Štvrtok, 28. október, 2021 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

Klub zdravia spoločnosti ENERGY v Lučenci

Spoločnosť Energy bola založená v roku 1995 ako výlučne česká spoločnosť s nadnárodnou pôsobnosťou. Od svojho vzniku sa prostredníctvom kvalitných výrobkov stala priekopníkom alternatívnej medicíny nielen u nás, ale aj vo svete, kde v priebehu krátkej dob

y získala mnohé ocenenia a podporu užívateľov a odbornej verejnosti. V priebehu niekoľkých rokov sa materský podnik v Českej republike rozrástol o dcérske spoločnosti na Slovensku, v Poľsku a Maďarsku, kde vznikol jednotný trh.
Spoločnosť Energy, s.r.o. vznikla na Slovensku v Komárne v roku 1997 ako prvá zo zahraničných pobočiek českej spoločnosti Energy Group, a.s. Pôsobí v oblasti farmaceutického priemyslu na trhu potravinových doplnkov a v súčasnosti predstavuje združenie viac ako 20 oficiálnych predajných miest – Klubov ENERGY. Informácie o spoločnosti na slovenskom trhu nájdete na stránkach www.energy.sk.
Všetky spracovateľské a výrobné firmy, s ktorými spoločnosť Energy spolupracuje, sú renomované profesionálne pracoviská, spĺňajúce tie najprísnejšie hygienické normy.
… niečo o našom Klube zdravia
Klub zdravia v Lučenci začal svoju činnosť 01.12.2004. V súčasnosti nás nájdete už na novej adrese: Námestie Artézskych prameňov 10 – Výstavisko (vedľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne) v Lučenci. Môžete nás kontaktovať aj na telefónnom čísle 047/433 20 77 v pracovných dňoch (okrem utorka) od 13,00 do 18,00 hod.
Prvoradým záujmom nášho Klubu zdravia je šírenie myšlienky zdravého životného štýlu. Činnosť našho klubu je preto zameraná predovšetkým na:
1. meranie energetiky tela EAV prístrojom Supertronic
2. konzultácie zamerané na alternatívne postupy liečby založené na čínskej medicíne
3. cielenú terapiu bioinformačnými prípravkami – detoxikácia, harmonizácia a regenerácia organizmu
4. kompletnú ponuku prírodných bioinformačných produktov spoločnosti Energy
5. poradňa zdravej výživy
6. zabezpečenie prednášok odbornými klasickými lekármi – lektormi spoločnosti Energy
7. zabezpečenie masáže (klasickej, reflexnej, relaxačnej, liečebnej a pod.)
… niečo o meraní prístrojom Supertronic, ktoré zabezpečujeme v našom klube
Podstatou merania prístrojom Supertronic je meranie energetiky tela v miestach akupunktúrnych bodov. Tento systém využíva akupunktúrne body umiestnené na prechádzajúcich nervoch prstov na rukách a nohách. Nervovým systémom prechádzajú nervové impulzy v podobe elektických pulzov. Teda vlastne meriame, ako nám naše podkôrové centrá mozgu a systém autonómnej inervácie riadia vnútorné orgány alebo ich častí. V prípade, že orgán začína trpieť nejakou nepohodou (ešte nemusíme hovoriť o ochorení), autonómne centrá sa to snažia napraviť – vtedy na prístroji namerame vysoké hodnoty. Zásah do tejto presnej činnosti bez hlbších vedomostí vždy znamená narušenie tejto samoregulácie. Nevyhnutné je odstrániť príčinu, ktorá sa prejavuje nízkymi hodnotami.
Základom merania prístrojom Supertronic je zistiť príčinu ochorenia, ktorého dôsledkom sú už zdravotné problémy, na ktoré sa už klient sťažuje (napr. únava, bolesti kĺbov, vysoký krvný tlak, migréna, akné, ekzémy, mykózy, alergie, problémy tráviaceho, imunitného systému a pod.). Pomocou bioinformačných prírodných výrobkov Energy riešime - odstraňujeme príčinu ochorenia. Napríklad vysoký krvný tlak neriešime ako samostatné ochorenie, ale ako dôsledok disharmonie niektorých orgánov napr. obličiek, cievného systému, srdca a podobne, a preto pôsobíme na odstránenie tejto disharmónie. Pri nameraní veľmi nízkych hodnôt energie u niektorých orgánov, doporučujeme klientovi aj návštevu odborného lekára, pretože akútny stav patrí do rúk lekára.
Veľmi významnou skutočnosťou tohto merania je možnosť zistenia počiatkov choroby, ktorú v klasickej medicíne pri použití prístupných metód vyšetrenia ešte nie je možné diagnostikovť.
Počiatky disharmónie a choroby sa začínajú vždy u energetiky tela!
S prístrojom Supertronic v našom klube pracujú certifikovaní pracovníci, ktorí poznajú vzájomné súvislosti medzi jednotlivými orgánmi ľudského tela vo vzťahu k čínskej medicíne, vedia teda odborne vyhodnotiť meranie a zároveň poznajú účinky a použitie bioinformačných prípravkov Energy. V prípade potreby konzultujú zdravotný problém s odborným lekárom – lektorom Energy.
Po prvom meraní a odporúčaní výrobkov si pozývajú klientov na ďalšie kontroly.
Môžeme sa pochváliť mnohými spokojnými klientami, ktorí sa zbavili svojich zdravotných problémov alebo sa ich problémy aspoň zmiernili. Našu klubovú činnosť využívame aj na takéto posedenia, kde si naši klienti vymieňajú dobré skúsenosti s používaním bioinformačných výrobkov, kde sa učíme o prevencii, správnej výžive a životospráve.
… niečo o bioinformačných výrobkoch Energy, ktoré nájdete v našom klube
Hlavným sortimentom spoločnosti Energy je ucelená ponuka vysokoúčinných a zaručene prírodných produktov z oblasti potravinových doplnkov a kozmetiky. Sú zostavené podľa princípov starej čínskej medicíny, avšak s využitím najnovších poznatkov fytoterapie, homeopatie, kryštaloterapie a bioirezonancie. Neoddeliteľnou súčasťou výrobkov Energy je bioinformácia a je natoľko dôležitá, že v porovnaní s konkurenčnými produktami (aj keď sú čo do obsahu účinných látok takmer totožné), vykazujú preparáty aj niekoľkonásobne vyšší účinok.
Základným sortimentom je päť širokospektrálnych regeneračných prípravkov (nazývame ich aj spoločným názvom Pentagram©), ktoré sa vzájomne dopĺňajú a sú určené na regeneráciu všetkých dôležitých oblastí ľudského organizmu. Každý prípravok Pentagramu© sa podieľa na zvyšovaní imunity, a to prostredníctvom harmonizácie príslušných energetických dráh orgánov. Vyrovnanie energetickej nedostatočnosti má za následok lepšiu funkciu orgánu a fytolátky pomáhajú pri vylučovaní toxínov z tela. Celý tento proces sa niekoľkonásobne urýchľuje prostredníctvom bioinformácií.
Výrobky Pentagramu© Energy sa môžu používať:
• ako prevencia. V oblasti prevencie je uplatnenie prípravkov firmy Energy veľmi široké.
• pri zdravotných ťažkostiach. Pri využití prípravkov Pentagramu© zaznamenávame dobré výsledky aj tam, kde metódy klasickej medicíny zlyhávajú. Avšak práve kombinácie s liečebnými postupmi klasickej medicíny sú často úspešné a vhodné.
• pre radosť zo života, pretože aj keď sa cítime zdraví, je dôležité aby sme si zdravie udržovali, a teda organizmus preventívne posiľňovali
Každého človeka možno zaradiť k určitému typu. Niekto je obličkový typ, iný pečeňový, ďalší bude mať napríklad náklonnosť na oslabenie pľúc. Ktokoľvek môže byť aj typ zmiešaný, teda má niekoľko orgánov oslabených naraz. Je to dané genetikou. Celkovo však možno oslabené orgány posiľňovať prípravkami Pentagramu©, a tým eliminovať negatívne prejavy disharmónie príslušných energetických dráh.
V našom klube máme na predaj dostatočné množstvo zo všetkých 25 druhov bioinformačných výrobkov, o ktorých Vám poskytneme odborné informácie a tiež aj príbalové letáky.
Všetky výrobky spoločnosti Energy sú chránené patentmi a ochrannými známkami. Spoločnosť Energy, s.r.o. garantuje deklarovanú kvalitu a ich zloženie platnými certifikátmi, rozhodnutiami Štátneho zdravotného ústavu SR (v súčastnosti Úrad verejného zdravotníctva), vyhláseniami o zhode medzi výrobcom a distribútorom.
(Poznámka: Bioinformácia je zmes frekvencii elektromagnetického vyžarovania tepelnej až rádiovej oblasti spektra, ktorá sa prejavuje špecifickými biologickými účinkami. Ovplyvňuje priebeh biochemických reakcií a zasahuje do riadiacich mechanizmov organizmu.)
… ďalšie aktivity nášho Klubu zdravia
Pravidelne organizujeme prednášky na rôzne odborné témy týkajúce sa zdravia, prevencie a životosprávy, ktoré zabezpečujeme pomocou lektorov Energy – klasických lekárov, ktorí využívajú vo svojej praxi alternatívne spôsoby liečby.
Na požiadanie niektorých organizácii zabezpečíme lektora, ktorého zaplatí spoločnosť Energy. Naposledy sme organizovali v Klube dôchodcov prednášku na tému „Prevencia kardiovaskulárnych ochorení“, ktorú si pripravil kardiológ – lektor Energy. Na túto prednášku bolo veľa pozitívnych ohlasov, pretože veľmi zrozumiteľnou formou poukazovala na príčiny ochorenia a možnosti ako im predchádzať. Prítomní si zároveň mohli zapísať niekoľko dôležitých hodnôt, ktoré je potrebné si sledovať, napr. hodnoty krvného tlaku, cholesterolu v krvi, hodnoty cukru v krvi a pod. Na záver si mohli dať odmerť tlak krvi a metódou tzv. „rýchlej diagnostiky“ (z kvapky krvi) zistiť cholesterol, cukor, krvnú skupinu.
Ďalšou našou aktivitou je organizovanie projektu „Zdravé dieťa“ vo vybranej materskej škole. V jarnom a v jesennom období podávame deťom bioinformačný prípravok Vironal. Ide o prírodný imunostimulant, vhodný nielen na preventívne užívanie najmä v období chrípkových epidémií na naštartovanie prirodzenej obrannej aktivity organizmu, ale najmä v prípadoch typických syndrómov, ktoré sa vzťahujú k dráhe pľúc – dýchacie ťažkosti, kašeľ, zadúšanie, bolesti v krku. Ďalej podporuje činnosť sleziny, harmonizuje imunitný a lymfatický systém, je vhodný pri malárií, žalúdočných a dvanástnikových vredoch, pri zápaloch zažívacieho traktu, hltanu a čriev, pri kolitíde a Crohnovej chorobe.
Na záver sledovaného obdobia robíme vyhodnotenie dochádzky detí, čím dokazujeme pozitívné vplyvy Vironalu na posilnenie imunity. Zaznamenávame veľkú spokojnosť rodičov zo zlepšením zdravotného stavu ich detí, táto spokojnosť sa prejavuje hlavne v tom, že bioinformačné výrobky Energy užíva celá rodina.
Extérne spolupracujeme s masérom, ktorý pozná zákonitosti ľudského tela vo vzťahu k čínskej medicíne a pomáha našim klientom pri zmierňovaní fyzických i psychických prejavoch ich ochorenia; zároveň veľmi vhodne dopĺňa svojou činnosťou nami zvolenú terapiu.
Denne poskytujeme konzultácie (osobne i telefonicky), týkajúce sa spôsobu riešenia zdravotných problémov pomocou alternatívnej medicíny a bioinformačných výrobkov Energy. Osobné konzultácie poskytujeme vo veľmi príjemnom prostredí Klubu zdravia na novej adrese.
… pozvánka na záver
Všetkých, ktorým záleží na vlastnom zdraví a na zdraví svojich blízkych a pre ktorých „prevencia“ je veľmi dôležitá, pozývame do nášho Klubu zdravia.
Venovať sa Vám budú naši pracovníci v príjemnom a pokojnom prostredí pri šálke čaju. Meraním energetických dráh Vám poukážeme na disharmónie energetických dráh Vášho organizmu; doporučíme vhodné prípravky na detoxikáciu, harmonizáciu a následnú regeneráciu organizmu. V prípade zistenia vážnejších chorobných stavov doporučíme súčasne aj návštevu odborníka (alebo zabezpečíme konzultáciu s našim lektorom – lekárom).
Všetky doporučené prípravky si môžete u nás zakúpiť a zároveň Vám poskytneme informácie o ďalších pripravovaných výrobkoch, ktoré budú v predaji v najbližších mesiacoch a o akciách, ktoré pripravuje náš klub v najbližšom mesiaci.
Naša spoločnosť vydáva klubový magazín Vitae, kde sú publikované odborné články našich lektorov-lekárov na rôzne témy, ďalej skúseností našich klientov s našimi výrobkami, informácie o prednáškach a iných akciách. Tieto časopisy si môžete takisto zakúpiť u nás.
V prípade, že budete chcieť využívať výhody zaregistrovaného člena Energy, poskytneme Vám informácie o možnostiach registrácie. Už teraz sa tešíme na Vašu návštevu.

Najčítanejšie na My Novohrad

Inzercia - Tlačové správy

 1. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite
 2. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 3. Ako by ste chceli bývať? Zapojte sa do prieskumu o bývaní
 4. Koniec Bratislavy? Pre túto firmu môžete pracovať aj cez polovicu republiky
 5. Vraciame spoločnosti priazeň, ktorú nám už 30 rokov prejavuje
 6. Digitálne zručnosti žiakov a študentov podporí Nadácia Orange
 7. Vyťahovanie zapadnutého jazyka je mýtus
 8. Heľenine oči zahrajú hit o obchvate Prešovčanom z kamióna
 9. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova
 10. Profesor Alexy: S plastmi sa musíme naučiť zaobchádzať
 1. 365.bank prináša digitálnu hypotéku s možnosťou podania žiadosti
 2. EUBA udelila čestné vedecké hodnosti „doctor honoris causa“
 3. Miška ochrnula z minúty na minútu, teraz pre ňu svitá nová nádej
 4. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 5. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 6. Digitálne zručnosti žiakov a študentov podporí Nadácia Orange
 7. Chcete dočasné tetovanie, používajte Hennu
 8. Vyťahovanie zapadnutého jazyka je mýtus
 9. Heľenine oči zahrajú hit o obchvate Prešovčanom z kamióna
 10. Spoľahlivá energia a úspora technológiami
 1. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova 10 551
 2. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 9 833
 3. Chladené halušky? Od tejto firmy si ich obľúbili na Slovensku 9 547
 4. Peniaze začali strácať hodnotu, treba sa brániť! 6 839
 5. Najtajnejšie ponuky módnych kúskov v Európe – iba na pozvanie 5 288
 6. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania 3 711
 7. Heľenine oči zahrajú hit o obchvate Prešovčanom z kamióna 3 452
 8. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 2 834
 9. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite 2 590
 10. Nechajte kryptomeny na Fumbi 1 968

Blogy SME

 1. Šimon Briatka: Inšpiratívni ľudia 1: Roger Bannister, lekár, ktorý zabehol svetový rekord
 2. Jan Pražák: Gambler
 3. Café Európa: Valí sa na nás energetická kríza?
 4. Naďa Serafínová: Ako sa naozaj testuje? Povedzme, že dosť zvláštne.
 5. Marián Lukáč: Blog č. 44- Múdrosť
 6. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Aké ťažké je ľahko odpustiť?
 7. Miriam Studeničová: Cisár je nahý! Osobnosti sú nevedomé! Nepoznajú Pravdu!
 8. Stanislav Martinčko: Poľovačka na zajace a 50 000 Eur v zlate !!
 1. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 14 386
 2. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 8 015
 3. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 7 801
 4. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 460
 5. Michal Porubän: "Nenávistná Čaputová" vs "Mierotvorca Blaha". 4 891
 6. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 3 787
 7. Pavel Dvořák: Platby mobilom v Číne 3 781
 8. Július Kovács: Kaliňák a Počiatek ma chcú dostať do basy pomocou justičnej a policajnej mafie, dodnes ju riadi Fico, lebo som upozornil na ich zlodejstvá. 3 687
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Rekordman v počte odohratých zápasov v drese hokejového Slovana Michal Sersen, bol hosťom Roba Kmeťa v pravidelnej štvrtkovej relácii MY Športujeme.


54m
Ilustračné foto.

Šéf rezortu zdravotníctva je ochotný rokovať o zmiernení opatrení v čiernych okresoch, ale len pre zaočkovaných.


a 1 ďalší 12 h
Covid semafor platný od 1. novembra.

Na juhu Banskobystrického kraja začínajú platiť najprísnejšie protipandemické opatrenia.


(mb) 19 h
 Gemerská Ves, miestna časť Šankovce, ktorou sa vlani prehnala veterná smršť.

Víchrica sa prehnala miestnou časťou Šankovce vlani v októbri.


SITA 21 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Známy podnik na Nábreží Oravskej priehrady plamene úplne zničili.


21 h

V interiéri reštaurácie sa najedia len zaočkovaní.


19 h

Zakážu svadby, oslavy, zatvoria fitness centrá, wellness, akvaparky, v reštauráciách sa nenajete, v kaviarni nevypijete kávu, v hoteli sa neubytujete.


19 h

Ľuďom sa jej správanie nepáčilo, zavolali políciu.


26. okt

Blogy SME

 1. Šimon Briatka: Inšpiratívni ľudia 1: Roger Bannister, lekár, ktorý zabehol svetový rekord
 2. Jan Pražák: Gambler
 3. Café Európa: Valí sa na nás energetická kríza?
 4. Naďa Serafínová: Ako sa naozaj testuje? Povedzme, že dosť zvláštne.
 5. Marián Lukáč: Blog č. 44- Múdrosť
 6. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Aké ťažké je ľahko odpustiť?
 7. Miriam Studeničová: Cisár je nahý! Osobnosti sú nevedomé! Nepoznajú Pravdu!
 8. Stanislav Martinčko: Poľovačka na zajace a 50 000 Eur v zlate !!
 1. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 14 386
 2. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 8 015
 3. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 7 801
 4. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 460
 5. Michal Porubän: "Nenávistná Čaputová" vs "Mierotvorca Blaha". 4 891
 6. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 3 787
 7. Pavel Dvořák: Platby mobilom v Číne 3 781
 8. Július Kovács: Kaliňák a Počiatek ma chcú dostať do basy pomocou justičnej a policajnej mafie, dodnes ju riadi Fico, lebo som upozornil na ich zlodejstvá. 3 687
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu