Štvrtok, 7. júl, 2022 | Meniny má Oliver

Prečo sa rozhodli kandidovať na post primátora?

Komunálne voľby sa blížia. V Lučenci sa o post primátora uchádzajú ôsmi kandidáti: Péter Csúsz, Pavol Krokoš, Milan Marko, Miroslav Morháč, Jozef Murgaš, Tibor Papp, Marian Šufliarsky a Anna Václavíková. Ponúkaný priestor využili piati. Poltár má dvoch ka

ndidátov, a to súčasného primátora Pavla Gavalca a Pavla Rončáka. Na našu otázku „Prečo ste sa rozhodli kandidovať,“ odpovedal len Pavel Gavalec.
Ten, ktorého občania zvolia v decembri na čelo mesta, bude rozhodovať o slušnej kôpke peňazí. Do mestských pokladníc už v budúcom roku poputuje takmer deväťdesiat miliárd korún. Na každého občana to vychádza približne 17-tisíc korún. Tieto peniaze dáme my, občania z vlastného vrecka, na chod samosprávy. Preto by nám nemalo byť ľahostajné, kto o nich v nasledujúcich štyroch rokoch bude rozhodovať.

SkryťVypnúť reklamu

Péter Csúsz
Volám sa Péter Csúsz a mám 40 rokov. Som rodákom z Lučenca, tu som vyrástol a tu chcem aj žiť. Som ženatý, s manželkou Marikou mám štyri dcéry. Medzi nami povedané, ako jediný muž v domácnosti som v absolútnej menšine! Som zvyknutý vypočuť si rôzne názory, no nájsť kompromis (aj pre mňa vyhovujúci!) v našej rodine nie je ľahkou úlohou.
Vyštudoval som učiteľský smer na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde som získal titul magistra (Mgr). Nikdy som sa netajil tým, že som pedagóg, lebo pôvodný význam tohto slova je „slúžiť“ iným. A toto je hlavným dôvodom mojej kandidatúry. Som pevne presvedčený o tom, že len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to! A prečo sa orientujem hlavne na komunálnu politiku a nie na tzv. „veľkú“ celoštátnu politiku?
Politike sa venujem od roku 1994, profesionálne od roku 1999. Bol som zástupcom prednostu Okresného úradu v Lučenci a v roku 2002 som bol predsedom vlády menovaný za prednostu tohoto úradu. Ako jediný Lučenčan som bol už druhýkrát zvolený za poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja, kde som v prvom volebnom období pôsobil aj ako podpredseda. Práve preto, že mám štyri dcéry, je pre mňa veľmi dôležité, v akom meste vyrastú. Politike som sa začal venovať s predsavzatím, že chcem uľahčiť život budúcich generácií. Zastávam názor, že skutočný politik neuvažuje v horizonte jedného volebného obdobia, ale plánuje pre budúce generácie. Toto je moje hlavné krédo, podľa ktorého sa riadim deň čo deň. Chcem, aby moje deti našli svoje uplatnenie a dôstojný život v meste, ktoré mám rád, a neboli nútení hľadať si živobytie v zahraničí.
V nastávajúcich komunálnych voľbách 2. decembra 2006 sa budem uchádzať o dôveru občanov ako kandidát na primátora. Mojím cieľom je - spoločne s občanmi nášho mesta - vybudovať skutočný domov nás všetkých. Myslím si, že je najvyšší čas prebudiť a utužiť lásku k domovu, pocit spolupatričnosti, aby sme hrdo mohli povedať, že toto mesto je NAŠE. Je potrebné riešiť každodenné problémy občanov a cieľavedome plánovať rozvoj mesta. O tom hovorí aj môj volebný program, ktorý som vypracoval za pomoci tridsiatich nadšených Lučenčanov. Oni už vedia, že ma v politike zaujíma každodenná, mravenčia práca. Ostatných o tom tiež veľmi rád presvedčím, ak mi na to dajú príležitosť.

SkryťVypnúť reklamu

Pavol Krokoš
Na Lučenci mi vždy záležalo. Narodil som sa v tomto meste pred 54 rokmi a tu žili aj moji predkovia niekoľko generácií. V Lučenci som študoval na strednej ekonomickej škole. Odborné vzdelanie som si doplnil na odbornej hotelovej škole v Piešťanoch a vysokoškolské právnické vzdelanie som získal na Univerzite Komenského v Bratislave. Som ženatý a mám tri deti. Dvadsať rokov som pracoval v Jednote SD Lučenec a od roku 1991 podnikám.
Nie je mi ľahostajné, akým smerom sa naše mesto bude uberať. Lučenec by sa mal dostať na úroveň svojej najväčšej slávy v období, keď bol silným hospodárskym, spoločenským a kultúrnym centrom regiónu. V predchádzajúcom volebnom období som získal dôveru občanov ako poslanec zastupiteľstva a viceprimátor mesta. Zásadným spôsobom som však rozhodovanie a praktickú realizáciu zámerov ako poslanec a viceprimátor nemal možnosť ovplyvniť. Toto právo má iba primátor mesta a zastupiteľstvo. Aké sú najpálčivejšie problémy mesta a občanov, ktoré je potrebné riešiť v nastávajúcom volebnom období? Sú to hlavne vysoká miera nezamestnanosti, zanedbaný stav miestnych komunikácií a verejných budov, migrácia mladých ľudí z mesta, a to najmä za prácou, vysoké poplatky za teplo a za skladovanie odpadov. V regióne s vysokou mierou nezamestnanosti a s nízkymi príjmami vo väčšine domácností je neudržateľné a neúnosné platiť vysoké poplatky za služby poskytované mestom. Väčšiu pozornosť chcem venovať aj pomoci sociálne slabým a odkázaným občanom a dôchodcom. Využívajúc právomoci primátora sa chcem zasadiť za zamedzenie vysokého rastu poplatkov spojených s užívaním bytov a zberom a skladovaním odpadov. Medzi moje priority patrí aj zvýšená podpora podnikateľov, a to hlavne našich domácich, ktorí sa v minulosti dostávali do úzadia na úkor zahraničných investorov. Na riešenie je potrebné fundovane sa pripraviť. Mesto je momentálne veľmi zadĺžené. Chcem sa osobne pričiniť o efektívne vynakladanie financií mesta, úspešné čerpanie prostriedkov z fondov a z ďalších prístupných verejných zdrojov. Je mi jasné, že primátor sám nie je schopný všetky problémy vyriešiť. Preto je potrebné, aby v nastávajúcom volebnom období pracoval kvalitný a fundovaný poslanecký zbor. Považujem za veľmi dôležitú spoluprácu s občanmi mesta, poznať ich problémy a názor na riešenie. V neposlednom rade si myslím, že moja osoba by mohla byť garanciou spolupráce s VÚC a štátnymi úradmi. Som presvedčený, že úspešný môže byť len ten, kto dokáže získať podporu a priazeň politických strán, ktoré sú vo vláde.

SkryťVypnúť reklamu

Milan Marko
Mám 55 rokov. Narodil som sa v Podrečanoch, absolvoval som Strednú školu strojnícku vo Zvolene a Vysokú školu technickú v Košiciach. S manželkou Evou mmáme jednu dcéru. Od roku 1975 žijem v Lučenci. Po ukončení vysokej školy som nastúpil do Slovenských magnezitových závodov v Lovinobani. V roku 1985 som sa stal riaditeľom Stredného odborného učilišťa pri ČSAO. Aj pri nedostatočnom financovaní sa mi podarilo školu zväčšiť štvornásobne a zriadiť nový typ strednej školy na území mesta – Hotelovú akadémiu.
„Pred štyrmi rokmi som zvažoval, či kandidovať na post primátora. Občania mesta si ma zvolili a prijal som teda výzvu ovplyvňovať chod vecí verejných, pretože aj vo svojich predchádzajúcich zamestnaniach som pracoval pre iných ľudí, nikdy nie pre vlastnú firmu. Na začiatku som mal vlastné plány a predstavy o budovaní moderného mesta. Teraz môžem povedať, že istý čas trvalo, kým som získal prehľad a prijal tvrdú realitu. Veľa energie mňa osobne aj poslanecký zbor a najmä peňazí z rozpočtu mesta stálo vyriešenie súdneho sporu „Modré zeme“, kde hrozila pokuta vo výške 250 mil Sk, ktorá mohla mesto úplne zruinovať. Som rád, že toto bremeno už dnes nenesieme. Aj vďaka tomu je tu reálny investor, firma Johnson Controls aj náš domáci podnikateľ rozbiehajú výrobu v priemyselnej zóne a spolu zamestnajú takmer 500 ľudí. Podarilo sa zlepšiť katastrofálny stav komunikácií v meste, po 36 rokoch je zimný štadión zakrytý, máme umelý trávnik a Lučenčania sa konečne majú v lete kde okúpať. Nemalé prostriedky sme investovali do opráv škôl, do kultúry, sociálnej oblasti i športu. Basketbal, futbal aj volejbal rezonujú v rámci celého Slovenska a veľmi úspešne. Zlepšila sa informovanosť občanov. Mestské spoločnosti sú hospodársky stabilné a výsledky hospodárenia mesta sú vysoko plusové. Mnoho akcií je ešte rozbehnutých a neukončených. Veľmi by ma mrzelo, keby ostali nedotiahnuté. Dnes zámer uchádzať sa o post primátora nezvažujem, som rozhodnutý už dávno ponúknuť zúročenie mojich skúseností z komunálnej politiky. Považujem za svoju povinnosť ponúknuť mestu kontinuitu samosprávy. Niečo som začal a chcem to dotiahnuť dokonca. Mesto je živý organizmus, predstavuje zložitý systém, v ktorom musia zapadať všetky „kolieska do seba“, aby bežal ako funkčný celok. Je to spleť vzťahov, činností, kompetencií, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a podmieňujú. Úlohou primátora je zvládnuť riadenie tejto zložitej sústavy. Som realista a viem, že sa nedá vyhovieť všetkým požiadavkám. Vždy je však možné komunikovať primerane, ľudsky a normálne s každým vychádzať. Viem prijať aj kompromisy v záujme dosiahnutia pozitívnych riešení pre naše mesto. Pre mňa je vždy dôležitý výsledný efekt, a ten je, že sa konečne postavilo niečo pre ľudí. Do akej miery sa mi to podarilo, posúdia občania nášho mesta sami.“

Tibor Papp
Kto som?
Snažím sa byť dobrým otcom a manželom.
Hlásim sa k slovenskej národnosti.
Vyštudoval som politológiu.
Radil som a radím politikom.
Učím sa a učím.
Trúfam si byť dobrým komunálnym politikom.
Podnikám v oblasti informačenj a sieťovej bezpečnosti.
Narodil som sa v Lučenci.
Som Lučenčan.

Prečo som sa rozhodol kandidovať?
Rozhodnutie kandidovať na post primátora v mojom rodnom meste je výsledkom dlhšej úvahy a početných rozhovorov s Lučenčanmi, ktorých roky poznám a ktorým dôverujem. Dôvody, že prečo kandidujem práve ja a prečo práve teraz, je možné zhrnúť do troch bodov.
1. Po 20 rokoch v ustavičnom pohybe som si založil novú rodinu. Dnes máme s manželkou dvoch malých synov, trojročného Adamka a štvromesačného Tomáška, ktorých by som rád vychovával v meste, kde som sa narodil a kde som vyrastal. V meste, v ktorom žijú naši najbližší príbudzní a najlepší priatelia, v meste, ku ktorému ma viažu moje najčistejšie a najúprimnejšie spomienky.
2. Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie má Lučenec jedinečnú šancu na zmenu a dynamický rozvoj tých najdôležitejších oblastí hospodárskeho a spoločenského života. Lučenec a jeho obyvatelia dnes potrebujú takúto šancu ako soľ. Keďže som štyri roky pracoval pre slovenskú vládu, práve v tejto oblasti mal som možnosť zostavovať podklady pre čerpanie európskych financií, rád by som zhodnotil svoje vedomosti a skúsenosti v prospech Lučenca.
3. Dospel som k záveru, že po rokoch tápania a málo úspešného hľadania cesty Lučenec potrebuje zmenu. Je výsostným právom obyvateľov Lučenca nie len počuť, ale mať možnosť aj prispieť k vytváraniu vízie do budúcnosti. Vedenie mesta a hlavne jeho primátor musí túto víziu jasne pomenovať, aby sa k nej občania mohli vyjadriť, aby si ju mohli osvojiť, aby sa mohli zúčastňovať na jej realizácii a aby sa mohli všetci spoločne tešiť z dosiahnutých výsledkov.
Stručne povedané, kandidujem preto, lebo som dospel k presvedčeniu, že obyvatelia Lučenca si zaslúžia mesto, ktoré bude iné, ktoré bude lepšie a ktoré bude viac spravodlivé k svojim občanom, ako bolo doposiaľ. Bol by som poctený, keby ma čo najviac Lučenčanov pri napĺňaní tejto vízie podporilo.

Miroslav Morháč
Som rodený Lučenčan, ktorý prišiel na svet 29. 5. 1960. Mám vysokoškolské vzdelanie. Zastával som aj funkciu prednostu Okresného úradu v Lučenci. Už tretie volebné obdobie som členom mestskej rady. Mám skúsenosti z riadiacich funkcií, ktoré by som rád zužitkoval v prospech tohto mesta. Hovorím po maďarsky, nemecky a rusky.

K môjmu životnému presvedčeniu patrí, že ten, kto do vecí vidí, nesie osobitnú zodpovednosť strážcu a má povinnosť minimálne hovoriť, ak vidí, že je niečo v neporiadku. Ale hovoriť je málo, treba robiť aj skutky. V našom meste je toho dosť! Môj osobný motív kandidovania na post primátora mesta Lučenec je, že som od roku 1994 poslancom a zároveň predsedom dopravnej komisie. Stál som pri zrode mnohých dopravných riešení, ako aj akcií mesta. Nehanbím sa priznať aj k omylom. Som hrdý na úspechy, ako sú rekonštrukcie a budovanie mesta. Rád by som tomuto mestu prinavrátil dávnu slávu – centra Novohradu. Je niekoľko bodov z môjho programu, ktoré sú prioritné:
1. Sprehľadniť a účelne využívať mestské financie pre všetkých občanov.
2. Riešiť dopravnú situáciu v meste. Budovanie komunikácií a chodníkov. Doriešiť osadenie svetelnej signalizácie rušných križovatiek, čím by sa zvýšila bezpečnosť a plynulosť dopravy. Týmto by sa zvýšila aj bezpečnosť chodcov.
3. Zefektívniť využívanie MHD, nízkopodlažné autobusy atď.
4. Oživenie Námestia republiky – napríklad výstavbou kolonády s pestrým sortimentom ponúkaných služieb. Dokončiť opravu našej starej mestskej radnice a využívať ju na kultúrne akcie.
5. V okrajových štvrtiach zlepšiť občiansku vybavenosť.
6. Dať viacej priestoru malým športom a výrazne posilniť detské a mládežnícke kategórie. V kultúre podporiť spevokoly, divadlá, menšinové kultúry.
7. Dôchodcom a starším občanom zabezpečiť zlepšenie ich jesene života, napríklad rôznymi akciami a hlavne načúvaním ich potrebám s následnou pomocou.
Je mnoho ďalších problémov, ktoré by som vedel riešiť, ale teraz nie je na to priestor. Vážení spoluobčania, ak si v tejto chvíli poviete, že moje snaženie je vopred prehratá bitka, že nemám šancu byť primátorom nášho mesta, nepoviete nič, čo by som nevedel a s čím by som nerátal. Voliť budeme my, občania, a môžeme voliť slobodne. Program nie je podstatný, ale dôležití sú ľudia, ktorí ho chcú napĺňať.

Pavel Gavalec
Vek: 52
Vzdelanie: stredoškolské
Povolanie: Primátor mesta Poltár, predtým vedúci druhovýroby v Slovglasse, a. s., Poltár
Keď som prijal funkciu primátora, prijal som aj zodpovednosť, ktorá motivuje, ale je zároveň spätá aj s určitými obavami. Svoje plány a predsavzatia som sa snažil vždy realizovať, aby všetko nové, čo sa v našom meste vybuduje, slúžilo jeho obyvateľom a aby naše malé mesto vždy menilo svoju tvár, a to k lepšiemu. Teší ma, že mnohí, ktorých som oslovil, mi vyšli v ústrety a podali pomocnú ruku, aby som mohol svoje plány úspešne napĺňať. Touto cestou by som sa im chcel poďakovať. Keďže som primátorom Poltára ešte len pol volebného obdobia, nie všetky započaté akcie sú ukončené, ale sú v štádiu príprav či realizácie. Som rád, že sme tento rok slávnostne prestrihli pásku na novovybudovanom Zariadení sociálnych služieb, kde sú už ubytovaní prví klienti. Docielili sme, aby sa správca vodného toku Poltarica pustil do rekonštrukcie jej brehov. K dnešnému dňu sú už dve časti ukončené a pripravujeme realizáciu tretej. Zrekonštruovali sme námestie, položili novú dlažbu, namontovali lavičky, osvetlenie. Chcem, aby táto časť mesta bola jeho pýchou. Pred Základnou školou na Školskej ulici sme opravili cestu a položili nový asfaltový koberec. Rozširujeme aj intravilán mesta. Chceme odkúpiť pozemky v časti zvanej Skalica, kde je priestor na individuálnu bytovú výstavbu. Začalo sa s výstavbou kanalizácie v starej časti mesta a bude sa pokračovať vo všetkých uliciach starého mesta a po dokončení sa budú robiť v týchto uliciach nové chodníky a na cestu sa natiahne nový asfaltový koberec. Rekonštrukcia väčšieho rozsahu bola urobená na námestí – Zábavný štvorec. Vytvorilo sa nové príjemné prostredie pre všetkých obyvateľov mesta. V týchto miestach sa tiež urobili nové chodníky. Nezabudli sme ani na športovcov. Spríjemnili sme prostredie na športovom ihrisku Sklotatran Poltár. Bola prevedená rekonštrukcia šatní pre športovcov a na malom futbalovom ihrisku položený nový umelý trávnik. Osobne mi veľmi záleží na vybudovaní cesty vedúcej od Nových Honov až po križovatku v Málinci. Už dnes sa intenzívne venujem príprave týchto investičných akcií a vypracúvajú sa konkrétne projekty. Nezanedbateľnou skutočnosťou je aj to, že si naše mesto už siedmy mesiac vyrába vlastnú zámockú dlažbu, ktorou by sme postupne chceli vydláždiť ulice. Plánujeme zatepliť činžové byty, zrekonštruovať kotolňu a tak našim občanom ušetriť peniaze. Rovnako v areáli kúpaliska pribudne nový 50 m bazén a doškoľovacie stredisko. Tých akcií a plánov je veľmi veľa a bol by som rád, keby som ich mohol naďalej úspešne realizovať ku prospechu našich obyvateľov. To je hlavný dôvod, prečo som sa rozhodol opäť kandidovať. Chcem, aby moje doterajšie úsilie nebolo márne a naše malé mesto sa stalo sídlom úspešných firiem, zahraničných investorov, ktorí znamenajú vytvorenie nových pracovných miest.

Najčítanejšie na My Novohrad

Inzercia - Tlačové správy

 1. Náklady na bývanie môžu potrápiť váš rodinný rozpočet. Čo s tým?
 2. Našou prioritou je otvorená komunikácia so študentmi
 3. 30 rokov kvality spojenej so svetovými značkami automobilov
 4. Život na hradoch nebol romantickou rozprávkou
 5. 5 dôvodov, vďaka ktorým je v roku 2022 cestovanie vlakom smart
 6. Sky Park je inteligentný vďaka technológiám Siemens
 7. Akú trasu si vybrať do Chorvátska a koľko vás bude stáť
 8. Prázdniny znamenajú oddych, ale aj riziká. Ako sa im vyhnúť?
 1. Na Slovensku je až 40 % domov bez adekvátneho poistenia
 2. Ako poistiť auto rýchlo a za tú najlepšiu cenu?
 3. Hotel Satelit sa mení na bytový komplex Camelia Residence
 4. Život na hradoch nebol romantickou rozprávkou
 5. Našou prioritou je otvorená komunikácia so študentmi
 6. Na Orave pribudne nová predajňa Kauflandu – v Tvrdošíne
 7. Sky Park je inteligentný vďaka technológiám Siemens
 8. Náklady na bývanie môžu potrápiť váš rodinný rozpočet. Čo s tým?
 1. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí! 16 644
 2. Mladá nádej Slovenska. Pracoval aj pre americkú armádu 12 271
 3. Kam na samozbery marhúľ, broskýň, levandule alebo malín 10 008
 4. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti 8 285
 5. Akú trasu si vybrať do Chorvátska a koľko vás bude stáť 6 173
 6. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami 5 702
 7. Vychádza nový časopis pre šikovné ruky a útulný domov 3 915
 8. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články 3 324

Blogy SME

 1. Peter Lacina: Toskánsko za humnami
 2. Ján Marton: Konské mäso miesto hovädziny ! Pokuta 200.- € a rýchly koniec kontroly.
 3. Vlasta Žampová: V Nitre pokutujú občanov za ukazovanie plagátov Bödöra, Fica, Jahňatka a Gašpara
 4. Robert Puk: Získa Polikliniku Tehelná a.s. bratislavské Nové Mesto?
 5. Ján Galan: Politickí tupci vs. výrobné fabriky
 6. Juraj Ondruška: Poznáme riešenie kritickej dopravy vo Vajnoroch!
 7. Imunoblog: Poranenia, nehody a úrazy u detí - možné komplikácie a riešenia.
 8. Ján Slosiarik: Prvá príčina úpadku nášho školstva
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 24 359
 2. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 9 587
 3. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 6 325
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVb) 4 960
 5. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 4 929
 6. Marián Kozák: Stretnutie s mojimi spolužiakmi z vysokej školy v Nitre po 16 rokoch 4 657
 7. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Žijeme si tu ako v rozprávke 4 149
 8. Martin Greguš: Práca za 216 eur s DPH/hod? Pozrite si závery z kontrol v mestských podnikoch. Metropolitný inštitút - za dva roky na bežné výdavky o milión EUR viac 3 478
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Žijeme si tu ako v rozprávke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 3. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 4. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 5. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Lučenecká synagóga má "dve sestry", pozrieť si ich možno aspoň v mestskom múzeu.

Výstava v Mestskom múzeu predstavuje židovské synagógy maďarských náboženských obcí.


60m
Ilustračné foto.

Odhadovaná hodnota zákazky je takmer 8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.


SITA 6. júl
Šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík (vľavo) na mieste, kde štát plánuje postaviť priemyselný park.

V stredu o tom na návrh Ministerstva hospodárstva SR rozhodla vláda.


SITA 6. júl
Peniaze poputujú na opravy chodníkov.

Rimavská Sobotasi na financovanie prác vezme úver vo výške viac ako 250-tisíc eur.


TASR 6. júl

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Peter Lacina: Toskánsko za humnami
 2. Ján Marton: Konské mäso miesto hovädziny ! Pokuta 200.- € a rýchly koniec kontroly.
 3. Vlasta Žampová: V Nitre pokutujú občanov za ukazovanie plagátov Bödöra, Fica, Jahňatka a Gašpara
 4. Robert Puk: Získa Polikliniku Tehelná a.s. bratislavské Nové Mesto?
 5. Ján Galan: Politickí tupci vs. výrobné fabriky
 6. Juraj Ondruška: Poznáme riešenie kritickej dopravy vo Vajnoroch!
 7. Imunoblog: Poranenia, nehody a úrazy u detí - možné komplikácie a riešenia.
 8. Ján Slosiarik: Prvá príčina úpadku nášho školstva
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 24 359
 2. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 9 587
 3. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 6 325
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVb) 4 960
 5. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 4 929
 6. Marián Kozák: Stretnutie s mojimi spolužiakmi z vysokej školy v Nitre po 16 rokoch 4 657
 7. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Žijeme si tu ako v rozprávke 4 149
 8. Martin Greguš: Práca za 216 eur s DPH/hod? Pozrite si závery z kontrol v mestských podnikoch. Metropolitný inštitút - za dva roky na bežné výdavky o milión EUR viac 3 478
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Žijeme si tu ako v rozprávke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 3. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 4. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 5. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu