Sobota, 31. október, 2020 | Meniny má AurelaKrížovkyKrížovky

Pri výučbe cudzích jazykov môžete aj relaxovať

Potrebujete sa dohovoriť, porozumieť cudzincom alebo si výrazne zlepšiť slovnú zásobu? Dnes vám, milí čitatelia, poradíme, ako čo najrýchlejšie „dostanete do ucha“ cudzí jazyk a do úst schopnosť hovoriť ním. Učenie prebieha zábavnou a príjemnou formou, po

dľa vašich individuálnych časových možností, bez bifľovania gramatiky a slovíčok. Príjemný hlas rodeného hovorcu vás rýchlo naučí po anglicky alebo po nemecky. Budete rozprávať a dorozumiete sa bez skúšok a trémy z testov. Určite vám to pôjde, pretože pri učení sa v sústredenom stave nie je vek dôležitý. Pozeranie do plameňov ohňa alebo počúvanie harmonickej hudby pôsobí príjemne na ľudské vedomie. Podobne ako svetelná a zvuková stimulácia, ktorá je obľúbená najmä pri efektívnom učení jazykov.

Prevratné riešenia
Mozog spracúva informácie vo svojej najviac vyvinutej časti. Spolu s malým mozgom sa skladá z dvoch mozgových hemisfér. Zjednodušene sa dá povedať, že pravá hemisféra, takzvaná emocionálna, je potrebná pre tvorivosť a na spracovanie zmyslových vnemov. Ľavá, takzvaná racionálna, je zameraná na analýzu, myslenie, logiku. Klasický školský systém postupne odučí používať fantáziu, sny a prirodzenú hravosť. Svojím zameraním na memorovanie nerozvíja schopnosť hľadať nové riešenia, ale len postupne preberať zaužívané vzory riešenia situácií. U väčšiny populácie pravá hemisféra primárne kontroluje a ovláda ľavú polovicu tela vrátane hlavy a naopak. Efektívna činnosť synapsií a vytváranie nových, sa zjednodušene definuje ako učenie. Výkonnosť mozgu je závislá od kvality týchto nervových spojení. Úbytok synapsií v netrénovanom alebo starnúcom mozgu zhoršuje pamäť. Naopak, ich vhodná stimulácia pamäť a schopnosti nervových buniek uchováva a obnovuje. Mozog ,,má rád“ nové podnety. Ak pracujú obe hemisféry rovnomerne, môžeme náš mozgový potenciál využiť naplno.

Skryť Vypnúť reklamu

Učíte sa a zároveň relaxujete
Kombináciou svetelnej a zvukovej stimulácie je možné dosiahnuť uvoľnenie, zaspať, dobiť si energiu alebo navodiť sústredenie.
Pomôžu vám okuliare so svetelnými diódami a zvukové frekvencie v slúchadlách. Pohodlne si sadnete, zavriete oči a spustíte štart.
Superlearnig - môžete ho spúšťať spolu s nahrávkou cudzieho jazyka alebo iného učiva.
Obnovenie energie - osobný výkon priaznivo ovplyvní krátke uvoľnenie.
Psychológia športu - sedenie odbúra trému i stres a navodí úplne sústredený stav. Dĺžka trvania programov sa pohybuje od desať do šesťdesiat minút.

Počúvate, rozumiete, hovoríte
Sadnete si do kresla, spustíte stimulačný program na učenie a začnete počúvať nahrávku. Cudzí jazyk sa učíte prirodzene, podobne ako materinský jazyk. Najskôr počúvate, potom porozumiete a postupne začnete hovoriť. Účinky pretrvávajú aj po skončení stimulácie. Kratšie programy na učenie môžete využiť pri učení klasickým spôsobom. Dĺžka účinku je zhruba dvoj- až trojnásobok dĺžky trvania programu, alebo si môžete zložiť okuliare a učiť sa z knihy. V manuálnom režime si volíte stimulačnú frekvenciu 8 až 13 Hz. Tento režim je obľúbený, môžete ho používať ľubovoľne dlho, počúvať pri ňom nahrávky alebo čítať.
Máme päť zmyslov, ale pri vnímaní dominuje zrak a sluch. Pôsobenie zvukovej a svetelnej stimulácie je príjemné. Vhodnou stimuláciou sa aj vo vyššom veku skvalitňuje fungovanie mozgovej štruktúry. Audiovizuálna stimulácia ovplyvní mozgové rytmy. Mozog sa z bežného beta rytmu, ktorý signalizuje bdelý stav, preladí na rytmus, kde dominujú pomalšie alfa frekvencie reprezentujúce uvoľnený stav – sústredený stav. Mozgové frekvencie sa tak vhodnou jemnou stimuláciou spomalia. Dosiahnu sa nízke frekvencie theta až delta rytmov charakteristických pre hlboký spánok.

Skryť Vypnúť reklamu

Životný štýl a učenie
Pri učení je dôležité, aký sme typ osobností. S tým úzko súvisí aj spôsob, akým sa učíme. Je dobré pri učení prihliadať aj na tieto osobnostné dispozície.
Vizuálny typ - dobre si pamätá tváre, pri učení potrebuje tabuľky, grafy, ilustrácie, písané slovo, pri oddychu číta knihu alebo sleduje film.
Kinestetický typ - pri rozčúlení zatne zuby, päste, pochoduje sem a tam, gestikuluje, oddychuje športom, najlepšie sa učí, ak môže zapojiť celé telo a prežívať situáciu na vlastnej koži.
Auditívny typ - dobre si pamätá to, čo počuje, dáva prednosť prednáškam pred knihami, pri oddychu počúva hudbu.
Najčastejšie kladené otázky
Naučím sa so stimuláciou cudzí jazyk rýchlejšie ako inou metódou?
Učeniu je vo všeobecnosti potrebné venovať dostatok času. Rovnako to platí pri klasickom učení i pri učení so psychowalkmanom. Keď zohľadníme fakt, že prístroj máte doma a nemusíte navštevovať žiadne kurzy, čas jednoznačne ušetríte. Učíte sa kedy chcete a ako dlho chcete. Rovnako aj intenzitu učenia máte vo vlastných rukách.
Za aký čas sa naučím cudzí jazyk?
Doba učenia závisí od individuálnych schopností učiaceho sa ako aj od jeho študijného typu. Audiovizuálna stimulácia je výborným pomocníkom pri učení. Aktívny prístup je však nevyhnutný. Pravidelnosť a systematickosť používania sú najdôležitejšie. Účinky sa v závislosti od cieľa používania nedostavia okamžite, ale vyžadujú 5 -20 použití. Každé ďalšie sedenie umocňuje predchádzajúce.
Naozaj to funguje?
Áno, funguje. Aby ste sa o tom presvedčili ešte pred kúpou prístroja si máte možnosť vyskúšať si ho. Počas dvoch týždňov, kedy máte psychowalkman zapožičaný zistíte, či vám takáto forma výučby cudzieho jazyka vyhovuje.
Aký je rozdiel medzi audio učebnicou a psychowalkmanom?
Audio učebnica pozostáva z knihy spolu s CD, na ktorom sú nahrané frázy. Výhoda takejto formy je v tom, že čítané zároveň počujete a naopak. Audio učebnice sú vhodné na učenie so stimuláciou a môžete ich používať aj samostatne. Učiť sa teda môžete kdekoľvek sa vám zažiada, v aute, na dovolenke, v autobuse či pri jazde na bicykli. Psychowalkman je prístroj na uvoľnenie alebo podporu sústredenia.
Máte aj psychowalkman v nemčine?
Veľmi častá otázka. Psychowalkmany sú prístroje slúžiace na stimuláciu zraku a sluchu. Prístroj sa prepája s ďalším externým prehrávačom a to discmanom, respektíve hi – fi súpravou, MP3 prehráčom a podobne.
Prístroj generuje stimulačný tón a svetlo v príslušnej frekvencii zodpovedajúcej zvolenému stimulačnému programu. Výnimkou je úplná novinka prístroj MC Square, do ktorého si priamo môžete nahrať audio nahrávky v MP3 formáte a nepotrebujete žiadny ďalší externý prehrávač.
Prečo musím mať pri stimulácii zatvorené oči?
Každý prístroj má v základnej výbave okuliare, slúchadlá a telo. Okuliare majú na svojich sklách zabudované tzv. LED diódy, ktoré blikajú rôznou farbou svetla a podľa príslušnej frekvencie zvoleného programu. Na zavreté viečka vám takto blikajúce svetlo kreslí rôzne obrazce. Svetlo blikajúce do otvorených očí by bolo nepríjemné.
Ako často môžem psychowalkman používať?
Miera a frekvencia požívania psychowalkmana sú individuálne. Prístroj môžete používať aj denne. Odporúčajú sa však najviac tri sedenia denne s prestávkami.
Nemôžu sa pri používaní psychowalkmana vyskytnúť nejaké zdravotné problémy?
Používať psychowalkman môžu len ľudia v dobrom zdravotnom stave. Nevhodný je pre ľudí s poruchami centrálnej nervovej sústavy, trpiacich epileptickými záchvatmi, po úrazoch hlavy či chrbtice. Tiež sa neodporúča používať prístroj v prípade konzumácie alkoholu. Potrebné je vyhnúť sa sedeniu hodinu po jedle, kedy je mozog menej prekrvený. V ostatných prípadoch neboli v súvislosti s použitím prístroja zaznamenané žiadne ťažkosti.
Ako je to s používaním prístroja u detí?
S použitím prístroja u detí sa odporúča začať najskôr od dvanásteho roku veku. Pred týmto obdobím sú ešte deti väčšinu dňa v hladine alfa aj bez pomoci tohto prístroja.
Nie je psychowalkman príliš drahý?
Ako sa to vezme. Je dôležité odpovedať si na otázku, kto z vašej rodiny bude prístroj používať. S rastúcim počtom používateľov klesá aj jeho cena. Tá sa tiež znižuje faktom, že kúpa prístroja je dlhoročná investícia.
Ako sa využíva psychowalkman?
Konfekčné programy sa vyvíjali z experimentálnych programov používaných na špičkových pracoviskách klinickej psychológie. Programy psychowalkmanov sa podľa funkčnosti delia do týchto skupín:
• Relaxačné programy určené k rýchlemu psychosomatickému uvoľneniu a následnému návratu k ďalšej činnosti.
• Relaxačné programy určené k hlbokému uvoľneniu, celkovému útlmu a k uvedeniu do spánku.
• Relaxačné programy určené k psychickému rozptýleniu a zábave.
• Relaxačné programy určené na efektívne učenie (superlearning).
• Programy určené na dobitie energie a rýchle nabudnutie.
• Programy určené k experimentálnym sondám do vlastného vnútra a tým k dokonalému sebapoznaniu.
Dĺžka vstupnej fázy býva 5-7 minút. Dĺžka cieľovej fázy závisí na druhu účinku, ktorý má vyvolať a od času užívateľa. Môže trvať od 8 minút až po niekoľko hodín. Na rýchlu relaxáciu sa používa krátke sedenie, na relaxáciu na konci dňa a fixáciu účinkov 40 a viac minút.
Pri spustení alebo ukončení programu sa používa efekt pozvoľného zosilnenia alebo zoslabnutia svetla a zvuku, predchádza sa tak ľakavej reakcii a šoku hlavne na konci programu.
Možnosti využitia:
• Relaxácia a hypnóza
• Znížená schopnosť učenia (prevažne pri deťoch a mládeži)
• Zmierňovanie kognitívnych disfunkcií spôsobených zranením hlavy
• Poškodenie mozgu v dôsledku aneuryzmu a nárazu
• Zmierňovanie bolesti
• Zubná bolesť
• Zmierňovanie tlakových bolestí hlavy
• Využite AVS pri EEG neurofeedback terapii porúch pozornosti
• Zmierňovanie migrénových bolestí
• Post-menštruační syndróm
• Indukovanie hypnotických stavov
• Zlepšovanie pamäti
Môžete kombinovať niekoľko programov. Niektoré možnosti je nutné konzultovať s lekárom a to hlavne využitie v kombinácii s EEG analýzou na terapii nasledujúcich porúch: Autismus, detské sexuálne a fyzické traumy, vojnové traumy, klinické depresie, bipolárne poruchy, závislosť na alkoholu, fyzické poranenie hlavy, poruchy pozornosti a hyperaktivity.

Skryť Vypnúť reklamu

Zoznámte sa so spoločnosťou Hemisféry
V roku 1998 sa začali dovážať zo Spojených štátov amerických relaxačné prístroje – psychowalkmany. Postupne sa psychowalkman vyprofiloval ako pomôcka na učenie cudzích jazykov. Bolo to jedinečné použitie prístroja, ktorý sa vo svete využíva hlavne na relaxáciu či meditáciu. Pred štyrmi rokmi vznikla spoločnosť Hemisféry, ktorá začala vydávať pôvodné audio učebnice angličtiny a nemčiny, najmä ako podporu predaja prístrojov. Keďže zaobstarať si vhodné nahrávky na učenie jazykov na slovenskom trhu bolo takmer nemožné, v spolupráci s odborníkmi vydala vlastné. Cieľom vydania učebníc bolo naučiť konverzovať v cudzom jazyku. Táto učebná pomôcka sa skladá z audio nahrávok, učebníc a interaktívneho softvéru na preskúšanie. V súčasnosti má spoločnosť v ponuke sedem titulov a dve české mutácie. Okrem toho ponúka požičiavanie prístrojov na skúšku, jej pracovníci poriadajú konzultácie pre zákazníkov, s vyhodnotením a odporúčaniami pre ďalšiu prácu s prístrojom a učením.
V budúcnosti plánuje rozšíriť ponuku nielen o technické novinky, ale aj o ďalšie audio učebnice na situačnú výučbu jazyka. Mnohí jej zákazníci určite privítali možnosť kúpy produktov podporujúcich a skvalitňujúcich proces učenia jazyka na splátky.
e-mail: hemisfery@hemisfery.sk, web: www.hemisfery.sk
Tel.: 02/534 18 776 - 7

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 3. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 4. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
 5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 7. Magazín SME Ženy už v predaji
 8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 9. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 10. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 1. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
 2. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 3. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
 4. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 5. Magazín SME Ženy už v predaji
 6. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 7. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 8. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 9. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 10. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 37 142
 2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 25 285
 3. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 18 042
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 16 714
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 642
 6. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 16 503
 7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 13 350
 8. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 494
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 275
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 090
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Podcast je náhrada miestneho rozhlasu

Správy z miestneho rozhlasu patria roky ku koloritu slovenských miesta obcí.

Jednou z hlavných výhod podcastov je, že ich môžete počúvať, keď vám to vyhovuje,“ povedal Jaroslav Kizek z agentúry M KREO.

J.Mikas: Plošné testovanie je užitočné, môže ovplyvniť vývoj pandémie

Hlavný hygienik registruje obavy ľudí navštíviť odberné miesta, najmä z dôvodu možného rizika prenosu nákazy.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Ani v predvečer testovania nevedia či otvoria všetky odberné miesta

Podľa všetkého budú v Hnúšti chýbať zdravotníci.

Odberné miesta sú v Hnúšti prichystané, samospráva ešte nevie či budú všetky v sobotu aj otvorené.

Prudký nárast zistených prípadov ochorenia Covid-19 zaznamenal okres Poltár

Pribudol aj ďalší rekord v rámci jedného dňa. Testy odhalili 3 363 prípadov.

Ilustračné foto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na nitrianskom letisku núdzovo pristál vrtuľník americkej armády

Dôvodom neplánovaného pristátia bolo zlé počasie.

Pozitívne testovaný starosta: Najhoršia bola bolesť chrbta

Určite nepodceňujte situáciu. Toto nie je chrípka, odkazuje starosta kysuckej obce.

V niektorých obciach v okolí Trnavy testovanie nebude

Pôvodne začali v okrese Trnava s prípravami na testovanie všetky obce, niektoré však dostali informáciu o pričlenení ich odberových miest k susedným obciam.

Celoplošné testovanie: Fakty, pokyny, odporúčania, najčastejšie otázky

V sobotu a nedeľu sa na celom Slovensku uskutoční prvé kolo celoplošného testovania, ktoré má za cieľ pomôcť zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie koronavírusu. Odberné miesta budú otvorené 31. októbra a 1. novembra 2020 od 7. - 22. h.

Už ste čítali?