Sobota, 12. jún, 2021 | Meniny má ZlatkoKrížovkyKrížovky

Spojená stredná škola, Hnúšťa

Škola má viac ako 30-ročnú tradíciu. Vznikla v čase veľkého rozvoja chemických závodov. V 60. rokoch patrila medzi najväčšie centrá prípravy mládeže na povolania s chemickým zameraním. So zmenou spoločenských priorít mnohé odbory zanikli. Premenou prech

www.doshnusta.edu.sk , e-mail: sss@doshnusta.edu.sk, tel/fax: 047/5422426

ádzali i názvy školy od SOU chemického až po dnešnú spojenú strednú školu. Spojená stredná škola má organizačné zložky Dievčenskú odbornú školu, Stredné odborné učilište a jej zložku Učilište. Škola stále napredovala aj vďaka svojej zaujímavej tradícii, bohatým pedagogickým skúsenostiam a odborom. Výhodná geografická poloha (stred Rimavskej doliny) je tiež výhodou, prečo si žiaci z okolia vyberajú našu školu. Dobré meno školy šíria aj naši absolventi svojou šikovnosťou, zručnosťou. Dokážu sa prispôsobiť novým životným i pracovným podmienkam. Úspešne sa uplatňujú v okolí, v našich veľkých priemyselných centrách i v zahraničí a v súkromnom podnikaní. Dokonca niektorí pokračujú na vysokých školách ekonomického, pedagogického, sociálneho, strojárskeho i drevárskeho zamerania.
Prečo teda naša škola? U nás získate kvalitné všeobecné i odborné teoretické znalosti, ale aj zručnosti z praktického výcviku i odbornej praxe v rôznych zariadeniach, možnosť získať maturitné vysvedčenie vo všetkých ponúkaných odboroch, teda šancu študovať na VŠ, výučný list a tým možnosť získať živnostenský list, možnosť štúdia niekoľkých cudzích jazykov (anglický, francúzsky, nemecký, ruský). V roku 2006 sme získali 3. miesto na celoslovenskej olympiáde v anglickom jazyku. Rozbehnuté máme medzinárodné projekty s Talianskom a Španielskom, od novembra otvárame novú jazykovú učebňu. Ponúkame možnosť pracovať v rôznych európskych i medzinárodných skupinových projektoch Socrates i individuálnych projektoch (napríklad Projekt oživenia studničiek v mojom okolí). Nakoľko sme menšou školou, je možný veľmi individuálny prístup učiteľov k žiakom. Snažíme sa maximálne podchytiť všetky talenty a vytvoriť im podmienky ďalšieho rozvoja, ale aj trpezlivo viesť žiakov pomalším tempom, aby naplnili svoje ambície.
Pre žiakov zo vzdialenejších miest ponúkame príjemné ubytovanie v našom INTERNÁTE, vzdialenom 100 m od školy.
Naše skúsenosti nám hovoria, že každý žiak prechádza vývinom a neraz v stredoškolskom prostredí, ktoré ho baví a zaujme, dosahuje veľmi dobré výsledky. Preto sme sa rozhodli dať šancu každému uchádzačovi, nech otestuje svoje schopnosti, s chuťou začne študovať a dokáže sebe i okoliu, že si vybral správnu školu. Neplánujeme robiť prijímacie pohovory. Žiaci sú testovaní monitorom.
Vážení rodičia, milí žiaci, ponúkame Vám nasledovné učebné a študijné odbory.
OBCHOD A PODNIKANIE je 4-ročný študijný odbor, ktorý sa končí maturitnou skúškou. Tento ekonomicky zameraný odbor je vhodný pre chlapcov i dievčatá. Prvé dva ročníky sa sústreďujú na všeobecné znalosti z ekonomiky, obchodu, administratívy a korešpondencie, účtovníctva, tovaroznalectva a podobne. Ďalšie ročníky sú zaujímavé praktickými činnosťami, ako je študentská firma (minulý rok získala firma „A je to“ celoslovenské ocenenie za humanitný čin), 2-týždňové praxe v obchodoch, bankách a úradoch. Žiaci študujú dva cudzie jazyky, jeden počas celého štúdia a druhý ako nový jazyk v 3. ročníku. Realizovať sa odborne, jazykovo i nadväzovať nové priateľstvá môžete v spomínaných medzinárodných projektoch.
Absolventi nájdu uplatnenie ako administratívny alebo ekonomický pracovník, korešpondent, účtovník, obchodný zástupca drobnej alebo strednej obchodnej jednotky, asistent vedúcich pracovníkov v rôznych štátnych i súkromných inštitúciách. Viacerí naši absolventi pokračujú na VŠ ekonomického, pedagogického i technického zamerania.
OPATROVATEĽKA - jediná možnosť štúdia na Slovensku. Je to 3-ročný študijný odbor pre dievčatá, ktorý sa končí odbornou záverečnou skúškou. Je to veľmi atraktívny a krásny odbor, humanitne zameraný, čomu zodpovedajú i predmety. Nestretnete sa tu s matematikou, fyzikou, chémiou. Prevládajú všeobecnovzdelávacie predmety, jeden cudzí jazyk a odborné predmety, napr. zdravoveda a opatrovateľská činnosť, pedagogika, psychológia, hudobná a výtvarná výchova, vedenie domácnosti i rodinná výchova. V treťom ročníku žiačky absolvujú odbornú prax v materskej škole, v zariadeniach sociálnych služieb, v domovoch dôchodcov, v nemocniciach i v zariadeniach pre zdravotne postihnuté deti. Priamo v zariadeniach sa učia poznať harmóniu zdravého organizmu detí, dospelých a starých ľudí, poznávajú patologické prejavy chorého človeka, osvojujú si návyky a zručnosti pri vykonávaní opatrovateľskej starostlivosti. Žiačky sú vedené k úcte a zodpovednosti ku každému človeku. Absolventky majú možnosť pokračovať u nás v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu v odbore sociálne služby a získať maturitnú skúšku.
Uplatnenie nájdu doma i v zahraničí vďaka odborným znalostiam , ale i praxi priamo v teréne. Určite mi dáte za pravdu, že odborná skúsenosť je hlavne pre mladého 18-ročného človeka veľmi vzácna i dôležitá. S rozvojom sociálnej politiky máme dostatok literatúry a zdrojov na získavanie teoretických znalostí, no poznanie reality je jedinečné a dôležité i pre samotnú žiačku. Vie, čo ju čaká, pozná pracoviská, vie sa i sama lepšie rozhodnúť, čo chce robiť.
Môže pracovať ako opatrovateľka v materských školách, domácnostiach, v súkromných agentúrach domácej i zahraničnej ošetrovateľskej starostlivosti, v zariadeniach sociálnych služieb, v domovoch dôchodcov, detských domovoch. Po skončení nadstavbového štúdia mnohé dievčatá pokračujú v štúdiu na vysokých školách v oblasti sociálnych služieb.
Ďalšie tri odbory ponúkajú chlapcom možnosť získať veľmi kvalitné teoretické i praktické odborné vzdelanie, výučný list a maturitné vysvedčenie. Vďaka modelu štúdia týždeň prax a týždeň teoretické vzdelávanie žiaci končia školu nielen odborne pripravení, ale i zruční, poznajú svoju prácu a vedia sa rýchlo prispôsobiť požiadavkám praxe. Súčasťou ich štúdia sú i odborné exkurzie v prevádzkach a návštevy výstav s odborným zameraním. Tento rozhľad im pomáha i pri hľadaní si vhodného pracovného miesta či úvahách o vlastnom podnikaní, o ktorom môžu uvažovať i vďaka výučnému listu. Viacerí študenti pokračujú po absolvovaní nadstavbového štúdia tiež v štúdiu na vysokých školách.
STOLÁR
Je to učebný odbor, ktorý dáva možnosť žiakovi rozvinúť svoju fantáziu, porozumieť vzácnemu prírodnému materiálu, ktorého cena neustále vzrastá u nás i v zahraničí. Okrem toho náš región patrí k tým, ktoré zatiaľ vlastnia toto prírodné bohatstvo. Náš absolvent získava odborné teoretické vzdelanie. Je vedený nielen k spracovaniu drevnej hmoty, ale i ochrane našich lesov, vie čítať technické výkresy, pracovať s dokumentáciou, vie upravovať materiály, používať drevoobrábacie stroje a zariadenia. Výrobok si vie i sám zhotoviť (nábytky, kuchynské linky, okná a pod.), ovláda stavebno-stolárske práce i montáž a povrchovú úpravu výrobkov. Uplatnenie nájde v prevádzkach na výrobu nábytku, bytových doplnkov, stavebno-stolárskych výrobkov, interiérových prvkov, rezbárskych, tesárskych, pri opravách a renováciách bytov a stavieb. V poslednom čase je veľký dopyt po stolárskych majstroch vo veľkým metropolách doma i v zahraničí.
MECHANIK OPRAVÁR STROJOV A ZARIADENÍ – nový učebný odbor.
Je to 3-ročný učebný odbor. Tento odbor je zaujímavý svojou univerzálnosťou. Je to širší záber odborných strojárskych vedomostí a praktických zručnosti. Už samotný názov odboru nás upozorňuje, že základ, ktorý žiak získa, mu dáva veľké možnosti zamerať sa neskôr podľa vlastného uváženia či reálnych podmienok, kde žije, na osobné automobily, kamióny, poľnohospodárske stroje, najrôznejšie linky a zariadenia v podnikoch súkromného i štátneho sektoru či vlastného alebo rodinného podnikania. Absolvent vie vykonávať i údržbárske práce, opravy strojov a zariadení, vrátane generálnych opráv, inštalácie strojov v prevádzkach, vie sa veľmi dobre prispôsobiť aktuálnym požiadavkám strojárenského a automobilového priemyslu.
UMELECKÝ KOVÁĆ A ZÁMOĆNÍK – nový učebný odbor.
Tento učebný odbor je vhodný pre chlapcov, ktorým sa páči práca s kovmi, ich tvarovanie, opracovanie. Absolvent vie pracovať s odbornou dokumentáciou, vie si ju vyhľadať, čítať i pripraviť. Je zručný, pripravený na vyhotovenie praktických, ale aj umeleckých finálnych výrobkov využitím bežných zámočníckych a kováčskych prác, orientuje sa v problematike funkčnosti a dizajnu (brány, ploty, balkóny, zváračské práce a mnohé iné). Orientuje sa i v oprave a údržbe strojov vo všetkých priemyselných odvetviach.
Pre žiakov končiacich ZŠ v nižšom ako 9. ročníku ponúkame štúdium v 2-ročných učebných odboroch výroba konfekcie, spracovanie dreva a v novom odbore technické služby v autoservise.
Veríme, že Vás naše odbory zaujali. Iste ste si všimli, že štúdium na našej škole ponúka kvalitné odborné vzdelanie aj s praxou. Nášho absolventa sa snažíme vybaviť i zdatnosťou v cudzom jazyku, počítačovou gramotnosťou, pripraviť ho na zmeny, aby si vedel poradiť v každej situácii a dokázal obstáť i v cudzom prostredí. Súčasné trendy naznačujú, že úspech v zamestnaní viac ako IQ ovplyvňuje EQ – emocionálna inteligencia, zvládnutie ľudského spolunažívania a odborná zručnosť, potvrdená praxou.
Každý žiak je osobnosť, má svoje sny, svoje študijné a pracovné tempo, svoje súkromie, postupne sa hľadá a dospieva. Vieme to, pomáhame mu zorientovať sa, rešpektujeme ho. V našej škole je vítaný každý žiak

Inzercia - Tlačové správy

 1. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 3. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 4. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány?
 5. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 6. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie
 7. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov
 8. Od zmesi plynov po sofistikovanú kvapalinu
 9. Počuli ste už o zelenej hypotéke? Ušetríte s ňou až trikrát
 10. Tipy a triky na spracovanie letného ovocia
 1. Ako kedysi vyzerali bratislavské mýta? Bol tam cintorín aj sady
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 3. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 4. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 5. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány?
 6. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 7. Prešovský McDonald’s podržal zamestnancov počas pandémie
 8. Hrajte futbal ako Valábik! Lopty rozdáva po celom Slovensku
 9. Medzi zateplením minerálnou vlnou a PUR penou sú veľké rozdiely
 10. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie
 1. Osem výnimočných slovenských hotelov pre zaslúžený odpočinok 9 806
 2. Dnes ma živí instagram, hovorí bývalá tanečníčka Katarína Jakeš 9 482
 3. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 9 300
 4. Počuli ste už o zelenej hypotéke? Ušetríte s ňou až trikrát 8 315
 5. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 7 882
 6. Tostov palác - moderné bývanie s atmosférou historických Košíc 7 558
 7. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 7 268
 8. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 7 162
 9. 5 zmien, ktoré so sebou prináša menopauza. Ako sa pripraviť? 6 842
 10. Slovensko v operácii Barbarossa 6 684
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Nina Villányiová (uprostred s trofejou) so svojimi rodičmi

Nina Villányiová: Hoci sme chceli ligu vyhrať a dvíhať nad hlavu ešte väčší pohár, niekto predsa musí byť aj vicemajstrom. Teším sa z toho, že som striebornú medailu získala práve s týmto kolektívom dievčat a trénerov.


6 h
Ilustračné foto.

Kontaktné miesta sú k dipozícii po celom Slovensku.


TASR 6 h
Postupové oslavy hráčov TJ Slovan Tomášovce

D. Badinka: Predsezónny cieľ sme splnili. Išli sme poctivo od zápasu k zápasu, pomohla nám aj situácia okolo COVID-u. Napokon sme súťaž vyhrali a radujeme sa z postupu.


11. jún
Záber z kamerového záznamu.

Ako ho poznáte, kontaktujte ochrancov zákona.


(mb) 11. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Auto sa čelne zrazilo s autobusom medzi Pukancom a Uhliskami.


11. jún

Pacientom sa výrazne zlepšil stav a viditeľne schudli.


11. jún

Ako ho poznáte, kontaktujte ochrancov zákona.


(mb) 11. jún

Aj keď na Slovensku sú takmer všetky pavúky jedovaté, stepník patrí k tým s prudším jedom. Odborníčka však ubezpečuje, že stretnúť takéhoto pavúka je pomerne vzácne a rovnako vzácne je aj to, žeby človeka uštipol. Pri pohryznutí nedôjde k ohrozeniu života.


19 h

Už ste čítali?