Štvrtok, 16. júl, 2020 | Meniny má DrahomírKrížovkyKrížovky

Úradný Spravodaj ObFZ Lučenec č. 45 - 2005/2006

1. ŠTK nariaďuje FK I. triedy dospelých odohrať posledné 2 MFZ v jednom termíne podľa Rozpisu ObFZ, čl. 2, písm. „d“.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
– PREDSEDA JOZEF BRŤKA

2. ŠTK nariaďuje FK Pan. Dravce zabezpečiť s okamžitou platnosťou v kabíne rozhodcov svetlo a umývadlo s vodou pod následok disciplinárnych opatrení.

KOMISIA MLÁDEŽE –
PREDSEDA DUŠAN TRČAN
1. KM kontumuje MFZ 1. triedy st. žiaci „SEVER“ medzi FK Hrnč. Ves – FK Breznička a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Breznička. Dôvod: Neoprávnený štart hráča FK Hrnč. Ves.
2. KM kontumuje MFZ I. triedy dorast medzi FK Zlatno – FK Cinobaňa a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Cinobaňa. Dôvod: domáci na MFZ nenastúpili.
3. KM oznamuje mužstvá I. triedy žiakov „JUH“, že FK Šíd odhlásilo svoje mužstvo zo súťaže. Doteraz odohrané MFZ sa anulujú. Mužstvá, ktoré majú odohrať s nimi MFZ v jarnej časti budú mať voľno.
4. KM na základe vzájomnej dohody nariaďuje odohrať MFZ I. triedy st. žiakov skup. „JUH“ medzi FK Tomášovce – FK Santrio Láza dňa 27. 5. 2006 o 11:00 hod. na ihrisku v Tomášovciach.
5. KM na základe vzájomnej dohody nariaďuje odohrať MFZ I. triedy st. žiakov skup. „JUH“ medzi FK Halič – FK Divín dňa 30. 5. 2006 o 17:00 hod. na ihrisku v Haliči.
6. KM kontumuje MFZ I. triedy st. žiakov „SEVER“ medzi FK Kokava – FK Hrnč. Ves a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Kokava. Dôvod: hostia sa na MFZ nedostavili.
7. Tabuľky mládežníckych súťaží:

Skryť Vypnúť reklamu

1. trieda dorast
1. Vidiná 14 11 2 1 58:16 35
2. Cinobaňa 16 11 0 5 52:28 33
3. Málinec 13 9 0 4 58:26 27
4. Hr. Zalužany 13 8 2 3 43:20 26
5. Pan. Dravce 13 8 1 4 51:23 25
6. Veľká n./Ipľom 14 5 1 8 26:48 16
7. Podrečany 12 4 0 8 38:47 12
8. Zlatno 12 1 0 11 18:62 3
9. Biskupice 15 1 0 14 15:89 3

1. trieda st. žiaci „SEVER
1. Kokava 12 12 0 0 101:5 36
2. Málinec 12 10 1 1 47:11 31
3. Utekáč 12 6 1 5 40:42 19
4. Hr. Ves 12 6 0 6 34:36 18
5. Cinobaňa 12 5 0 7 40:24 15
6. Uhorské 12 4 1 7 19:43 13
7. Sušany 12 1 2 9 7:71 5
8. Breznička 12 1 1 10 6:62 4

1. trieda st. žiaci „JUH“
1. Santrio 14 14 0 0 70:3 42
2. Fiaľkovo „B“ 15 12 0 3 67:16 36
3. Tomášovce 15 9 2 4 67:26 29
4. Vidiná 15 9 1 5 41:23 28
5. Halič 15 7 2 6 42:28 23
6. Ružiná 15 7 1 7 59:38 22
7. Divín 15 4 3 8 29:52 15
8. Rapovce 14 4 1 9 21:82 13
9. Buzitka 15 1 2 12 16:66 5
10. Lovinobaňa 15 0 2 13 10:88 2

Skryť Vypnúť reklamu

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
– PREDSEDA ŠTEFAN PASTOREK
D- 147 Zdenek Lapin r.č. 790920 – FK Santrio Láza – 1 stretnutie nepodmienečne od 22. 5. 2006 DP 1- 5a.
Na návrh KM ObFZ:
D- 148 FK Zlatno – dorast – trestá sa pokutou 300.-Sk za nenastúpenie mužstva na MFZ DP 2 – 2b. Uhradiť poplatok 100.-Sk.
D- 149 FK Šíd - žiaci – trestá sa pokutou 300.-Sk za nenastúpenie mužstva na MFZ DP 2 – 2b. Uhradiť poplatok 100.-Sk.
D- 150 FK Hrnč. Ves – žiaci – trestá sa pokutou 300.-Sk za nenastúpenie mužstva na MFZ DP 2 -2b. Uhradiť poplatok 100.-Sk.
D- 151 FK Ružiná –žiaci – trestá sa pokutou 300.-Sk za dvojnásobnú neúčasť na zasadnutí KM – DP 2 -6. Uhradiť poplatok 100.-Sk.
D- 152 Juraj Melich r.č. 910516 – FK Hrnč. Ves – 4 stretnutia podmienečne do 30. 9. 2006 – DP 1-9-2b. Uhradiť poplatok 100.-Sk.
D- 153 Jozef Fazekaš – vedúci mužstva žiakov FK Hrnč. Ves – 8 stretnutí nepodmienečne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ. DP 1 – 9 -2b.
D- 154 FK Hrnč. Ves – žiaci – trestá sa pokutou 300.-Sk za porušenie smerníc a nariadení – DP 1 – 10. Uhradiť poplatok 100.-Sk.
D- 155 Miroslav Plaucha – ved. mužstva žiakov – FK Breznička – 2 stretnutia nepodmienečne od 24. 5. 2006 za nepodpísanie zápisu po stretnutí. DP 1 – 10. Uhradiť poplatok 100.-Sk.
D- 156 Michal Kelement r.č. 910514 – FK Breznička – 2 stretnutia podmienečne do 30. 9. 2006 za nepodpísanie zápisu po stretnutí. DP 1 – 10. Uhradiť poplatok 100.-Sk.
Žiadosť o zmenu zvyšku trestu: Norbert Adamovič r.č. 781009 – FK Boľnovce – zmena zvyšku trestu na 1 stretnutie podmienečne do 30. 9. 2006.
Proti rozhodnutiu DK je možne sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v úradnom Spravodaji ObFZ.

Skryť Vypnúť reklamu

KOMISIA ROZHODCOV -
PREDSEDA ING. PAVEL OLŠIAK
3. 6. – 4. 6. 2006
I. trieda – dospelí – 24. kolo
4. 6. 2006 o 17:00 hod.
Divín – Lipovany (Forrai – Gombala, Ant. Tisoňová – Levčík), Sušany – Cinobaňa (Kelemen – Goldschütter, R. Molnár – Kelemen), Boľkovce – Biskupice (Popovič – Žingor, Šerfözö – Iždinský), Kokava – Vidiná (Melicher – Talán, Peti – Jánošík), Podrečany – Málinec (Felšö – Görcsi, Mareček – del.), Utekáč – Hr. Zalužany (Lavrík – Forrai, Ant. Tisoňová – Čáni), Breznička – Halič (Laho – Havran – Holas).
II. trieda – dospelí – 18. kolo
4. 6. 2006 o 17:00 hod.
Š. Bukovinka – Podkriváň (Antalík – Berki), St. Halič – Lehôtka (Lavrík – Rubint), Santrio – Buzitka (Ambróš – Karlík – Budáč), Rapovce – Uhorské (Vojtek), P. Dravce – Čakanovce (Šáli – Telek - Kubinec).
III. trieda – dospelí – 19. kolo
4. 6. 2006 o 17:00 hod.
Šíd – Halič „B“ (Gabera).
I. trieda – dorast – 24. kolo
4. 6. 2006 o 14:30 hod.
Zlatno – Vidiná (Sobota o 17:00 hod.) (Šáli – Gabera), Podrečany – Málinec (sobota) (Holas – Anna Tisoňová), P. Dravce – Hr. Zalužany (Telek – Šáli).
I. trieda – st. žiaci SEVER – 14. kolo
3. 6. 2006 o 17:00 hod.
Utekáč – Hrnč. Ves (o 15:00 hod. ) (Ant. Tisoňová), Sušany – Málinec (R. Molnár), Kokava - Uhorské (Karlík), Breznička – Cinobaňa (Havran).
I. trieda – st. žiaci JUH – 20. kolo
3. 6. 2006 o 17:00 hod.
Divín – Lovinobaňa (Dobiáš), santrio – Vidiná (nedeľa o 15:00 hod.) (Karlík), Rapovce – Buzitka (nedeľa o 15:00 hod.) (Vojtek), Ružiná – Fiľakovo „B“ (Popovič).
Hodnotenie R
I. trieda dospelí - 22. kolo/
Podrečany – Biskupice (8/8), Divín – Sušany (8/8/8), Halič – Hr. Zalužany (7,8/8), Boľkovce – Lipovany (7,3/7,7/7,9), Utekáč – Vidiná (7,9/7,9/7,6), Breznička – Málinec (7,8/8), Kokava – Cinobaňa (7,6/8/7,7).
II. trieda dospelí – 16. kolo
Santrio – Podkriváň (7,9/7,9), P. Dravce – Buzitka (7,5), Rapovce – Lehôtka (7,8).
- Ospravedlnení: Felšö (27. 5. 06), Dobiáš (27. 5. 06).
- KR upozorňuje AR, že musia mať na MFZ oblečenie rovnakej farby. Hlavný rozhodca môže mať aj odtieň inej farby.
- KR dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov na dodržiavanie čl. 20 Rozpisu oblastných futbalových súťaží (záväzné pokyny pre rozhodcov, delegátov zväzu a členov FK v rámci ObFZ Lučenec).

SPRÁVY SEKETARIÁTU
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dňa 29. 5. 2006 o 15:30 hod. v zasadačke ObFZ Lučenec, Čajkovského 16.
2. Upozorňujeme FK aby zaslali podklady potrebné k vybaveniu registračných preukazov (RP), hráčov prechádzajúcich v súťažnom ročníku 2006/2007 z kategórie žiak do kategórie dorast. Hráč je povinný prostredníctvom FK v zmysle znenia Registračného poriadku predložiť riadne a úplne čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii, fotokópiu rodného listu, fotografiu pasových rozmerov (nie staršiu ako 1 rok), s uvedením mena a priezviska na zadnej strane fotografie (nepripínajte k prihláške) a poplatok vo výške 100.- Sk (ten môže byť uhradení na jednej poštovej poukážke za všetkých žiadateľov vystavenie RP). Podklady zašlite na adresu: Stredoslovenský futbalový zväz, matričná komisia, Partizánska cesta 93, P. O. Box 157, 974 01 Banská Bystrica. Žiacke preukazy žiadateľov RP neprikladajte! Tieto zašlite na MaK SsFZ okamžite po skončení súť. roč. 2005/2006.
Štefan Cerovský,
zastupujúci predseda ObFZ
Štefan Koprda, sekretár ObFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kuba má obrovský potenciál na výnimočné výnosy
 2. Chcete nové auto?
 3. Ako zvýšiť testosterón? Najlepší doplnok výživy pre mužov
 4. Kaufland môže vašim školákom venovať čerstvé ovocie a zeleninu
 5. Podpora malého výrobcu ako Vlčie sirupy pomáha aj regiónu
 6. Získajte EKO čistiace prostriedky od slovenského výrobcu zdarma
 7. Pracujem, zarábam a čo ďalej?
 8. Vylievate kuchynský olej do záchoda? Zvyšujete si tým účty
 9. Dostaňte svoj regionálny produkt na pulty obchodného reťazca
 10. Slovenskí študenti rozumejú financiám čoraz lepšie
 1. Kto spieva dvakrát sa modlí
 2. Nezávislý test autokamery Mio MiVue C570 řidičem CzechDriverem
 3. Chcete nové auto?
 4. Nalejte si pravú vodovodnú!
 5. 30 rokov po...
 6. Kuba má obrovský potenciál na výnimočné výnosy
 7. Ako zvýšiť testosterón? Najlepší doplnok výživy pre mužov
 8. Kaufland môže vašim školákom venovať čerstvé ovocie a zeleninu
 9. Podpora malého výrobcu ako Vlčie sirupy pomáha aj regiónu
 10. Dopravca, ktorý dáva priestor prírode
 1. Neriskujte zahraničie. Spoznajte neobjavené krásy Slovenska 23 713
 2. Vylievate kuchynský olej do záchoda? Zvyšujete si tým účty 17 157
 3. Ázii dali košom. Tieto bicykle sa celé vyrábajú na Slovensku 14 668
 4. Ako zvýšiť testosterón? Najlepší doplnok výživy pre mužov 14 581
 5. Turistický sprievodca: Cestujeme na obľúbenú Malorku 13 608
 6. Za päť rokov chce mať päť reštaurácií 10 920
 7. Kedysi ovocie chutilo inak. Rozmanitosť sa zachovala na dedinách 10 660
 8. Poznáte zaujímavosti Malty? Tieto lákajú turistov najviac 10 187
 9. Zmenia sa Vysoké Tatry na lunapark? 9 627
 10. Samsung „zdivočel“. Za nákup ponúka späť až 2 tisícky 7 039
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Nezľakli sa a stihli si nájsť aj nové miesto

Slovenské alternatívne leto je asi jediným hudobným festivalom leta postihnutého koronakrízou, ktorý sa uskutoční na Strednom Slovensku.

Maroš Pavúk počas minulého ročníka festivalu Slovenské alternatívne leto, ktorý sa uskutočnil ešte na brehu Hrona.

Vláda vymenovala nových prednostov okresných úradov

V našom regióne prevládajú na týchto postoch po novom ženy.

Premiér Matovič dal občanom štyri dni na to, aby nahlasovali svoje vedomosti o prípadných morálnych prešľapoch jednotlivých 
kandidátov na prednostov okresných úradov.

Málinec bude po rokoch bez dorastencov. Chlapci sa o futbal nezaujímajú, tvrdí tréner

Vo futbalovom klube už dlhšiu dobu riešili otázku okolo dorasteneckého družstva. Už tak úzka kabína sa rozpadla a v tíme nemá kto hrať.

Dorast TJ Jednota Málinec v sezóne 2018/19.
Sídlo donedávna účtovne najbohatšej slovenskej firmy. Rozpadnutý dom sa nachádza v Hrnčiarskej Vsi.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Nákladiak zdemoloval dve autá na výjazde na D1 v Považskej Bystrici

Jeden človek zahynul na mieste, troch zranených previezli do nemocnice.

Cyklistu zrazil nákladiak, plné auto sa prevrátilo. Na Záhorie letel vrtuľník

Prvá vážna dopravná nehoda sa stala včera popoludní v Malackách, druhá neďaleko Rohožníka.

Liptov: 12 tipov pre najlepšiu dovolenku

V seriáli Najlepšia dovolenka na Slovensku predstavujeme slovenské regióny a miesta, ktoré by ste mali navštíviť.

Už ste čítali?