Streda, 22. september, 2021 | Meniny má MóricKrížovkyKrížovky
ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA, P. KRIŽKU 391/4, KREMNICA

Škola v srdci Európy vychováva umelcov v rôznych odboroch

Mnohí študenti sa práve v tomto čase rozhodujú, kam budú smerovať ich kroky po ukončení povinnej školskej dochádzky zo základnej školy. Len malá hŕstka žiakov má už v tínedžerskom veku konkrétnu predstavu o svojom budúcom povolaní. Väčšina sa ešte i dnes

rozhoduje, na ktorej strednej škole zasadne do školských lavíc. Všetkým tým, ktorí majú umelecké sklony, talent či prirodzené nadanie, dnes prinášame informácie o strednej škole, ktorú žiaci úspešne reprezentujú už počas štúdií a ktorej brány opúšťajú hotoví umelci. Poďte s nami na návštevu do starobylej Kremnice, kde má sídlo Škola úžitkového výtvarníctva.

Škola úžitkového výtvarníctva a mesto Kremnica sú vzácne symboly, ktoré spája od septembra roku 1966 založenie Strednej umeleckopriemyselnej školy . Spočiatku to bola jedna trieda so študijnými odbormi Plošné a plastické rytie kovov a Umelecké kováčstvo a zámočníctvo. Každým rokom vznikali ďalšie študijné odbory ako Zlatníctvo a strieborníctvo, Umelecké odlievanie kovov, Tvarovanie strojov a nástrojov, Tvarovanie výrobkov z plastických hmôt. Požiadavka spoločnosti vyústila do vzniku ďalšieho študijného odboru Konzervátorstvo a reštaurátorstvo v roku 1980. Najmladším študijným odborom je Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov, ktorý vznikol v roku 1989. V roku 1986 vznikol zlúčením študijných odborov Tvarovanie strojov a nástrojov a Tvarovanie výrobkov z plastických hmôt odbor Tvarovanie priemyselných výrobkov. V roku 1996 bolo Konzervátorstvo a reštaurátorstvo pretransformované na Štukatérstvo. Absolventi školy môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách s umeleckým, technickým alebo pedagogickým zameraním. Takisto sa uplatnia ako zruční remeselníci v prevádzkach zameraných na umeleckopriemyselnú tvorbu, ktorých výrobky sú vyhľadávané nielen u nás, ale aj v zahraničí. Bránu školy doteraz opustilo viac než 1500 maturantov. Mnohí z nich pôsobia na dôležitých postoch vo viacerých kultúrnych inštitúciách a sú poprednými slovenskými výtvarníkmi. V roku 1990 sa zmenil názov školy zo Strednej umeleckopriemyselnej školy na Školu úžitkového výtvarníctva. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je práca s výpočtovou technikou a následná aplikácia získaných vedomostí na všetky študijné odbory. Oddelenia sú formované prílevom nových pedagógov, čo patrí k základným stimulujúcim faktorom ďalšieho rozvoja školy. Študenti prechádzajú všetkými štádiami výtvarného výrazového prejavu od výtvarnej prípravy až po navrhovanie. Realizácia navrhnutého artefaktu tvorí vrchol štúdia na škole, samozrejme so súčasným absolvovaním teoretických predmetov. Maturitná skúška ukáže, ako študent zvládol nároky kladené v priebehu štúdia pedagógmi. Pre ďalšie obdobie si škola vytyčuje ciele pre skvalitnenie rozvoja osobnosti študenta aktívnymi kontaktmi s inými školami podobného charakteru na Slovensku a v zahraničí.

Skryť Vypnúť reklamu

Rozhodnite sa, v ktorom
odbore chcete študovať

Výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov 8233600
Zameranie: Umelecké kováčstvo a zámočníctvo 8233602
Oddelenie Umelecké kováčstvo a zámočníctvo vzniklo ako jedno z prvých oddelení hneď po založení školy v roku 1966. K založeniu tohto oddelenia viedla potreba oživiť niektoré umelecké remeslá.
Obsahom vyučovania je zvládnutie základných kováčskych techník, zameraných na umelecké a výtvarné zladenie s realizáciou. Znamená to prechody od výtvarnej prípravy a navrhovania ku konečnému kováčskemu artefaktu. Práce žiakov prispievajú k skultúrneniu a zladeniu životného prostredia v spojení s architektúrou interiéru alebo exteriéru. Využitie ocele, medi, mosadze patrí k základným materiálovým vybaveniam prác žiakov s doplnkovými materiálmi ako sú kameň, keramika, sklo atď.
Výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov 8233600
Zameranie: Plošné a plastické rytie kovov 8233603
Oddelenie bolo založené pri vzniku školy v roku 1966. Žiaci sa počas štúdia oboznámia s viacerými ryteckými technikami plošného a plastického charakteru ako napr.: plošná zlatotlač (logo firiem, škôl, obaly), medirytina (ex libris, ilustrácia, novoročenka, voľná grafika), oceľorytina (poštová známka) a techniky plastického charakteru ako rytie plastických razidiel na medaily a bižutériu, frézovanie plakiet atď. Základným princípom oddelenia je syntéza umenia a umeleckého remesla. U žiakov sa rozvíja originálne myslenie, tvorivosť, flexibilita a remeselná zručnosť. Práca so základnými výrazovými prostriedkami umožňuje žiakom naučiť sa princípom komponovania. Veľký dôraz sa kladie na kreslený prejav a schopnosť formulovať svoje myšlienky v plastickom aj plošnom grafickom prejave. Konečným produktom je štočok alebo razidlo, pomocou ktorých sa realizujú hotové artefakty. Pracuje sa samostatne na návrhu až po realizáciu, škola spolupracuje s Mincovňou Kremnica, kde sa realizuje razba medailí.
Výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov 8233600
Zameranie: Zlatníctvo a strieborníctvo 8233601
Oddelenie Zlatníctvo a strieborníctvo bolo založené v roku 1967, v druhom roku existencie školy. Obsahom vyučovania na oddelení sú klasické techniky zlatníctva (cizelovanie, smaltovanie, granulácia, filigrán, zasadzovanie kameňov a i.), ktorých základom je dobré zvládnutie remesla - pilovanie, pílenie, spájkovanie. Východiskom pre remeselnú výrobu realizácie je predmet navrhovanie šperkov. Originálne výtvarné návrhy akceptujúce technologické a technické riešenia sú následne realizované v dielňach do konkrétnych materiálov (meď, mosadz, striebro, polodrahokamy). Cieľom oddelenia je zvládnuť nielen dokonale remeslo, uplatniť tvorivosť vo výtvarných návrhoch, ale vypestovať u žiakov také individuálne vlastnosti a schopnosti, ktoré im pomôžu uplatniť ich aj vo svojej celoživotnej tvorivej práci.
Výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov 8233600
Zameranie: Umelecké odlievanie kovov 8233604
Oddelenie Umelecké odlievanie kovov bolo založené v roku 1968. Jeho zriadenie si vyžiadala celková orientácia školy zameraná na prácu s kovom. Štúdium tohoto odboru je zamerané na zvládnutie náročných výtvarno-remeselných projektov s cieľom vychovať profesionálne pripraveného absolventa tohoto oddelenia. Preto počas celého štvorročného štúdia na škole vyžadujeme od študentov tvorivý prístup pri navrhovaní a realizácii jednotlivých artefaktov. K naplneniu týchto úloh študent potrebuje mať priestorové videnie a cítenie, kreatívne a samostatné konanie. Obsah vyučovania je zameraný na navrhovanie úžitkových, upomienkových predmetov, cez plakety, medaily a iné drobné dekoratívne plastiky. Okrem výtvarného prejavu je potrebné zvládnuť aj prípravné postupy a práce ako odlievanie do sadry, epoxidu, vytvorenie lukoprénovej formy pre vosk a iné. Samotná realizácia odlievania do kovu sa vykonáva buď klasickým postupom - formovaním do piesku, alebo liatím na stratený vosk. Odliate výrobky sa po cizelovaní upravujú patinovaním do definitívnej podoby.
Tvarovanie priemyselných výrobkov 8231600
Oddelenie sa po transformácii takmer identických odborov (Tvarovanie priemyselných výrobkov a Tvarovanie plastických hmôt) v roku 1986 spojilo do dnešného oddelenia, ktoré svojím tematickým obsahom, materiálovou totožnosťou a technologickým postupom umožnilo žiakom širší záber v danej výtvarno-technologickej produkcii. Študent musí zvládnuť kompozičné a farebné riešenia, konkrétne výtvarno-technické štúdie, buď v polohe imitácie použitých materiálov, alebo aj definitívneho funkčného modelu. Študenti musia zvládnuť prácu so sadrou, hlinou, plastelínou, drevom a plastickými hmotami.
Štukatérstvo 8267600
Štukatérstvo bolo založené ako študijný odbor od 1. 9. 1996. Oddeleniu predchádzali Konzervátorstvo a reštaurátorstvo so zameraním na štukovú výzdobu, čo predstavuje orientáciu na historické omietky, nástenné maľby, cementové plastiky, umelé mramory, umelé kamene, epoxidové odliatky. Obsahom výuky je zameranie na požiadavky starostlivosti o zachovanie kultúrneho a umeleckého dedičstva pamiatok na Slovensku. Štúdium sa postupne formovalo a formuje, vytvára si štruktúru s dôrazom na plastické a plošné stvárnenie kópií, ale aj vlastných návrhov smerujúcich do moderného dizajnu alebo architektúry. Hlavné štukatérske materiály sú dopĺňané povrchovou úpravou, ako je zlátenie, polychrómia, patinovanie atď.
Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov 8240600
Odbor Tvorba hračiek a dekoratívych predmetov vznikol v roku 1989. Obsahom vyučovania je zvládnutie výtvarno-technického návrhu a samotnej realizácie danej témy. Výuka spočíva v osvojení technologických postupov výroby jednotlivých druhov hračiek. Študent získava znalosti a vedomosti so spracovaním dreva, kovu, papiera, textilu a plastu vrátane strojov a nástrojov. Dôraz pri výuke sa kladie nielen na odpozorovanie bionických a technických zákonitostí, ale aj na vlastnú kreativitu s dodržiavaním ergonomických kritérií. Dôležitá je hygiena a bezpečnosť pri práci s hračkou. Práca študentov zahŕňa aj rôzne leporelá, marionety, skladačky, návrhy obalov a viazanie kníh. Absolvent študijného odboru Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov môže vykonávať činnosti stredných výtvarno-technických pracovníkov. Dokáže postaviť výrobný program pre malú alebo strednú firmu, základný sortiment výrobkov malosériovej alebo remeselnej výroby hračiek a dekoratívnych predmetov. Absolvent môže pracovať aj v remeselnej, grafickej alebo aranžérskej dielni, kde sa pracuje s drevom, textilom, papierom či inými materiálmi.
Tak čo poviete, milí žiaci, i vy, rodičia, ktorí pomáhate pri výbere správnej strednej školy svojim deťom. Oslovila vás škola, ktorá sa zviditeľňuje úspešnými prácami svojich žiakov? Keďže spomínaná stredná škola má vlastné internáty, jej brány sú otvorené aj pre žiakov z nášho regiónu.

Skryť Vypnúť reklamu


KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠKOLSKÝ ROK 2007/2008.

Škola na štúdium v príslušnom školskom roku prijme celkom 60 uchádzačov na nižšie uvedené študijné odbory a zamerania:
8231600 Tvarovanie priemyselných výrobkov
8267600 Štukatérstvo
8240600 Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
8233601 Zlatníctvo a strieborníctvo
8233602 Umelecké kováčstvo a zámočníctvo
8233603 Plošné a plastické rytie kovov
8233604 Umelecké odlievanie kovov
Riaditeľstvo ŠÚV Kremnica si vyhradzuje právo v prípade, že na niektoré zameranie alebo odbor bude väčší alebo menší záujem, o presun uchádzačov a o upravenie počtu uchádzačov na odbor alebo zameranie. V prípade malého záujmu uchádzačov aj o neotvorenie zamerania alebo odboru. Prijímacia komisia si vyhradzuje právo na upravenie kritérií podľa konkrétnej situácie v deň konania talentovej skúšky, o čom budú uchádzači informovaní.
Uchádzač musí mať vyhovujúci zdravotný stav. Prednosť majú uchádzači končiaci ZŠ v školskom roku 2006/2007.

Skryť Vypnúť reklamu

Talentová skúška sa uskutoční 22. marca 2007.
Uchádzači budú prijímaní na základe dosiahnutých výsledkov:
a) talentovej skúšky
b) prospechu zo ZŠ
c) domácich prác
d) účasti na výtvarných súťažiach

TALENTOVÁ SKÚŠKA BUDE POZOSTÁVAŤ Z TÝCHTO ÚLOH:

1. vecná štúdia – kresba0 – 15 bodov
2. technicko-fantazijná, zhotovenie objektu
0 – 15 bodov
3. modelovanie v hline na daný motív
0 – 15 bodov
Pri hodnotení jednotlivých úloh budú sa brať do úvahy najmä kritériá: kompozícia, perspektíva, priestorovosť, proporcie, svetlo a tieň, farba, modelácia, precíznosť prevedenia, pochopenie materiálu a témy.
Hodnotenie prospechu zo ZŠ zo všetkých predmetov okrem výchovných za posledné dve klasifikačné obdobia počtom: 0 – 15 bodov, podľa členenia: 1,0-1,2 15 b;1,3-1,4 14 b; 1,5-1,6 13 b; 1,7-1,8 12 b;
1,9-2,0 11 b; 2,1-2,2 10 b; 2,3-2,4 9 b; 2,5-2,6 8 b; 2,7-2,8 7 b; 2,9-3,0 6 b; 3,1-3, 2 5 b; 3,3-3,4 4 b; 3,5-4,0 0 b.
Hodnotenie domácich prác a účasť na výtvarných súťažiach sú pomocnými kritériami bez hodnoty bodov a využijú sa pri rovnosti bodov uchádzačov.
Výsledky talentovej skúšky budú zverejnené do troch dní od vykonania talentovej skúšky na výveske školy. Riaditeľ školy rozhodne o prijatí uchádzača o štúdium do troch dní od vykonania skúšky. Rozhodnutie oznámi písomne uchádzačovi alebo jeho zákonnému zástupcovi.

Najčítanejšie na My Novohrad

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou?
 2. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 3. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 4. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi
 5. Odpady nad zlato
 6. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 7. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 8. Znalec slovenského brandy
 9. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 10. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 1. SodaStream má viac ako 700 predajcov, očakáva ďalší rast
 2. Nová udržateľná značka kávy, ktorá dodá energiu na cesty
 3. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 4. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 5. Odpady nad zlato
 6. Schneider Electric má podporiť VELUX v uhlíkovej neutralite
 7. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 8. Znalec slovenského brandy
 9. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
 10. Projekt KRAJa na podporu včelárov priniesol svoju úrodu
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 10 159
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 6 733
 3. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 4 133
 4. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 612
 5. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 3 006
 6. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 2 939
 7. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 2 900
 8. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 2 686
 9. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 301
 10. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty 2 162

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
 1. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Istota matiek vs. neistota otcov
 2. Unicef Slovensko: Haiti: Mesiac po zemetrasení
 3. Stanislav Martinčko: Bude Róbert Fico aj Borisovi Kollárovi ďakovať za dobre odvedenú prácu?
 4. Marian Nanias: Jadrová energia – Zmluva AUKUS a Irán.
 5. Rudolfa Vallová: Rovnaký meter pre každého
 6. Štefan Vidlár: O žití
 7. Tupou Ceruzou: Monsterproces s Kováčikom
 8. Věra Tepličková: Čítala som titulok: Lekári štrajkovať nebudú. Jednoducho odídu
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 24 178
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 17 499
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 887
 4. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 644
 5. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 6 032
 6. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 5 663
 7. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 253
 8. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 723
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Vizalizácia novej výrobnej haly vo Fiľakove.

V časti areálu bývalého Kovosmaltu postavia výrobnú halu. Vzniknú nové pracovné príležitosti.


3 h

Slovensko sa už prefarbuje do "jesenných" farieb.


(vr) 4 h
Gruntovalo sa aj na Polichne, odpadkov tam bolo málo.

V Novohrade našli málo odpadu na Gemeri naopak veľa.


(rv) 5 h
Základná škola v Muráni.

Na financovanie projektu žiada obec nenávratný príspevok.


TASR 6 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
 1. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Istota matiek vs. neistota otcov
 2. Unicef Slovensko: Haiti: Mesiac po zemetrasení
 3. Stanislav Martinčko: Bude Róbert Fico aj Borisovi Kollárovi ďakovať za dobre odvedenú prácu?
 4. Marian Nanias: Jadrová energia – Zmluva AUKUS a Irán.
 5. Rudolfa Vallová: Rovnaký meter pre každého
 6. Štefan Vidlár: O žití
 7. Tupou Ceruzou: Monsterproces s Kováčikom
 8. Věra Tepličková: Čítala som titulok: Lekári štrajkovať nebudú. Jednoducho odídu
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 24 178
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 17 499
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 887
 4. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 644
 5. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 6 032
 6. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 5 663
 7. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 253
 8. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 723

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu