Štvrtok, 2. júl, 2020 | Meniny má BertaKrížovkyKrížovky

Stredná priemyselná škola, F. Hečku 25, Levice

Levice, so svojím okolím v minulosti patrili predovšetkým k poľnohospodárskym oblastiam Slovenska a až povojnové spriemyselnenie si vyžiadalo aj potrebu nových odborníkov a tým aj vznik Strednej priemyselnej školy. SPŠ sa dnes nachádza v priestoroch býval

Z HISTÓRIE ŠKOLY
ého Poľnohospodárskeho odborného učilišťa, ktoré fungovalo od školského roku 1967/68. V tomto roku sa po viacerých reorganizáciách a sťahovaniach otvorili brány novej školy a domova mládeže pre vyučovanie a výchovu absolventov vtedajšieho poľnohospodárskeho odborného učilišťa v odbore opravár poľnohospodárskych strojov. Je skutočnosťou, že v týchto rokoch sa život v regióne podstatne zmenil. Nastal prudký rozvoj veľkých závodov. Z nich najvýznamnejšie boli Slovenské energetické strojárne Tlmače, rozvíjala sa priemyselná výroba v ďalších priemyselných závodoch a podnikoch okresu - Bavlnárske závody, Strojstav Šahy, Slovenský priemysel kameňa Levice, Temos Levice a ďalšie. Tieto skutočnosti si vyžiadali i nadstavbovú sféru, teda i stredné odborné školstvo. Rozhodnutím OŠ ZS KNV Bratislava č.j. 4268/76 zo dňa 10. septembra 1976 bolo Poľnohospodárske odborné učilište v Leviciach zrušené a v jeho budovách a priestoroch dňom 1. septembra 1976 bola zriadená Stredná priemyselná škola strojnícka v Leviciach. SPŠS mala v školskom roku 1976/77 prvé štyri triedy, v ktorých bolo spolu 125 žiakov. Študenti a pedagógovia začali písať prvé stránky histórie SPŠS v Leviciach. Započal rušný život v oblasti kultúrnej a tiež organizačno-odbornej. 14. januára 1977 bola uzavretá Dohoda o vzájomnej spolupráci a materiálnej výpomoci s platnosťou až do roku 1980 so SES Tlmače. Uvedená skutočnosť si vyžiadala prestavbu dielenských priestorov s vybavenia poľnohospodárskych strojov na zamerania strojárske, ďalej zariadení laboratórií, špeciálnych učební a ďalších dôležitých priestorov nutných k prevádzke strojníckej priemyslovky. Boli prestavané dielne, triedy, garáže a sklady na modernejšie a účelnejšie podľa požiadaviek vyplývajúcich z nového zamerania školy. V nasledujúcich desiatich rokoch sa pracovníci školy snažili prispôsobovať obsah vzdelávania v študijnom odbore strojárstvo aktuálnym potrebám regiónu Levice. Vznikli nové študijné zamerania - prevádzkyschopnosť výrobných zariadení, strojárska technológia, stavba a prevádzka strojov. I v týchto rokoch sa darilo vedeniu školy i ostatným pracovníkom udržať krok v oblasti modernizácie strojového vybavenia, laboratórnych prístrojov a pomôcok i v oblasti výpočtovej techniky. Na škole bolo zriadené školské výpočtové laboratórium. Rok 1989 bol pre školu zlomový najmä v oblasti ďalšej orientácie. Záujem absolventov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách sa presunul do oblastí manažmentu, obchodu a elektrotechniky. Už v septembri 1990 škola pripravila pre uchádzačov o štúdium dve nové študijné zamerania technický manažment, diagnostika a servis. Obe zamerania boli študované v študijnom odbore Strojárstvo. V septembri 1992 boli na škole zriadené dva celkom nové študijné odbory - slaboprúdová elektrotechnika, technické a informačné služby. Zároveň škola zmenila svoj názov na „Stredná priemyselná škola Levice“. Otvorenie ekonomiky smerom k západoeurópskym krajinám a voľný prístup k informačným technológiám postavil pre školu dôležitú úlohu modernizácie materiálneho vybavenia školy vo všetkých študijných odboroch. Trvalý nedostatok investičných prostriedkov i finančných prostriedkov na prevádzku školy prinútilo vedenie k zriadeniu vedľajšej hospodárskej činnosti (v súčasnosti k podnikateľskej činnosti), v rámci ktorej škola získava mimorozpočtové zdroje, ktoré sú určené najmä na modernizáciu vyučovacieho procesu. Škola i dnes podniká v oblastiach - zváranie (zváračská škola), drevospracujúca výroba, kovospracujúca výroba, zámočnícke práce, ubytovanie.
Ďalšie mimorozpočtové prostriedky škola získava organizovaním kurzov výpočtovej techniky. Zmena študijných odborov si vyžiadala i novú profiláciu učiteľského zboru školy. Škola zvláda materiálne i personálne požiadavky najmä v oblasti vyučovania cudzích jazykov, ekonomických predmetov, elektrotechniky, výpočtovej techniky a riadenia strojov CNC. Od roku 1990 škola úzko spolupracovala s množstvom iných vzdelávacích inštitúcií na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni (MC Bratislava, ŠIOV Bratislava, AEE Wienerneustadt). Škola už niekoľko rokov vzdeláva učiteľov z celého Slovenska v oblasti grafických systémov a od 1. septembra 2001 bolo zriadené MŠ SR CAD - centrum. Škola sa pravidelne zapája do medzinárodných projektov. Najvýraznejším úspechom v tejto oblasti bola výstavba zariadenia na solárny ohrev vody v hodnote cca 2 milióny korún, ktorá bola spojená i so zriadením nového študijného zamerania „Obnoviteľné zdroje energie“, ktoré sa vyučuje na škole s celoslovenskou pôsobnosťou. Celý projekt bo financovaný z mimo rozpočtových zdrojov získaných zo zahraničia (Rakúsko). Škola je s účinnosťou od 1. júla 2002 štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou podľa zriaďovacej listiny Nitrianskeho samosprávneho kraja. Predmetom činnosti je výchova a vzdelávanie žiakov ustanovená vyhláškou o stredných školách podľa osnov vydaných Ministerstvom školstva SR, vykonávanie ďalších činností všeobecne platnými záväznými predpismi. V právnych vzťahoch vystupuje organizácia vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov v zmysle §1, ods. 1 zákona Národnej rady SR č. 350/1994 Z.z. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon). Riaditeľom školy je Ing. Ján Valachy, zástupca riaditeľa školy Ing. Pavel Suhaj a zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety a prax je Ing. Roman Karaffa, PhD. Hospodárom je Eugen Bába.

Skryť Vypnúť reklamu

ŠTUDIJNÉ ODBORY
A POMATURITNÉ ŠTÚDIUM
Zo študijných odborov je to mechatronika a strojárstvo. Odborné zamerania na stavbu strojov, obnoviteľné zdroje energie, elektrotechniku a technické a informatické služby so zameraním na strojárstvo. Pomaturitné štúdium je špecializačné denné štúdium – strojárstvo s odborným zameraním na grafické systémy CAD, CAM. Prijímacie skúšky: profilové predmety na prijímacie skušky - strojárstvo - slovenský jazyk, matematika, fyzika, elektrotechnika - slovenský jazyk, matematika, fyzika, technické a informatické služby - slovenský jazyk, matematika. Po úspešnom absolvovaní štúdia môže absolvent pokračovať v štúdiu na vysokej škole prevažne technického, resp. ekonomického zamerania, pokračovať v pomaturitnom štúdiu na strednej škole, vykonávať samostatné práce technicko-hospodárskeho charakteru, náročné robotnícke práce, konštruktérske a technologické činnosti, založiť a viesť podnikateľský subjekt a podobne.

ROZVOJOVÉ PROGRAMY
Od 1. januára 2002 bola zahájená činnosť CAD – centra, od 1. mája toho istého roka zahájila činnosť učebňa „INFOVEK“. V škole sa zavádza systém riadenia kvality podľa ISO 9000. Stredoškoláci sa doučujú v anglickom jazyku, ekonomike, účtovníctve, informatike a výpočtovej technike. Zároveň sa pripravujú na prijímacie skúšky z ekonomiky, matematiky na vysoké školy. Pripravujeme aj žiakov 9. ročníka na prijímacie skúšky SPŠ Levice z profilujúcich predmetov - slovenský jazyk a literatúra, matematika a fyzika. Kontakt: PaedDr. Peter Mizerák, mobil 0907719557.

Skryť Vypnúť reklamu

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ ŠKOLY
Naša škola vykonáva kurzy zvárania plameňom, elektrickým oblúkom a v ochranných atmosférach, zámočnícke práce všetkých druhov, strojné obrábanie kovov a dreva, zváranie všetkými bežnými technológiami, ubytovanie, kurzy obsluhy PC, účtovníctva, jazykové kurzy, poradenstvo a konzultačné služby pre používateľov počítačov návrhy solárnych systémov na ohrev vody v rodinných domoch a vo výrobných prevádzkach.

ŠKOLSKÉ KOLO SOČ
Školské kolo prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti prebelo vo štvrtok 2. marca 2006. Zo školského kola prehliadky prác SOČ postupujú do krajského kola práce umiestnené na 1. - 2. mieste. Škola vyhlásila tieto súťažné odbory: Informatika, matematika, Fyzika, chémia, Potravinárstvo, biológia, geológia, Stavebníctvo, geodézia, architektúra, priemyselný dizajn, Zdravotníctvo, Ekológia, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, vodné hospodárstvo, Politológia, právne vedy, Európska únia, geografia, Strojárstvo, hutníctvo, doprava, Voľný čas, Elektrotechnika, elektronika, energetika, Mikroprocesorová, výpočtová technika, telekomunikačná technika, História, Učebné pomôcky, Ekonomika a riadenie, Kultúra, umenie, umelecká tvorba, odevná tvorba a Pedagogika, psychológia, sociológia.

Skryť Vypnúť reklamu

HOKEJOVÝ TURNAJ DORASTENCOV
Hokejový turnaj dorastencov o pohár riaditeľa Strednej priemyselnej školy Levice vyhralo družstvo HKm Nitra, na druhom mieste sa umiestnili hokejisti z HK Levice. Najlepším obrancom bol Milan Hycko, najlepším útočníkom sa stal Lukáš Bajko a najlepším brankárom
bol Jaroslav Kusý.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tesco pomôže ľuďom v núdzi ešte viac
 2. Lokálne nákupy vo VIVO! Markete
 3. Kedysi ovocie chutilo inak. Rozmanitosť sa zachovala na dedinách
 4. Za päť rokov chce mať päť reštaurácií
 5. Zmenia sa Vysoké Tatry na lunapark?
 6. Ťažšie sa vám dýcha? Možno máte vlhký dom
 7. 15 miest v Grécku, na ktoré sú domáci najpyšnejší
 8. Novým prezidentom FSOK sa stal Miroslav Kot
 9. Najrýchlejší dopravný prostriedok je bicykel
 10. Magazín denníka SME: Leto v Čechách a na Morave
 1. Štart sezóny F1 je za dverami
 2. Predajne Terno a KRAJ znižujú ceny desiatok produktov
 3. Tieto chyby sú pri zateplení fasády najčastejšie
 4. Tesco pomôže ľuďom v núdzi ešte viac
 5. Lokálne nákupy vo VIVO! Markete
 6. Hrdinovia bez potlesku
 7. Odvezte sa Ľadovým expresom spoznávať juh Slovenského raja
 8. Herec a dabér Pavel Soukup: můj test autokamery Mio MiVue 798
 9. Zmenia sa Vysoké Tatry na lunapark?
 10. Za päť rokov chce mať päť reštaurácií
 1. 15 miest v Grécku, na ktoré sú domáci najpyšnejší 23 964
 2. Kedysi ovocie chutilo inak. Rozmanitosť sa zachovala na dedinách 16 509
 3. Leto na Slovensku: Mimoriadny 48-stranový magazín týždenníkov MY 11 104
 4. Magazín denníka SME: Leto v Čechách a na Morave 10 817
 5. Ťažšie sa vám dýcha? Možno máte vlhký dom 10 677
 6. Južný Cyprus: skvelá dovolenka až do skorej jesene 10 616
 7. Tieto chyby sú pri zateplení fasády najčastejšie – vyhnite sa im 10 528
 8. Za päť rokov chce mať päť reštaurácií 9 722
 9. Predáva top mäso, varuje pred reťazcami, kvalitu hľadá na farme 9 263
 10. Pandémia odhalila, ako fungujú vysielače v krajine 9 129
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Rokovania o veľkosti bezzásahovej zóny v NP Muránska planina pokračujú

Predseda parlamentu Boris Kollár už nie je proti 50 percentnej bezzásahovej zóne.

Sprava predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina), minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽaNO) a minister pôdohospodárstva SR Ján Mičovský.

Tomášovský trávnik bude dejiskom futbalového turnaja

V sobotu sa na tamojšom ihrisku zídu štyri tímy dospelých. Zahrajú si aj mládežníci.

FK Slovan Tomášovce.

Cezhraničné stretnutie netradične na železničnej stanici v Tisovci

Podpísala sa pri ňom zmluva o spolupráci medzi susednými regiónmi.

Podpis zmluvy o spolupráci medzi župami sa udial na stanici v Tisovci v blízkosti parnej lokomotívy, ktorá pamätá ešte časy v spoločnom štáte.
MŠK Tisovec.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Tragická dopravná nehoda pri Nitrici. Zahynul jeden človek

Tragickú dopravnú nehodu vyšetrujú policajti pri obci Nitrica. Pri zrážke kamióna s osobným autom zahynula jedna osoba. Cesta je momentálne uzavretá.

Z okna v nitrianskej nemocnici vyskočil pacient

Mladý muž ležal v chirurgickom pavilóne. Prípad preveruje polícia.

Už ste čítali?