Pondelok, 13. júl, 2020 | Meniny má MargitaKrížovkyKrížovky
SOCIÁLNA POISŤOVŇA INFORMUJE

ZMENY, KTORÉ PLATIA OD AUGUSTA

V súvislosti so zmenami účinnými od 1. augusta 2006 vyplývajúcimi zo zákona č. 310/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov dochádza k zmene v osobnom rozsahu dôchodkového poistenia.


Podľa § 15 ods. 1 písm. c) až e) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, povinne dôchodkovo poistení od 1. augusta 2006 sú:
1. Fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (ďalej len „dôchodkový vek“), a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti. Povinné dôchodkové poistenie takejto fyzickej osobe vzniká odo dňa prihlásenia na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa podania prihlášky na dôchodkové poistenie (fyzickej osobe, ktorá podala prihlášku do 15 dní odo dňa narodenia dieťaťa, odo dňa narodenia dieťaťa), a zaniká dňom skončenia riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku, najneskôr dňom dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa. Takáto fyzická osoba je povinná odhlásiť sa z dôchodkového poistenia do ôsmich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej zánik dôchodkového poistenia v pobočke príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu.
Poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity platí štát.

2. Fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky najdlhšie do 18 rokov jeho veku, ak nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec, ako samostatne zárobkovo činná osoba, ako fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek, a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti. Povinné dôchodkové poistenie vzniká odo dňa prihlásenia na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa podania prihlášky na dôchodkové poistenie a zaniká dňom skončenia riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, najneskôr dňom dovŕšenia 18 rokov veku tohto dieťaťa. Takáto fyzická osoba je povinná odhlásiť sa z dôchodkového poistenia do ôsmich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej zánik dôchodkového poistenia v pobočke príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu.
Poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity platí štát.

Skryť Vypnúť reklamu

3. Fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie podľa osobitného predpisu (§ 64a zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov) v rozsahu najviac 12 rokov, ak nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec, ako samostatne zárobkovo činná osoba, ako fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, ako fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov jeho veku, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek, a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tohto opatrovania. Do obdobia 12 rokov dôchodkového poistenia sa započítava aj obdobie dôchodkového poistenia získané z dôvodu starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov jeho veku.
Povinné dôchodkové poistenie tejto fyzickej osobe vzniká odo dňa prihlásenia na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa podania prihlášky na dôchodkové poistenie (fyzická osoba preukáže pobočke poskytovanie peňažného príspevku za opatrovanie podľa osobitného predpisu aktuálnym potvrdením príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) a zaniká dňom skončenia poskytovania peňažného príspevku za opatrovanie podľa osobitného predpisu, najneskôr dňom získania 12 rokov povinného dôchodkového poistenia. Takáto fyzická osoba je povinná odhlásiť sa z dôchodkového poistenia do ôsmich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej zánik dôchodkového poistenia v pobočke príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu.
Poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity platí štát.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:
Fyzickým osobám, ktoré podajú prihlášku na dôchodkové poistenie do 31. augusta 2006, povinné dôchodkové poistenie vzniká od 1. augusta 2006, ak takýmito fyzickými osobami sú od 1. augusta 2006.

Skryť Vypnúť reklamu

Na dôchodkové poistenie podáva prihlášku fyzická osoba sama, t. j. aj fyzická osoba, ktorá má postavenie zamestnanca.

Fyzická osoba, starajúca sa o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich rokov jeho veku, ktorá podala prihlášku na dôchodkové poistenie (za zamestnanca zamestnávateľ oznámením o začiatku čerpania materskej dovolenky) pred 1. augustom 2006, a ktorá pokračuje v starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku po 31. júli 2006, nepodáva prihlášku na dôchodkové poistenie. Dôchodkové poistenie fyzickej osobe trvá z dôvodu starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku aj po 31. júli 2006, najdlhšie do dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa.
Ak fyzická osoba, ktorá je povinne dôchodkovo poistená, pretože podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku, pokračuje v starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku, za účelom vzniku povinného dôchodkového poistenia z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od šiestich rokov najdlhšie do 18 rokov jeho veku, podá prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti. Zároveň je povinná odhlásiť sa z dôchodkového poistenia najneskôr do ôsmich dní od dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa ako fyzická osoba starajúca sa o dieťa do šiestich rokov jeho veku.

Skryť Vypnúť reklamu

Viac informácií môžete získať:
- v Sociálnej poisťovni, pobočka Lučenec (informačno-poradenské stredisko miestnosť č. 114),
- telefonicky t. č. 432 18 01
- na internetovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.
Zmeny v dôchodkovom poistení

Zmeny týkajúce sa nároku na predčasný starobný dôchodok
Od 1. augusta 2006 sa neumožňuje spätné priznanie predčasného starobného dôchodku. Nárok vzniká najskôr dňom podania žiadosti. Žiadosť o predčasný starobný dôchodok je možné podať v kalendárnom roku najviac dva razy. Ak poistenec spĺňa podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti a o výplatu dávky nepožiadal, obdobie za ktoré sa znižuje suma predčasného starobného dôchodku sa skráti o šesť mesiacov alebo štyri mesiace, ak ide o zamestnanca v pracovnom pomere na dobu určitú.
Zmeny v podmienkach nároku na výplatu vdovského a vdoveckého dôchodku po poistencovi, ktorý zomrel po 31. decembri 2003
Podmienka nároku na výplatu vdovského (vdoveckého) dôchodku, na ktorý vznikol nárok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, po poistencovi, ktorý zomrel po 31. decembri 2003 je splnená, ak po uplynutí jedného roka od smrti manžela (manželky) od 1. augusta pozostalá osoba
a) vychovala aspoň tri deti,
b) dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti.
O výplatu dôchodku je postačujúce požiadať neformálnou žiadosťou, ku ktorej je potrebné predložiť rodné listy detí a čestné prehlásenie o výchove detí.
Nárok na vdovecký dôchodok po manželke, ktorá zomrela pred 1. januárom 2004
Nárok vzniká najskôr od 1. augusta 2006 u vdovca, ktorý ku dňu smrti manželky, najneskôr do uplynutia troch rokov od smrti manželky dovŕšil dôchodkový vek alebo bol invalidný a táto invalidita trvá aj po 31. júli 2006 z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%.
Nárok na vdovecký dôchodok vzniká po manželke, ktorá ku dňu smrti bola poberateľkou starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočne invalidného dôchodku alebo dôchodku za výsluhu rokov alebo splnila podmienky nároku na tieto dávky.
Suma vdoveckého dôchodku v súbehu s iným vyšším dôchodkom je 1481 Sk mesačne.
Nárok sa uplatňuje žiadosťou spísanou pobočkou Sociálnej poisťovne. K žiadosti je potrebné predložiť úmrtný list, sobášny list, platný preukaz totožnosti vdovca. Ak manželka poberala v čase smrti dôchodok, je potrebné predložiť o tom doklad (rozhodnutie), ak nepoberala treba zdokladovať celú dobu poistenia.
Ing. Ivana Kiššová, vedúca oddelenia dôchodkového poisteniaNechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako na výmenu starej klímy za novú? Ekologicky aj ekonomicky
 2. Získajte EKO čistiace prostriedky od slovenského výrobcu zdarma
 3. Pracujem, zarábam a čo ďalej?
 4. Dostaňte svoj regionálny produkt na pulty obchodného reťazca
 5. Vylievate kuchynský olej do záchoda? Zvyšujete si tým účty
 6. Slovenskí študenti rozumejú financiám čoraz lepšie
 7. Turistický sprievodca: Cestujeme na obľúbenú Malorku
 8. Neriskujte zahraničie. Spoznajte neobjavené krásy Slovenska
 9. Krížovkársky magazín Lišiak opäť v denníku SME
 10. Samsung „zdivočel“. Za nákup ponúka späť až 2 tisícky
 1. Získajte EKO čistiace prostriedky od slovenského výrobcu zdarma
 2. Ako na výmenu starej klímy za novú? Ekologicky aj ekonomicky
 3. Pracujem, zarábam a čo ďalej?
 4. Vylievate kuchynský olej do záchoda? Zvyšujete si tým účty
 5. Dostaňte svoj regionálny produkt na pulty obchodného reťazca
 6. Študijný program s uplatnením v automobilovom priemysle
 7. Viete, ako vzniká kvalitná šálka espressa?
 8. Turistický sprievodca: Cestujeme na obľúbenú Malorku
 9. Slovenskí študenti rozumejú financiám čoraz lepšie
 10. Rozdávajú sa dotácie na tepelné čerpadlá. Využite to, kým sa dá
 1. Ázii dali košom. Tieto bicykle sa celé vyrábajú na Slovensku 50 304
 2. Neriskujte zahraničie. Spoznajte neobjavené krásy Slovenska 15 534
 3. Za päť rokov chce mať päť reštaurácií 13 878
 4. Kedysi ovocie chutilo inak. Rozmanitosť sa zachovala na dedinách 12 872
 5. Zmenia sa Vysoké Tatry na lunapark? 12 015
 6. Poznáte zaujímavosti Malty? Tieto lákajú turistov najviac 11 693
 7. Samsung „zdivočel“. Za nákup ponúka späť až 2 tisícky 10 418
 8. 15 miest v Grécku, na ktoré sú domáci najpyšnejší 10 377
 9. Ťažšie sa vám dýcha? Možno máte vlhký dom 10 046
 10. Magazín denníka SME: Leto v Čechách a na Morave 9 189
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Old Boys zaskočili lídra súťaže

V nedeľu sa hralo ďalšie kolo Mestskej ligy v Lučenci.

Oficiálna lopta pre MS 2018.

Novohradský pedál prilákal aj slovenskú špičku

Na šiestom ročníku sa predstavilo viacero známych a úspešných cyklistov.

Novohradský pedál 2020.

Turnaj troch krajín ovládli domáci boccisti

Slováci, Poliaci a Česi bojovali na dvojdňovom šampionáte v Lučenci.

Účastníci turnaja.
Dvestoročný dub letný je jedným z finalistov prestížnej ankety.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V Nitre padajú stromy, jeden zasiahol auto

Mesto opäť uzavrelo park aj cintorín.

V Suchej Hore horia dve humná, zasahujú desiatky hasičov

Z horiacich stavov vyviedli susedia zvieratá, stihli aj poľnohospodárske stroje.

Na väčšiu motorku nemal oprávnenie, hrozí mu vysoká pokuta

Vodičovi, ktorý jazdil na motocykli bez príslušného vodičského oprávnenia, hrozí pokuta až do 1300 eur.

Pri výkopových prácach našiel poklad, mince vystavili prvýkrát

Mince boli uložené v hlinenom krčahu. Najstaršou bol denár Mateja Korvína.

Už ste čítali?