Piatok, 27. január, 2023 | Meniny má Bohuš

Otázky na telo poslancom Lučenca

Už o niekoľko týždňov si občania budú voliť nových poslancov. Nastal teda čas na bilancovanie a hodnotenie práce tých, ktorí nás zastupovali a rozhodovali o veciach verejných tieto štyri roky. V mestskom parlamente sedelo 25 poslancov. Redakcia sa všetký

m rozhodla dať platený priestor, v ktorom majú možnosť odpovedať na tri otázky. Zatiaľ využili tento priestor siedmi. V budúcom čísle ponúkame túto možnosť ďalším.
1.) Ako hodnotíte svoje pôsobenie vo funkcii poslanca v končiacom volebnom období?
2.) Podarilo sa vám realizovať vaše predvolebné predsavzatia? Ak nie, tak prečo?
3.) Ako hodnotíte činnosť celého poslaneckého zboru? Máte pocit, že mestské zastupiteľstvo ako celok bolo schopné zjednotiť sa pri obhajovaní všeobecných záujmov občanov? Boli podľa vás jednotlivé poslanecké kluby ochotné vzdať sa svojich utilitárnych záujmov, ak išlo o všeobecné záujmy mesta?

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

poslanec Ján Šufliarsky
Poslancom mestského zastupiteľstva som bol už tretie volebné obdobie. Myslím si, že mám pomerne veľmi jasný obraz o tom, čo sa v Lučenci za tieto obdobia urobilo prospešné pre mesto. Nezdá sa mi podstatné kritizovať predchádzajúce volebné obdobia a činnosť vtedajších primátorov, ale vnímavým okom sledujúc vývoj konštatujem, že za posledné volebné obdobie Lučenec podstatne zmenil svoju tvár – samozrejme k lepšiemu. Určite to nie je zásluha jedného človeka, ale každopádne dominantné impulzy vychádzali od primátora Milana Marka a veľká časť konštruktívne zmýšľajúcich poslancov jeho snahy podporovala. Je hádam zbytočné vyratúvať, čo všetko sa v meste za posledné roky postavilo, veď to obyvatelia vidia a môžu ohmatať, len škoda, že opozične mysliaci Lučenčania, poslancov nevynímajúc, vo svojich komentároch zvýrazňujú len to, čo ešte nie je, ale to, čo už stojí a slúži, sťa by bolo neviditeľné. Moje predvolebné predsavzatia sa podarilo realizovať takmer úplne, zameral som sa totiž predovšetkým na podporu a pozdvihnutie úrovne lučenského športu, najmä basketbalu, a klub nášho mesta E.S.O. sa stal za posledné štyri roky dvakrát majstrom SR, čo je historický úspech, a divácka kulisa, často presahujúca úroveň 2000 osôb na zápas, dokazovala opodstatnenosť našich snažení, veď šport robíme hlavne pre obyvateľov nášho mesta ako prostriedok zábavy a relaxu. Isteže, niektoré predsavzatia sa neuskutočnili, hlavne zamerané na Rúbanisko I., ale dôvody boli logické, pretože finančné prostriedky bolo potrebné vložiť do projektov v centre mesta a v potrebnom časovom horizonte, napríklad výstavba futbalového ihriska s umelým trávnikom a umelým osvetlením. Určite sa v uplynulom volebnom období neurobilo v meste málo, sú však ešte obrovské rezervy, ktoré sú mestu k dispozícii ako na dlani, ak niektoré poslanecké kluby dokážu konečne prekročiť svoj tieň a demokraticky podriadiť aspoň časť svojich záujmov v prospech celku, čo na zasadnutiach mestského zastupiteľstva často chýbalo. Jednotlivé poslanecké kluby by mohli byť veľkým progresom pri rozhodovaní o realizácii nových zámerov, veď nie každý poslanec je polyhistor a v klube sa môžu problémy pretriasť, vysvetliť a zaujať potrebné stanovisko, avšak len v prípade, že sa bude myslieť progresívne a nestavať len hrady na vlastnom piesočku. U niektorých poslancov bolo evidentné, že často hlasovali negatívne len preto, aby tí druhí nemali pravdu.
Že mesto Lučenec nemalo ucelenú koncepciu hospodárskeho a kultúrneho rozvoja – to je sčasti pravda. Avšak teraz je tu čas, aby sa v pokoji racionálne postavila štruktúra ďalšieho rozvoja, keď je už zahasené, čo horelo a najviac pálilo. Veď niektoré rozbité ulice hrozili autám poruchami, naše talentované deti – hokejisti za drahé peniaze chodili trénovať na kryté štadióny do Zvolena a Rimavskej Soboty, okolité mestá majú plavárne, v Lučenci jediný bazén v SOU stavebnom prestal fungovať a v žeravom lete občania, ktorí riskovali ochorenenie, ochladzovali svoje telo v hygienicky závadnej vode priehrady na Ľadove, ostatní sa potili doma, určite nespokojní s týmto nedostatkom. Každý seriózny a disciplinovaný vodič vie dnes vysoko oceniť služby, ktoré nám poskytujú semafory na najfrekventovanejšej križovatke pri kostoloch a mimoriadne to oceňujú rodičia, ktorých deti navštevujú ZŠ na Kubínyiho námestí a Johnson Controls o chvíľu otvorí svoje brány desiatkam nezamestnaným. Že je to málo? Ale veď aj na jar len jediná lastovička je prvá a za ňou už prichádzajú kŕdle. A keď tu nebolo postavené nič nové, aj tak sme museli žiť. Túto pasivitu sme už prekonali. Veď sa Lučenec rozhýbal. Že sa absolventi v škôl domov nevracajú a predávajú svoje rozumy a schopnosti inde? Veď, bohužiaľ, toto je súčasný trend celého Slovenska, ktorému vzdelanci unikajú do zahraničia. Hoci čarovnú paličku nemáme, aj tejto skutočnosti sa postupne budú klásť bariéry, veď naše mesto má obrovské možnosti v oblasti využitia nerastných surovín na báze silikátového priemyslu. V nastávajúcom období je potrebné prelomiť železnú oponu medzi mestom a skupinou odborníkov okolo Ing. arch. Juraja Dobrockého. Čím užšia bude spolupráca týchto dvoch dominantných subjektov, tým skôr budú zdanlivo nemožné predstavy uvedené do praxe a otvoria sa nové perspektívy pre množstvo zamestnancov v oblasti zelenej chémie, stavebníctva, architektúry a podobne. No a všetkým týmto perspektívnym Lučenčanom je potrebné vytvárať podmienky na dobré a zdravé bývanie, ktoré Lučenec a jeho utešené okolie s čarovným kontinentálnym podnebím a krásnou prírodou má, a postarať sa aj o ich kultúrne a športové vyžitie vo voľnom čase. A tu je zase pole pôsobnosti, kde hodlám ja položiť svoju tehličku k dielu.
Ak by som bol opäť poslancom, určite by som podporoval snahy o vyvinutie tlaku na vládne kruhy o získanie finančných prostriedkov na vybudovanie cestného obchvatu mesta, tým získanie Masarykovej ulice do vlastníctva a premeniť túto benzínom páchnúcu veľkogaráž na kvitnúcu pešiu zónu s obchodíkmi a kaviarničkami. Určtie nájdeme prostriedky na realizáciu už plánovaného dobudovania areálu miestneho kúpaliska, vybudujúc 50 m bazén s príslušenstvom. Rozhodne treba skvalitniť podmienky pre našich extraligových basketbalistov a prvoligových futbalistov, so zvláštnym zreteľom na skvalitnenie podmienok prípravy mládežníckych mužstiev, kladúc osobitný dôraz na dobudovanie tartanových atletických objektov na ZŠ L. Novomeského, čo má slúžiť predovšetkým školskej mládeží. Pochopiteľne nezabúdam ani na „svojich“ voličov na Rúbanisku I. a priľahlých štvrtiach, ktorým by som doprial vybudovanie malého parkoviska pri samoobsluhe a úpravu pozemkov pred prvým radom garáží pri Espresse. Chcel by som, aby sa do tejto časti boli nainštalované ďalšie reproduktory mestského rozhlasu. Mesto ako Lučenec by rozhodne malo mať v letných mesiacoch aspoň raz mesačne promenádny koncert, pre orchestre (prípadne dychovku) je potrebné vybudovať vhodný esteticky objekt na Námestí republiky, kde je ešte stále púšť. Je tu ešte mnoho ďalších námetov, ako riešenie križovatky Vajanského a Fiľakovskej cesty, oživenie rekreačnej časti mesta Lučenec – Lučenské kúpele a iné, všetko sa však bude odvíjať od iniciatívy nového primátora, členov mestského zastupiteľstva a samozrejme – finančných možností mesta. Bol by som rád, keby sa Lučencu – perle juhu - darilo. Veď Lučenec mám rád a som naň hrdý.

SkryťVypnúť reklamu

poslanec Péter Csúsz
1. Hodnotiť má občan! Samozrejme, každý z poslancov si tú „čiaru“ urobí sám, ale dôležité je vždy len to, ako nás vidia ľudia, lebo oni rozhodujú.
2. Odpoveď je jednoduchá: realizovať svoj program môžete, keď máte väčšinu v zastupiteľstve! Keď túto možnosť nemáte, tak treba robiť kompromis. (Môže sa stať, že jeden ani nestačí!) Boli teda veci, ktoré som vedel bez problémov podporiť, lebo som mal ten istý názor, boli veci ktoré som podporil, lebo ma presvedčili argumenty, ale boli aj hlasovania, ktorým som zabrániť nemohol, nevedel.
3. Základnou otázkou v politike je, kto a čo považuje za všeobecný záujem. Keď treba zrekonštruovať jednu ulicu, tak samozrejme každý zahlasuje a je to spoločná akcia každého z nás. Takúto investičnú akciu si nikto nemôže privlastniť! Inou otázkou však je, ktorá investícia má prioritu. Čo máme riešiť prednostne? Ako máme riešiť vzniknutý problém? To už také jednoznačné nie je! Podľa môjho názoru sú najlepšou investíciou prostriedky vložené do vzdelávania mládeže! Samozrejme s týmto názorom nemusí súhlasiť každý poslanec. Ale je to vec názoru! Každý poslanec, každý poslanecký klub je presvedčený o svojej pravde, a tak je to dobré! Ale pohľad občana bude jedine správny! Preto moja jediná možná odpoveď je, že mám zmiešané pocity.
Vo verejnosti prevláda mienka, že Lučencu ako hospodárskemu a kultúrnemu centru regiónu chýba dostatočne jasná koncepcia ďalšieho rozvoja. V meste klesá počet obyvateľov, absolventi škôl sa domov nevracajú, nezamestnanosť je jedna z najvyšších v rámci Slovenska... Urobilo mestské zastupiteľstvo v predchádzajúcom volebnom období dosť na zastavenie tohto negatívneho trendu? Čo by sa podľa vás malo urobiť v budúcnosti?
Myslím si, že otázka je veľmi dobrá a zaujímavá. „Plánovanie približuje budúcnosť do prítomnosti, aby sme pre ňu niečo mohli urobiť.“ Ale vysvetlime si jednu základnú vec: toto nie je problémom jedine Lučenca! Veľké mestá, veľké aglomerácie odsávajú mládež, keď sa to niekomu lepšie páči, tak odsávajú „mozog“. A to je problém nielen miest, ale aj štátov! Voľný trh, voľný pohyb pracovnej sily inú možnosť ani nedáva: alebo sa s tým zmierime, alebo dáme impulzy na to, aby sa to aspoň zmiernilo. Je to spoločný záujem všetkých nás. Myslím si, že tento problém si vyžaduje politikov, ktorí neuvažujú v horizonte jedného volebného obdobia, ale plánujú pre budúce generácie! Ako kandidát na primátora som presvedčený o tom, že ľudia to vidia tak ako ja!

SkryťVypnúť reklamu

poslanec Norbert Krišta
V poslaneckých radoch sedím už druhé volebné obdobie. Po skončení prvého volebného obdobia som ako jediný vystúpil a skritizoval činnosť vtedajšieho 45–členného poslaneckého zboru. Som presvedčený, že v rokoch 1998 – 2002 sme ako poslanci pre toto mesto spravili len minimum. Chýbali mi aktivity v športe aj v kultúre. V tomto volebnom období som s činnosťou poslaneckého zboru viac spokojný. Dosiahli sme to, že sme my, poslanci, dokázali spojiť sily, dohodnúť sa a presadiť umelý trávnik, zastrešenie zimného štadióna a konečne majú Lučenčania aj svoje kúpalisko. Spomínam si, že keď sa otváralo, pri jeho vchode som napočítal 117 bicyklov a 50 áut. Nie každý má auto a možnosti chodiť za vodou do iných miest. Tieto aktivity majú podľa mňa veľký význam, najmä pre mládež. Je lepšie, ak sa mladí ľudia venujú športu, ako by mali vysedávať po krčmách. Nehovorím, že pri realizácii týchto stavieb bolo všetko O. K., vznikli aj mnohé nedorozumenia, ale treba podotknúť, že platí to staré známe: koľko ľudí, toľko názorov.
Začiatok a koniec pre tento poslanecký zbor nebol najšťastnejší. Tieto kroky ma viedli aj k tomu, že som ešte na začiatku volebného obdobia vystúpil z mestskej rady aj s kolegom Bystrianskym. Tým som vlastne demonštroval svoj nesúhlas pracovať v rade, kde boli na prvom mieste politické rozhodnutia. Potom nasledovalo relatívne tvorivé obdobie, kde sme sa snažili vytvoriť priestor pre aktivity smerujúce k zveľadeniu mesta. Spravilo sa množstvo menších, no pre mesto veľmi dôležitých „úprav“. Napríklad zastrešil sa artézsky prameň, vybudovali sa semafory, zrekonštruovala sa časť Železničnej ulice, upravila sa Bernolákova a Športová ulica. Čo je však na škodu veci, mám taký pocit, že sa nevieme tešiť zo spoločných úspechov. Potom sa stáva, že Lučenec za hranicami regiónu poznajú skôr ako mesto, kde sa nič nedeje a kde je všetko zlé. Akoby nám chýbala lojalita. Rád by som však podotkol, že záver tohto volebného obdobia nemožno hodnotiť kladne. Opäť sa začalo politikárčenie a už sme sa nevedeli prakticky na ničom dohodnúť. Mňa osobne sa veľmi dotkla kauza Mepos. Mnohí kolegovia aj ja sme boli predvolaní na protikorupčný úrad na základe anonymného udania. Výsluchu sme sa zúčastnili len preto, že sme žiadali nové výberové konanie na vývoz smetí. Myslíte si, že toto pridalo na kredite mesta a poslaneckého zboru? Nie!
Tento problém sa netýka len nášho okresného mesta. Vieme, aká situácia je tu na juhu Slovenska. Krachujú nosné firmy a ľudia prichádzajú o prácu. Podľa mňa to netreba pripisovať ako neúspech regiónu, ale ako odraz celkovej situácie na Slovensku. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo do Lučenca pritiahnuť aspoň jedného väčšieho zahraničného investora, a to Jonson kontrols. A treba aj spomenúť, že do Lučenca prišli aj dva veľké obchodné raťazce, a hoci to nie je výroba, vznikli nové pracovné príležitosti. Potešilo by ma, keby budúce vedenia mesta našlo spoločnú reč so zástupcami z hospodárskych kruhov regiónu, ktorí majú záujem o rozvoj. Som dlhoročným funkcionárom, trénerom a sponzorom lučenského futbalu, ktorý vlani zažil obrovský úspech. No takisto treba spomenúť aj úspech basketbalistov. Takými výsledkami sa tiež vytvára imidž mesta.
poslanec Pavol Krokoš
Keď niekto kandiduje na niektorý post v miestnej samospráve, má svoje plány a predstavy, čo všetko chce urobiť a vylepšiť. Aj ja som sa plne zasadzoval za veci, ktoré mali slúžiť občanom mesta. Riešenie bežných vecí cez aparát MsÚ boli viac-menej problémové. Mám na mysli riešenie každodenných problémov, súvisiacich s chodom mesta, ako sú skrášlenie a budovanie mestského parku, cintorínov a podobne. Pri riešení závažnejších problémov, ako boli napríklad investičné akcie, ich financovanie a spôsob realizácie, už bol celý proces oveľa zložitejší. Bolo potrebné hľadať zhodu názorov väčšiny poslaneckého zboru, čo veľakrát pre rozdielnosť názorov bolo ťažké. Aj ja sám som v zásadných otázkach hlasoval podľa svojho presvedčenia a nie podľa príslušnosti k poslaneckému klubu. Výsledky hlasovania som však ako demokratickú vôľu väčšiny vždy akceptoval.
Ako som už povedal, úspešnosť práce zastupiteľstva záleží vždy od schopnosti jednotlivých poslancov urobiť kompromis. Vo väčšine zásadných otázok sa potrebný počet hlasov našiel. Kolegovia poslanci boli spravidla ochotní a schopní spoločne nájsť riešenie. Zastupiteľstvo schválilo niekoľko dobrých a kvalitných rozvojových, investičných a finančných zámerov. Ich realizácia nebola úplne v súlade so zámerom poslancov, ktorí za príslušný návrh hlasovali. Ako príklad uvádzam akciu zastrešenia zimného štadiónu. Veľká väčšina poslancov tento zámer podporuje, ale spôsob, akým sa vykonáva táto akcia, sa mnohým poslancom nepáči. Možno keby boli známe niektoré skutočnosti pred schvaľovaním uznesenia, návrh zastrešenia by podporený a schválený nebol.
Úloha Lučenca byť hospodárskym, kultúrnym a spoločenským centrom regiónu je historicky daná. Je veľmi dôležité, aby toto postavenie bolo v budúcnosti posilnené. Vývoj samotného mesta je spojený s vývojom celého regiónu. Ak mesto bude schopné vytvoriť vhodné podmienky pre príchod ďalších investorov a pre rast a progresívne fungovanie už existujúcich, bude to mať určite pozitívny dopad na riešenie problému v poklese počtu obyvateľstva, nezamestnanosti, ako aj na životnú úroveň občanov mesta a regiónu. Netreba pritom zabúdať na podporovanie domácich podnikateľských subjektov, ktoré sa v minulosti dostávali do úzadia oproti strategickým zahraničným investorom. Zastupiteľstvo aj v minulom volebnom období deklarovalo ako záujem mesta vytvárať, resp. zachrániť pracovné miesta. Je však v budúcnosti potrebné, aby pri prijímaní rozhodnutí zastupiteľstva, ktoré budú smerovať k vytváraniu podmienok pre podnikateľov, bol efektívnejšie zhodnotený pomer medzi vynaloženými silami a prostriedkami mesta a dosiahnutým cieľom. V ďalších rokoch by mesto malo usilovať o čerpanie prostriedkov z EÚ, zo štátneho rozpočtu a o maximálne efektívne používanie vlastného rozpočtu. A keďže všetky aktivity mesta sú napojené na rozpočet mesta, je najvážnejšou úlohou zastupiteľstva schváliť taký rozpočet a také investičné akcie, ktoré budú najúčinnejšie zabezpečovať potreby občanov a rozvoj mesta.

poslanec Ján Bystriansky

Sľuby, ktoré som dal voličom z Opatovej pred štyrmi rokmi, sa mi podarilo splniť takmer do bodky. Zrekonštruovala sa cesta do Líškovej osady, povrch komunikácie, ktorá v čase dažďov bývala nezjazdná, sme dali pokryť takmer 10-centimetrovou vrstvou recyklovaného asfaltu, takže ľudia by mali mať na dlhé roky pokoj. Zabezpečili sme aj rekonštrukciu na základnej škole v Opatovej. Veľmi pekne sa upravil chodník do opatovského cintorína. Bol zabetónovaný, pokrytý asfaltom a navyše sa pri ňom vybudovali lavičky. Zrekonštruovali sa aj dva chodníky na Dolný Ortáš, navyše sa nám podarilo pripraviť v nevyužitých priestoroch základnej školy priestory pre ambulanciu všeobecného obvodného lekára. Čiastočným deficitom je dodnes ukončenie rekonštrukcie Tkáčskej ulice. Do rozpočtu na tento rok sa mi ju síce podarilo presadiť (realizáciu mi prisľúbil sám primátor), no zatiaľ sa jej rekonštrukcia nezačala.
Podľa môjho názoru sa mestské zastupiteľstvo rozdelilo na skupinu poslancov, ktorá obklopovala primátora a spolu s ním rozhodovala o všetkom. Mali nadpolovičnú väčšinu a nás ostatných akoby ani nepotrebovali. Na protest proti takému konaniu sme dvaja odstúpili z mestskej rady, ktorá sa následne rozpadla. Primátor namiesto rady používal rady poradcov. Tí, hoci nemali mandát od nikoho a v podstate neniesli žiadnu zodpovednosť, spolu s primátorom rozhodovali o všetkých zásadných veciach. Aj preto sme nemali dosť možností ovplyvňovať dianie v meste tak, ako nám umožňuje zákon. Možno to je dôvod,
že sú na svete také problémy, ako napríklad prehnané požiadavky na prekrytie zimného štadióna, nedostatky pri stavbe kúpaliska a z podobných ťažkostí vyplývajúce problémy pri dodržiavaní rozpočtových pravidiel v hospodárení s majetkom mesta. Rozdelenie v zastupiteľstve sa veľmi výrazne prejavovalo najmä pri hlasovaniach o odpredaji majetku mesta.
Nemám pocit, že sme sa dostatočne seriózne zaoberali nejakou taktikou, ktorá by sa týkala rozvoja mesta, aspoň nie na oficiálnych rokovaniach mestských orgánov. Môj názor je, že najmä je nevyhnutné Lučenec napojiť na hospodárske a dopravné koridory v smere sever – juh. Mesto by sa malo zamerať a rozpracovať konkrétne kroky na ďalší rozvoj služieb, najmä v súvislosti s potenciálom pre rozvoj turizmu. Myslím, že v tejto oblasti sa skrýva kopa nových pracovných príležitostí. Celkovo je potrebné oveľa viac času venovať spracovaniu rozvojových dokumentov mesta s prihliadnutím na celkový rozvoj regiónu. Formou referenda je nutné dať možnosť všetkým občanom vyjadrovať sa k základným problémom, ktoré sa dotýkajú všetkých občanov, a to najmä otázok o tom, kam sa má mesto v budúcnosti uberať.

poslanec Miroslav Morháč
Môžem povedať, že sa ich vcelku podarilo zrealizovať. Ide najmä o výmenu vodovodného a plynového potrubia na Majakovského ulici a rekonštrukcie ciest v II. obvode. Veľký dôraz sa kladie aj na riešenie potrieb občanov k ich väčšej či menšej spokojnosti. Som rád, že sa mi podarilo dosiahnuť vybudovanie prvej svetelnej križovatky v našom meste a následné riešenie problémov dopravy. Opravila a zrekonštruovala sa Železničná a Športová ulica, atď. Cesty a chodníky mesta sú v dezolátnom stave. Vraj nie sú financie! Mrzí ma však, že sa nenašli prostriedky na úpravy križovatky pri Reštaurácii P7 a na rozšírenie výjazdového pruhu. Rovnako chýbali na nadjazd a celkové riešenie tejto najväčšej a najnepríjemnejšej križovatky v našom meste. Žiaľ, pre málo peňazí! Myslím si však, že pri dobrej vôli to bolo možné! Som presvedčený, že II. volebný obvod je jeden z najlepšie vybavených a riešených.
Mám zmiešané pocity. Som poslancom už III. volebné obdobie, ale taký klientelizmus a neprehľadnosť v hospodárnosti mesta som nezažil. Mám dojem, že sa urobilo málo pre občanov mesta. Dobudované akcie boli manažérsky nezvládnuté a nepripravené. Drvivá väčšina bola predražená, a to aj napriek uzneseniam MsZ. Aby som bol spravodlivý, tak musím povedať, že za výstavbu priemyselnej zóny Juh sme boli takmer všetci za. V MsZ vznikali poslanecké kluby vždy za niekoho alebo proti niekomu alebo niečomu, aby boli uspokojené záujmy jednotlivých osôb.
Myslím si, že pán primátor nemal takmer žiadnu koncepciu rozvoja mesta. Drvivá väčšina vecí sa urobila na podnet poslancov. Problémy, ktoré sa vynárali, sa riešili chvatom a s krátkodobým výhľadom. Som presvedčený, že pre rozvoj mesta a zastavenie negatívneho trendu bolo potrebné hľadať iné riešenia, t. j. rozvíjať stimuly služieb, logistiky. Bolo potrebné hľadať spôsoby udržania „mozgov“ v regióne aj v kontexte s VÚC BB a vládou SR. Johnson Controls je lastovička, ktorá však leto neurobí! Predstieranie práce a výkonov bez výsledkov je minimálne neetické.

poslanec Miroslav Drobný
Musím povedať, že na začiatku volebného obdobia som bol plný optimizmu. Veľmi som si prial, aby nové vedenie mesta a my, poslanci, sme spravili pre Lučenec čo najviac. Chcel som, aby moje rodné mesto bolo krajšie a lepšie. No vytriezvenie prišlo veľmi rýchlo. Viem, že mnoho mojich kolegov z mestského parlamentu má viac skúseností ako ja, a predpokladal som, že im takisto bude záležať na rozvoji mesta. Sklamal som sa. Mnohým išlo len o vlastné výhody, postavenie a finančné prilepšenie. Samozrejme, nie všetkých chcem hádzať do jedného vreca. Viem, že aj ja som mnohokrát konal unáhlene a mnoho vecí by som s odstupom času riešil inak. Ale veď nie je hanba priznať si vlastné chyby. No nikdy si neodpustím, že sa nám nepodarilo zabrániť tomu, aby sa mesto zadĺžilo do dnešných nie priaznivých čísiel a aby sme neuchránili aspoň časť jeho lukratívneho majetku. Možno som bol „prchký“ pri vyjadreniach okolo zastrešenia zimného štadiónu. Áno, zastrešenie bolo pre mesto prínos. Ale spôsob, akým sa stavba zrealizovala, nie je dobrou vizitkou mesta. Chýbala transparentnosť, rozvaha a záujem stavbu realizovať ekonomickejšie. Veď napríklad v Trenčíne postavili úplne nový a moderný zimný štadión s fittnes aj s ubytovacími a reštauračnými zariadeniami, ba zvýšilo aj na chladiarenskú techniku. Nie som ekonóm, som však obchodník. Môj odhad je, že mesto za iného prístupu mohlo ušetriť pekných pár miliónov. Za týmto tvrdením si stojím. Rovnako si neodpustím fakt, že sme neboli prezieravejší pri výbere zahraničného investora. S jeho príchodom do mesta začali kolovať fámy o ekologickom riziku. Možno sú to len fámy a bol by som rád, keby ich fakty prevalcovali, ale zatiaľ sa podľa mňa nikto touto problematikou seriózne nezaoberal. Viem, že je v Lučenci vysoká nezamestnanosť a pracovné miesta sú potrebné, ale zdravie občanov je aj tak na prvom mieste.
Fungovanie poslaneckých klubov v Lučenci, ale ani v žiadnom inom menšom či väčšom meste na Slovensku nefunguje tak, ako to podľa mňa poznajú ľudia z veľkého parlamentu. Za tie roky som zistil, že regionálna politika je oveľa horšia ako tá veľká. Chvíľami som strácal prehľad, kto s kým, a podobne. Pretože som sám bol svedkom toho, že raz jeden ohováral druhého a pri druhom hlasovaní ho tľapkal po pleci a podporil jeho nezmyselný návrh. Lučenec je malé mesto. Každý každého tu pozná, a preto by ľuďom nemal byť problém odhadnúť, kto je slušný človek. Človek je tvor omylný. Môže sa mýliť, môže dokonca spraviť prešľapy, ale nemal by prejsť za určitú hranicu. Každý poslanec by mal byť slušný a nepodplatiteľný človek.
Podľa môjho názoru Lučencu chýba ucelená koncepcia ďalšieho rozvoja. Mohli sme získať viac peňazí z európskych fondov. Tomu, že v meste klesá počet obyvateľov a absolventi odchádzajú do zahraničia, nezabránime. Je to celoslovenský trend. Chcel by som, aby v budúcnosti sa do vedenia mesta dostali ľudia bez komunistickej minulosti a aby na mestskom úrade nesedeli ľudia, ktorých mená sa skloňujú v súvislosti so spoluprácou v ŠtB.

Najčítanejšie na My Novohrad

Inzercia - Tlačové správy

 1. SCANDI 2023: prehliadka súčasného severského filmu
 2. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi
 3. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať?
 4. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu
 5. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery
 6. Benátky a Verona: zažite pôsobivé kúsky mozaiky severu Talianska
 7. Už len dnes: Predplatné SME.sk za jedinečnú cenu 30 eur
 8. Stockerka štartuje predaj bytov s cenami, ktoré prekvapia
 1. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi
 2. Bude rok 2023 naozaj náročný na osobné financie?
 3. Nadácia COOP Jednota zatraktívňuje regióny
 4. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať?
 5. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu
 6. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery
 7. Košičanom budeme dodávať teplo za tretinové ceny aj tento rok
 8. Zavedenie novej dane ohrozuje energetickú bezpečnosť Slovenska
 1. Benátky a Verona: zažite pôsobivé kúsky mozaiky severu Talianska 5 870
 2. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu 4 600
 3. Stockerka štartuje predaj bytov s cenami, ktoré prekvapia 2 369
 4. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi 2 198
 5. Sardínia ukáže iné Taliansko. Oviec má raz toľko než obyvateľov 1 823
 6. Radi čítate a ešte radšej tvoríte? Toto je 40 dôvodov pre Vás 1 660
 7. Košičanom budeme dodávať teplo za tretinové ceny aj tento rok 1 453
 8. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať? 1 340

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Do našej slnečnej sústavy politických strán prišla nová „modrá“ planéta, ktorú predstavil Mikuláš Dzurinda
 2. Zuza Kumanova: Nezabudnúť na holokaust je povinnosťou nás všetkých
 3. Post Bellum SK: Obete holokaustu nie sú len číslami, majú svoje mená
 4. Ivan Beňovič: Ruský rubeľ sa svetovou menou nestane
 5. Norbert Skoupa: Čo ma naučil prvý rok behu
 6. Miro Jankes: Januárové obrázky (2023)
 7. Věra Tepličková: Výlet v Bratislave (z denníka žiaka 3. ročníka ZŠ z Piešťan)
 8. Post Bellum SK: Svedectvo štyroch žien, ktoré prežili holokaust
 1. Rastislav Puchala: Vraj je to sfetovaný trpaslík 30 584
 2. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 17 975
 3. Martin Plesch: Pán primátor, načo vlastne máme Mestskú políciu v Bratislave? 7 919
 4. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles 6 886
 5. Rastislav Čurma: Divotvorný Kráľovský Chlmec - Maďar, maďarský, najmaďarskejší 5 019
 6. Ján Šeďo: Sliepky na Ukrajine sú iné ako naše ? 3 595
 7. Tereza Kazdová: Fico má rád pekné ženy, Babiš je na blondíny. Verejný diskurz volá po feministoch 3 483
 8. Věra Tepličková: Doktor Bukovský vyhral prvostupňový súd s blogerom 3 286
 1. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 3. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 4. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 6. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
 7. Jiří Ščobák: Avatar 2: Začátek nového příběhu
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 53. - Antarktída - Druhá Byrdova antarktická expedícia (1933 - 1935)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Ilustračná fotografia.

Prinášame veľký prehľad rodičovských príspevkov a dávok.


4 h

Partii Planktón prináša otužovanie radosť aj zdravotné benefity.


16 h
Muránsky hrad a pod ním dedina Muráň

Na rozvoj jazdeckého turizmu v NP Muránska planina pôjde z plánu obnovy viac ako 270 000 eur.


TASR 19 h
Ilustračné foto

Autom jazdila zo strany na stranu.


TASR 20 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Vírus pre zviera znamená istú smrť. Účinná terapia ani vakcína zatiaľ neexistujú.


24. jan

Páchatelia rozprávali po poľsky.


21 h

Skúšajú poistné ventily na vypustenie pary.


24. jan

Poškodením majetku a krádežou peňazí vznikla majiteľom celková škoda viac ako 3 000 eur.


25. jan

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Do našej slnečnej sústavy politických strán prišla nová „modrá“ planéta, ktorú predstavil Mikuláš Dzurinda
 2. Zuza Kumanova: Nezabudnúť na holokaust je povinnosťou nás všetkých
 3. Post Bellum SK: Obete holokaustu nie sú len číslami, majú svoje mená
 4. Ivan Beňovič: Ruský rubeľ sa svetovou menou nestane
 5. Norbert Skoupa: Čo ma naučil prvý rok behu
 6. Miro Jankes: Januárové obrázky (2023)
 7. Věra Tepličková: Výlet v Bratislave (z denníka žiaka 3. ročníka ZŠ z Piešťan)
 8. Post Bellum SK: Svedectvo štyroch žien, ktoré prežili holokaust
 1. Rastislav Puchala: Vraj je to sfetovaný trpaslík 30 584
 2. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 17 975
 3. Martin Plesch: Pán primátor, načo vlastne máme Mestskú políciu v Bratislave? 7 919
 4. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles 6 886
 5. Rastislav Čurma: Divotvorný Kráľovský Chlmec - Maďar, maďarský, najmaďarskejší 5 019
 6. Ján Šeďo: Sliepky na Ukrajine sú iné ako naše ? 3 595
 7. Tereza Kazdová: Fico má rád pekné ženy, Babiš je na blondíny. Verejný diskurz volá po feministoch 3 483
 8. Věra Tepličková: Doktor Bukovský vyhral prvostupňový súd s blogerom 3 286
 1. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 3. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 4. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 6. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
 7. Jiří Ščobák: Avatar 2: Začátek nového příběhu
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 53. - Antarktída - Druhá Byrdova antarktická expedícia (1933 - 1935)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu