Piatok, 18. jún, 2021 | Meniny má VratislavKrížovkyKrížovky

Sídliskové bývanie by mohlo byť krajšie i lacnejšie

Naše sídliská, ako ich dnes poznáme, nie sú veľmi príkladom komfortného, plnohodnotného a ekonomického bývania. Nedobudovaná infraštruktúra, uniformita, absencia relaxačných zón, ale hlavne zlý stav samotných bytových domov. Panely, najmä takzvaného sendv

ičového typu, vykazujú znaky systémových porúch a chýb. Do bytov zateká, neudržia teplo, doslova vyháňajú z našich peňaženiek peniaze a neraz aj priamo ohrozujú zdravie či život zlým stavom napríklad balkónových konštrukcií. Štát preto začal už pred rokmi realizovať a priamo podporovať program obnovy bytového fondu vrátane jeho zatepľovania. Treba však povedať, že táto jeho pomoc z roka na rok klesá. Z pôvodnej dotácie, pokrývajúcej až 80 percent celkových nákladov vynaložených na opravu je dnes možné získať – zjednodušene povedané- už len 50 percent z nákladov na zateplenie štítovej (teda jednej ) steny domu a rovnaký podiel z nákladov na opravu balkónov najviac však vo výške 500,- Sk/m2 podlahovej plochy. Viacerých občanov, ale aj správcov bytov preto zaujala informácia, že v novom programovacom období (rokov 2007 až 2013) by malo Slovensko získať približne 4,2 miliardy Sk na obnovu bývania zo štrukturálnych fondov. Aj keď ešte nie sú známe detailné podmienky použitia tohto nemalého zdroja, vieme, že základom bude obnova bytového fondu v rámci komplexného programu obnovy obytného prostredia. Pripravovať a iniciovať tieto programy by mali mestá, na ktorých územiach sa sídliská nachádzajú a obsahovať by mali, podľa riaditeľky odboru bytovej politiky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR Eleny Szolgayovej , tiež technickú obnovu fondu budov: - bytov, občianskej vybavenosti - v súlade s princípmi energetickej efektívnosti a trvalej udržateľnosti. Teda pôjde aj o zateplenie obvodových plášťov, vyregulovanie systému dodávky tepla, motiváciu vlastníkov i správcov znižovať spotrebu energie, o podporu procesu nahradzovania primárnych energetických zdrojov zdrojmi obnoviteľnými... Nuž, mali by sme urobiť všetko pre maximálne využitie tejto nemalej pomoci a s prípravou na to začať čo najskôr. Lebo na juhu stredného Slovenska nie sme na tom, pokiaľ ide priamo o zatepľovanie, veľmi dobre.

Skryť Vypnúť reklamu

Vlajkonosičom zatepľovania je Stavebné bytové družstvo
To má vo svojej správe v súčasnosti 81 domov s 5033 bytmi. Pravdaže nielen v Lučenci, ale aj v Poltári, Kokave nad Rimavicou, Lovinobani, Cinobani, Rapovciach či Haliči.. So zvyšovaním ich energetickej efektívnosti začalo približne pred desiatimi rokmi a dodnes komplexne (celoplášťovo) zateplilo 13 domov so 756 bytmi. Okrem toho vybavilo tepelnoizolačnými materiálmi 19 štítových stien na ďalších 11 domoch. Je to dosť alebo málo?! Podľa Pavla Molnára, vedúceho oddelenia obnovy bytového fondu a investičnej činnosti Stavebného bytového družstva v Lučenci, by výsledok mohol byť aj lepší, (príklady z iných regiónov Slovenska to potvrdzujú), ale celý proces sa ťažko rozbiehal. V časoch, keď boli energie lacnejšie a paradoxne štátne dotácie na zatepľovanie vyššie, si málokto z vlastníkov bytov uvedomoval dôležitosť tohto kroku. Jednoducho, nebol oň patričný záujem. Dnes je situácia iná. Záujem rastie, ale horšie sa presadzuje získanie štátnej pomoci, v podobe dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na systémové poruchy. Je preto nevyhnutné mať vlastné finančné zabezpečenie nákladov z Fondu opráv a údržby a dofinacovanie pomocou pôžičky či už zo Štátneho fondu rozvoja bývania, zo stavebného sporenia či z komerčných úverov. Celému realizačnému procesu musí predchádzať dôsledná príprava: - rozhodnutie vlastníkov bytov o potrebe zateplenia domu spolu so zvážením možností financovnia, - zvýšenie platieb do fondu opráv (optimálne je 10 až 15 Sk na meter štvorcový podlahovej plochy bytu,) - posúdenie či dom nemá systémové poruchy a chyby, na ktoré je možné získať štátnu dotáciu a zabezpečenie odborného posudku týchto porúch, - vypracovanie projektu, rozpočtu, - výber dodávateľa... Veľa odbornej práce. Aj preto si Pavel Molnár myslí, že by bolo dobré, keby do programov obnovy bytového fondu zo štrukturálnych fondov neboli zapojené len mestá či obce, ale tiež správcovia bytov všeobecne. Najmä, ak majú s tým už svoje skúsenosti. Efekt pri využívaní poskytnutých prostriedkov by mohol byť vyšší.
Ale späť k jadru veci. Komplexné zatepľovanie bytových domov vrátane hydraulického vyregulovania systému je jediná cesta ako bojovať s rastom cien energií (garantuje totiž zníženie spotreby tepla o 40 až 50 percent) a zároveň pomáhať životnému prostrediu. Veď najlacnejšia a zároveň najmenej škodlivá voči prírode je tepelná energia, ktorú nemusíme vyrobiť alebo ktorú ušetríme! Termovízne snímky zabezpečované Stavebným bytovým družstvom Lučenec na domoch, ktoré spravuje, žiaria červenou farbou na starých oknách (tepelné straty až do 50 percent) či spojoch nezateplených panelov. Aj preto bude v naštartovanom procese zatepľovania obvodových plášťov pokračovať. Podanú žiadosť na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja majú v tomto roku napríklad vlastníci 72 bytov domu na ulici Osloboditeľov v Lučenci číslo 3 až 7 a pripravujú sa ďalší...Ak dnes má toto družstvo zateplených 15 percent z bytových domov vo svojej správe, v horizonte možno 15 rokov by to chcelo zvýšiť na 75 až 80 percent. Preto sa pripravuje, podľa predsedu Miroslava Klochana, aj na spoluprácu so samosprávami miest v našom regióne, v záujme podávania projektov a žiadostí v rámci programov obnovy bývania zo štrukturálnych fondov.

Skryť Vypnúť reklamu

Spool zatiaľ zaostáva, ale...
... jeho riaditeľka Eva Vasilová vidí príčiny hlavne v inom systéme plnenia fondu opráv a údržby, než je to pri bytoch družstevných. Jednoducho povedané, tie v ich správe sú podstatne chudobnejšie a vlastníci bytov môžu tento handicap odstraňovať len vyššími príspevkami do samotného fondu. V meste Lučenec zabezpečil Spool doposiaľ zateplenie štítových stien bytovky č. 9 na Rúbanisku 1, bloku č. 31 na Rúbanisku 3 a bytového domu na Daxnerovej ulici v Opatovej, kde sa na stenách objavila pleseň. Tepelná a protivlhkostná ochrana štítových stien tento problém odstránila. V minulom roku asistovala spoločnosť Spool pri podaní žiadosti na štátnu dotáciu pre blok č. 5 na Rúbanisku 3, ktorého vlastníci chcú zabezpečiť jeho komplexné zateplenie. Podarilo sa im získať úverový prísľub až na 4,5 milióna korún, ale nedostali spomínanú dotáciu na odstránenie systémových chýb. Preto sa o to pokúsia opäť v tomto roku, v ktorom by, v prípade jej získania, projekt aj zrealizovali. Ďalších 5 bytových domov v správe Spool a. s. Lučenec sa na zateplenie pripravuje. Napriek tomu, že komplexným riešením v súlade s princípmi energetickej efektívnosti, do ktorého patrí aj výmena okien a hydraulické vyregulovanie systému možno znížiť spotrebu čoraz drahšieho tepla až o 50 percent, vidí Eva Vasilová stále nemalý problém v získavaní vlastníkov bytov pre tento predsa len finančne náročný proces. Motiváciou by preto určite bola väčšia pomoc či už zo strany štátu a jeho ekonomických nástrojov alebo aj z pripravovaného programu obnovy bývania s pomocou štrukturálnych fondov... Dôležité však je, ako vnímajú bývanie v zateplených domoch ich samotní užívatelia. Takže....

Skryť Vypnúť reklamu

Vlastníci sú spokojní
Peter Mitický, predseda členskej samosprávy - blok 4 na Rúbanisku 3 v Lučenci.
Komplexné zateplenie nášho domu, vrátane strechy,vyšlo vlastníkov bytov na 5,5 milióna korún. Nie je to málo, ale prinieslo to spolu s hydraulickým vyregulovaním systému zníženie spotreby tepla cca o 40 percent. Možno teda povedať, že úver, ktorý sme si zobrali, splácame zo získaných úspor. Výsledkom je však aj to, že sme si museli zvyknúť na trochu nižšiu tepelnú pohodu, než to bolo predtým, pretože po namontovaní termostatických ventilov si väčšina nastavuje nižšie hodnoty vykurovania. Takže skončilo sa, obrazne povedané, špacírovanie po bytoch v trenírkach, ale zase na druhej strane teplota je tu rovnomernejšia a je taká akú, chceme mať. Problémom zatiaľ nevyjasneného druhu je sčernanie (akoby oplesnutie) severných strán vonkajšieho plášťa pri domoch zatepľovaných na sídlisku Rúbanisko 3 ako prvých. (Podľa Pavla Molnára, vedúceho oddelenia obnovy bytového fondu Stavebného bytového družstva v Lučenci, nejde o pleseň, lež o istý druh rias, ktoré sa uchytávajú na náveterných stranách, na ktoré sú nafúkavané čiastočky zemného prachu. Ich odstránenie je možné, ale samozrejme príslušnou technológiou.)
Dana Domoková, dôverníčka 72 bytovky na ulici Jána Bottu v Lučenci, zateplenej v roku 2006.
Nebolo ľahké získať ľudí (predovšetkým tých starších) pre túto investíciu 4,4 milióna korún, ale napokon sa to podarilo, čomu som rada. Pomohla nám aj štátna dotácia 810 000 korún. Mohlo to byť o dosť viac, keby sa Stavebnému bytovému družstvu podarilo presadiť našu žiadosť o rok skôr, teda už v roku 2005. V súčasnosti mesačne splácame aj s úrokom približne 60 000 korún za celú bytovku, (samozrejme je to odstupňované podľa veľkosti bytov) takže za štyri roky by sme mali úver 2,4 milióna Sk splatiť. Potom, myslím si, pocítime finančný prínos investície výraznejšie. Som rada, že sa nám, vlastníkom bytov, podarilo presadiť aj vlastný názor na farebné stvárnenie vonkajšej fasády, ktorá je určite krajšia. ako bol pôvodný návrh.

Obyvatelia zatepleného domu na Partizánskej ulici č. 3 až 13 v Lučenci

Július Rajtrik - Zateplenie nielen obvodových stien, ale aj vestibulu a pivničných stropov prinieslo väčšiu tepelnú pohodu aj do bytov na prízemí. Termostatické ventily umožňujú presné nastavenie žiadúcich hodnôt, nie ako to bolo pri tých starých, takže som spokojný. Dobré je aj to, že v lete je v takto upravených bytoch chladnejšie, v zime naopak teplejšie pri podstatne nižších nákladoch. Finančný efekt tejto náročnej investície však na vlastnej peňaženke pocítime až po splatení úveru.
Jozef Kukučka - Bolo dôležité, že sa po zateplení budovy zabezpečilo vyregulovanie celého systému. Až potom, teda na druhý rok, sme výraznejšie pocítili efekt celej investície. Termostatické ventily dnes stačí nastaviť na 3. stupeň, v kuchyni dokonca takmer vôbec nekúrime. Pri odchode z bytu vypíname spáleň a vyhrievame ju až po príchode z práce. Do 22 hodiny dosiahneme žiadúcu teplotu. Je to už o tom, že si sami rozhodujeme o vlastnej spotrebe a teda aj o nákladoch na kúrenie. Treba tiež povedať, že nezanedbateľný efekt opláštenia nášho domu je aj v jeho novej, príjemnej vizáži. Pôvodne išlo o jednu z najošarpanejších budov, do ktorej aj zatekalo.V každom prípade, zatepľovanie obvodových plášťov je veľká investícia, s nie krátkodobou návratnosťou, ktorá však prináša efekt obyvateľom i krajine: z hľadiska znižovania spotreby energie a tým aj znižovania znečisťovania životného prostredia. Preto by bola na mieste možno aj väčšia podpora a pomoc štátu.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 2. Zázračná škola so zelenou strechou
 3. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Crème de la crème po slovensky
 7. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 8. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 9. Po Slovensku na motorke
 10. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 1. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 2. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 3. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 7. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 8. Zázračná škola so zelenou strechou
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Crème de la crème po slovensky
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 27 652
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 11 720
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 9 340
 4. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 7 559
 5. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 7 210
 6. Po Slovensku na motorke 6 245
 7. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 282
 8. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 5 147
 9. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 5 068
 10. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 3 911
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Zápasy III., IV. a V. ligy

Niekoľko tímov z nášho regiónu bude bojovať o dôležité body. Čaká nás aj derby zápas v TIPOS III. lige Stred


10 h
Miesto tragédie.

Starohaličana zavalila slama. Neprežil.


11 h
Ilustračné foto.

Začiatok posledného pracovného dňa na Gemeri poznačila tragédia.


(mb) 15 h
Najnovšia kniha Jozefa Drenka sa zaoberá vývojom volejbalu v Lučenci a okolí.

Uvítal by sponzora na oficiálne vydanie svojej najnovšej publikácie.


(rv) 15 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mladý medveď navštevuje v dedine včelára.


14 h

Nečakaná správa o skone Júliusa Kohúta zasiahla mnohých.


17. jún

Starohaličana zavalila slama. Neprežil.


11 h

Začiatok posledného pracovného dňa na Gemeri poznačila tragédia.


(mb) 15 h

Už ste čítali?