Streda, 5. október, 2022 | Meniny má Viera

ZMENY, KTORÉ PLATIA OD AUGUSTA

V súvislosti so zmenami účinnými od 1. augusta 2006 vyplývajúcimi zo zákona č. 310/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov dochádza k zmene v osobnom rozsahu dôchodkového poistenia.


Podľa § 15 ods. 1 písm. c) až e) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, povinne dôchodkovo poistení od 1. augusta 2006 sú:
1. Fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (ďalej len „dôchodkový vek“), a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti. Povinné dôchodkové poistenie takejto fyzickej osobe vzniká odo dňa prihlásenia na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa podania prihlášky na dôchodkové poistenie (fyzickej osobe, ktorá podala prihlášku do 15 dní odo dňa narodenia dieťaťa, odo dňa narodenia dieťaťa), a zaniká dňom skončenia riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku, najneskôr dňom dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa. Takáto fyzická osoba je povinná odhlásiť sa z dôchodkového poistenia do ôsmich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej zánik dôchodkového poistenia v pobočke príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu.
Poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity platí štát.

2. Fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky najdlhšie do 18 rokov jeho veku, ak nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec, ako samostatne zárobkovo činná osoba, ako fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek, a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti. Povinné dôchodkové poistenie vzniká odo dňa prihlásenia na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa podania prihlášky na dôchodkové poistenie a zaniká dňom skončenia riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, najneskôr dňom dovŕšenia 18 rokov veku tohto dieťaťa. Takáto fyzická osoba je povinná odhlásiť sa z dôchodkového poistenia do ôsmich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej zánik dôchodkového poistenia v pobočke príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu.
Poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity platí štát.

SkryťVypnúť reklamu

3. Fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie podľa osobitného predpisu (§ 64a zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov) v rozsahu najviac 12 rokov, ak nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec, ako samostatne zárobkovo činná osoba, ako fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, ako fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov jeho veku, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek, a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tohto opatrovania. Do obdobia 12 rokov dôchodkového poistenia sa započítava aj obdobie dôchodkového poistenia získané z dôvodu starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov jeho veku.
Povinné dôchodkové poistenie tejto fyzickej osobe vzniká odo dňa prihlásenia na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa podania prihlášky na dôchodkové poistenie (fyzická osoba preukáže pobočke poskytovanie peňažného príspevku za opatrovanie podľa osobitného predpisu aktuálnym potvrdením príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) a zaniká dňom skončenia poskytovania peňažného príspevku za opatrovanie podľa osobitného predpisu, najneskôr dňom získania 12 rokov povinného dôchodkového poistenia. Takáto fyzická osoba je povinná odhlásiť sa z dôchodkového poistenia do ôsmich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej zánik dôchodkového poistenia v pobočke príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu.
Poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity platí štát.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:
Fyzickým osobám, ktoré podajú prihlášku na dôchodkové poistenie do 31. augusta 2006, povinné dôchodkové poistenie vzniká od 1. augusta 2006, ak takýmito fyzickými osobami sú od 1. augusta 2006.

SkryťVypnúť reklamu

Na dôchodkové poistenie podáva prihlášku fyzická osoba sama, t. j. aj fyzická osoba, ktorá má postavenie zamestnanca.

Fyzická osoba, starajúca sa o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich rokov jeho veku, ktorá podala prihlášku na dôchodkové poistenie (za zamestnanca zamestnávateľ oznámením o začiatku čerpania materskej dovolenky) pred 1. augustom 2006, a ktorá pokračuje v starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku po 31. júli 2006, nepodáva prihlášku na dôchodkové poistenie. Dôchodkové poistenie fyzickej osobe trvá z dôvodu starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku aj po 31. júli 2006, najdlhšie do dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa.
Ak fyzická osoba, ktorá je povinne dôchodkovo poistená, pretože podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku, pokračuje v starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku, za účelom vzniku povinného dôchodkového poistenia z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od šiestich rokov najdlhšie do 18 rokov jeho veku, podá prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti. Zároveň je povinná odhlásiť sa z dôchodkového poistenia najneskôr do ôsmich dní od dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa ako fyzická osoba starajúca sa o dieťa do šiestich rokov jeho veku.

SkryťVypnúť reklamu

Viac informácií môžete získať:
- v Sociálnej poisťovni, pobočka Lučenec (informačno-poradenské stredisko miestnosť č. 114),
- telefonicky t. č. 432 18 01
- na internetovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.
Zmeny v dôchodkovom poistení

Zmeny týkajúce sa nároku na predčasný starobný dôchodok
Od 1. augusta 2006 sa neumožňuje spätné priznanie predčasného starobného dôchodku. Nárok vzniká najskôr dňom podania žiadosti. Žiadosť o predčasný starobný dôchodok je možné podať v kalendárnom roku najviac dva razy. Ak poistenec spĺňa podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti a o výplatu dávky nepožiadal, obdobie za ktoré sa znižuje suma predčasného starobného dôchodku sa skráti o šesť mesiacov alebo štyri mesiace, ak ide o zamestnanca v pracovnom pomere na dobu určitú.
Zmeny v podmienkach nároku na výplatu vdovského a vdoveckého dôchodku po poistencovi, ktorý zomrel po 31. decembri 2003
Podmienka nároku na výplatu vdovského (vdoveckého) dôchodku, na ktorý vznikol nárok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, po poistencovi, ktorý zomrel po 31. decembri 2003 je splnená, ak po uplynutí jedného roka od smrti manžela (manželky) od 1. augusta pozostalá osoba
a) vychovala aspoň tri deti,
b) dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti.
O výplatu dôchodku je postačujúce požiadať neformálnou žiadosťou, ku ktorej je potrebné predložiť rodné listy detí a čestné prehlásenie o výchove detí.
Nárok na vdovecký dôchodok po manželke, ktorá zomrela pred 1. januárom 2004
Nárok vzniká najskôr od 1. augusta 2006 u vdovca, ktorý ku dňu smrti manželky, najneskôr do uplynutia troch rokov od smrti manželky dovŕšil dôchodkový vek alebo bol invalidný a táto invalidita trvá aj po 31. júli 2006 z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%.
Nárok na vdovecký dôchodok vzniká po manželke, ktorá ku dňu smrti bola poberateľkou starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočne invalidného dôchodku alebo dôchodku za výsluhu rokov alebo splnila podmienky nároku na tieto dávky.
Suma vdoveckého dôchodku v súbehu s iným vyšším dôchodkom je 1481 Sk mesačne.
Nárok sa uplatňuje žiadosťou spísanou pobočkou Sociálnej poisťovne. K žiadosti je potrebné predložiť úmrtný list, sobášny list, platný preukaz totožnosti vdovca. Ak manželka poberala v čase smrti dôchodok, je potrebné predložiť o tom doklad (rozhodnutie), ak nepoberala treba zdokladovať celú dobu poistenia.
Ing. Ivana Kiššová, vedúca oddelenia dôchodkového poisteniaNajčítanejšie na My Novohrad

Inzercia - Tlačové správy

 1. Slováci a peniaze: Na čo sporíme a koľko investujeme?
 2. Putinovi hackeri, biznis s krytmi a špekulácie s energiami
 3. Digitálne predplatné SME.sk so zľavou až -52%
 4. Certifikované vzdelávanie pomáha firmám v rozvoji zamestnancov
 5. Hasič vyrába knedle. Denne ich uvarí tisíc a má vypredané
 6. V Žiline projektujú železnice pre Londýn, Austráliu i Čínu
 7. Dôležitosť duševnej pohody
 8. Druhý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 1. Certifikované vzdelávanie pomáha firmám v rozvoji zamestnancov
 2. Putinovi hackeri, biznis s krytmi a špekulácie s energiami
 3. Digitálne predplatné SME.sk so zľavou až -52%
 4. Nivy oslávili prvé narodeniny a takmer 13 miliónov návštevníkov
 5. Zuzana Bednárová: V Prešove je ešte veľa vecí na zlepšovanie
 6. Dni nezábudiek prispejú na zachovanie prevádzky Linky dôvery
 7. Hasič vyrába knedle. Denne ich uvarí tisíc a má vypredané
 8. V Žiline projektujú železnice pre Londýn, Austráliu i Čínu
 1. Hasič vyrába knedle. Denne ich uvarí tisíc a má vypredané 13 617
 2. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať? 7 323
 3. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko? 7 244
 4. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil 5 940
 5. Nakupovať viac ovocia a zeleniny sa oplatí každý deň 5 930
 6. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel 5 827
 7. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo 5 084
 8. Dôležitosť duševnej pohody 4 839

Blogy SME

 1. Martina Paulenová: Sama na samote
 2. Robert Puk: Komu ukradol parkovaciu politiku v Bratislave kandidát na primátora Bratislavy Rudolf Kusý?
 3. Ján Marton: Vlčanova politická tragédia sa dokonala na technickom oleji v PL krmivách.
 4. Denisa Tomíková: Nie je vodič ako vodič
 5. Pavel Macko: Nie násiliu v uliciach a extrémistickému teroru!
 6. Eva Gallova: Vtipy, tipy, frky
 7. Marek Kytka: Skvelý Slafkovský, ukážkový gól Tomáša Tatara, či hviezdne duo večera Nečas s Burnsom
 8. Peter Kuchár: Moja cesta do pekla... (I.)
 1. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 6 727
 2. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 6 293
 3. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 4 378
 4. Ján Valchár: Keď už aj propagandisti plačú... 4 050
 5. Ján Valchár: Gratulujeme, 60.000. A ruské tanky dostávajú defekty. 3 932
 6. Miroslav Kocúr: Progresívny fašizmus voči kresťanom? 3 764
 7. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 3 003
 8. Peter Slamenik: Dubák sem, dubák tam. 2 756
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Vnútroblok na sklárskom sídlisku čaká rozsiahla obnova.

Až 47 kandidátov sa uchádza o 13 poslaneckých kresiel.


SITA 3 h
ilustračné foto

Futsalisti Mimelu si v štvrtom kole Niké Futsal Extraligy spravili chuť do ďalších zápasov.


3. okt

Medzi piatimi obeťami nehody na Zochovej sú dvaja vysokoškoláci z Balogu nad Ipľom a Banskej Bystrice.


3. okt
Ilustračné foto.

Obaja nafúkali cez 3 promile.


TASR 3. okt

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Martina Paulenová: Sama na samote
 2. Robert Puk: Komu ukradol parkovaciu politiku v Bratislave kandidát na primátora Bratislavy Rudolf Kusý?
 3. Ján Marton: Vlčanova politická tragédia sa dokonala na technickom oleji v PL krmivách.
 4. Denisa Tomíková: Nie je vodič ako vodič
 5. Pavel Macko: Nie násiliu v uliciach a extrémistickému teroru!
 6. Eva Gallova: Vtipy, tipy, frky
 7. Marek Kytka: Skvelý Slafkovský, ukážkový gól Tomáša Tatara, či hviezdne duo večera Nečas s Burnsom
 8. Peter Kuchár: Moja cesta do pekla... (I.)
 1. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 6 727
 2. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 6 293
 3. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 4 378
 4. Ján Valchár: Keď už aj propagandisti plačú... 4 050
 5. Ján Valchár: Gratulujeme, 60.000. A ruské tanky dostávajú defekty. 3 932
 6. Miroslav Kocúr: Progresívny fašizmus voči kresťanom? 3 764
 7. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 3 003
 8. Peter Slamenik: Dubák sem, dubák tam. 2 756
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu