Sobota, 3. jún, 2023 | Meniny má Karolína

Úradný Spravodaj ObFZ Lučenec č. 42 - 2005/2006

1. ŠTK na základe vzájomnej dohody nariaďuje odohrať odložený MFZ I. triedy dospelých – 15. kolo medzi FK Utekáč – FK Kokava n./Rim. dňa 12. mája 2006 (piatok) o 17:00 hod. na ihrisku v Utekáči.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA – PREDSEDA JOZEF BRŤKA

2. ŠTK nariaďuje FK Lehôtka zabezpečiť v areáli štadióna sociálne zariadenie WC do 15. mája 2006 pod následkom disciplinárnych opatrení.
3. ŠTK upozorňuje všetky FK na dodržiavanie čl. 19, pis. „a“ Rozpisu oblastných súťaži – zákaz podávania alkoholických nápojov pred a počas MFZ (okrem piva, len v pohároch z umelej hmoty alebo papiera).
4. ŠTK oznamuje mužstvám III. triedy dospelých, že FK Trebeľovce sa odhlásili zo súťaže. Doteraz odohrané MFZ sa anulujú. Mužstvá, ktoré s nimi mali odohrať MFZ v jarnej časti budú mať voľno.
5. ŠTK upozorňuje mužstvá I. a II. triedy dospelých na čl. 7 pís. „f“ a „g“ Rozpisu oblastných futbalových súťaží.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

KOMISIA MLÁDEŽE – PREDSEDA DUŠAN TRČAN
1. KM berie na vedomie oznámenie FTC Fiľakovo a súhlasí so zmenou termínu zápasov 17. kola nasledovne: 17. kolo FTC Fiľakovo „B“ – Slovan Divín 13. 5. 2006 o 16:30 hod. Dôvod: kolízia stretnutí s MFZ II. ligy SŽ a MŽ skupina JUH.
2. KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 11. mája 2006 (štvrtok) o 15:30 hod. z MFZ I. triedy st. žiaci „JUH“ medzi FK Ružiná – FK Santrio Láza, vedúceho mužstva FK Ružiná Ivan Ružinský a hráča FK Ružiná Michal Smädo 910826, ktorý si so sebou prinesie RP.
3. KM kontumuje MFZ I. triedy st. žiakov „JUH“ medzi FK Santrio – FK Rapovce a priznáva 3 body a skóre 7:0 v prospech FK Santrio Láza. Dôvod: Počet hráčov klesol pod sedem a výsledok dosiahnutý na ihrisku ostáva v platnosti.
4. KM kontumuje MFZ I. triedy dosrast medzi FK Veľká n./Ipľom FK Zlatno a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Veľká n./Ipľom. Dôvod: Hostia sa na zápas nedostavili: Ospravedlnenie FK Zlatno berie na vedomie.

SkryťVypnúť reklamu

DISCIPLINÁRNA KOMISIA – PREDSEDA ŠTEFAN PASTOREK
D- 125 Richard Pisár č.r. 831007 – FK Sušany – 1 stretnutie nepodmienečne od 30. 4. 2006 – 4 ŽK.
D- 126 Miroslav Strýček č.r. 741106 – Hr. Zalužany – 2 stretnutia nepodmienečne od 2. 5. 2006 – DP 1 – 5a.
D- 127 Tomáš Sivok č.r. 850816 – FK Málinec – 4 stretnutia nepodmienečne od 2. 5. 20106 – Dp 1 – 4b.
D- 128 Alexander Kaločai č.r. 810409 – FK Biskupice – zastavenie činnosti od 2. 5. 2006 do vyriešenia prípadu.
D- 129 Slavomír Pika č.r. 810416 – FK Cinobaňa – 1 stretnutie nepodmienečne od 2. 5. 2006 – 4 ŽK.
D- 130 Peter Magyar – č.r. 800717 – FK Čakanovce – 2 stretnutia nepodmienečne od 2. 5. 2006 – Dp 1 5a.
D- 131 DK trestá FK Halič 1 stretnutie nepodmienečne uzatvorením ihriska od 26. 4. 2006 DP 2 – 1b, pokutou 3000.- Sk za nedostatočnú usporiadateľskú službu a výtržnosti divákov. Zvýšiť počet usporiadateľov na 10 do 30. 6. 2006. Uhradiť poplatok za prerokovanie 200.-Sk.
D- 132 DK trestá Štefana Žingora (usporiadateľa) zákazom akejkoľvek funkcie MFZ od 4. 5. 2006 na 8 stretnutí nepodmienečne – DP 1 – 3b. Uhradiť poplatok 150.-Sk.
D- 133 Roland Baláž č.r. 910801 – žiak – FK Halič – 1 stretnutie nepodmienečne od 30. 4. 2006 – DP 1 – 5a.
DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 10. 5. 2006 o 15:30 hod. z MFZ II. triedy dospelýchn Santrio - Rapovce R – M. Laho a M. Chebeň – zdravotník Santrio.
DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 10. 5. 2006 o 16:00 hod. zo stretnutia FK Biskupice – FK Cinobaňa R - T. Očovay, A. Jakub – ved. mužstva FK Biskupice, L. Bernáth – ved. mužstva FK Cinobaňa.
Proti rozhodnutiu DK je možne sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v úradnom Spravodaji ObFZ.

SkryťVypnúť reklamu

KOMISIA ROZHODCOV - PREDSEDA ING. PAVEL OLŠIAK
13. 5 – 14. 5. 2006
I. trieda – dospelí – 21. kolo
14. 5. 2006 o 16:30 hod.
Hr. Zalužany – Divín (Felšö – Šerfözö - Čáni), Málinec – Halič (Kelemen – Görcsi - Čičmanec), Vidiná – Breznička (sobota) (Forrai – Žingor, Goldschütter - Budáč), Biskupice – Utekáč (Tisoňová – Žingor, Peti - Levčík), Cinobaňa – Podrečany (Popovič – Telek - Iždinský), Lipovany – Kokava (Lavrík – Ambróš - Holas), Sušany – Boľkovce (Šáli – Mareček - Kelemen).
II. trieda – dospelí – 15. kolo
14. 5. 2006 o 16:30 hod.
Uhorské – Š. Bukovinka (Laho – Karlík), Buzitka – Čakanovce (Antalík – Berki - Rubint), Lehôtka – Pan. Dravce (Havran – Goldschütter), Podkriváň – Rapovce (Vojtek), St. Halič – Santrio (Melicher).
III. trieda – dospelí – 16. kolo
14. 5. 2006 o 16:30 hod.
Fiľ. Kováče – Halič „B“ (Forrai), Šíd – Veľké Dravce (R. Molnár).
I. trieda – dorast – 21. kolo
14. 5. 2006 o 14:00 hod.
Málinec – Veľká. N. Ipľom (Görcsi – Kelemen), Biskupice – Pan. Dravce (Žingor – Peti), Cinobaňa – Podrečany (Telek – Popovič), Hr,. Zalužany, Vidiná, Zlatno – voľno.
I. trieda – st. žiaci SEVER – 11. kolo 16:30 hod.
13. 5. 2006 o 16:30 hod.
Uhorské – Utekáč (nedeľa o 14:30 hod.) (Karlík), Málinec – Cinobaňa (Telek), Hr. Ves – Breznička (12:00 hod.) (Holas), Sušany – Kokava (nedeľa o 14:30 hod.) (Mareček).
I. trieda – st. žiaci JUH – 17. kolo
13. 5. 2006 o 16:30 hod.
Fiľakovo „B“ – Divín (Dobiáš), Buzitka – Halič (nedeľa o 14:30 hod.) (Berki), Tomášovce – Ružiná (Melicher), Lovinobaňa – Rapovce (nedeľa o 14:30 hod.) (Melicher), Šíd – Santrio (nedeľa o 14:30 hod.) (R. Molnár), Vidiná – voľno.
Dohrávka
I. trieda – dospelí – 15. kolo
12. 5. 2006 o 17:00 hod.
Utekáč – Kokava (Lavrík – Žingor, Laho - Starove).
Hodnotenie R
I. trieda dospelí - 19. kolo
Boľkovce – Kokava (7.9/7,8/8,1), Sušany – Podrečany (8,4/8,1/8,1), Vidiná – Hr. Zalužany (7,8/7,9/7,6), Biskupice – Halič (8/7,9/7,9), Cinobaňa – Breznička (7,8/8/8), Lipovany – Utekáč (8,1/8/8), Málinec – Divín (7,3/7,6/7,8).
I. trieda dospelí – 14. kolo
Biskupice – Cinobaňa (7,5/7,9/7,9), Málinec – Sušany (8,4/8,1/8,1), Vidiná – Lipovany (8/8/8), Hr. Zalužany – Boľkovce (7,7/8/7,8), Divín – Utekáč (7,8/7,6/8), Breznička – Podrečany (7,9/8/8), Halič – Kokava (7,5/8,8).
II. trieda dospelí – 13. kolo
Podkriváň – Čakanovce (7,6/8), Santrio – Rapovce (8), Buzitka – Š. Bukovinka (7,8/8), Lehôtka – Uhorské (7,7/8).
- Ospravedlnení: Jozef Kyzek (od 1. 5. 2006 do prihlásenia), Felšö (7. 5. 2006), Šerfözö (6. 5. 2006).
- KR pozastavuje delegovanie R Ladislav Gabera od 8. 5. 2006 do 22. 5. 2006. Dôvod: neospravedlnená neúčasť na MFZ.
- KR upozorňuje AR, že musia mať na MFZ oblečenie rovnakej farby. Hlavný rozhodca môže mať aj odtieň inej farby.
- KR oznamuje R pôsobiacim v súťažiach ObFZ, že fyzické previerky sa uskutočnia dňa 26. 5. 2006 (piatok) o 17:00 hod. na štadióne LAFC Lučenec v parku. R musia priniesť platnú lekársku prehliadku, bez tejto prehliadky nebudú pripustený k fyzickým previerkam. Absolvovanie fyzických previerok je podmienkou zaradenia na nominačnú listinu pre jesennú časť súť. roč. 2006/2007.

SPRÁVY SEKETARIÁTU
1. Upozorňuje všetkých R, DZ, že 8. mája 2006 (pondelok) je štátny sviatok a zápisy zo stretnutí 6. a 7. 5 2006 je potrebné zaslať na sekretariát ObFZ bezpodmienečne v utorok do 12:00 hod. prvou triedou alebo doručiť osobne do stredy 12:00 hod.

Štefan Cerovský, zastupujúci predseda ObFZ
Štefan Koprda, sekretár ObFZ

Najčítanejšie na My Novohrad

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako zvládnuť zápal močových ciest bez antibiotík?
 2. Palubná jednotka Shell EETS otvára európske hranice
 3. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 4. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom
 5. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem
 6. Dovolenkový raj kúsok za hranicami
 7. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 8. Krásna a zdravá pokožka už za 10 dní
 1. Slováci milujú grilovanie s rodinou a priateľmi, ukázal prieskum
 2. Z vernostných kariet Terno a Kraj sa stávajú už aj platobné
 3. Čítanie vytvára pre vaše deti bezpečný prístav!
 4. dm sa zameriava na ženské zdravie
 5. Generácie Y a Z budú musieť dlhšie pracovať a viac sporiť
 6. Ako si správne vybrať sporiaci účet?
 7. HYPONÁJOM, odložte hypotéku a svoj nový byt splácajte už teraz
 8. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 1. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 15 032
 2. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 8 068
 3. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 7 430
 4. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 6 788
 5. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 4 938
 6. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 4 111
 7. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 3 411
 8. Tesco v Levoči otvára jedinečnú predajňu 3 078

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Raňajky v tráve? Nie, raňajky s manželkou
 2. Jozef Sitko: Novinár nemá šíriť strach a byť len kritikom (2.)
 3. Ján Šeďo: Koľko takýchto príbehov zažijú ukrajinské deti po vojne ?
 4. Anna Miľanová: Prečo má stúpnuť pôrodnosť, keď nás už teraz "nahrádzajú" roboty?
 5. Ján Valchár: Nové fronty, nové výzvy
 6. Andrea Bérešová: Doma v záhrade 06/2023
 7. Martin Pilnik: Liekové reformy od farmafiriem nás priviedli k "dvojnásobným" nákladom na lieky
 8. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými kalváriami - Kameničany
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 133 974
 2. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 23 956
 3. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 12 429
 4. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 9 707
 5. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 7 716
 6. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 555
 7. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 6 944
 8. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ? 6 925
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Útroby Kostola svätého Juraja zdobia unikátne fresky.

Vzácne fresky v malej novohradskej obci kedysi považovali za bezcenné.


12 h
Pôvodné UDS z 80. rokov 20. storočia

Konateľ CMS Industry Tisovec hovorí o trojstranne výhodnej transakcii.


15 h
Kúpalisko v Rapovciach mnohí vyhľadávajú najmä pre reliktnú vodu, ktorej pôvod je v období druhohôr.

Sprevádzkovať by ich chceli ešte v tomto roku.


18 h
Revište. Obnova tohto hradu je výsledkom dobrého tímového zohratia a medziodborovej spolupráce.

Na Slovensku je len 25 zastrešených hradov.


2. jún

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Raňajky v tráve? Nie, raňajky s manželkou
 2. Jozef Sitko: Novinár nemá šíriť strach a byť len kritikom (2.)
 3. Ján Šeďo: Koľko takýchto príbehov zažijú ukrajinské deti po vojne ?
 4. Anna Miľanová: Prečo má stúpnuť pôrodnosť, keď nás už teraz "nahrádzajú" roboty?
 5. Ján Valchár: Nové fronty, nové výzvy
 6. Andrea Bérešová: Doma v záhrade 06/2023
 7. Martin Pilnik: Liekové reformy od farmafiriem nás priviedli k "dvojnásobným" nákladom na lieky
 8. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými kalváriami - Kameničany
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 133 974
 2. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 23 956
 3. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 12 429
 4. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 9 707
 5. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 7 716
 6. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 555
 7. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 6 944
 8. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ? 6 925
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu