Pondelok, 4. júl, 2022 | Meniny má Prokop

Úradný Spravodaj ObFZ Lučenec č. 45 - 2005/2006

1. ŠTK nariaďuje FK I. triedy dospelých odohrať posledné 2 MFZ v jednom termíne podľa Rozpisu ObFZ, čl. 2, písm. „d“.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
– PREDSEDA JOZEF BRŤKA

2. ŠTK nariaďuje FK Pan. Dravce zabezpečiť s okamžitou platnosťou v kabíne rozhodcov svetlo a umývadlo s vodou pod následok disciplinárnych opatrení.

KOMISIA MLÁDEŽE –
PREDSEDA DUŠAN TRČAN
1. KM kontumuje MFZ 1. triedy st. žiaci „SEVER“ medzi FK Hrnč. Ves – FK Breznička a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Breznička. Dôvod: Neoprávnený štart hráča FK Hrnč. Ves.
2. KM kontumuje MFZ I. triedy dorast medzi FK Zlatno – FK Cinobaňa a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Cinobaňa. Dôvod: domáci na MFZ nenastúpili.
3. KM oznamuje mužstvá I. triedy žiakov „JUH“, že FK Šíd odhlásilo svoje mužstvo zo súťaže. Doteraz odohrané MFZ sa anulujú. Mužstvá, ktoré majú odohrať s nimi MFZ v jarnej časti budú mať voľno.
4. KM na základe vzájomnej dohody nariaďuje odohrať MFZ I. triedy st. žiakov skup. „JUH“ medzi FK Tomášovce – FK Santrio Láza dňa 27. 5. 2006 o 11:00 hod. na ihrisku v Tomášovciach.
5. KM na základe vzájomnej dohody nariaďuje odohrať MFZ I. triedy st. žiakov skup. „JUH“ medzi FK Halič – FK Divín dňa 30. 5. 2006 o 17:00 hod. na ihrisku v Haliči.
6. KM kontumuje MFZ I. triedy st. žiakov „SEVER“ medzi FK Kokava – FK Hrnč. Ves a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Kokava. Dôvod: hostia sa na MFZ nedostavili.
7. Tabuľky mládežníckych súťaží:

SkryťVypnúť reklamu

1. trieda dorast
1. Vidiná 14 11 2 1 58:16 35
2. Cinobaňa 16 11 0 5 52:28 33
3. Málinec 13 9 0 4 58:26 27
4. Hr. Zalužany 13 8 2 3 43:20 26
5. Pan. Dravce 13 8 1 4 51:23 25
6. Veľká n./Ipľom 14 5 1 8 26:48 16
7. Podrečany 12 4 0 8 38:47 12
8. Zlatno 12 1 0 11 18:62 3
9. Biskupice 15 1 0 14 15:89 3

1. trieda st. žiaci „SEVER
1. Kokava 12 12 0 0 101:5 36
2. Málinec 12 10 1 1 47:11 31
3. Utekáč 12 6 1 5 40:42 19
4. Hr. Ves 12 6 0 6 34:36 18
5. Cinobaňa 12 5 0 7 40:24 15
6. Uhorské 12 4 1 7 19:43 13
7. Sušany 12 1 2 9 7:71 5
8. Breznička 12 1 1 10 6:62 4

1. trieda st. žiaci „JUH“
1. Santrio 14 14 0 0 70:3 42
2. Fiaľkovo „B“ 15 12 0 3 67:16 36
3. Tomášovce 15 9 2 4 67:26 29
4. Vidiná 15 9 1 5 41:23 28
5. Halič 15 7 2 6 42:28 23
6. Ružiná 15 7 1 7 59:38 22
7. Divín 15 4 3 8 29:52 15
8. Rapovce 14 4 1 9 21:82 13
9. Buzitka 15 1 2 12 16:66 5
10. Lovinobaňa 15 0 2 13 10:88 2

SkryťVypnúť reklamu

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
– PREDSEDA ŠTEFAN PASTOREK
D- 147 Zdenek Lapin r.č. 790920 – FK Santrio Láza – 1 stretnutie nepodmienečne od 22. 5. 2006 DP 1- 5a.
Na návrh KM ObFZ:
D- 148 FK Zlatno – dorast – trestá sa pokutou 300.-Sk za nenastúpenie mužstva na MFZ DP 2 – 2b. Uhradiť poplatok 100.-Sk.
D- 149 FK Šíd - žiaci – trestá sa pokutou 300.-Sk za nenastúpenie mužstva na MFZ DP 2 – 2b. Uhradiť poplatok 100.-Sk.
D- 150 FK Hrnč. Ves – žiaci – trestá sa pokutou 300.-Sk za nenastúpenie mužstva na MFZ DP 2 -2b. Uhradiť poplatok 100.-Sk.
D- 151 FK Ružiná –žiaci – trestá sa pokutou 300.-Sk za dvojnásobnú neúčasť na zasadnutí KM – DP 2 -6. Uhradiť poplatok 100.-Sk.
D- 152 Juraj Melich r.č. 910516 – FK Hrnč. Ves – 4 stretnutia podmienečne do 30. 9. 2006 – DP 1-9-2b. Uhradiť poplatok 100.-Sk.
D- 153 Jozef Fazekaš – vedúci mužstva žiakov FK Hrnč. Ves – 8 stretnutí nepodmienečne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ. DP 1 – 9 -2b.
D- 154 FK Hrnč. Ves – žiaci – trestá sa pokutou 300.-Sk za porušenie smerníc a nariadení – DP 1 – 10. Uhradiť poplatok 100.-Sk.
D- 155 Miroslav Plaucha – ved. mužstva žiakov – FK Breznička – 2 stretnutia nepodmienečne od 24. 5. 2006 za nepodpísanie zápisu po stretnutí. DP 1 – 10. Uhradiť poplatok 100.-Sk.
D- 156 Michal Kelement r.č. 910514 – FK Breznička – 2 stretnutia podmienečne do 30. 9. 2006 za nepodpísanie zápisu po stretnutí. DP 1 – 10. Uhradiť poplatok 100.-Sk.
Žiadosť o zmenu zvyšku trestu: Norbert Adamovič r.č. 781009 – FK Boľnovce – zmena zvyšku trestu na 1 stretnutie podmienečne do 30. 9. 2006.
Proti rozhodnutiu DK je možne sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v úradnom Spravodaji ObFZ.

SkryťVypnúť reklamu

KOMISIA ROZHODCOV -
PREDSEDA ING. PAVEL OLŠIAK
3. 6. – 4. 6. 2006
I. trieda – dospelí – 24. kolo
4. 6. 2006 o 17:00 hod.
Divín – Lipovany (Forrai – Gombala, Ant. Tisoňová – Levčík), Sušany – Cinobaňa (Kelemen – Goldschütter, R. Molnár – Kelemen), Boľkovce – Biskupice (Popovič – Žingor, Šerfözö – Iždinský), Kokava – Vidiná (Melicher – Talán, Peti – Jánošík), Podrečany – Málinec (Felšö – Görcsi, Mareček – del.), Utekáč – Hr. Zalužany (Lavrík – Forrai, Ant. Tisoňová – Čáni), Breznička – Halič (Laho – Havran – Holas).
II. trieda – dospelí – 18. kolo
4. 6. 2006 o 17:00 hod.
Š. Bukovinka – Podkriváň (Antalík – Berki), St. Halič – Lehôtka (Lavrík – Rubint), Santrio – Buzitka (Ambróš – Karlík – Budáč), Rapovce – Uhorské (Vojtek), P. Dravce – Čakanovce (Šáli – Telek - Kubinec).
III. trieda – dospelí – 19. kolo
4. 6. 2006 o 17:00 hod.
Šíd – Halič „B“ (Gabera).
I. trieda – dorast – 24. kolo
4. 6. 2006 o 14:30 hod.
Zlatno – Vidiná (Sobota o 17:00 hod.) (Šáli – Gabera), Podrečany – Málinec (sobota) (Holas – Anna Tisoňová), P. Dravce – Hr. Zalužany (Telek – Šáli).
I. trieda – st. žiaci SEVER – 14. kolo
3. 6. 2006 o 17:00 hod.
Utekáč – Hrnč. Ves (o 15:00 hod. ) (Ant. Tisoňová), Sušany – Málinec (R. Molnár), Kokava - Uhorské (Karlík), Breznička – Cinobaňa (Havran).
I. trieda – st. žiaci JUH – 20. kolo
3. 6. 2006 o 17:00 hod.
Divín – Lovinobaňa (Dobiáš), santrio – Vidiná (nedeľa o 15:00 hod.) (Karlík), Rapovce – Buzitka (nedeľa o 15:00 hod.) (Vojtek), Ružiná – Fiľakovo „B“ (Popovič).
Hodnotenie R
I. trieda dospelí - 22. kolo/
Podrečany – Biskupice (8/8), Divín – Sušany (8/8/8), Halič – Hr. Zalužany (7,8/8), Boľkovce – Lipovany (7,3/7,7/7,9), Utekáč – Vidiná (7,9/7,9/7,6), Breznička – Málinec (7,8/8), Kokava – Cinobaňa (7,6/8/7,7).
II. trieda dospelí – 16. kolo
Santrio – Podkriváň (7,9/7,9), P. Dravce – Buzitka (7,5), Rapovce – Lehôtka (7,8).
- Ospravedlnení: Felšö (27. 5. 06), Dobiáš (27. 5. 06).
- KR upozorňuje AR, že musia mať na MFZ oblečenie rovnakej farby. Hlavný rozhodca môže mať aj odtieň inej farby.
- KR dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov na dodržiavanie čl. 20 Rozpisu oblastných futbalových súťaží (záväzné pokyny pre rozhodcov, delegátov zväzu a členov FK v rámci ObFZ Lučenec).

SPRÁVY SEKETARIÁTU
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dňa 29. 5. 2006 o 15:30 hod. v zasadačke ObFZ Lučenec, Čajkovského 16.
2. Upozorňujeme FK aby zaslali podklady potrebné k vybaveniu registračných preukazov (RP), hráčov prechádzajúcich v súťažnom ročníku 2006/2007 z kategórie žiak do kategórie dorast. Hráč je povinný prostredníctvom FK v zmysle znenia Registračného poriadku predložiť riadne a úplne čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii, fotokópiu rodného listu, fotografiu pasových rozmerov (nie staršiu ako 1 rok), s uvedením mena a priezviska na zadnej strane fotografie (nepripínajte k prihláške) a poplatok vo výške 100.- Sk (ten môže byť uhradení na jednej poštovej poukážke za všetkých žiadateľov vystavenie RP). Podklady zašlite na adresu: Stredoslovenský futbalový zväz, matričná komisia, Partizánska cesta 93, P. O. Box 157, 974 01 Banská Bystrica. Žiacke preukazy žiadateľov RP neprikladajte! Tieto zašlite na MaK SsFZ okamžite po skončení súť. roč. 2005/2006.
Štefan Cerovský,
zastupujúci predseda ObFZ
Štefan Koprda, sekretár ObFZ

Najčítanejšie na My Novohrad

Inzercia - Tlačové správy

 1. Spoločnosť Mars inšpiruje: Lepší svet pre domácich miláčikov
 2. 30 rokov kvality spojenej so svetovými značkami automobilov
 3. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu
 4. Má len 17 rokov a pracoval už pre americkú armádu aj slovenské ministerstvo
 5. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články
 6. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti
 7. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí!
 8. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami
 1. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články
 2. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti
 3. Kamery do auta: Čo dokážu a akú by ste si mali vybrať?
 4. Meranie rýchlosti v úsekoch už nebude pre vodičov problémom
 5. Ocenená 4K autokamera Mio má aj 2K so 60 snímkami a FHD so 120!
 6. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí!
 7. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami
 8. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 1. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí! 15 753
 2. Slovenské oplátky ocenil aj svet. Receptúru pozná jeden človek 12 832
 3. Mladá nádej Slovenska. Pracoval aj pre americkú armádu 9 461
 4. Leto v Čechách a na Morave: Tipy na výlety v susednej krajine 9 422
 5. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami 5 359
 6. Vychádza nový časopis pre šikovné ruky a útulný domov 4 882
 7. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete 3 502
 8. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 2 894

Blogy SME

 1. Jozef Sitko: Len spor Matovič - Heger umožní novú vládu
 2. Jaroslav Polaček: VOLVO je ocenením našej tvrdej práce. Chcem v nej pokračovať.
 3. Viera Polakovičová: Skvelý dramaturgický čin - opera Peter a Lucia Mira Bázlika po 55 rokoch v Štúdiu SND
 4. Tomáš Kiebel: Keď vám štát ukáže prostredník, prichádzajú na pomoc kryptomeny...
 5. Viktória Holejová: Cigáni
 6. Ján Komrska: Decalibron, Kolorádo
 7. Štefan Vidlár: Nedelné minizamyslenie sa
 8. Štefan Vidlár: Puťin´s dron
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 21 930
 2. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 12 687
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 11 044
 4. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 9 594
 5. Tomáš Jacko: Keď upratovačka zarába viac než univerzitný profesor 3 957
 6. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 3 917
 7. Andrej Šverha: Pohodovo Okolo Balatonu 3 102
 8. Monika Kusendová: Bežky-pešky po Chorvátsku: Od Cresu, cez Krk, Rab až do Národného parku Velebit 2 895
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 6. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Ilustračné foto.

Štátna cesta je aktuálne v oboch smeroch neprejazdná.


12 h
Iván Vitáris má vo Fiľakove už verné fanynky. Požičal si na chvíľu od nich aj okuliare.

Ivan & The Parazol si po roku opäť podmanili publikum vo Fiľakove.


13 h
János Vízteleki, staronový tréner Á-tímu mužov

Ku kormidlu treťoligistu sa vracia maďarský kouč. Spolu s ním aj ďalšie známe meno. Novým mužom bude skúsený kondičný tréner. Príprava štartuje už tento pondelok.


18 h

Spojená škola v Poltári chystá vďaka spolupráci s ďalšími subjektmi viacero zmien.


2. júl

Blogy SME

 1. Jozef Sitko: Len spor Matovič - Heger umožní novú vládu
 2. Jaroslav Polaček: VOLVO je ocenením našej tvrdej práce. Chcem v nej pokračovať.
 3. Viera Polakovičová: Skvelý dramaturgický čin - opera Peter a Lucia Mira Bázlika po 55 rokoch v Štúdiu SND
 4. Tomáš Kiebel: Keď vám štát ukáže prostredník, prichádzajú na pomoc kryptomeny...
 5. Viktória Holejová: Cigáni
 6. Ján Komrska: Decalibron, Kolorádo
 7. Štefan Vidlár: Nedelné minizamyslenie sa
 8. Štefan Vidlár: Puťin´s dron
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 21 930
 2. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 12 687
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 11 044
 4. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 9 594
 5. Tomáš Jacko: Keď upratovačka zarába viac než univerzitný profesor 3 957
 6. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 3 917
 7. Andrej Šverha: Pohodovo Okolo Balatonu 3 102
 8. Monika Kusendová: Bežky-pešky po Chorvátsku: Od Cresu, cez Krk, Rab až do Národného parku Velebit 2 895
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 6. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu