Sobota, 8. máj, 2021 | Meniny má IngridaKrížovkyKrížovky

Úradný Spravodaj ObFZ Lučenec č. 45 - 2005/2006

1. ŠTK nariaďuje FK I. triedy dospelých odohrať posledné 2 MFZ v jednom termíne podľa Rozpisu ObFZ, čl. 2, písm. „d“.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
– PREDSEDA JOZEF BRŤKA

2. ŠTK nariaďuje FK Pan. Dravce zabezpečiť s okamžitou platnosťou v kabíne rozhodcov svetlo a umývadlo s vodou pod následok disciplinárnych opatrení.

KOMISIA MLÁDEŽE –
PREDSEDA DUŠAN TRČAN
1. KM kontumuje MFZ 1. triedy st. žiaci „SEVER“ medzi FK Hrnč. Ves – FK Breznička a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Breznička. Dôvod: Neoprávnený štart hráča FK Hrnč. Ves.
2. KM kontumuje MFZ I. triedy dorast medzi FK Zlatno – FK Cinobaňa a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Cinobaňa. Dôvod: domáci na MFZ nenastúpili.
3. KM oznamuje mužstvá I. triedy žiakov „JUH“, že FK Šíd odhlásilo svoje mužstvo zo súťaže. Doteraz odohrané MFZ sa anulujú. Mužstvá, ktoré majú odohrať s nimi MFZ v jarnej časti budú mať voľno.
4. KM na základe vzájomnej dohody nariaďuje odohrať MFZ I. triedy st. žiakov skup. „JUH“ medzi FK Tomášovce – FK Santrio Láza dňa 27. 5. 2006 o 11:00 hod. na ihrisku v Tomášovciach.
5. KM na základe vzájomnej dohody nariaďuje odohrať MFZ I. triedy st. žiakov skup. „JUH“ medzi FK Halič – FK Divín dňa 30. 5. 2006 o 17:00 hod. na ihrisku v Haliči.
6. KM kontumuje MFZ I. triedy st. žiakov „SEVER“ medzi FK Kokava – FK Hrnč. Ves a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Kokava. Dôvod: hostia sa na MFZ nedostavili.
7. Tabuľky mládežníckych súťaží:

Skryť Vypnúť reklamu

1. trieda dorast
1. Vidiná 14 11 2 1 58:16 35
2. Cinobaňa 16 11 0 5 52:28 33
3. Málinec 13 9 0 4 58:26 27
4. Hr. Zalužany 13 8 2 3 43:20 26
5. Pan. Dravce 13 8 1 4 51:23 25
6. Veľká n./Ipľom 14 5 1 8 26:48 16
7. Podrečany 12 4 0 8 38:47 12
8. Zlatno 12 1 0 11 18:62 3
9. Biskupice 15 1 0 14 15:89 3

1. trieda st. žiaci „SEVER
1. Kokava 12 12 0 0 101:5 36
2. Málinec 12 10 1 1 47:11 31
3. Utekáč 12 6 1 5 40:42 19
4. Hr. Ves 12 6 0 6 34:36 18
5. Cinobaňa 12 5 0 7 40:24 15
6. Uhorské 12 4 1 7 19:43 13
7. Sušany 12 1 2 9 7:71 5
8. Breznička 12 1 1 10 6:62 4

1. trieda st. žiaci „JUH“
1. Santrio 14 14 0 0 70:3 42
2. Fiaľkovo „B“ 15 12 0 3 67:16 36
3. Tomášovce 15 9 2 4 67:26 29
4. Vidiná 15 9 1 5 41:23 28
5. Halič 15 7 2 6 42:28 23
6. Ružiná 15 7 1 7 59:38 22
7. Divín 15 4 3 8 29:52 15
8. Rapovce 14 4 1 9 21:82 13
9. Buzitka 15 1 2 12 16:66 5
10. Lovinobaňa 15 0 2 13 10:88 2

Skryť Vypnúť reklamu

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
– PREDSEDA ŠTEFAN PASTOREK
D- 147 Zdenek Lapin r.č. 790920 – FK Santrio Láza – 1 stretnutie nepodmienečne od 22. 5. 2006 DP 1- 5a.
Na návrh KM ObFZ:
D- 148 FK Zlatno – dorast – trestá sa pokutou 300.-Sk za nenastúpenie mužstva na MFZ DP 2 – 2b. Uhradiť poplatok 100.-Sk.
D- 149 FK Šíd - žiaci – trestá sa pokutou 300.-Sk za nenastúpenie mužstva na MFZ DP 2 – 2b. Uhradiť poplatok 100.-Sk.
D- 150 FK Hrnč. Ves – žiaci – trestá sa pokutou 300.-Sk za nenastúpenie mužstva na MFZ DP 2 -2b. Uhradiť poplatok 100.-Sk.
D- 151 FK Ružiná –žiaci – trestá sa pokutou 300.-Sk za dvojnásobnú neúčasť na zasadnutí KM – DP 2 -6. Uhradiť poplatok 100.-Sk.
D- 152 Juraj Melich r.č. 910516 – FK Hrnč. Ves – 4 stretnutia podmienečne do 30. 9. 2006 – DP 1-9-2b. Uhradiť poplatok 100.-Sk.
D- 153 Jozef Fazekaš – vedúci mužstva žiakov FK Hrnč. Ves – 8 stretnutí nepodmienečne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ. DP 1 – 9 -2b.
D- 154 FK Hrnč. Ves – žiaci – trestá sa pokutou 300.-Sk za porušenie smerníc a nariadení – DP 1 – 10. Uhradiť poplatok 100.-Sk.
D- 155 Miroslav Plaucha – ved. mužstva žiakov – FK Breznička – 2 stretnutia nepodmienečne od 24. 5. 2006 za nepodpísanie zápisu po stretnutí. DP 1 – 10. Uhradiť poplatok 100.-Sk.
D- 156 Michal Kelement r.č. 910514 – FK Breznička – 2 stretnutia podmienečne do 30. 9. 2006 za nepodpísanie zápisu po stretnutí. DP 1 – 10. Uhradiť poplatok 100.-Sk.
Žiadosť o zmenu zvyšku trestu: Norbert Adamovič r.č. 781009 – FK Boľnovce – zmena zvyšku trestu na 1 stretnutie podmienečne do 30. 9. 2006.
Proti rozhodnutiu DK je možne sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v úradnom Spravodaji ObFZ.

Skryť Vypnúť reklamu

KOMISIA ROZHODCOV -
PREDSEDA ING. PAVEL OLŠIAK
3. 6. – 4. 6. 2006
I. trieda – dospelí – 24. kolo
4. 6. 2006 o 17:00 hod.
Divín – Lipovany (Forrai – Gombala, Ant. Tisoňová – Levčík), Sušany – Cinobaňa (Kelemen – Goldschütter, R. Molnár – Kelemen), Boľkovce – Biskupice (Popovič – Žingor, Šerfözö – Iždinský), Kokava – Vidiná (Melicher – Talán, Peti – Jánošík), Podrečany – Málinec (Felšö – Görcsi, Mareček – del.), Utekáč – Hr. Zalužany (Lavrík – Forrai, Ant. Tisoňová – Čáni), Breznička – Halič (Laho – Havran – Holas).
II. trieda – dospelí – 18. kolo
4. 6. 2006 o 17:00 hod.
Š. Bukovinka – Podkriváň (Antalík – Berki), St. Halič – Lehôtka (Lavrík – Rubint), Santrio – Buzitka (Ambróš – Karlík – Budáč), Rapovce – Uhorské (Vojtek), P. Dravce – Čakanovce (Šáli – Telek - Kubinec).
III. trieda – dospelí – 19. kolo
4. 6. 2006 o 17:00 hod.
Šíd – Halič „B“ (Gabera).
I. trieda – dorast – 24. kolo
4. 6. 2006 o 14:30 hod.
Zlatno – Vidiná (Sobota o 17:00 hod.) (Šáli – Gabera), Podrečany – Málinec (sobota) (Holas – Anna Tisoňová), P. Dravce – Hr. Zalužany (Telek – Šáli).
I. trieda – st. žiaci SEVER – 14. kolo
3. 6. 2006 o 17:00 hod.
Utekáč – Hrnč. Ves (o 15:00 hod. ) (Ant. Tisoňová), Sušany – Málinec (R. Molnár), Kokava - Uhorské (Karlík), Breznička – Cinobaňa (Havran).
I. trieda – st. žiaci JUH – 20. kolo
3. 6. 2006 o 17:00 hod.
Divín – Lovinobaňa (Dobiáš), santrio – Vidiná (nedeľa o 15:00 hod.) (Karlík), Rapovce – Buzitka (nedeľa o 15:00 hod.) (Vojtek), Ružiná – Fiľakovo „B“ (Popovič).
Hodnotenie R
I. trieda dospelí - 22. kolo/
Podrečany – Biskupice (8/8), Divín – Sušany (8/8/8), Halič – Hr. Zalužany (7,8/8), Boľkovce – Lipovany (7,3/7,7/7,9), Utekáč – Vidiná (7,9/7,9/7,6), Breznička – Málinec (7,8/8), Kokava – Cinobaňa (7,6/8/7,7).
II. trieda dospelí – 16. kolo
Santrio – Podkriváň (7,9/7,9), P. Dravce – Buzitka (7,5), Rapovce – Lehôtka (7,8).
- Ospravedlnení: Felšö (27. 5. 06), Dobiáš (27. 5. 06).
- KR upozorňuje AR, že musia mať na MFZ oblečenie rovnakej farby. Hlavný rozhodca môže mať aj odtieň inej farby.
- KR dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov na dodržiavanie čl. 20 Rozpisu oblastných futbalových súťaží (záväzné pokyny pre rozhodcov, delegátov zväzu a členov FK v rámci ObFZ Lučenec).

SPRÁVY SEKETARIÁTU
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dňa 29. 5. 2006 o 15:30 hod. v zasadačke ObFZ Lučenec, Čajkovského 16.
2. Upozorňujeme FK aby zaslali podklady potrebné k vybaveniu registračných preukazov (RP), hráčov prechádzajúcich v súťažnom ročníku 2006/2007 z kategórie žiak do kategórie dorast. Hráč je povinný prostredníctvom FK v zmysle znenia Registračného poriadku predložiť riadne a úplne čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii, fotokópiu rodného listu, fotografiu pasových rozmerov (nie staršiu ako 1 rok), s uvedením mena a priezviska na zadnej strane fotografie (nepripínajte k prihláške) a poplatok vo výške 100.- Sk (ten môže byť uhradení na jednej poštovej poukážke za všetkých žiadateľov vystavenie RP). Podklady zašlite na adresu: Stredoslovenský futbalový zväz, matričná komisia, Partizánska cesta 93, P. O. Box 157, 974 01 Banská Bystrica. Žiacke preukazy žiadateľov RP neprikladajte! Tieto zašlite na MaK SsFZ okamžite po skončení súť. roč. 2005/2006.
Štefan Cerovský,
zastupujúci predseda ObFZ
Štefan Koprda, sekretár ObFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa dostať do formy? Padel je ako tenis, no ďaleko zábavnejší
 2. Tatra banka ako prvá banka na Slovensku vydala zelené dlhopisy
 3. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku
 4. Najkrajší darček? Nielen maminy poteší večer plný dobrej hudby
 5. SME.sk prináša nové Prémiové predplatné
 6. Televízory budúcnosti: Keď sa skĺbi umenie so sci-fi
 7. Prečo držia Slováci peniaze na účtoch, keď im nezarábajú?
 8. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe
 9. O pro-agingu so Soňou Müllerovou, Deň matiek a ekošpeciál
 10. SME Elektromobilita: Ako nabíjať? Aký majú dojazd?
 1. Blíži sa Deň matiek. Pripravme im raňajky ako pre kráľovnú
 2. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku
 3. Jarná očista organizmu – ako sa do nej pustiť naplno?
 4. Ako sa dostať do formy? Padel je ako tenis, no ďaleko zábavnejší
 5. Kancelársky trh ožíva, potvrdzuje to aj najväčší developer
 6. Najkrajší darček? Nielen maminy poteší večer plný dobrej hudby
 7. SME.sk prináša nové Prémiové predplatné
 8. Televízory budúcnosti: Keď sa skĺbi umenie so sci-fi
 9. Prečo držia Slováci peniaze na účtoch, keď im nezarábajú?
 10. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe
 1. Zaočkovaní dostávajú pivo zdarma alebo 350 eur 57 289
 2. Ste finančný guru? Otestujte sa a investujte s mobilom 19 050
 3. Deti sa počas pandémie vrátili dozadu, hovorí pedagogička 15 458
 4. Prečo držia Slováci peniaze na účtoch, keď im nezarábajú? 13 855
 5. Máte 30 a začínate investovať? Týchto 6 vecí potrebujete vedieť 8 673
 6. Čo ľuďom chýba počas práce z domu najviac? Káva to nie je 7 805
 7. Zaujímavé príležitosti po kríze. Analytici radia, kam investovať 7 652
 8. Investuje od dvanástich. Najväčší rast dosiahol o 1 600 percent 7 415
 9. SME Elektromobilita: Ako nabíjať? Aký majú dojazd? 7 260
 10. Minerálky pod lupou. Kedy nám škodia a kedy prospievajú? 7 061
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Priestory bývalého kina v Bánovciach nad Bebravou

Kiná či vnútorné priestory reštaurácií sa uvoľnení opäť nedočkali.

8 h
Poškodená značka.

V pláne rozvoja NP je prioritou mäkký turizmus.

11 h
Ilustračná fotografia.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) plne podporuje snahy slovenských pekárov, aby poslanci Národnej rady SR zachovali súčasné lehoty splatnosti faktúr.

14 h
Ilustračné foto.

Samospráva odporúča minimalizovať športovú činnosť v tejto oblasti.

13 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Muži, ktorí útočili pred nitrianskym barom, dostali tresty vo výške 4,5 a 4 roky. Na vyhlásenie rozsudku neprišli.

10 h

Likvidácia autovrakov, ku ktorým sa nikto nehlási, je zložitá, no aby stáli bez povšimnutia na lúke niekoľko rokov, je nezvyčajné a svedčí o nevšímavosti úradov aj ľudí.

20 h

Ľudia berú zdravie na ľahkú váhu a sú málo informovaní o možných rizikách, tvrdí Oleksandr Olashyn.

4. máj

Z pôvodného bazéna vytvorili tri.

6. máj

Už ste čítali?