Utorok, 7. júl, 2020 | Meniny má OliverKrížovkyKrížovky

Združená stredná škola poľnohospodárska Želovce

Počiatky Združenej strednej školy poľnohospodárskej v Želovciach siahajú do r. 1948, kedy bola zriadená Štátna roľnícka škola. Od svojho vzniku prešla vývojom od všeobecných základov poľnohospodárstva, špecializáciou cez mechanizáciu, ovocinárstvo, včelár

stvo, agropodnikanie a záhradníctvo. Škola zabezpečuje komplexný výchovno-vzdelávací proces, vrátane ubytovania žiakov v domove mládeže a celodenného stravovania v školskej jedálni. Škola je zameraná na prípravu žiakov v učebných a študijných odboroch pre poľnohospodársko-potravinársky komplex, cestovný ruch a podnikanie s prihliadnutím na to, že Slovensko je v EÚ, ktorej súčasťou je aj regionálna politika s cieľom zabezpečiť ekonomickú a sociálnu rovnováhu v jednotlivých regiónoch. Podporou znevýhodnených regiónov prostredníctvom štrukturálnych fondov sa dáva možnosť mladým ľuďom získať vzdelanie, ktoré prinesie nové ekonomické myslenie s podnikateľským a obchodným duchom. O škole sa dajú získať informácie aj prostredníctvom tel. 047/4893281, e-mailom zsspzelovceriad@stonline.sk aj webovej stránke www.zsspzelovce.szm.sk.

Skryť Vypnúť reklamu

OTVÁRAME DVERE BUDÚCNOSTI
„Teoretické vyučovanie sa zabezpečuje v novej budove, kde sú zriadené odborné učebne a odborná učebňa na výpočtovú techniku, strojopis a chemické laboratórium. Žiaci získavajú po ukončení štúdia výučný list, alebo maturitné vysvedčenie v závislosti od druhu absolvovaného učebného alebo študijného odboru. Za výhodných podmienok získavajú aj vodičské preukazy. V štvorročných študijných odboroch, ktoré sú ukončené maturitou, robia absolventi ZŠ prijímacie skúšky zo slovenského jazyka, prírodopisu, respektíve matematiky. Absolventi trojročných učebných odborov môžu ďalej pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu. Absolventi gymnázií a iných stredných škôl môžu využiť dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium. Forma štúdia v obidvoch odboroch je denná, respektíve externá,“ povedal riaditeľ školy Ing. Pavel Pástor. Združená stredná škola poľnohospodárska v Želovciach ponúka dostatočné množstvo študijných a učebných odborov. Niektoré sú preferované a viac žiadané. „V dvojročných učebných odboroch máme odbory poľnohospodárska výroba a potravinárska výroba. V trojročných učebných odboroch sú to záhradník, viazač - aranžér kvetín, pestovateľ so zameraním na ovocinárstvo a včelárstvo, pestovateľ so zameraním na vinohradníctvo a cukrár. V štvorročných študijných odboroch ponúkame záhradníctvo so zameraním na viazačstvo a aranžérstvo a so zameraním na sadovnícku a krajinársku tvorbu, agropodnikanie, ekonomiku pôdohospodárstva a odbor pracovník marketingu - cestovný ruch. Absolventi trojročného odboru záhradník sa uplatnia v súkromných podnikateľských podnikoch, v predajniach a veľkoobchodoch pre záhradnícke produkty a materiály, v oblasti sadovníckych a parkových úprav, vo vinohradníckych a vinárskych firmách. Cukrári sú pripravení na praktickú činnosť spojenú s prípravou surovín, zhotovovanie cukrárskych výrobkov. Sú schopní uplatňovať moderné technologické postupy a prvky vo výrobe, obsluhovať technologické strojné zariadenia. Absolventi študijného odboru záhradníctvo získavajú uplatnenie v štátnych a súkromných záhradníckych podnikoch, predajniach záhradníckeho charakteru, poradenských službách, šľachtiteľských staniciach, škôlkárstve, v projekcii, parkových a sadovníckych úprav a ich realizácií a v agroturistike. Agropodnikatelia sa uplatnia v štátnych a súkromných podnikoch, poľnohospodárskej výroby a služieb, vo výskume a šľachtení, v štátnej správe, agroturistike aj v podnikateľskej činnosti. Pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch pozná prírodné, historické, kultúrne a ekonomické podmienky rozvoja cestovného ruchu vo svete a na Slovensku, je schopný vykonávať odborné činnosti súvisiace s praktickým marketingom v oblasti cestovného ruchu, hotelových a gastronomických služieb,“ povedal Pavel Pástor. Odborný výcvik a prax sa zabezpečuje na vlastných pracoviskách a iných zmluvných podnikoch podľa potreby a zamerania.
SPOLUPRACUJEME S KAŽDÝM
V rámci vzdelávacieho projektu „Grantovej schémy rozvoja ľudských zdrojov“ sa škola s Akadémiou vzdelávania vo Veľkom Krtíši zúčastňuje na príprave a tvorbe projektu slúžiaceho na rekvalifikáciu pracovníkov v oblasti záhradníckej výroby. „Spolupracujeme aj s Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia a s občianskym združením Victoria na podpore regionálneho rozvoja. V záujme rozšírenia sortimentu subtropických rastlín a ich skúseností z pestovania ako i pestovania liečivých rastlín a zavedenia uvedeného predmetu do učebných osnov, organizovania rôznych výstav, sme nadviazali spoluprácu s Botanickou záhradou pri SPÚ v Nitre. Takmer každoročne organizujeme za účasti mestského kultúrneho strediska, SZZ, Zväzu PD a OS vo Veľkom Krtíši výstavu ovocia, zeleniny a kvetín. V spolupráci s obecnými úradmi sa podieľame na príprave a realizácii projektov súvisiacich so skrášľovaním životného prostredia obcí. So základnými školami organizujeme súťaž v aranžovaní a Dni otvorených dverí. Nadviazali sme spoluprácu so školami záhradníckeho zamerania v Českej republike, za účelom získavania a rozšírenia skúseností z oblasti riadiacej práce, ako i nadobudnutia vedomostí a zručností pri výmennej praxi žiakov. Spolupracujeme s firmami Kvetozel s.r.o Veľké Zlievce a UKSUP Dolné Plachtince za účelom oboznamovania žiakov s novými technológiami pestovania rastlín, tiež spolupracujeme s Národným úradom práce vo Veľkom Krtíši za účelom zisťovania požiadaviek trhu práce, možností uplatnenia absolventov ako i získavania záujemcov o štúdium.
Žiaci sa zúčastňujú v rámci vyučovania rôznych súťaží aranžovania kvetín v rámci Slovenska, záhradníckych výstav a odborných exkurzií,“ tvrdí riaditeľ školy. V oblasti záujmovej a mimoškolskej činnosti žiaci pracujú pod vedením pedagogických zamestnancov v prírodovedných, aranžérskych a záujmovo-umeleckých krúžkoch. Rozvoj telovýchovy a športu ako i mimoškolských športových aktivít je možné realizovať v novovybudovanej telocvični.

Skryť Vypnúť reklamu

VIETE, ŽE ...
... škola priebežne poskytuje možnosť ubytovania pre študentov ako i ostatných záujemcov v domove mládeže. Zároveň pre ubytovaných poskytuje i celodennú stravu v školskej jedálni. Vždy na jar ponúka na predaj priesady zeleniny, kvetín, okrasné a ovocné výpestky a iné produkty?
... škola ponúka novozriadené študijné a učebné odbory - ekonomika pôdohospodárstva a pracovník marketingu a učebný odbor cukrár, ktoré ešte nie sú v regióne zaradené do siete. Týmito odbormi sa vytvorila lepšia základňa odborného potenciálu a predpoklady pre rozvinutie podnikania v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, ako i celkovej podnikateľskej činnosti v tejto oblasti a v najbližšom regióne.
... škola slúži aj ako vzdelávacie zariadenie pre organizovanie rôznych vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov.

ODBORNÉ UČILIŠTE ŽELOVCE
Od 1. septembra 1998 bolo KÚ v Banskej Bystrici zriadené odborné učilište, ktoré poskytuje pomocou osobitných výchovných a vyučovacích metód, prostriedkov a foriem výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutým žiakom v učebných odboroch s upravenými učebnými plánmi. „Zabezpečujeme komplexný výchovno-vzdelávací proces, vrátane ubytovania žiakov v domove mládeže a celodenného stravovania. Po stránke priestorovej a materiálno-technickej je škola veľmi dobre vybavená a sú zriadené aj odborné učebne, učebňa na výpočtovú techniku, strojopis. Odborný výcvik prebieha v učebnom odbore poľnohospodárska výroba - záhradníctvo, stavebná výroba so zameraním na murárske práce a so zameraním na stavebné stolárstvo vo vlastných pracoviskách a dielňach. V ostatných odboroch sa odborný výcvik vykonáva v zmluvne zabezpečovaných pracoviskách. Okrem spomínaných učebných odborov ponúkame štúdium, ktoré je ukončené záverečnou skúškou ešte v odboroch potravinárska výroba so zameraním na pekárenskú výrobu a obchodná prevádzka so zameraním na prípravu jedál,“ povedal riaditeľ školy.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Skvelý program pre deti? Pomôže výzva Gesto pre rodičov
 2. Ázii dali košom. Tieto bicykle sa celé vyrábajú na Slovensku
 3. Poznáte zaujímavosti Malty? Tieto lákajú turistov najviac
 4. Lokálne nákupy vo VIVO! Markete
 5. Kedysi ovocie chutilo inak. Rozmanitosť sa zachovala na dedinách
 6. Za päť rokov chce mať päť reštaurácií
 7. Zmenia sa Vysoké Tatry na lunapark?
 8. Ťažšie sa vám dýcha? Možno máte vlhký dom
 9. 15 miest v Grécku, na ktoré sú domáci najpyšnejší
 10. Novým prezidentom FSOK sa stal Miroslav Kot
 1. Garmin pridáva technológiu solárneho dobíjania
 2. Discover even more with the Spectacular Slovakia bundle offer
 3. Najviac slovenských dodávateľov vlastnej značky má COOP Jednota
 4. Ázii dali košom. Tieto bicykle sa celé vyrábajú na Slovensku
 5. Nechceli ich pustiť na pozemok
 6. Užite si sedem dobrých rokov s hypotékou
 7. Skvelý program pre deti? Pomôže výzva Gesto pre rodičov
 8. V Poprade pribudnú byty, Barbora už rastie
 9. Poznáte zaujímavosti Malty? Tieto lákajú turistov najviac
 10. Terasa upratovala s Kositom. Čistili Borovicový háj i Pľuvátko
 1. Ázii dali košom. Tieto bicykle sa celé vyrábajú na Slovensku 32 177
 2. Kedysi ovocie chutilo inak. Rozmanitosť sa zachovala na dedinách 27 048
 3. Za päť rokov chce mať päť reštaurácií 21 507
 4. Zmenia sa Vysoké Tatry na lunapark? 16 941
 5. Ťažšie sa vám dýcha? Možno máte vlhký dom 14 342
 6. 15 miest v Grécku, na ktoré sú domáci najpyšnejší 13 233
 7. Poznáte zaujímavosti Malty? Tieto lákajú turistov najviac 11 862
 8. Tieto chyby sú pri zateplení fasády najčastejšie – vyhnite sa im 10 980
 9. Magazín denníka SME: Leto v Čechách a na Morave 10 585
 10. Leto na Slovensku: Mimoriadny 48-stranový magazín týždenníkov MY 9 725
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Ilustračné foto

Divínska galéria je plná farieb a dynamiky

V galérii Bloom nájdu záujemcovia priam "rozkvitnutý svet".

Galéria Bloom existuje len vďaka húževnatosti jej majiteľa, Mariána Kompáneka.

Zimný pohár ostáva v Radzovciach

Nedeľné finále pohárovej súťaže rozhodli dva góly.

OŠK Radzovce.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Hygienik Kapasný reaguje na nové štatistiky: Z okresu Žilina nebolo päť prípadov

Päť prípadov odhalilo testovanie na pracovisku Klinickej biochémie v Žiline.

Peniaze zo zbierky dostal každý, kto bol v autobuse smrti. Pozostalí sú nespokojní

V každej dedine zvolili iný kľúč na delenie peňazí. V jednej odhlasovali pomer 2:1 v prospech rodín, ktorých člen neprežil. V druhej dostali všetci rovnakú sumu.

Pri Ožďanoch sa zrazili dve autá, zasahovali aj leteckí záchranári

Úsek štátnej cesty, na ktorom došlo k nehode, bol uzatvorený.

Už ste čítali?