Streda, 27. január, 2021 | Meniny má BohušKrížovkyKrížovky
ROZHOVOR S PREDSEDOM REGIONÁLNEJ ORGANIZÁCIE SLOVENSKEJ OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY ING. ARCH. JURAJOM DOBROCKÝM

Silikáty sú základom prosperity

Inžinier architekt Juraj Dobrocký je v našom regióne dobre známy ako človek, ktorého činnosť a najmä koncepčné myslenie ďaleko presahujú regionálny charakter. Výsledky jeho aktivít sú už zďaleka viditeľné najmä v Lučenci. Dielom firiem, ktoré zakladal a

riadil, sú známe lučenské mrakodrapy, Výstavisko, Reduta a mnoho ďalších objektov. V posledných rokoch sa viac ako v Lučenci zdržiaval v Bratislave, kde jeho spoločnosti realizovali výstavbu v okolí Bratislavského hradu a Slovenskej národnej rady. V poslednom období ho v Lučenci vidieť čoraz častejšie. Ponuku našej redakcie na prezentáciu ďalších zámerov uvítal a zároveň nám ako predseda Regionálnej organizácie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory poskytol seriál rozhovorov na tému strategického rozvoja nášho regiónu najmä v oblasti hospodárskej politiky.

Skryť Vypnúť reklamu

•Takže pán architekt, čo vás ťahá naspäť do Lučenca, aj keď v Bratislave je hospodárske prostredie pre firmu, ako je vaša, oveľa priaznivejšie?
- Ako iste viete, realizovali sme v Bratislave veľký investičný projekt, azda najväčší v centre hlavného mesta za posledné roky. Veď naprojektovať, investovať a postaviť celú ulicu pod Hradom nebola maličkosť. Dnes sme však v konečnej fáze tejto výstavby a musím otvorene povedať, že som tomu veľmi rád. Predovšetkým preto, že sa mi ťažko pozerá na vývoj v našom regióne v posledných rokoch. Žiadne výrobné investície, naopak, ekonomika klesá, pracovných príležitostí nepribúda. Chcem sa teraz pričiniť o zvrátenie takéhoto stavu, aj keď si uvedomujem, že samému sa mi to sotva podarí.
My sme ešte v rámci skupiny Avant-holding pripravovali v Lučenci významné investičné zámery, orientované na to, aby sa tu vytvorili podmienky, ktoré by pritiahli do regiónu výrobné podniky, využívajúce jeho nemalé prírodné a ľudské zdroje. To sa nám vo veľkej miere podarilo a v tomto smere Avant-holding splnil svoje úlohy. Dnes je však situácia iná. Na realizáciu spomínaných projektov v našom regióne treba inú organizáciu činností a tie má napĺňať združenie 1. E.S.O. Hoci tu už nepôsobím ako štatutárny zástupca, myšlienky, ktoré som presadzoval, by som chcel dotiahnuť do konca.
• Povráva sa, že dôvodom Vášho návratu do Lučenca môže byť aj to, že Vaše meno sa objavilo medzi menami kandidátov na post primátora Lučenca. Čo Vy na to?
- Pravda je, že ma oslovili niektoré skupiny z rôznych sfér, nespokojné so smerovaním ekonomiky v regióne, aby som prijal kandidatúru na tento post. Moje názory sú známe, nijako sa nimi netajím. Neraz som kritizoval antirozvojové prístupy v rozhodovacom procese, nízku mieru disponibilného kapitálu, nedostatočnú zodpovednosť za ekonomiku regiónu. Preto ako kritik týchto prístupov som vážne zvažoval možnosť prevziať aj politickú zodpovednosť. Napokon som sa však rozhodol neprijať túto ponuku.
• Ale potom to vyzerá tak, že prijať spomínanú politickú zodpovednosť naozaj odmietate. Predsa funkcia primátora najväčšieho mesta v regióne ponúka mnoho možností, ako zásadne ovplyvniť vývoj nielen v meste, ale v celom regióne.
- Výrazne zavážili dva momenty. Firmy v združení 1. E.S.O. sú pripravené realizovať nové závody v našom regióne. Keďže tieto projekty považujem za veľmi dôležité, a ako som už spomenul, venoval som im veľa času, nechcem ich v tejto záverečnej fáze opustiť. S účasťou zahraničných investorov začne už onedlho svoju činnosť závod na výrobu montovaných keramických domov na báze domácich surovín, ktoré poskytnú prácu nielen pri ich výrobe, ale aj montáži, a pritiahnu aj ďalšie súvisiace výroby. Rokovania s investormi smerujú k tomu, že k tomuto závodu čoskoro pribudnú ďalšie. Všetky využívajú naše prírodné zdroje, predovšetkým bazalty. Výroba takéhoto druhu má podľa mňa v našom regióne veľkú perspektívu. Navyše prinesú v relatívne krátkom čase oživenie ekonomiky.
Druhou príčinou je vývoj vo firmách, zoskupených okolo A-holdingu (predtým Avant-holding), ktoré boli poškodené pri realizácii projektov v centre Bratislavy. Pochopiteľne, realizácia takéhoto objemu priniesla nemálo problémov. Najvýraznejšie do nej zasiahla sanácia havárie hradného schodiska, ktoré sme, ak sme chceli pokračovať v prácach, museli robiť z našich zdrojov a našimi kapacitami. To okrem časového posunu celej stavby znamenalo aj ďalšie vyvolané náklady. Pri riešení týchto problémov sme prejavili dostatok trpezlivosti, čo však neprinieslo očakávaný výsledok. Preto sme boli nútení prejsť do útoku a zabezpečiť svoje záujmy aj súdnou cestou. Nemusím nikomu vysvetľovať, že je to cesta zdĺhavá, náročná nielen na čas, ale predovšetkým na finančné prostriedky. Táto stratégia, a to si v plnej miere uvedomujem, prinesie nemalé obete pre firmy na ich fungovaní a aktívach. Nech to však dopadne akokoľvek, som rád, že práve firmy okolo A-holdingu výraznou mierou prispeli k vytvoreniu podmienok na vstup investorov do nášho regiónu a otvorili im cestu. Logicky by som chcel tieto aktivity dotiahnuť do konca, ale to by sa dalo len veľmi ťažko zosúladiť s aktívnou funkciou, akou by funkcia primátora rozhodne mala byť.
Pre mňa je prvoradé pokračovať v začatom diele a svoje vízie premeniť na skutočnosť. Jednou z hlavných vízií je pozdvihnúť región, ale aj mesto Lučenec na jeho bývalé postavenie jednej z najrozvinutejších oblastí Slovenska. Svoje aktivity som zameral na zvýšenie zamestnanosti, na vybudovanie zázemia a vytvorenie podmienok pre príchod investorov, ktorí nielen deklarujú svoje investičné zámery s úmyslom zarobiť na rozvojových stimuloch, ale reálne vytvoria pracovné príležitosti. K tomu smerovala aj naša investičná činnosť v centre Lučenca a tento cieľ by mali napĺňať aj spomínané investičné zámery skupiny 1. E.S.O.
• Vaša myšlienka využitia vlastných prírodných zdrojov regiónu je vynikajúca a pomerne dobre známa aj v hospodárskych kruhoch. Doteraz však nemala dostatočnú podporu, aj keď môže zásadne pozdvihnúť ekonomiku celého regiónu.
- Veľký problém je netransparentnosť medzi regionálnou politikou a zodpovednosťou samospráv. Každý mi dá za pravdu, že záujmy VÚC nie sú také, ako by to malo byť. Svedčí o tom aj nízka účasť vo voľbách do VÚC. Pritom ďalší stupeň sú len starostovia alebo primátori, ktorí vedú rozvojové aktivity obmedzené iba na intravilány svojich obcí. Na druhej strane zo skúseností vo svete poznáme, že tam, kde sa v plnej šírke robí regionálna politika, tam regióny napredujú. Aj v tomto pohľade sme sami sebe brzdou. My ako inštitúcia (RK-SOPK) s regionálnou pôsobnosťou to cítime.
Silikáty sú vlastne základom prírodného bohatstva regiónu. Je to náš veľký regionálny potenciál, nadväzujúci na svetový trend tzv. zelených technológií. Sme v čase, keď sivá (chémia....) ustupuje a zelená (prírodné zdroje...) stále vo väčšej miere víťazí. Na obhájenie silikátového priemyslu použijem slová v súčasnosti asi najvýznamnejšieho svetového fyzika Freemana Dysona: „S modernou biotechnológiou nám nová zelená technológia dá moc – využívajúc iba slnečné svetlo ako zdroj energie a vzduch, vodu a pôdu (silikáty) ako zdroje materiálov – vyrábať
a recyklovať chemické látky všetkého druhu. Zelená technológia bude čoraz rýchlejšie napredovať, dokáže byť čistejšia, pružnejšia a produkovať menej odpadov ako náš terajší chemický priemysel. Zelená technológia dokáže naplniť ľudské potreby s oveľa menším poškodzovaním prírodného prostredia.“ A pre oponentov už nie mojimi, ale opäť slovami p. Dysona: „Je dôležité, aby sme s oponentmi jednali úctivo, zohľadňovali ich obavy. Aby sme do nového sveta zelenej technológie vstúpili jemne, nenarušiac ani ľudskú dôstojnosť, ani náboženské presvedčenie. Ak to dokážeme, máme dobrú šancu, že uskutočníme ciele trvalej ekologickej udržateľnosti a sociálnej spravodlivosti, ktoré sú vďaka zelenej technológii v našom dosahu.“
• Vráťme sa k našej pôvodnej téme. Mohli by ste definovať, aké sú podľa vás základné podmienky, smerujúce k prosperite regiónu?
- Už viackrát som na rôznych fórach povedal, že sa v prvom rade musíme vymaniť z izolácie regiónu, ktorá sa začala rôznymi tzv. „útlmovými programami“ ešte z éry socializmu, a pokračuje, ba dodnes sa prehlbuje. Prvoradou úlohou bude prekonať tento izolacionizmus, ale k tomu sa musíme aktívne postaviť predo-
všetkým my tu v regióne. Základné dokumenty – plány rozvoja, ktoré by definovali takéto ambície a cesty ako ich dosiahnuť - však na úrovni mesta neexistujú. Sú to iba torzá, ktoré takúto stratégiu nepodporujú. V ďalších krokoch považujem za nevyhnutné naštartovať ekonomiku tak, aby sa dlhodobo a trvalo rozvíjala predovšetkým na báze existujúcich surovinových, krajinných a ľudských zdrojov. Ak dokážeme zabezpečiť takúto silnú ekonomiku, potom môžeme oveľa veľkorysejšie riešiť aj spotrebnú sféru – predovšetkým zdravotníctvo, školstvo, kultúru, oblasť sociálnych služieb.
Ešte predtým však musíme investovať veľa do rozvoja ľudských zdrojov v krátkodobej, ale hlavne dlhodobej stratégii. A súčasne s tým, naozaj v efektívnej spolupráci podnikateľskej sféry a správnych orgánov mesta, pripravovať Lučenec na prerod na mesto s významom prekračujúcim provinčný rámec. Cestujeme, spoznávame nové krajiny a mestá, odchádzame za prácou a nariekame nad malými možnosťami u nás doma. Ale spýtajme sa inde, ako dosiahli prosperitu, a zistíme, že nikto tým prosperujúcim mestám nedával nič zadarmo, že sa o svoju prosperitu museli postarať vlastným pričinením.

Skryť Vypnúť reklamu

V ďalšom pokračovaní prinesieme stanoviská predsedu Regionálnej organizácie SOPK k aktuálnym témam v nasledovnej štruktúre:
1. časť - Stop dopravnej izolácii a definovanie multimodálnych koridorov
2. časť - Zmena základných dokumentov, vplývajúcich na rozvoj regiónu
3. časť - Ekonomika – stop devalvácii základných hodnôt
4. časť - Sféra netvoriaca kapitál – služby, obchod
5. časť - Ľudské zdroje a vysoké školstvo
6. časť - Kvalita a výraz miestNechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 2. Hygge ako životný štýl
 3. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 4. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 5. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 6. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 7. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 8. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 9. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 10. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 1. Garmin predstavuje Lily, svoje najmenšie inteligentné hodinky
 2. Babylon Berlín: Najdrahší nemecký seriál
 3. Potravinové intolerancie bude KRAJ riešiť aj tento rok
 4. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 5. Závod zamestnáva 500 ľudí. Tatravagónka v Trebišove má 50 rokov
 6. Spoločnosť BILLA v novom e-booku radí, ako sa stravovovať zdravo
 7. Počas koronakrízy vzrástli obavy z dopadov práceneschopnosti
 8. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 9. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 10. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 20 339
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 18 881
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 18 379
 4. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí 12 326
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 189
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 853
 7. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 7 482
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 331
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 142
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 007
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

FTC Fiľakovo 2020/21.

Aj fiľakovskí futbalisti sa pripravujú samostatne. Kouč chce cez zimu vystužiť káder.

4 h

Pri dopravnej nehode pred obchodom v Rimavskej Bani sa našťastie nikto nezranil.

6 h
Nájdená bronzová sekerka a jej predpokladaná celková podoba vytvorená digitálne.

Počas pobytu v prírode sa oplatí byť všímavý.

7 h
BKM Lučenec - Spišskí Rytieri.

V stredu večer sa opäť hrá v lučeneckej Arene.

10 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zvolen patrí medzi lepšie okresy.

24 h

Po páchateľoch polícia intenzívne pátra.

26. jan

Výhrady zástupcov dolných Kysúc boli oprávnené.

24 h

Naše obce a mestá sa testovania zhostili na jednotku, hoci na prípravu mali len pár dní.

26. jan

Už ste čítali?