Štvrtok, 17. jún, 2021 | Meniny má AdolfKrížovkyKrížovky

Turistika môže priniesť lepšiu budúcnosť pre náš región

V Novohradských novinách sa stalo už tradíciou uverejňovanie novoročných pozdravov volených reprezentantov miest a obcí. Nie je to inak ani teraz, na začiatku roka 2007. Na rozdiel od minulosti však pozdravy starostov a primátorov dopĺňame informáciami o

tom, čo naše obce svojim obyvateľom poskytujú, ale hlavne , čo v nich môže návštevník nájsť. A napodiv, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, všade máme čo ponúknuť. Aj v zdanlivo najbezvýznamnejšej obci býva čo obdivovať. Nech je to len zvonica, kaplnka či rázovitý dom, alebo len kus zachovanej prírody nad dedinou. Zdá sa, že vôbec nebudú prehnané očakávania, ktoré do rozvoja turistiky vkladáme. Je pozoruhodné, že náš turistický potenciál mnohokrát lepšie vnímajú zahraniční návštevníci ako my sami. Ktovie, čím to je? Možno si len málo veríme. Možno si myslíme, že to čo máme každý deň pre očami, nemôže byť pre nikoho vzácne. My si myslíme, že je len potrebné prekonať pomyselnú hranicu v nás a začať sa na veci okolo nás dívať otvorenými očami. Asi tak, ako ich vidí i zahraničný návštevník. Tak ako by sme ich videli po prvýkrát. Čo asi uvidíme u nás v regiónoch Novohrad, Gemer, Malohont a Hont Prekrásny kraj dolín a hôr. Rázovitý kraj, kde takmer každá obec má za sebou najmenej sedemstoročnú históriu. Krajinu, kde z nížinných oblastí do hôr z nadmorskou výškou viac ako tisíc metrov aj peši prejdete za niekoľko hodín. A práve na krásy našich hôr a dolín Vás chceme v našich novinách upozorňovať. Nielen preto, že rozvoj turizmu môže byť pre nás všetkých otvárajúcou sa zlatou baňou. Nielen preto, že slovenská vláda, náš samosprávny kraj a Európska komisia budú dávať na rozvoj turistiky možno najštedrejšie dotácie. Ale hlavne preto, že vnímaním, zachovávaním a zveľaďovaním krás v našom okolí podstatne zlepšíme podmienky pre náš každodenný život. Možno nie je ani potrebné zdôrazňovať, že s rozvojom turistiky prídu mnohé, a nie hocijaké, pracovné príležitosti, iná vzdelanostná a ekonomická úroveň a s tým aj úplne nová kvalita života.

Skryť Vypnúť reklamu

Lučenec má ambície byť turistickým centrom
Prirodzeným kultúrnym a hospodárskym centrom Novohradu je mesto Lučenec. Ak sa na Lučenec pozriete z cesty medzi Zvolenom a Košicami, upúta vás pohľad na veže kalvínskeho a katolíckeho kostola, ktoré donedávna tvorili výškovú dominantu mesta. Dnes kulisu kostolov dotvárajú v pozadí sa črtajúce vežiaky nového obchodného a priemyselného centra. Historické jadro mesta tvoria ulice v okolí dvoch spomínaných kostolov. Tu nájdete zhromaždené všetky služby potrebné návštevníka mesta. V budove kalvínskeho kostola je stála expozícia i občasné výstavy Novohradského múzea a galérie. Druhou stranou ulice sa dostanete k ďalšej pozoruhodnosti Lučenca židovskej synagóge. Žiaľ, budova s osobitnou architektúrou nie je v súčasnosti v najlepšom stave, no za zhliadnutie jej exteriér určite stojí. Ďalšou pozoruhodnosťou Lučenca je park, ktorý sa rozprestiera na brehu Tuhárskeho potoka a končí sa športovým areálom. Takým parkom, ako má Lučenec, sa môže popýšiť máloktoré slovenské mesto. Asi kilometer za parkom, na toku Tuhárskeho potoka, je ďalšia oddychová zóna mesta s priehradou nazývanou Ľadovo. Toto jazero slúži ako plážové kúpalisko a z blízkeho lesa vychádzajú viaceré turistické a cykloturistické trasy. Odvážnejší sa po nich môžu vybrať až k toku rieky Ipeľ a do významnej turistickej oblasti (geologického parku) v neďalekom maďarskom Ipolytarnóczi. Aj keď v 19. storočí mesto takmer do tla vyhorelo, koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa ho takmer nanovo podarilo vybudovať. Preto sú významnejšie budovy v historickom jadre mesta postavené v neoklasicistickom slohu, mnohokrát so secesne upravenými fasádami. Veľká časť nádherných meštianskych domov je už veľmi solídne zreštaurovaná. V lete vám mesto poskytne neopakovateľnú atmosféru slnkom prežiareného juhu. Nájdete tu dostatok kaviarničiek a reštaurácií, kde si aj náročný návštevník môže príjemne posedieť.

Skryť Vypnúť reklamu

Prajem vám šťastný nový rok
Dňa 19. decembra 2006 prebehla ustanovujúca schôdza mestského zastupiteľstva. Poslanci i ja sme prijali mandáty verejných činiteľov a zložili zákonom stanovený sľub. V januári zvolám pracovnú schôdzu zastupiteľstva, kde budú konštituované mestská rada, komisie MsZ i zástupca primátora. Verím, že už vo februári bude predložený a schválený rozpočet mesta. Dúfam, že počiatočné emócie už opadli a s poslancami budeme pracovať zodpovedne a najmä efektívne. Problémom sa nevyhneme, čo je prirodzené. Verím, že nájdeme konštruktívne riešenia v prospech nášho mesta.
Vážení spoluobčania, volebný program, s ktorým som pred Vás vo volebnej kampani predstúpil, je pre mňa akoby zmluva s občanmi, a ja urobím všetko pre to, aby som túto zmluvu dodržal.
V krátkosti Vás oboznámim s realizovanými investičnými akciami v meste a tiež s pripravovanými akciami v nasledujúcom období. Budem presadzovať pokračovanie v programe rozvoja mesta, ktorý sme začali v minulom volebnom období v súlade s prijatým programom Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec.
Vytvorili sme podmienky v priemyselnej zóne pre investorov, závod Johnson Controls spustil výrobu a dnes sa realizuje aj druhotná výroba. Pokiaľ mám dobré informácie, už išli prvé zakázky pre naše firmy. Stolárska firma Jackuliak tiež čo nevidieť začne vyrábať. Priestor pre ďalšie investície sme vytvorili a rokovania s ďalšími možnými investormi prebiehajú aj v súčasnosti. Naďalej budem presadzovať efektívne a perspektívne investície. Ubezpečujem vás, že vyvinieme maximálne úsilie smerom k znižovaniu nezamestnanosti. Vytváranie nových pracovných miest pre našich ľudí je prvoradým cieľom a prostriedkom k zvyšovaniu životnej úrovne.
Za priority v hospodárskej politike a ekonomike mesta považujem hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom a k úverovej a dotačnej politike pristupovať maximálne zodpovedne a hospodárne. Ďalej napĺňať príjmovú časť rozpočtu, zvyšovať podiel investícií a zhodnocovať a zvyšovať majetok mesta a tým aj občanov. Aj vďaka takémuto hospodáreniu sme mohli postupne počas uplynulých štyroch rokov zrekonštruovať najzaťažovanejšie ulice v meste, spriepustniť dopravu v meste vybudovaním svetelnej križovatky. Vyriešenie nepriaznivej dopravnej situácie na križovatke ulíc Vajanského a Fiľakovskej cesty zostáva v rámci priorít na poprednom mieste, rovnako sa budeme snažiť presadiť vybudovanie severného obchvatu. Ani jedna z uvedených akcií síce nepatrí do kompetencií mesta, vyvinieme však maximálne úsilie, aby sme ich presadili na VUCke a Ministerstve dopravy.
Verím, že nájdem podporu na dokončenie rekreačno-športového areálu. Zostáva ukončiť zimný štadión, vybudovať komunikáciu ku kúpalisku a rozšíriť letné kúpalisko o ďalší bazén.
Budeme pokračovať vo vylepšovaní podmienok pre školstvo. Posledné štyri roky boli opravené fasády, strechy a plynofikované kotolne materských škôlok a základných škôl. Pre atlétov sme z prostriedkov ministerstva školstva vybudovali v areáli ZŠ Novomeského novú tartanovú dráhu. Okrem uvedených akcií boli realizované opravy hygienických zariadení, výmeny okien a iné – to všetko pre zlepšenie podmienok žiakov i učiteľov. V budúcnosti plánujeme v nastúpenom trende pokračovať. Pravdepodobne sa nevyhneme prehodnoteniu a racionalizácii škôl a školských zariadení. Cieľom je efektívne využívanie finančných prostriedkov so zachovaním maximálneho komfortu pre žiakov, učiteľov i rodičov.
V sociálnej oblasti sme zlepšili komunitnú sociálnu prácu, rozširujeme denný pobyt pre dôchodcov na zariadenie s týždennou prevádzkou, vybudovali sme nocľaháreň pre ľudí bez prístrešku.
Naďalej chcem rozvíjať spoluprácu s neziskovými, kultúrnymi a spoločenskými organizáciami. Veľa času a musím zdôrazniť, že s radosťou, som venoval členom rôznych zväzov, napríklad klubu dôchodcov, telesne a zdravotne postihnutých, protifašistických bojovníkov, matice slovenskej, rôznych charitatívnych organizácií. Snažil som sa im zo strany samosprávy a najmä ľudsky vychádzať v ústrety.
Duchovná atmosféra Vianoc v nás stále rezonuje, preto mi dovoľte vyzdvihnúť spoluprácu v oblasti duchovného rozvoja mesta. Kultúra a národná identita posilňuje povedomie vzájomnej spolupatričnosti a vytvára potrebnú identitu ku krajine, regiónu, mestu. Rád by som spomenul kultúrne aktivity, ktoré prerástli svojim významom hranice mesta. Novohradský folklórny festival tradične obohacuje kultúrne leto. Szabóov grafický Lučenec, Keramické sympózium, či celoslovenská súťaž Timravina studnička a veľa ďalších nekomerčných kultúrnych aktivít by možno bez priamej finančnej podpory mesta zanikli.
Je toho ešte omnoho viac, čo mienim pre vás urobiť. Nie slová, ale činy sú najlepším svedectvom úmyslov.
Vážení spoluobčania, využívam tento priestor a chcem sa Vám všetkým poďakovať za trvalú podporu a pomoc, ktorá sa mi z Vašej strany dostáva k splneniu spoločných cieľov. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii uvedených akcií v prospech občanov nášho mesta a to hlavne poslancom mestského zastupiteľstva, členom komisií, dobrovoľným funkcionárom v športových kluboch, pracovníkom mestského úradu, riaditeľom školských zariadení, súkromným firmám. Zároveň chcem vyjadriť presvedčenie, o dobrej spolupráci s novým mestským zastupiteľstvom. Všetkým nám ide o spoločnú vec, aby život v našom meste bol čo najlepší, najkrajší, aby tu občania mesta mali vhodné pracovné podmienky, kultúru a šport. Na záver si všetci poprajme šťastný nový rok.
Ing. Milan Marko,
primátor mesta

Skryť Vypnúť reklamu

Zo Šomošky môžete uvidieť aj Vysoké Tatry
Šiatorská Bukovinka, obec ležiaca neďaleko hranice s Maďarskom, je situovaná možno v najlepšej turistickej lokalite na juhu stredného Slovenska. Do väčšiny katastra územia obce zasahuje chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina. Približne 2 kilometre za obcou sa dostanete na začiatok náučného chodníka, ktorý v tieni cerových dubov vedie k stredovekému hradu Šomoška. Hrad leží na rovnomennom kopci a je Národnou prírodnou rezerváciou. Ďalšia časť náučného chodníka vedie na Mačaciu lúku a poskytuje nástup na takmer všetky zaujímavé turistické trasy Cerovej vrchoviny. V tejto oblasti nie sú žiadnou raritou pseudokrasové jaskyne a rôzne náleziská skamenenín pravekých tvorov.
Celá táto časť bola pred viac ako 20 miliónmi rokov ponorená pod hladinou plytkého teplého mora. Nad obcou, pod železničnou stanicou, sa nachádza jazierko na Bukovinskom potoku. Dnes, keď v rámci Európskej únie hranice začínajú strácať zmysel, sa od železničnej stanice môžete dostať na výhliadkový vrch v Maďarsku s názvom Karanč. Ešte nedávno ste najprv museli prejsť oficiálnou štátnou hranicou a dnes sa cez les, po turistickom chodníku, dostanete na vrchol Karanča bez akýchkoľvek procedúr.

V kaštieli vo Vidinej sa vzdelávajú budúci misionári
Obec vznikla koncom 13. storočia. Prvá zmienka je z roku 1335. V 15. storočí tu bola najjužnejšia bratrícka pevnôstka. Patrila Forgáchovcom a po nich rozličným zemepánom. Kedysi sa tu ľudia zaoberali poľnohospodárstvom a hrnčiarstvom. Začiatkom 19. storočia tu boli 2 mlyny. Po roku 1860 vznikla tu priemyselná práčovňa vlny a tehelňa. Dominantou obce je barokový kaštieľ z roku 1706. Momentálne slúži ako Misijný dom Božského srdca Ježišovho. Jeho úlohou je šíriť misijné myšlienky, poskytovať podmienky pre rehoľný život a pripravovať študentov na misijné povolanie.
V Točnici sa narodil Koloman Banšel

Vedeli ste, že v Točnici sa narodil Koloman Banšel, evanjelický kňaz, básnik, literárny teoretik, publicista a redaktor? Z historických dokumentov obce sa dozviete aj to, že sa po nešťastnej láske a chorobe zastrelil 28. marca 1887. Zaujímavosťou v obci je drevená zvonica z 20. storočia a evanjelický kostol klasicistický z roku 1806. V okolí obce nájdete listnaté aj zmiešané lesy, ktoré sú rajom pre hubárov aj zberačov lesných plodov.

Najväčším pokladom Prahy je vzácny český kalich
Najväčším pokladom tej našej slovenskej Prahy je český kalich, ktorý má viac ako 500 rokov. Tunajší starosta Ján Karman vidí obrovský turistický potenciál už v samotnom názve obce.
Praha je jednou z mála obcí v Novohrade, ktorá sa môže pochváliť pravidelnými návštevami zahraničných turistov. Za týmto pozitívnym konštatovaním sa skrývajú už takmer 40-ročné priateľské vzťahy s obyvateľmi hlavného mesta Českej republiky - Pražanmi. Zo stovežatej Prahy do tej našej, ktorá má len jednu – kostolnú vežu, chodia ročne stovky turistov. Je tu napríklad zaujímavá zrubová stavba márnice, ktorú nájdete na miestnom cintoríne, kde stojí aj kostol z roku 1856.
Na dverách márnice, ktorú postavili pred viac ako 200 rokmi, je nápis: „AEDIFICAVIT IUVANTE DEO SM: ROJKO ANNO 1786 DIE I AP.“ V preklade to znamená: „Postavili s pomocou Božov 1. apríla 1786.“

Boľkovce sú vhodné na letecké športy
Staré Boľkovce ležia v údolí toku Ipľa a neďaleko Boľkovského letiska známeho v celom svete. Máloktorá obec sa môže pochváliť uskutočnením viacerých majstrovstiev sveta v takej špecifickej oblasti, ako je parašutizmus. Aj dnes si tu môžete objednať zoskoky, ale aj vyhliadkové lety. Obec okrem leteckých športov poskytuje aj výborné podmienky pre rybárov. Cesta vedúca popri Ipli je veľmi vhodná pre cykloturistov. V blízkych dubových lesoch majú v lete raj aj hubári. V obci sú dva kostoly. Pre turistov je zaujímavý rímskokatolícky kostol sv. Dionýza Areopageta z konca 18. storočia, opravený v roku 1889, v ktorom je zachovaná klasicistická kamenná krstiteľnica. Plastika ukrižovaného je rustikálnou prácou z polovice 19. storočia.

Turistov do Ružinej láka vodná nádrž
Väčšinu turistov, ktorí navštívia obec Ružinú priláka vodná nádrž. Voda vo vodnej nádrži je jedna z najteplejších na Slovensku a na svoje si tu prídu nielen vyznavači vodných športov, ale aj rybári. Podľa meraní Európskej únie patrí do päťky najčistejších väčších vodných nádrží na Slovensku. V Tuhárskom krase, v Ružinskej bani sa nachádza jaskyňa Ružinská diera. Objavili ju lučenskí jaskyniari F. Radinger a P. Nociar v roku 1999. Ružinú preslávila najmä výroba páleného vápna a ťažba magnezitu. V okolí obce sú dubové lesy.

Mýtna strážila voľakedajšiu významnú soľnú magistrálu
Mýtna leží na strednom toku Krivánskeho potoka. Je výborným východiskovým miestom na turistiku do pohoria Javorie, ale aj Veporských vrchov. Na Mýtňanských lazoch nájdete ešte aj dnes klasické zrubové chalupy pokryté slamenými strechami. Kopec, ležiaci medzi Mýtnou a Dobročou, poskytol priestor pre unikátny husitský kostolík pri ktorom je nemenej pozoruhodná drevená zvonica. Z Mýtnej sa veľmi rýchlo dostanete k známej rekreačnej oblasti pri Ružinskej priehrade, ale aj k priehrade pod obcou Píla, kde je možno najčistejšia voda z vodných nádrží v širokom okolí. Sú tu výborné podmienky na rybolov, niekedy sa vám v priehrade podarí chytiť aj pstruha. Námestíčko v obci poskytuje hosťom takmer kompletné služby. Obec plánuje zriadiť turistickú informačnú kanceláriu a oddychovisko, vrátane čerpacej stanice pre mototuristov.

V Rapovciach by mal vyrásť aquapark
Na ceste k hraničnému priechodu v Kalonde leží obec Rapovce. Rybárom určite netreba bližšie predstavovať síce malú, ale z hľadiska výskytu rýb významnú vodnú nádrž nazývanú Rapovská baňa. Na ľavom brehu Ipľa sa takýchto pri ťažbe piesku vytvorených jazierok vyskytuje viac. Dnes je snaha dostať z útrob zeme termálnu vodu a vytvoriť sústavu ňou napĺňaných bazénov a jazierok. Voda v hĺbke vyše 1000 metrov by mala mať okolo 50 stupňov Celzia. Ak sa ju podarí dostať na povrch, môže vzniknúť jedna z najlepších turistických lokalít s termálnou vodou. Dôležité je, že neďaleko obce, síce za hranicou, leží významná, už v celej Európe známa turistická lokalita, takzvaný geologický park v Ipolytarnóczi. Prepojenie turistických lokalít v tejto oblasti na jednej i druhej strane hraníc nesie obrovský potenciál pre rozvoj turistiky nielen lokálneho, ale celoeurópskeho významu.

„Slovenský raj“ je aj pri Belinej
Niekto zvykne tvrdiť, že malým slovenským rajom neďaleko Lučenca, sú Belinské skaly nad obcou Belina. Za prírodnú pamiatku boli vyhlásené v roku 1993 a sú ojedinelým úkazom v celej Cerovej vrchovine. Pôsobením zvetrávania a gravitácie sa lávové prúdy rozpadávajú a vznikajú skalné veže, z ktorých je nádherný výhľad. Odporúčame vám pozrieť si pozoruhodné „Dračie zuby.“ Sú na vysokom brale a pripomínajú tlamu draka, z ktorej vyčnievajú dva obrovské a ostré zuby. Z obce sú výborné východiskové pozície na turistiku do západnej časti Cerovej vrchoviny.

Dominantou Podrečian je kaštieľ a evanjelický kostol
Len málo obcí sa môže pochváliť takými známymi osobnosťami ako Podrečany. Pôsobil tu Michal Miloslav Hodža, spisovateľ a filológ, ktorý tu prijal funkciu súkromného učiteľa. Dominantou obce je kaštieľ z roku 1893 vybudovaný v secesnom slohu, ovplyvnený francúzskym barokom, kde dodnes žije známa slovenská spisovateľka Hana Ponická. Ak niekto dokáže doceniť slovenskú históriu, tak si v Podrečanoch určite príde na svoje. Nájdete tu napríklad drevené krosná na tkanie ľanového a konopného plátna a tunajšie ženičky by vám vedeli porozprávať o tradíciách, ktoré boli napríklad pri stavaní májov. Pozoruhodnosťou tradícií v Podrečanoch bola výroba hlinených fajok, ale aj iné formy hrnčiarstva. V 20. storočí v obci dominovala ťažba magnezitu.

V Tomášovciach vyrábali fajky
Tomášovce pri Lučenci majú aj svoje „dvojča“, a to dedinku s rovnakým názvom neďaleko Rimavskej Soboty. Turistom sú dozaista známe aj Spišské Tomášovce, ktoré sa nachádzajú v Slovenskom raji. Ľudia sa tu v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom, hrnčiarstvom a domácou výrobou fajok. Popri toku Krivánskeho potoka sa dostanete k Tomášovskému rybníku, ktorý bol výborným plážovým kúpaliskom pre miestnych, ale aj pre ľudí zo širšieho okolia. Dnes za dobrým menom z minulosti trochu zaostal a viac sa využíva na chov rýb.

V Šuriciach je Soví hrad
Ak by ste navštívili neveľkú obec Šurice, rozhodne vám odporúčame navštíviť Soví hrad. Skalné bralo sa nachádza neďaleko Šuríc. Z hradu je krásny výhľad na celé okolie. Nájdete tu vytesaný priestor a pod ním nádrž hlbokú takmer 7 metrov. Podľa historikov tu kedysi stála menšia pevnosť. Lákadlom pre turistov je aj Pohanský hrad. Na plošine hradu sa nachádza vyše 30 pseudokrasových jaskýň. Vedú k nemu turistické chodníky. V dedine si turisti môžu pozrieť národnú kultúrnu pamiatku Kostol sv. Michala archanjela.

Breznička leží v údolí Ipľa
Obec Breznička leží v malebnom údolí rieky Ipeľ. V tejto časti je Ipeľ pstruhovou vodou. Obyvatelia tejto obce, ktorá sa nachádza na úpätí výbežkov Veporských vrchov sa v minulosti zaoberali prevažne hrnčiarstvom, pre ktoré sa v tejto časti povodia Ipľa nachádzajú vhodné suroviny. Hrnčiarska výroba neskôr vyústila do priemyselného spracovania ílovitej hliny. Dodnes sa v Brezničke vyrábajú pálené tehly. Ak máte radi rybačku a ste vyznávačom zberu hríbov, určite Brezničku neobíďte. Prvé jarné dubáky totiž nájdete práve v riedkych dubových lesov nad breznickou fabrikou. Do obce môžete vyraziť aj za kultúrou. Sú tu dva prekrásne kostoly: evanjelický z roku 1862, postavený v neoklasicistickom slohu, a neskorobarokový rímskokatolícky kostol.

Zacharovský kostol je dominantou okolia
Ak z cesty z Lučenca na Košice pri obci Bátka odbočíte vľavo, dorazíte do obce Zacharovce. V obci dominuje reformovaný gotický kostol z 15. storočia, ktorý dotvára panorámu v pozadí sa črtajúcich vŕškov Drienčanskeho krasu. Neďaleko obce sú vytýčené cykloturistické trasy, vedúce smerom k povodiu rieky Blh a k známej rekreačnej oblasti pod Teplým vrchom. Ak sa vyberiete do tohto kraja, nezabudnite si v blízkosti Teplého vrchu prezrieť hikoriový les a papradiu dolinu – alúvium rieky Blh. V tejto lokalite začiatkom júna získate pocit, akoby ste sa nachádzali v Jurskom parku. Drienčansky kras je ešte turisticky neobjavenou perlou krasových jaskýň. Na jar tam jaskyniari z Rimavskej Soboty objavili unikátny jaskynný systém. V súčasnosti v ňom prebieha antropologický výskum, pretože v jaskyni objavili pozostatky pravekých obyvateľov.

Levočská Biela pani vraj odpočíva v Ožďanoch
Ožďany sú každému motoristovi prechádzajúcemu z Lučenca na Košice veľmi dobre známe nepríjemnými serpentínami. Dnes je tento strašiak motoristov minulosťou. (Nad obcou vznikol komfortný cestný nadjazd). Možno aj kvôli nepríjemnostiam cesty si málokto našiel čas dôkladnejšie prezrieť renesančný kaštieľ, tróniaci priamo nad obcou. Kaštieľ bol postavený v prvej polovici 17. storočia na základoch stredovekého hradu. V parku kaštieľa postavili klasicistický pavilón a v prvej polovici 19. storočia empirovu stavbu v podobe antického chrámu. Žiaľ, kaštieľ bol najmä cez druhú svetovoú vojnu značne poškodený a dodnes sa renesancie nedočkal. Hovorí sa, že v obci je pochovaná levočská Biela pani, známa z rovnomenného románu Móra Jókaiho. V ožďanskom gymnáziu študovali viaceré osobnosti slovenského národného obrodenia.

Vrch Javor je otcom aj matkou obce Píla
Už samotný názov obce Píla ležiacej na pravostrannom prítoku Krivánskeho potoka hovorí, čím sa tunajšie obyvateľstvo v minulosti živilo. V obci v súčasnosti dominuje záujem o rozvoj turizmu. Stredom obce totiž prechádza turistický a cykloturistický chodník, ktorý vedie na vrch Javor. Z Javora po hrebeni pohoria Javorie vedie jedna z najlepšie upravených cykloturistických trás, nadväzujúcich na turistické trasy v oblasti Poľany. Ak sa z Javora uberiete južným smerom, dostanete sa rovnako dobrou cykloturistickou trasou do Divína a oblasti Ružinskej priehrady, alebo do Tuhárskej doliny s možnosťou prechodu do Lučenca alebo vŕškov Krupinskej planiny. V Píle sa nachádza 250 - ročná zvonica s pozoruhodným 206 – ročným zvonom. Vraj v minulosti pomáhal rozháňať búrky. Mnohí ľudia v obci ešte ovládajú základy tradičných ľudových remesiel. Pod dedinou, do ktorej je osobitný vstup cez tunel pod budapeštiansko – bohumínskou železničnou traťou, leží jazero vytvorené priehradou na toku Krivánskeho potoka. Kúpanie a rybolov sme spomínali pri obci Mýtna, ale hríby, aké nájdete v lesoch okolo Píly, nájdete málokde inde. Sponad priehrady vedú nástupy na turistické trasy do Veporských vrchov.

Tisovec má ozaj bohatý turistický potenciál
Tisovec leží v údolí rieky Rimavy. V minulom storočí bol významným miestom slovenského kultúrneho, spoločenského a národného života. S jeho menom sa spájajú známe osobnosti, akými boli P. Jozeffy, M. Hrebenda, T. Vansová, Š. M. Daxner. Aj v súčasnosti sa v Tisovci rozvíja kultúrny život. Ak by ste prechádzali týmto malým mestečkom, odporúčame vám navštíviť rodný dom Dr. Vladmíra Clementisa a Š. M. Daxnera, ako aj miestne múzeum so zaujímavými exponátmi na poschodí radnice. Budova radnice bola v minulosti traktírov – hostincom. Postavili ju v roku 1797. Tisovec preslávili aj jarmoky. Tie tu bývajú každý rok a to v máji, júni a v novembri. V okolí mestečka je krásna príroda. Podstatnú časť územia mesta tvorí Národný park Muránska planina, kde sa nachádza viacero chránených území (Hradová, Šarkanica, Čertova dolina...). Tieto územia sú popretkávané turistickými chodníkmi, ktorých dĺžka je približne 50 kilometrov. Dĺžka cyklotrás je približne 6 kilometrov. Pozor, niektoré trasy sú pre svoju náročnosť len pre adrenalínových turistov! Ak by ste sa vybrali turistickým chodníkom na Tŕstie, odporúčame vám obhliadku pomníka známeho botanika Václava Vraného. Zaslúžil sa o rozvoj tunajšej turistiky. Mesto v súčasnosti pripravuje náučný chodník Hradová. Ak hľadáte únik z pretechnizovaného sveta, vrelo vám odporúčame navštíviť práve Tisovec.

Veľký Krtíš preslávili známe uhoľné bane
Okresné mesto Veľký Krtíš leží v severovýchodnej časti Ipeľskej kotliny v plytkej doline potoka Krtíš. Na území tohto mesta bolo kedysi sídlisko zo staršej až mladšej doby bronzovej. Niekdajší obyvatelia sa tu zaoberali prevažne poľnohospodárstvom, chovom oviec a vinohradníctvom. Hospodársky ráz obce sa zmenil v druhej polovici 19. storočia. Otvorili sa tu dve hnedouhoľné bane Barbora a Eva. V roku 1909 tu bola založená aj parná píla. Po skončení druhej svetovej vojny sa charakter Veľkého Krtíša zmenil a stal sa centrom baníckej oblasti. Návštevníkom tohto mesta odporúčame pozrieť si neskororenesančný kaštieľ zo 17. storočia, rozšírený v klasicistickom slohu začiatkom 19. storočia, ktorý bol prestavaný v roku 1955. Zaujímavý je aj evanjelický kostol postavený v barokovo–klasicistickom štýle z roku 1770, ktorý bol upravený v roku 1953. Veľký Krtíš je rodiskom Augusta Horislava Škultétyho, pedagóga a zberateľa ľudovej slovesnosti. V meste sa nachádza jeho pamätná tabuľa. Poloha tohto okresu je z komunikačného hľadiska veľmi výhodná. Leží priamo na trase Lučenec – Zvolen – Levice a od štátnej hranice s Maďarskom na juhu okresu je mesto vzdialené len 17 kilometrov. Okolitý kraj sa rozprestiera na dvoch kvalitatívne odlišných prírodných celkoch, a to Ipeľskej kotline a Krupinskej planine. Južnú hranicu tvorí takmer po celej dĺžke hraničná rieka Ipeľ, ktorá je rybárskym rajom.

V Hrachove vraj väznili Jánošíka
V údolí rieky Rimava leží obec Hrachovo. Niektorí vravia, že tu vraj väznili Jánošíka. Nasvedčovať by tomu mohol renesančný kaštieľ z roku 1565. V 18. a 19. storočí bol viackrát prestavaný. V 17. storočí tu Gašpar Jánoky založil školu pre šľachtických synov. V kaštieli v roku 1922 vznikla 1-ročná gazdinská škola, ktorá sa stala základom pre poľnohospodárske odborné učilište s odborom záhradník. Z 19. storočia sa zachovali murované domy so sedlovou strechou, podlomenicou a doskovým štítom, orientované na ulicu. Kataster obce poskytuje dobré nástupy na južné svahy Veporských vrchov. Ešte nedostatočne sú objavené cykloturistické možnosti tohto regiónu v ktorom takmer každá dedinka poskytuje návštevníkovi osobitný kolorit a atmosféru hornogemerského a malohontského vidieka. V týchto lokalitách sa v reformovaných obciach rodilo slovenské národné povedomie.

Hnúšťa je predurčená na rozvoj dobrej turistiky
V samotnej Hnúšti je niekoľko pamiatok a zaujímavostí, o ktoré majú turisti záujem. Dominantou mesta je klasicistický rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža z roku 1802, evanjelický kostol. Za povšimnutie stoja aj pomník Janka Francisciho-Rimavského a pomník padlým v SNP. Zaujímavý je aj Robotnícky dom, ktorý postavili prevažne z halierových zbierok obyvateľov. Rovnako zaujímavá je aj stavba na Hlavnej ulici v Silvásziho štýle, takzvaná Petrivaldského vila a starý turecký most. Pýchou mesta je aj chránený strom Katalpa bignoniová. Kvitne každý rok v máji bielymi strapcami kvetov. Z turistických ciest sú označené cesta na vrch Sinec a Ostrú, hradná magistrála „Cesta Márie Széchy“, ktorá spája dva hrady, a to Fiľakovo a Muráň. Vyznavači cykloturistiky určite poznajú križovatku na Rudohorskej cyklomagistrále. Mesto Hnúšťa je strediskovým miestom, odkiaľ sa dá ľahko vystúpiť na turistické výlety do chránenej Muránskej planiny, do Cerovskej planiny, na Drienčany, do Kyjatíc. Zaujímavé sú aj okolité obce, v ktorých stoja krásne kostoly so stredovekými gotickými nástennými maľbami a vzácnymi zaoblenými krstiteľnicami. V okolitých horách si v lete a na jeseň môžete nazbierať lesné plody.

Poltár chce na turizmus využiť svoju geografickú polohu
Mesto Poltár je z minulosti známe ako centrum hrnčiarskych remesiel. Neskôr ho preslávila najmä produkcia úžitkového a krištáľového skla. Výroba v modernej fabrike nadviazala na tradíciu spracovania skla v okolitých tradičných sklárskych lokalitách. Z klasickej novohradskej dediny sa postupne stalo okresné mesto s pomerne rozvinutými službami. Poltár leží v severnej časti Juhoslovenskej kotliny a poskytuje výborné možnosti na nástup do turistických oblastí Veporských vrchov, ale aj severozápadných lokalít Cerovej vrchoviny. Prirodzenú os územia okresu tvorí horný tok rieky Ipeľ. Severnú časť okresu vypĺňajú hlboké horské doliny, obkolesené vysokými horami. V blízkosti okresného mesta sa robil archeologický prieskum, ktorý poskytol dôkazy o slovanskom osídlení tohto územia už v predminulom tisícročí. Neďaleko Poltára je vodná nádrž v Uhorskom, ktorá je vhodná na letný oddych a zároveň je vyhľadávaným miestom rybárov. Geografické danosti predurčujú okres aj na zimnú turistiku a lyžiarsky šport. Ak navštívite Poltár, určite si pozrite pamiatky, ako sú Turkami postavený kamenný most cez Ipeľ zo začiatku 19. storočia, ktorý sa nachádza v časti Zelené, klasicistickú kúriu z roku 1775 či klasicistický kaštieľ z roku 1782. Tým, ktorí sú vyznavači vodných športov a radi navštevujú plážové kúpaliská, odporúčame novovybudované kúpalisko v Poltári, ktoré je stvorené na aktívny oddych a relax.

Želám vám zdravie, šťastie...
Vážení spoluobčania!
Stalo sa už peknou tradíciou, že posledné minúty starého roku zvykneme oslavovať spoločne na námestí. Radujeme sa a tešíme sa z prvých minút Nového roka. Želáme si vždy to, čo považujeme za najvzácnejšie. Zdravie, šťastie, úspechy a pohodu v rodine, zamestnaní.
Je za nami opäť jeden rok. Žijeme veľmi rýchlo a mnohým z nás ubehli mesiace tak, že sme ani nestihli všetky predsavzatia, ktoré sme si dali. No je tu rok nový a môžeme si dať nové predsavzatia.
Pre našu samosprávu bol tento rok iný ako tie predchádzajúce. Občania vo voľbách volili zmenu. Nové, obmenené zastupiteľstvo a aj nový primátor budú mať plné ruky práce. V našom meste je potrebné zmeniť veľa vecí a začať budovať novú, transparentnú a kultúrnu komunálnu politiku. Musíme prebudiť u ľudí záujem o veci verejné a zapojiť aj občanov do riešenia problémov v našom meste. Je to náš spoločný cieľ, aby sme z nášho mesta spravili miesto, kam sa budeme vždy radi vracať a na ktoré môžeme byť právom hrdí.
Mojou najdôležitejšou prioritou je prilákať do nášho mesta vhodného investora, ktorý ponúkne našim občanom nové pracovné miesta. Nie je to cieľ nesplniteľný. Je potrebné však urobiť ešte veľa práce, aby sme sa vyrovnali iným mestám, ktoré už majú pripravené vhodné podmienky pre investorov. Poltárčania boli vždy pracovití a dobrí ľudia a mesto aj s okolím ponúkajú vhodné podmienky na rozvoj priemyslu a podnikania. Ak budeme všetci presvedčení o nevyhnutnosti rozvoja pracovných miest a budeme ťahať za jeden povraz, tak sa nám to podarí.
Problémov je však oveľa viac. Musíme riešiť problematiku Domova sociálnych služieb, problémy sú s miestnymi komunikáciami, Kultúrnym domom, reguláciou Poltárice, mesto má nedostatok nových bytov a mnoho ďalších problémov. Sme tu však preto, aby sme ich riešili.
Chcel by som poďakovať Mestskému zastupiteľstvu, ale aj pracovníkom Mestského úradu, ktorí si svoju prácu odvádzajú profesionálne, často aj nad rámec svojich povinností.
Do Nového roku máme veľa plánov a predsavzatí. Verím, že sa nám ich podarí splniť a že život v Poltári bude zase o niečo lepší. Želal by som si, aby v medziľudských vzťahoch bolo viacej cítiť spolupatričnosť, lásku, úctu a vzájomné porozumenie. Ďakujem všetkým občanom mesta, ktorí sa podieľali na rozvoji a zveľaďovaní nášho domova. Moje poďakovanie patrí aj podnikateľom, poľnohospodárom, pedagógom a zdravotníkom. Vážim si prácu predstaviteľov cirkví, ktorí svoje poslanie povýšili na zlepšenie medziľudských vzťahov a zveľaďovanie ľudského ducha.
Milí spoluobčania, želám Vám pevné zdravie, osobné šťastie, pokoj a pohodu v rodinách.
Ing. Pavel Rončák, primátor mesta Poltár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. Rady nad zlato: Naučte sa pripraviť dezerty ako z cukrárne
 3. Crème de la crème po slovensky
 4. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 5. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 6. Po Slovensku na motorke
 7. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 8. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 9. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 10. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 1. Crème de la crème po slovensky
 2. Rady nad zlato: Naučte sa pripraviť dezerty ako z cukrárne
 3. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 4. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 5. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 7. Začíname prikrmovať: Ako vybrať detskú ovocnú výživu?
 8. Arónia: Spoznajte jej zázračné účinky na zdravie, chutné recepty
 9. Po Slovensku na motorke
 10. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 25 311
 2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 14 087
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 12 963
 4. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 11 148
 5. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 10 920
 6. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 7 671
 7. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 7 140
 8. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 6 951
 9. Po Slovensku na motorke 5 444
 10. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 4 860
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Pandemická situácia na Slovensku sa stále zlepšuje, hoci sa pozitívny trend spomalil.

V ďalších okresoch nášho regiónu sa pandemická situácia nezlepšila.


(rv) a 1 ďalší 9 h
Symbolickým prestrihnutím pásky slávnostne odovzdali vynovené dieľnw v Strednej odbornej škole vo Fiľakove Pásku prestrihli (zľava: riaditeľ školy Attila Varga,riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK Miroslav Martiš, predseda BBSK Ján Lunter a primátor Fiľakova Attila Agócs.

Môže sa pochváliť špičkovými dielňami, vďaka nim žiakov lepšie pripraví pre trh práce.


(rv) 11 h
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Cieľom podujatia je propagácia a popularizácia archeológie v regióne Gemer-Malohont.


TASR 12 h
Ilustračné foto.

Po zrušení odberových miest budú musieť Tisovčania pre absolvovanie antigénového testu dochádzať do susedných miest.


TASR 22 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

K príčine smrti sa vyjadria, až keď budú k dispozícii laboratórne výsledky. Predbežne to s očkovaním nesúvislo.


15. jún

Podobné prípady sa stali na viacerých miestach Slovenska.


17 h

Osoba na 15 metrov štvorcových už nie je limitom pre prevádzky v zelených a žltých okresoch.


TASR 14. jún

Zrazená osoba utrpela doposiaľ nezistené zranenia.


SITA 15. jún

Už ste čítali?