aj keď potrebných financií na túto problematiku je vždy nedostatok. Problémov je veľa, treba ich riešiť a medzi najhlavnejšie patrí doprava, zamestnanosť, oprava ciest a cestovný ruch.
Ján Šufliarsky
Nikdy som nebol členom žiadnej politickej strany a za poslanca som kandidoval najmä z popudu môjho okolia a známych, ktorí ma poznajú. Veľkým dôvodom bol aj fakt, že som nadšencom športu a najmä basketbalu, ktorému som chcel pomôcť. Myslím si, že prostredníctvom toho, že som sa stal poslancom, sa mi podarilo presadiť túto pomoc športovému dianiu. Keď sme sa však stali s basketbalistami E.S.O. Lučenec majstrami Slovenska, vtedy mesto pomohlo najmenej, ale verím, že mestskí funkcionári pochopili, že basketbal je druhý najnavštevovanejší šport v Lučenci a opäť mu pomôžu. Som rád, že aj za pomoci Rút Olšiakovej sa mi podarilo presadiť opravy chodníkov na Rúbanisku, kde bolo množstvo upchatých kanálov, ale aj počas Vianoc osvetliť stromček. Môj hlas pomohol pri každodenných drobnostiach a v súčasnosti aj k zastrešeniu zimného štadióna či výstavbe umelého trávnika pre futbalistov. Podľa mňa je najlepšou politikou šport.
Jaroslav Gáfrik
Poslancom mestského zastupiteľstva som už tretie volebné obdobie. V súčasnom období má rozvoj mesta aj príchodom zahraničných investorov pozitívnu tendenciu. Nezabúda sa na kultúrne a športové vyžitie obyvateľov. V komisii športu a kultúry pri MsZ, ktorej som predsedom, pripravujeme športové akcie, na ktorých sa zúčastňujú športovci, ale aj nešportovci. Roky sme bojovali za zastrešenie zimného štadióna a dobudovanie futbalového štadióna. Až teraz sa to stalo skutočnosťou. Položenie umelého trávnika na štadióne LAFC Lučenec je splnením sna mnohých z nás. Som rád, že sa darí mládežníckemu športu, ktoré mesto aj cestou športovej komisie podporuje. Postup futbalistov LAFC Lučenec do II. ligy potvrdzuje, že aj v tomto športe dospelých svitá na lepšie časy. Pred nami je však ešte veľa práce. Do konca volebného obdobia zostáva necelý rok. Nie som spokojný napríklad s dopravnou situáciou v meste, s chýbajúcimi podmienkami pre letnú rekreáciu v meste a prímestských častiach atď. A týmto smerom zameriam svoje ďalšie aktivity.
Jaroslav Juhaniak
Teší ma príchod nových investorov a spolupráca s novými, ktorí verím, že ešte do mesta prídu. Podporoval som výstavbu umelého trávnika na futbalovom štadióne, zastrešenie zimného štadióna a verím, že postupne pribudnú minimálne dva bazény kúpaliska s využitím športového areálu futbalových štadiónov. V Opatovej sa mi podarilo presadiť postavenie chodníka + schodov smerom ku železničnej trati do cintorína. Pribudol aj chodník pri novinovom stánku ku Cecilke, ktorý pokračuje ku priechodu pre chodcov. Do troch mesiacov by sa mala upraviť aj Tkáčska ulica a po zbúraní zdevastovanej bytovky sa postavia nové rodinné domy. Pribudlo množstvo služieb občanom a veľmi ma teší, že funguje Klub dôchodcov v Opatovej, kde sa pravidelne stretávam s našimi dôchodcami na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach. Ako predseda OV záhradkárov sa vynasnažím dostať organizáciu populárnej celoslovenskej výstavy Jablko Novohradu práve do Lučenca.
Karol Géč
Najdôležitejším z doterajšieho pôsobenia v MZ je skutočnosť, že sa podarilo naštartovať rozvojové impulzy v meste Lučenec. Najdôležitejším impulzom je príchod prvého vážneho investora Johnson Controls, ktorý už pomaly končí s výstavbou závodu a začína zamestnávať našich ľudí. Ďalej je dôležité, že väčšina mestských podnikov prestala produkovať stratu (Spool, Tržnica, Smetisko), respektíve ich činnosť bola ukončená (Gastro). Dlhoročná strata týchto spoločností, bola aj tak hradená z príjmov mesta Lučenec, takže obrala občanov mesta o financie, ktoré by inak boli použité na rozvojové impulzy. K spokojnosti občanov určite prispeli podstatné investície do ciest a chodníkov v meste, tieto ale mohli byť aj výraznejšie, žiaľ mesto musí dávať zbytočne veľa prostriedkov na staré hriechy (Modré zeme) a rôzne nevýhodné zmluvy z predchádzajúcich období. Toto obdobie je však už minulosťou a prínosom je stransparentnenie tokov mestských peňazí a obstarávanie služieb pre mesto Lučenec štandardnými metódami. Skutočnosťou, ktorá určite teší veľkú časť voličov, je aj úspešné pôsobenie LAFC v II. lige, kde dokážeme hrať rovnocenné zápasy aj s mužstvami, ktoré majú mnohonásobne lepšie finančné možnosti. Jedna z najvyšších návštevností na futbale na Slovensku je práve v Lučenci. Myslím, že mesto prispelo ku tomuto úspechu tiež svojím dielom a veľkou mierou prispieva na rozvoj športu v Lučenci.
Karol Mičko
Na prvé miesto by som dal (aj keď nie mojou zásluhou) príchod investorov do mesta a vytvorenie nových pracovných príležitostí. Za úspech považujem, že sa nám podarilo ukončiť stratové hospodárenie mestských podnikov. Pokračuje sa v rekonštrukcii parku, mesto je čistejšie a plné udržiavanej zelene. Umelý futbalový trávnik a prekrytie zimného štadióna zlepšia možnosti športového vyžitia. Stabilne pracuje aj mestský úrad, aj keď vo vzťahu k občanom vidím ešte rezervy. Za veľké pozitívum pokladám zahájenie činnosti kamerového bezpečnostného systému. Veľmi ma mrzí katastrofálny stav komunikácií v našom meste, rozpočet však neumožňuje ich generálnu opravu.
Milan Géci
Ako bývalý vedúci odboru dopravy na Obvodnom úrade ma najviac teší, že sa vynovila Masarykova ulica, ale aj chodník medzi Hviezdou a Priorom dlažbou. Všetko sa nedá splniť, no chcel by som, aby sme presadili vybudovanie bezbariérových prístupov. Som rád, že sa konečne začalo so zastrešením zimného štadióna, ktorého začiatky stavby si pamätám ešte z akcie Z. Aj umelý trávnik odbúral predošlé problémy a teraz sa môžu začať robiť v meste ďalšie akcie. Som zástanca toho, aby sa obnovovali vedľajšie komunikácie a hlavnou úlohou by mala byť výstavba obchvatu od Haliče. Ak sa v meste neurobia obchvaty, dovtedy sa budeme autami gniaviť v meste.
Miroslav Drobný
Najviac si asi cením to, keď sme sa s ďalšími poslancami - Grebáč, Balco, Csúsz - postavili proti zneužívaniu politickej moci, neodborným a nemorálnym krokom mesta. Verím, že spokojnosť voličov sa nezískava len materiálnymi vecami. Slušné a etické správanie komunálnych politikov je základom toho, aby im občania začali veriť. Za nemorálne považujem, keď najvyššie politické funkcie mesta zastávajú ľudia, ktorí spolupracovali s ŠTB. Netransparentná a neodborná bola podľa mňa privatizácia lučenských kotolní. Investície za viac ako 62 miliónov korún na najbližšie roky do zimného štadióna v najteplejšom meste Slovenska, kde sa nedá v lete ani okúpať, je tiež podľa mňa neslušné voči všetkým občanom mesta. Prideliť odmenu, keď si ju niekto nezaslúži, klamať a zavádzať poslancov, s tým nebudem nikdy súhlasiť a naďalej budem na to poukazovať. Dúfam len, že v ďalšom volebnom období bude nový primátor a noví poslanci konať tak, aby voliči boli viac spokojní a hlavne im dôverovali.
Miroslav Morháč
Cením si to, že sa v obvode, za ktorý som poslancom (Malá Ves), urobili inžinierske siete, kanály, dokončené sú napojenia na vodu, ale aj cesta a chodníky. Už to nie je tá prašná cesta, akú si obyvatelia Malej Vsi pamätajú. Teší ma, že som svojim hlasom prispel k zastrešeniu zimného štadióna, na ktorom sa už môže nielen naša mládež korčuľovať bez strachu, že príde sneh, nebodaj dážď. Dôležitým faktorom k spokojnosti občanov je dotiahnutie investorov, čím sme umožnili pre ďalšie desiatky obyvateľov
zamestnať sa.
Norbert Krišta
Na začiatku tohto volebného obdobia pri inaugurácii primátora som povedal, že v minulom období sa v meste neurobili žiadne väčšie investície. Veľkým úspechom v tomto období je príchod Johnson Controls, vďaka ktorému získa prácu množstvo ľudí. Tiež sa začínajú práce s inžinierskymi sieťami pre nový priemyselný park. Osobným úspechom je účinkovanie LAFCu v II. lige a výstavba umelého trávnika, ktorý pomôže pri rozvoji mládeže v celom regióne a zviditeľní Lučenec. Úspechom je aj napriek množstvu odporcov zastrešenie zimného štadióna. Mojou srdcovkou je však šport a je krásne, keď sa spolu s mojimi voličmi stretávame a tešíme neopakovateľnej atmosfére, aká bola na zápasoch s Rimavskou Sobotou či Slovanom Bratislava, kde sme predstavili aj kandidátov na poslancov vo voľbách do VÚC. Dúfam, že sa nám v budúcom roku podarí zlepšiť dopravu v meste, vystavať nové chodníky a upraviť cesty.
Ondrej Balco
Ja osobne s tým, čo sme zatiaľ pre mesto spravili, nie som celkom spokojný. Toto zastupiteľstvo, pri odpútaní sa od politikárčenia, pri väčšom konsenze a sústredení sa na občanov a mesto, má na viac. Podarilo sa nám vyriešiť celý rad čiastočných, ale pre mesto veľmi „drahých“ problémov (stratové mestské podniky - GASTRO, TRŽNICA...). Darí sa nám zabezpečovať , aby mesto postupovalo v obstarávaní rôznych služieb štandardne, výberovými konaniami,čím sa uvoľňujú peniaze na ďalšie aktivity. Podarilo sa nám doriešiť problém „Modré zeme“. Podpora športu je nie celkom proporcionálna, ale sa výrazne rozvíja (krytý zimný štadión, umelý trávnik...). Verím, že príchodom prvého investora (Johnson Controls) investície do regiónu nezastali a naštartovali sme rozvoj nových pracovných miest. Budovaním priemyselného parku vytvárame podmienky pre príchod ďalšieho kapitálu. Mrzí ma stav komunikácií, betónové námestie či riešenie dopravy. Dlhodobé, nekoncepčné neriešenie lučenskej priehrady a ešte mnoho iných vecí, ktoré sa žiaľ do niekoľkých riadkov nezmestia. Verím, že v zostávajúcom čase, keď aj nedokončíme, ale naštartujeme aktivity, z ktorých občania budú mať úžitok a radosť.
Pavol Krokoš
Snažil som sa o skultúrnenie častí mesta, ktoré doteraz neboli dostatočne propagované. Ako jeden z málo rodených Lučenčanov medzi poslancami,som sa zasadzoval za prinavrátenie starej zašlej slávy lučenského (mestského) parku. Pribudla v ňom aj voliéra s pávmi, detské ihrisko, fontána a čoskoro sa opraví aj starý altánok, aby sa mohli mladí aj starší opäť stretávať na nedeľných hudobných popoludniach. Pričinil som sa aj o znovuotvorenie a skrášlenie letného kina. Ďalšou mojou prioritou bolo, aby sa aj mestský cintorín postupne stával dôstojným stánkom. Spolu s poslancami I. volebného obvodu som sa snažil, aby obyvatelia pri návšteve cintorína nemuseli chodiť po blate. Vybudovalo sa asi 500 metrov nových chodníkov a v blízkej budúcnosti pribudne ďalších 500 metrov. V mojom I. volebnom obvode sa opravila cesta a tiež pribudol chodník. V splupráci s oddelením životného prostredia som sa pričinil o skrášlenie a čistotu mnohých častí mesta. V súčasnom období má záujem investovať v Lučenci firma z Nemecka, s ktorou som bol nedávno v prvom kontakte a verím, že sa nám to podarí, čo by znamenalo pracovnú príležitosť pre 1300 ľudí. Aj touto cestou želám všetkým spoluobčanom šťastné a požehnané Vianoce, aby sme sa v zdraví tešili zo života a skrášľovania mesta aj v roku 2006.
Peter Brunčák
V mojom doterajšom pôsobení ako poslanec som sa zaujímal najmä o oblasť životného prostredia. Verím, že aj mojou zásluhou sa za posledné roky dosiahlo výrazné zlepšenie v oblasti čistoty a starostlivosti o zeleň na území mesta, so zameraním hlavne na sídliská Rúbaniska I a III, ktoré sú mojim volebným obvodom. Po dlhých rokoch sa upravili prístupy k spoločným garážam. Vždy som podporil také akcie, ktoré slúžia čo najväčšiemu počtu obyvateľov - športoviská či priemyselný park. Som presvedčený, že v najbližšom období sa nám spoločnými silami podarí upraviť dezolátne ulice, chodníky a cesty v čo najväčšom počte podľa dostupnosti finančných prostriedkov. Občania sa stále môžu na mňa obrátiť so svojimi problémami a podľa svojich možností ich k vzájomnej spokojnosti vyriešime tak, ako tomu bolo
doteraz.
Péter Csúsz
Nerozdeľujem svoju politiku na mestskú (ako poslanec MsZ) alebo krajskú (ako poslanec samosprávneho kraja), lebo si myslím, že na každej úrovni slúžim mestu. Preto moje pôsobenie v MsZ alebo VÚC považujem za tú istú činnosť. Napríklad vo VÚC - kde sa podarilo presadiť rovnomernejšie rozdelenie financií a dosiahlo sa, že investičné zámery začali smerovať smerom na juh Banskobystrického samosprávneho kraja. V roku 2001 (keď ešte neboli vyššie územné celky) bola v severných okresoch výška investičných nákladov na jedného obyvateľa 1200 korún a u nás iba 210 korún na jedného obyvateľa. Aktívnou prácou sa tento rozdiel podarilo vyrovnať a naštartovať rozvoj zaostalejšej južnej časti kraja. V súčasnosti pripadá na jedného obyvateľa 1095 Sk v severných okresoch a 1545 Sk u nás. Do nášho okresu za štyri roky teda smerovalo 150 miliónov korún, čo zanemená, že sme na prvom mieste v našom kraji. Keď to premietnem na mesto, tak cca 120 miliónov prišlo do Lučenca. Obnovili sme budovy a strechy škôl, sociálnych zariadení. V tomto trende mienim pokračovať aj naďalej. Je nutné viac sa venovať našim školám a cestám. V Lučenci je veľké množstvo škôl, je to mesto mládeže, preto sa potrebujeme zamyslieť nad tým, kde by sa dali znížiť prevádzkové náklady škôl. Myslím tu na zateplenie budov, rekonštrukciu striech, výmenu starých a zle tesniacich okien za nové moderné. Tým by sme znížili výdavky na energie, ktoré potom môžeme opätovne investovať do škôl a vzdelávania mládeže. Treba opraviť cesty, ktoré sú v dezolátnom stave, potrebujeme vybudovať centrum mesta - Námestie Kubínyiho. Na tomto fakte sa zhodneme viacerí poslanci, ale prvoradou úlohou je dokončiť to, čo už bolo začaté, aby sa zabránilo znehodnocovaniu majetku, napr. Denný a týždenný pobyt pre dôchodcov, dokončiť zakrytie zimného štadióna, aj keď sme nemali jednotný názor na túto akciu. A čo mňa osobne veľmi trápi, je stav našej Radnice, ktorá už niekoľko rokov chátra.
Peter Nagy
Keďže som stavbár, tak som sa snažil čo najviac pomáhať odborným komisiám. Myslím si, že svojimi skúsenosťami som pomohol pri mnohých rozhodnutiach. V pripravovaných vážnych dopravných zmenách bude potrebné správne investovať finančné prostriedky. Podarilo sa mi presadiť aj to, že sme zvýhodnili slovenského podnikateľa, ktorý zatiaľ nesklamal a výstavba závodu je plnom prúde. Dotiahli sme do mesta investorov, odvrátili pokutu, ktorá mestu hrozila. Som hrdý na to, že v majstrovskej sezóne basketbalistov E.S.O. Lučenec som bol členom výboru a aj keď malou čiastkou, pomohol som kolektívu k zisku historického titulu.
Roman Grebáč
Oceňujem hlavne dobrú spoluprácu s oddelením životného prostredia, zásluhou ktorej sa podarilo, po osobnej obhliadke, opraviť najpoškodenejšie časti chodníkov na Rúbanisku 2, vyasfaltovať príjazd ku skupinovým garážam pri kotolni, tiež na tomto sídlisku. Tam som nasmeroval aj 200000 Sk vyčlenených z rozpočtu na poslanca. Pretože našou úlohou je dohliadať na transparentnosť nakladania s majetkom mesta, patrilo to a patrí k mojim prioritám. Upozorňoval som, aj právnou formou, na nedostatky pri vkladaní kotolní do spoločnosti Espool. Tento proces sa uskutočnil, podľa mňa, netransparentným spôsobom, v prospech jednej záujmovej skupiny, nie záujmov mesta. Žiaľ, väčšina poslancov, z ktorých mnohí už dnes hovoria o chybe, to v čase rozhodovania vnímala inak. Za negatívne v práci mestského zastupiteľstva považujem časté presadzovanie úzkostraníckych, niekedy aj osobných záujmov. To defakto vedie k častým rozkolom, nervozite v práci, ktorá charakterizuje rokovania samosprávnych orgánov v Lučenci.
Rudolf Slivka
To,čo som spravil počas tých troch rokov,nechám na posúdenie občanom. Práca poslanca sa odvíja od potrieb občanov a možnosti mesta. Spomeniem aspoň niektoré aktivity: umelý futbalový trávnik, zastrešenie zimného štadióna (prvá fáza),oprava cestných komunikácií (v rámci možností), prístupová cesta ku garážom - na Rúbanisku II. (prvá fáza), rozšírenie parkovacích plôch pri zastávkach MHD a ostatné aktivity vychádzajúce z plánov, rozpočtu a finančných možností Mesta Lučenec. Ďalej sú to aktivity v sociálnej, kulúrnej a zdravotnej oblasti. Som za zvýšenie aktivít mesta v prospech zdravotne potihnutých, starších a sociálne slabších občanov.
Štefan Csák
Keď som sa stal poslancom, nedával som si konkrétne ciele. Ako poslanec som presvedčený, že za volebné obdobie musím všetko robiť tak, aby obyvatelia mesta cítili jedno, že mesto je tu pre nich, aby mohli hrdo povedať hocikde na svete - som Lučenčan. Ťažko hodnotiť, čo sa mne ako nezávislému poslancovi, ale členovi klubu SMK či ostatným poslancom, podarilo alebo nepodarilo splniť. Za 4 roky sme chceli veľa, no všetko sa nám nepodarilo. Nechcem ďalej rozvíjať, že prečo bolo tomu tak. Myslím si, že keď za toto obdobie občania alebo strana, ktorá ma nominovala, povie, že som nesplnil tie požiadavky, ktoré očakávali, tak ma v budúcom volebnom období nebudú voliť. To je jediné merítko, ktoré môže seriózne povedať, či som obstál alebo nie.
Zsolt Mihalovics
Dlhodobo odcestovaný.

Najčítanejšie na My Novohrad

Inzercia - Tlačové správy

 1. Náklady na bývanie môžu potrápiť váš rodinný rozpočet. Čo s tým?
 2. Našou prioritou je otvorená komunikácia so študentmi
 3. 30 rokov kvality spojenej so svetovými značkami automobilov
 4. Život na hradoch nebol romantickou rozprávkou
 5. Sky Park je inteligentný vďaka technológiám Siemens
 6. Na Orave pribudne nová predajňa Kauflandu – v Tvrdošíne
 7. 5 dôvodov, vďaka ktorým je v roku 2022 cestovanie vlakom smart
 8. Prázdniny znamenajú oddych, ale aj riziká. Ako sa im vyhnúť?
 1. Život na hradoch nebol romantickou rozprávkou
 2. Našou prioritou je otvorená komunikácia so študentmi
 3. Na Orave pribudne nová predajňa Kauflandu – v Tvrdošíne
 4. Sky Park je inteligentný vďaka technológiám Siemens
 5. Náklady na bývanie môžu potrápiť váš rodinný rozpočet. Čo s tým?
 6. 5 dôvodov, vďaka ktorým je v roku 2022 cestovanie vlakom smart
 7. Na Orave pribudne nová predajňa Kauflandu – v Tvrdošíne
 8. Kraj Sveta má novú atrakciu
 1. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí! 16 640
 2. Mladá nádej Slovenska. Pracoval aj pre americkú armádu 16 049
 3. Kam na samozbery marhúľ, broskýň, levandule alebo malín 9 941
 4. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti 8 253
 5. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami 5 697
 6. Akú trasu si vybrať do Chorvátska a koľko vás bude stáť 5 412
 7. Vychádza nový časopis pre šikovné ruky a útulný domov 4 860
 8. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články 3 316

Blogy SME

 1. Samuel Ivančák: Veľké mikropríbehy Mariana Zimu (rozhovor)
 2. Helena Michlíková: Leto a čo potom ?
 3. Marian Letko: V krajine slnka, hmly, dažďa a síry (2. časť)
 4. Roman Kebísek: Na hrob maliara Maleviča pri Moskve sa zabudlo a rozorali ho. Teraz je tam nová štvrť
 5. Štefan Vidlár: Bulo Hulo
 6. Ján Šeďo: Sulíkovi palec hore, konečne niekto nielen tára !
 7. László Bindics: Matovič vyhral (aj) nad demokraciou.
 8. Ján Šeďo: Sme skvelí exportéri, vyvážame už aj medveďov !
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 24 198
 2. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 10 342
 3. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 8 034
 4. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 4 918
 5. Marián Kozák: Stretnutie s mojimi spolužiakmi z vysokej školy v Nitre po 16 rokoch 4 470
 6. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 4 142
 7. Martin Greguš: Práca za 216 eur s DPH/hod? Pozrite si závery z kontrol v mestských podnikoch. Metropolitný inštitút - za dva roky na bežné výdavky o milión EUR viac 3 427
 8. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVb) 3 018
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Žijeme si tu ako v rozprávke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 3. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 4. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 5. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Ilustračné foto.

Odhadovaná hodnota zákazky je takmer 8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.


SITA 14 h
Šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík (vľavo) na mieste, kde štát plánuje postaviť priemyselný park.

V stredu o tom na návrh Ministerstva hospodárstva SR rozhodla vláda.


SITA 16 h
Peniaze poputujú na opravy chodníkov.

Rimavská Sobotasi na financovanie prác vezme úver vo výške viac ako 250-tisíc eur.


TASR 18 h
Výrazná rekonštrukcia ciest v okrese Poltár stále prebieha.

Ešte v tomto roku sa prebehne oprava ďalších kľúčových úsekov.


5. júl

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

K nezvládnutej organizácii sa vyjadrili aj usporiadatelia z agentúry Profi Event.


5. júl

Strelnú zbraň použili prvý raz.


5. júl

Dve ostatné letá zahatal koronavírus Slovákom dovolenku pri mori. Tak začali objavovať čaro dovolenky doma.


4. júl

V tohtoročnom boji o primátorské kreslo zabojuje aj jedna žena.


12 h

Blogy SME

 1. Samuel Ivančák: Veľké mikropríbehy Mariana Zimu (rozhovor)
 2. Helena Michlíková: Leto a čo potom ?
 3. Marian Letko: V krajine slnka, hmly, dažďa a síry (2. časť)
 4. Roman Kebísek: Na hrob maliara Maleviča pri Moskve sa zabudlo a rozorali ho. Teraz je tam nová štvrť
 5. Štefan Vidlár: Bulo Hulo
 6. Ján Šeďo: Sulíkovi palec hore, konečne niekto nielen tára !
 7. László Bindics: Matovič vyhral (aj) nad demokraciou.
 8. Ján Šeďo: Sme skvelí exportéri, vyvážame už aj medveďov !
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 24 198
 2. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 10 342
 3. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 8 034
 4. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 4 918
 5. Marián Kozák: Stretnutie s mojimi spolužiakmi z vysokej školy v Nitre po 16 rokoch 4 470
 6. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 4 142
 7. Martin Greguš: Práca za 216 eur s DPH/hod? Pozrite si závery z kontrol v mestských podnikoch. Metropolitný inštitút - za dva roky na bežné výdavky o milión EUR viac 3 427
 8. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVb) 3 018
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Žijeme si tu ako v rozprávke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 3. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 4. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 5. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu