Utorok, 5. júl, 2022 | Meniny má Cyril, Metod

Spojená stredná škola, Hnúšťa

Škola má viac ako 30-ročnú tradíciu. Vznikla v čase veľkého rozvoja chemických závodov. V 60. rokoch patrila medzi najväčšie centrá prípravy mládeže na povolania s chemickým zameraním. So zmenou spoločenských priorít mnohé odbory zanikli. Premenou prech

www.doshnusta.edu.sk , e-mail: sss@doshnusta.edu.sk, tel/fax: 047/5422426

ádzali i názvy školy od SOU chemického až po dnešnú spojenú strednú školu. Spojená stredná škola má organizačné zložky Dievčenskú odbornú školu, Stredné odborné učilište a jej zložku Učilište. Škola stále napredovala aj vďaka svojej zaujímavej tradícii, bohatým pedagogickým skúsenostiam a odborom. Výhodná geografická poloha (stred Rimavskej doliny) je tiež výhodou, prečo si žiaci z okolia vyberajú našu školu. Dobré meno školy šíria aj naši absolventi svojou šikovnosťou, zručnosťou. Dokážu sa prispôsobiť novým životným i pracovným podmienkam. Úspešne sa uplatňujú v okolí, v našich veľkých priemyselných centrách i v zahraničí a v súkromnom podnikaní. Dokonca niektorí pokračujú na vysokých školách ekonomického, pedagogického, sociálneho, strojárskeho i drevárskeho zamerania.
Prečo teda naša škola? U nás získate kvalitné všeobecné i odborné teoretické znalosti, ale aj zručnosti z praktického výcviku i odbornej praxe v rôznych zariadeniach, možnosť získať maturitné vysvedčenie vo všetkých ponúkaných odboroch, teda šancu študovať na VŠ, výučný list a tým možnosť získať živnostenský list, možnosť štúdia niekoľkých cudzích jazykov (anglický, francúzsky, nemecký, ruský). V roku 2006 sme získali 3. miesto na celoslovenskej olympiáde v anglickom jazyku. Rozbehnuté máme medzinárodné projekty s Talianskom a Španielskom, od novembra otvárame novú jazykovú učebňu. Ponúkame možnosť pracovať v rôznych európskych i medzinárodných skupinových projektoch Socrates i individuálnych projektoch (napríklad Projekt oživenia studničiek v mojom okolí). Nakoľko sme menšou školou, je možný veľmi individuálny prístup učiteľov k žiakom. Snažíme sa maximálne podchytiť všetky talenty a vytvoriť im podmienky ďalšieho rozvoja, ale aj trpezlivo viesť žiakov pomalším tempom, aby naplnili svoje ambície.
Pre žiakov zo vzdialenejších miest ponúkame príjemné ubytovanie v našom INTERNÁTE, vzdialenom 100 m od školy.
Naše skúsenosti nám hovoria, že každý žiak prechádza vývinom a neraz v stredoškolskom prostredí, ktoré ho baví a zaujme, dosahuje veľmi dobré výsledky. Preto sme sa rozhodli dať šancu každému uchádzačovi, nech otestuje svoje schopnosti, s chuťou začne študovať a dokáže sebe i okoliu, že si vybral správnu školu. Neplánujeme robiť prijímacie pohovory. Žiaci sú testovaní monitorom.
Vážení rodičia, milí žiaci, ponúkame Vám nasledovné učebné a študijné odbory.
OBCHOD A PODNIKANIE je 4-ročný študijný odbor, ktorý sa končí maturitnou skúškou. Tento ekonomicky zameraný odbor je vhodný pre chlapcov i dievčatá. Prvé dva ročníky sa sústreďujú na všeobecné znalosti z ekonomiky, obchodu, administratívy a korešpondencie, účtovníctva, tovaroznalectva a podobne. Ďalšie ročníky sú zaujímavé praktickými činnosťami, ako je študentská firma (minulý rok získala firma „A je to“ celoslovenské ocenenie za humanitný čin), 2-týždňové praxe v obchodoch, bankách a úradoch. Žiaci študujú dva cudzie jazyky, jeden počas celého štúdia a druhý ako nový jazyk v 3. ročníku. Realizovať sa odborne, jazykovo i nadväzovať nové priateľstvá môžete v spomínaných medzinárodných projektoch.
Absolventi nájdu uplatnenie ako administratívny alebo ekonomický pracovník, korešpondent, účtovník, obchodný zástupca drobnej alebo strednej obchodnej jednotky, asistent vedúcich pracovníkov v rôznych štátnych i súkromných inštitúciách. Viacerí naši absolventi pokračujú na VŠ ekonomického, pedagogického i technického zamerania.
OPATROVATEĽKA - jediná možnosť štúdia na Slovensku. Je to 3-ročný študijný odbor pre dievčatá, ktorý sa končí odbornou záverečnou skúškou. Je to veľmi atraktívny a krásny odbor, humanitne zameraný, čomu zodpovedajú i predmety. Nestretnete sa tu s matematikou, fyzikou, chémiou. Prevládajú všeobecnovzdelávacie predmety, jeden cudzí jazyk a odborné predmety, napr. zdravoveda a opatrovateľská činnosť, pedagogika, psychológia, hudobná a výtvarná výchova, vedenie domácnosti i rodinná výchova. V treťom ročníku žiačky absolvujú odbornú prax v materskej škole, v zariadeniach sociálnych služieb, v domovoch dôchodcov, v nemocniciach i v zariadeniach pre zdravotne postihnuté deti. Priamo v zariadeniach sa učia poznať harmóniu zdravého organizmu detí, dospelých a starých ľudí, poznávajú patologické prejavy chorého človeka, osvojujú si návyky a zručnosti pri vykonávaní opatrovateľskej starostlivosti. Žiačky sú vedené k úcte a zodpovednosti ku každému človeku. Absolventky majú možnosť pokračovať u nás v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu v odbore sociálne služby a získať maturitnú skúšku.
Uplatnenie nájdu doma i v zahraničí vďaka odborným znalostiam , ale i praxi priamo v teréne. Určite mi dáte za pravdu, že odborná skúsenosť je hlavne pre mladého 18-ročného človeka veľmi vzácna i dôležitá. S rozvojom sociálnej politiky máme dostatok literatúry a zdrojov na získavanie teoretických znalostí, no poznanie reality je jedinečné a dôležité i pre samotnú žiačku. Vie, čo ju čaká, pozná pracoviská, vie sa i sama lepšie rozhodnúť, čo chce robiť.
Môže pracovať ako opatrovateľka v materských školách, domácnostiach, v súkromných agentúrach domácej i zahraničnej ošetrovateľskej starostlivosti, v zariadeniach sociálnych služieb, v domovoch dôchodcov, detských domovoch. Po skončení nadstavbového štúdia mnohé dievčatá pokračujú v štúdiu na vysokých školách v oblasti sociálnych služieb.
Ďalšie tri odbory ponúkajú chlapcom možnosť získať veľmi kvalitné teoretické i praktické odborné vzdelanie, výučný list a maturitné vysvedčenie. Vďaka modelu štúdia týždeň prax a týždeň teoretické vzdelávanie žiaci končia školu nielen odborne pripravení, ale i zruční, poznajú svoju prácu a vedia sa rýchlo prispôsobiť požiadavkám praxe. Súčasťou ich štúdia sú i odborné exkurzie v prevádzkach a návštevy výstav s odborným zameraním. Tento rozhľad im pomáha i pri hľadaní si vhodného pracovného miesta či úvahách o vlastnom podnikaní, o ktorom môžu uvažovať i vďaka výučnému listu. Viacerí študenti pokračujú po absolvovaní nadstavbového štúdia tiež v štúdiu na vysokých školách.
STOLÁR
Je to učebný odbor, ktorý dáva možnosť žiakovi rozvinúť svoju fantáziu, porozumieť vzácnemu prírodnému materiálu, ktorého cena neustále vzrastá u nás i v zahraničí. Okrem toho náš región patrí k tým, ktoré zatiaľ vlastnia toto prírodné bohatstvo. Náš absolvent získava odborné teoretické vzdelanie. Je vedený nielen k spracovaniu drevnej hmoty, ale i ochrane našich lesov, vie čítať technické výkresy, pracovať s dokumentáciou, vie upravovať materiály, používať drevoobrábacie stroje a zariadenia. Výrobok si vie i sám zhotoviť (nábytky, kuchynské linky, okná a pod.), ovláda stavebno-stolárske práce i montáž a povrchovú úpravu výrobkov. Uplatnenie nájde v prevádzkach na výrobu nábytku, bytových doplnkov, stavebno-stolárskych výrobkov, interiérových prvkov, rezbárskych, tesárskych, pri opravách a renováciách bytov a stavieb. V poslednom čase je veľký dopyt po stolárskych majstroch vo veľkým metropolách doma i v zahraničí.
MECHANIK OPRAVÁR STROJOV A ZARIADENÍ – nový učebný odbor.
Je to 3-ročný učebný odbor. Tento odbor je zaujímavý svojou univerzálnosťou. Je to širší záber odborných strojárskych vedomostí a praktických zručnosti. Už samotný názov odboru nás upozorňuje, že základ, ktorý žiak získa, mu dáva veľké možnosti zamerať sa neskôr podľa vlastného uváženia či reálnych podmienok, kde žije, na osobné automobily, kamióny, poľnohospodárske stroje, najrôznejšie linky a zariadenia v podnikoch súkromného i štátneho sektoru či vlastného alebo rodinného podnikania. Absolvent vie vykonávať i údržbárske práce, opravy strojov a zariadení, vrátane generálnych opráv, inštalácie strojov v prevádzkach, vie sa veľmi dobre prispôsobiť aktuálnym požiadavkám strojárenského a automobilového priemyslu.
UMELECKÝ KOVÁĆ A ZÁMOĆNÍK – nový učebný odbor.
Tento učebný odbor je vhodný pre chlapcov, ktorým sa páči práca s kovmi, ich tvarovanie, opracovanie. Absolvent vie pracovať s odbornou dokumentáciou, vie si ju vyhľadať, čítať i pripraviť. Je zručný, pripravený na vyhotovenie praktických, ale aj umeleckých finálnych výrobkov využitím bežných zámočníckych a kováčskych prác, orientuje sa v problematike funkčnosti a dizajnu (brány, ploty, balkóny, zváračské práce a mnohé iné). Orientuje sa i v oprave a údržbe strojov vo všetkých priemyselných odvetviach.
Pre žiakov končiacich ZŠ v nižšom ako 9. ročníku ponúkame štúdium v 2-ročných učebných odboroch výroba konfekcie, spracovanie dreva a v novom odbore technické služby v autoservise.
Veríme, že Vás naše odbory zaujali. Iste ste si všimli, že štúdium na našej škole ponúka kvalitné odborné vzdelanie aj s praxou. Nášho absolventa sa snažíme vybaviť i zdatnosťou v cudzom jazyku, počítačovou gramotnosťou, pripraviť ho na zmeny, aby si vedel poradiť v každej situácii a dokázal obstáť i v cudzom prostredí. Súčasné trendy naznačujú, že úspech v zamestnaní viac ako IQ ovplyvňuje EQ – emocionálna inteligencia, zvládnutie ľudského spolunažívania a odborná zručnosť, potvrdená praxou.
Každý žiak je osobnosť, má svoje sny, svoje študijné a pracovné tempo, svoje súkromie, postupne sa hľadá a dospieva. Vieme to, pomáhame mu zorientovať sa, rešpektujeme ho. V našej škole je vítaný každý žiak

Najčítanejšie na My Novohrad

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kam na samozbery marhúľ, broskýň, levandule alebo malín
 2. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články
 3. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti
 4. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí!
 5. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 6. Na pošte si s Fumbi kúpite kryptomeny už aj za hotovosť
 7. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami
 8. 30 rokov kvality spojenej so svetovými značkami automobilov
 1. Kam na samozbery marhúľ, broskýň, levandule alebo malín
 2. OverenaSpolocnost.sk - novinka v oblasti účtovných auditov
 3. Nadšenie zo skúsenosti prenášajú v dm na zákazníka
 4. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články
 5. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti
 6. Kamery do auta: Čo dokážu a akú by ste si mali vybrať?
 7. Meranie rýchlosti v úsekoch už nebude pre vodičov problémom
 8. Ocenená 4K autokamera Mio má aj 2K so 60 snímkami a FHD so 120!
 1. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí! 16 202
 2. Slovenské oplátky ocenil aj svet. Receptúru pozná jeden človek 12 859
 3. Mladá nádej Slovenska. Pracoval aj pre americkú armádu 12 252
 4. Leto v Čechách a na Morave: Tipy na výlety v susednej krajine 9 440
 5. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti 5 852
 6. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami 5 488
 7. Vychádza nový časopis pre šikovné ruky a útulný domov 4 917
 8. Kam na samozbery marhúľ, broskýň, levandule alebo malín 3 355

Blogy SME

 1. Soňa Fröhlichová: Montreux Jazz Festival - letné hudobné festivaly pri Ženevskom jazere sú v plnom prúde
 2. Jozef Černek: Dovolenka z nočnej covidovej mory
 3. Vladimír Krátky: Ruské územné zisky / straty na Ukrajine od začiatku vojny .
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVb)
 5. Anna Miľanová: Krvácame... 2021
 6. Martin Greguš: Koľko uhynutých zvierat sa na území Bratislavy ročne vyzbiera, koľko túlavých zvierat sa odchytí a koľko sterilizácii ročne Bratislava platí?
 7. Anna Miľanová: Smútok... 2021
 8. Kristína Jakubičková: Niektorí fajčiari sa správajú ako holuby, len otravnejšie.
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 23 582
 2. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 13 538
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 10 637
 4. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 10 119
 5. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 4 850
 6. Martin Greguš: Práca za 216 eur s DPH/hod? Pozrite si závery z kontrol v mestských podnikoch. Metropolitný inštitút - za dva roky na bežné výdavky o milión EUR viac 2 965
 7. Martin Greguš: Ministerka Remišová s notebookom s nalepeným heslom na obrazovke...Je toto normálne? 2 958
 8. Tomáš Jacko: Ako dostať Róma z osady na Harvard 2 592
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Pohľad z okna, z ktorého chlapec vypadol.

Chlapec dopadol na striešku nad vchodom, z ktorej spadol na zem.


1 h
Petra Šuleková (uprostred) získala na M-SR v Trnave pódiové umiestnenie

Rodáčka z Divína Petra Šuleková uzavrela sezónu na M-SR mužov a žien. Zaslúžený oddych vystrieda drina. Bežkyňa zostáva aj naďalej vo farbách ŠK ŠOG Nitra.


4 h
Prvé premietanie majú už lučenecké Letné Filmové Dvory (LFD) za sebou.

Podujatie prináša kvalitnú európsku kinematografiu iba za jedno euro.


13 h
Udvart 2022 je už minulosťou, bol naozaj pestrým multižánrovým spestrením.

Posledný deň priniesol všetko čo festival robí jedinečným.


18 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Soňa Fröhlichová: Montreux Jazz Festival - letné hudobné festivaly pri Ženevskom jazere sú v plnom prúde
 2. Jozef Černek: Dovolenka z nočnej covidovej mory
 3. Vladimír Krátky: Ruské územné zisky / straty na Ukrajine od začiatku vojny .
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVb)
 5. Anna Miľanová: Krvácame... 2021
 6. Martin Greguš: Koľko uhynutých zvierat sa na území Bratislavy ročne vyzbiera, koľko túlavých zvierat sa odchytí a koľko sterilizácii ročne Bratislava platí?
 7. Anna Miľanová: Smútok... 2021
 8. Kristína Jakubičková: Niektorí fajčiari sa správajú ako holuby, len otravnejšie.
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 23 582
 2. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 13 538
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 10 637
 4. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 10 119
 5. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 4 850
 6. Martin Greguš: Práca za 216 eur s DPH/hod? Pozrite si závery z kontrol v mestských podnikoch. Metropolitný inštitút - za dva roky na bežné výdavky o milión EUR viac 2 965
 7. Martin Greguš: Ministerka Remišová s notebookom s nalepeným heslom na obrazovke...Je toto normálne? 2 958
 8. Tomáš Jacko: Ako dostať Róma z osady na Harvard 2 592
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu