Štvrtok, 16. júl, 2020 | Meniny má DrahomírKrížovkyKrížovky

Základná škola, 98031 Hodejov

Základ tvorí pučiaci kvet, ktorý sa chystá rozkvitnúť. Sú to naše deti – všetky bez ohľadu národnosti a farby pleti – rovnaké puky v rozkvitnutej záhrade. Energiu a silu im svojimi lúčmi dodáva vychádzajúce Slnko. Otvorená kniha symbolizuje túžbu po vedom

ostiach i náš cieľ vychovať šťastného človeka, ktorý má svoj vlastný názor, svoj svet originálneho prežívania, svoju hodnotu, žije duchovne bohatý život a správnym tvorivým myslením vytvára budúcnosť. Otvorená kniha je bránou múdrosti, ktorá je vždy otvorená.

Škola napreduje
Obec Hodejov sa nachádza v severnej časti Cerovej vrchoviny, na ľavom brehu riečky Gortva. Od okresného mesta Rimavská Sobota je vzdialená asi 20 km juhozápadným smerom. Kataster obce má rozlohu 1725 hektárov a jeho veľká časť spadá do chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. V súčasnosti tu žije približne 1370 obyvateľov. Prvé osídlenie tohto územia je archeológmi dokázané už v staršej dobe bronzovej. Písomne sa obec prvýkrát spomína pod názvom Genech v roku 1244. V obci je plno organizovaná základná škola. V tomto školskom roku má 276 žiakov, vyučovanie prebieha v 16 triedach. Pod spoločným riaditeľstvom pracuje oddelenie s vyučovacím jazykom slovenským, kde je toho času 135 žiakov a oddelenie s vyučovacím jazykom maďarským so 141 žiakmi. Žiaľ, počet žiakov sa z roka na rok znižuje, čo nie je problémom len našej školy. Tento stav je výsledkom zlého demografického vývoja v našom štáte.
Na I. stupni sú dve triedy so spojenými ročníkmi. Na slovenskom oddelení 2. a 4. ročník je nútený učiť sa spoločne, na maďarskom oddelení zasa 3. a 4. ročník. Žiaci do školy dochádzajú z 9 okolitých obcí. Okrem samotného Hodejova sú to obce Blhovce, Č. Potok, Konrádovce, Hajnáčka, N. Bašta, S. Bašta, Gemerček, Gortva a Jesenské. Máme 90 dochádzajúcich žiakov, čo v určitej miere ovplyvňuje organizovanie vyučovania a výchovnej práce školy, lebo sme nútení prispôsobovať sa autobusovým spojom. Náš región patrí medzi menej vyspelé regióny Slovenska s vysokou mierou nezamestnanosti obyvateľstva, čo zanecháva stopy aj na výsledkoch práce našej školy. Veď viac ako 50% žiakov pochádza z rodín poberajúcich dávku v hmotnej núdzi a veľa žiakov pochádza z málopodnetného prostredia. Práca pedagogických zamestnancov vo viacerých prípadoch vychádza nazmar, nakoľko žiaci nevidia pred sebou perspektívu. Slabá je aj motivácia zo strany rodičov. Od 1. augusta 2005 je na čele školy nové vedenie, nakoľko dlhoročný riaditeľ školy, Mgr. Jozef Ondrejcsák dovŕšil dôchodkový vek a odišiel na zaslúžený dôchodok. Svojim prístupom k práci a vzťahom k ľuďom však ostáva naďalej vzorom pre mnohých pedagógov. Funkciu riaditeľa školy toho času zastáva Mgr. Eva Knappová, jej zástupkyňou je Mgr. Erika Slabejová. Výchovno –vzdelávaciu prácu zabezpečuje 21 učiteľov, 2 vychovávateľky a 2 asistentky učiteľa, ako aj 5 správnych zamestnancov a 1 učtovníčka. Pri škole pracuje aj školský klub detí, ktorý má dve oddelenia a to oddelenie s výchovným jazykom slovenským a oddelenie s výchovným jazykom maďarským. Klub navštevuje 59 žiakov. Vyučuje sa v dvoch budovách. V staršej budove sú umiestnené tri triedy maďarského I. stupňa, v novšej budove sú umiestnené ostatné ročníky. Táto budova bola dokončená začiatkom 60. rokov minulého storočia s kapacitou 12 tried a s niekoľkými odbornými učebňami a kabinetmi. Tieto boli počas uplynulých rokov prispôsobené na učebne, čo spôsobuje, že v súčasnosti máme málo priestorov na vytvorenie učební pre vyučovanie odborných predmetov. Máme zariadenú počítačovú učebňu so 7 PC zostavami s nepretržitým prístupom na internet, v ktorej prebieha vyučovanie aj záujmová činnosť. Počítače sme dostali v rámci projektu Infovek. Tento školský rok sme uskutočnili rekonštrukciu jednej učebne,ktorú sme vybavili modernými učebnými pomôckami. Na vyučovanie telesnej výchovy slúži priestranná telocvičňa, ktorá tiež prešla rekonštrukciou a športové ihrisko v areáli školy. Okrem výchovno-vzdelávacej práci škola zabezpečuje aj záujmovú činnosť. Toho času na škole pracuje 17 záujmových útvarov s 226 žiakmi. Žiaci v nich osožne trávia svoj voľný čas, rozvíjajú si zručnosti a talent a pripravujú sa na rôzne súťaže. Záujmové útvary sú zamerané na výtvarnú výchovu, športové zručnosti, tvorivosť, vyjadrovacie schopnosti, ale aj vedomosti v oblasti jazykov, matematiky, prírodopisu alebo informačných technológií. Žiaci sa každoročne pripravujú na súťaže, či sú to už predmetové olympiády, prírodovedná súťaž Hiperikum, súťaže v prednese poézie a prózy v reči slovenskej aj maďarskej, výtvarné súťaže – ako napríklad Výtvarný a literárny Trenčín, Európa očami detí, Dúha, Romano Dživipen a iné. Žiaci maďarského oddelenia šíria dobré meno školy na súťažiach Poznaj slovenskú reč a Pekná maďarské reč. Najlepší športovci sa zúčastňujú športových súťaží v basketbale, futbale, v stolnom tenise, v letnom či zimnom viacboji všestrannosti. Naši žiaci šíria dobré meno školy vzorným vystupovaním ,vedomosťami a zručnosťami aj vtedy ,keď nie sú vždy hodnotení na postupových miestach. Všetci si zasluhujú poďakovanie, tak isto aj ich učitelia.
Každoročne sa žiaci štvrtých a šiestych ročníkov zúčastňujú plaveckého výcviku v krytej plavárni v Rimavskej Sobote. Deviataci majú kurz spoločenského tanca. Tento rok sa nám po dlhej dobe podarilo zorganizovať aj lyžiarsky kurz pre žiakov siedmych ročníkov v Kokavke n/R. Medzi ďalšie školské podujatia patrí aj slávnosť Deda Mráza, na ktorej sa žiaci spevom a tancom lúčia so starým rokom. V spolupráci s radou rodičov sa organizuje tradičný karneval, na ktorom sú vyhodnotené najkrajšie a najvtipnejšie masky. Už tradične oslavujeme aj Deň detí. Koncom školského roka sa organizujú triedne výlety. Naposledy to bola návšteva Bojníc, kde žiaci maďarského oddelenia navštívili zoologickú záhradu a Bojnický zámok. Žiaci slovenského oddelenia navštívili Ochtinskú aragonitovú jaskyňu a kaštiel Betliar. Žiaci ôsmych a deviatych ročníkov sa zúčastnili exkurzie na hrad Šomoška, kde si mohli na náučnom chodníku upevňovať svoje vedomosti o chránenej oblasti Cerová vrchovina.
Bežné sú návštevy múzea, hvezdárne a knižnice v Rimavskej Sobote.
Činnosť školy je veľmi pestrá a rozmanitá. Toho času pripravujeme celoškolskú súťaž pod názvom „Rozumiem, čo čítam!“, v ktorej by sme chceli zaktivizovať žiakov k čítaniu s porozumením a tak zvyšovať čitateľskú gramotnosť. Od začiatku školského roku prebieha aj súťaž v čistote tried. Medzi plánované aktivity školy je zapojenie sa do projektu Zdravie na školách. V súčasnosti sa projekt pripravuje. Ďalej sa chceme zapojiť aj do projektu Otvorená škola (potrebujeme zabezpečiť vhodné priestory).
Veľa úloh nás čaká aj v oblasti údržby budov. Technický stav obidvoch budov je zlý, veď roky neboli finančné prostriedky na ich údržbu a rekonštrukciu. V tomto období prichádza do školstva viac financií a je väčšia možnosť začať rekonštrukčné práce. V posledných dvoch rokoch sa nám podarilo plynofikovať hlavnú budovu (finančné prostriedky z MŽP zabezpečil zriaďovateľ), vymaľovať spoločné priestory budovy školy (triedy boli vymaľované za pomoci rodičov), bola vymenená podlahová krytina v triedach. Máme pripravenú celkovú rekonštrukciu strechy, brzdí nás v tom len počasie. Dúfame, že jar už naozaj príde a práce sa môžu začať. V staršej budove školy bola uskutočnená rekonštrukcia elektrického vedenia a bola vymaľovaná, no dodnes v tejto budove kúrime v kachliach pevným palivom. Strecha tiež potrebuje celkovú rekonštrukciu. Na zabezpečenie týchto prác plánujeme získať finančné prostriedky z projektov a grantov. Nielen v tomto smere je nám nápomocný zriaďovateľ školy – Obec Hodejov. Spolupráca so starostkou obce Margitou Zagyiovou a ostatnými pracovníkmi obecného úradu je dobrá, vždy nájdeme spoločnú reč, veď náš zámer a cieľ je rovnaký - zabezpečiť, aby sa škola stala miestom vzdelania a vedomostí nielen pre školopovinných žiakov, ale aj pre širokú verejnosť.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kuba má obrovský potenciál na výnimočné výnosy
 2. Chcete nové auto?
 3. Ako zvýšiť testosterón? Najlepší doplnok výživy pre mužov
 4. Kaufland môže vašim školákom venovať čerstvé ovocie a zeleninu
 5. Podpora malého výrobcu ako Vlčie sirupy pomáha aj regiónu
 6. Získajte EKO čistiace prostriedky od slovenského výrobcu zdarma
 7. Pracujem, zarábam a čo ďalej?
 8. Dostaňte svoj regionálny produkt na pulty obchodného reťazca
 9. Vylievate kuchynský olej do záchoda? Zvyšujete si tým účty
 10. Turistický sprievodca: Cestujeme na obľúbenú Malorku
 1. Kto spieva dvakrát sa modlí
 2. Nezávislý test autokamery Mio MiVue C570 řidičem CzechDriverem
 3. Chcete nové auto?
 4. Nalejte si pravú vodovodnú!
 5. 30 rokov po...
 6. Kuba má obrovský potenciál na výnimočné výnosy
 7. Ako zvýšiť testosterón? Najlepší doplnok výživy pre mužov
 8. Kaufland môže vašim školákom venovať čerstvé ovocie a zeleninu
 9. Podpora malého výrobcu ako Vlčie sirupy pomáha aj regiónu
 10. Dopravca, ktorý dáva priestor prírode
 1. Neriskujte zahraničie. Spoznajte neobjavené krásy Slovenska 23 713
 2. Vylievate kuchynský olej do záchoda? Zvyšujete si tým účty 17 157
 3. Ázii dali košom. Tieto bicykle sa celé vyrábajú na Slovensku 14 668
 4. Ako zvýšiť testosterón? Najlepší doplnok výživy pre mužov 14 581
 5. Turistický sprievodca: Cestujeme na obľúbenú Malorku 13 608
 6. Za päť rokov chce mať päť reštaurácií 10 920
 7. Kedysi ovocie chutilo inak. Rozmanitosť sa zachovala na dedinách 10 660
 8. Poznáte zaujímavosti Malty? Tieto lákajú turistov najviac 10 187
 9. Zmenia sa Vysoké Tatry na lunapark? 9 627
 10. Samsung „zdivočel“. Za nákup ponúka späť až 2 tisícky 7 039
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Nezľakli sa a stihli si nájsť aj nové miesto

Slovenské alternatívne leto je asi jediným hudobným festivalom leta postihnutého koronakrízou, ktorý sa uskutoční na Strednom Slovensku.

Maroš Pavúk počas minulého ročníka festivalu Slovenské alternatívne leto, ktorý sa uskutočnil ešte na brehu Hrona.

Vláda vymenovala nových prednostov okresných úradov

V našom regióne prevládajú na týchto postoch po novom ženy.

Premiér Matovič dal občanom štyri dni na to, aby nahlasovali svoje vedomosti o prípadných morálnych prešľapoch jednotlivých 
kandidátov na prednostov okresných úradov.

Málinec bude po rokoch bez dorastencov. Chlapci sa o futbal nezaujímajú, tvrdí tréner

Vo futbalovom klube už dlhšiu dobu riešili otázku okolo dorasteneckého družstva. Už tak úzka kabína sa rozpadla a v tíme nemá kto hrať.

Dorast TJ Jednota Málinec v sezóne 2018/19.
Sídlo donedávna účtovne najbohatšej slovenskej firmy. Rozpadnutý dom sa nachádza v Hrnčiarskej Vsi.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Nákladiak zdemoloval dve autá na výjazde na D1 v Považskej Bystrici

Jeden človek zahynul na mieste, troch zranených previezli do nemocnice.

Cyklistu zrazil nákladiak, plné auto sa prevrátilo. Na Záhorie letel vrtuľník

Prvá vážna dopravná nehoda sa stala včera popoludní v Malackách, druhá neďaleko Rohožníka.

Liptov: 12 tipov pre najlepšiu dovolenku

V seriáli Najlepšia dovolenka na Slovensku predstavujeme slovenské regióny a miesta, ktoré by ste mali navštíviť.

Už ste čítali?