Piatok, 25. jún, 2021 | Meniny má TadeášKrížovkyKrížovky

O predaji akcií Espoolu zástupcovia mesta vraj nevedeli

Ako sme už informovali v minulom čísle majoritným akcionárom (65 %) a.s. Espool Lučenec sa od 1. marca stala francúzska spoločnosť DALKIA. V tomto čísle prinášame odpovede na viaceré otázky, ktoré táto nečakaná zmena vyvolala. A tiež ako to bolo pri zakla

daní spoločného podniku Espool. Tak ako to prezentuje primátor mesta alebo ako dokumentujú zápisnice z rokovania a z diskusie poslancov mestského zastupiteľstva? Zároveň pripájame otázky nové. Prišlo mesto alebo presnejšie jeho a. s. Spool o milióny, ktoré by si v prípade nevytvorenia spoločného podniku v r. 2004 dnes pripísala na svoj účet? Najskôr však základné údaje o novom majoritnom vlastníkovi Espoolu Lučenec.

PROFIL DALKIE
Je energetickou divíziou (medzinárodného charakteru) francúzskej spoločnosti Veolia Environnement (známa vstupom do Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti B.Bystrica). Pôsobí v 38 krajinách sveta a zamestnáva viac ako 48 800 ľudí. Jej vlaňajší obrat bol 6,9 miliardy eur. Na Slovensku je od roku 1992, zamestnáva tu 600 ľudí a dodáva teplo pre obyvateľov Bratislavy, Senca, Vrábeľ, Brezna, Popradu a Kráľovského Chlmca. Ako pre TASR uviedol generálny riaditeľ Dalkie a.s. Vincent Barbier: „Získanie podielu v spoločnosti Espool Lučenec je pre nás veľkým záväzkom v súvislosti s investičnými nákladmi na modernizáciu celej prevádzky.“ Dalkia plánuje v najbližších 5 rokoch preinvestovať v meste takmer 100 miliónov korún. Štvrtina tejto sumy poslúži na modernizáciu kotolní a 75 miliónov na rozvody a výmenníkové stanice.
Veríme, že tento zámer Dalkia v Lučenci naplní a hlavne, že bude lepšie komunikovať so zástupcami mesta v orgánoch Espoolu. To bolo totiž, ako ukazuje aj predaj akcií, kardinánym problémom.TASR, - rg –

Skryť Vypnúť reklamu

Postup Energyru vyvoláva otázky
Okolnosti vstupu nového väčšinového vlastníka do a.s.Espoll Lučenec, či skôr utajovanie predaja 65 % majetkového podielu Energyr invest v spoločnom podniku Espool, pred zástupcami mesta v orgánoch spoločnosti, vyvoláva však aj viaceré otázky. Predsedovi jeho dozornej rady Dušanovi Ilčíkovi a primátorovi Lučenca Milanovi Markovi sme adresovali nasledovné:
- Prečo ste na zasadnutí mestského zastupiteľstva 13. marca neinformovali poslancov o predaji podielu spoločnosti Energyr invest LC francúzskej spoločnosti Dalkia?
- Prečo bola poskytnutá skôr zavádzajúca informácia p. Ilčíka pri otázke na odpredaj kotolne na Mierovej ulici (...že sami boli prekvapení, čo sa deje, ale zistili, že to bol len prieskum trhu atď... V tom čase už bol predaj akcií urobený). Dá sa to vysvetliť tak, že Energyr invest svojho obchodného partnera a ani orgány spoločnosti Espool neinformoval o predaji svojho podielu?
- Za akých podmienok k tomuto vstupu došlo? (Koľko Dalkia zaplatila za 65 percentný podiel v Espoole?)
- Čo očakávate od vstupu tohto investora do tepelného hospodárstva mesta?

Skryť Vypnúť reklamu

DUŠAN ILČÍK- PREDSEDA DOZORNEJ RADY A. S. ESPOOL A PREDNOSTA MSÚ LUČENEC
Na zasadnutí MsZ 13.3.2007 som nemohol informovať poslancov o odpredaji podielu spoločnosti ENERGYR INVEST francúzskej spoločnosti DALKIA, nakoľko sám som nemal žiadne oficiálne informácie o tomto odpredaji. DR a.s.(dozorná rada pozn.red.) ako kontrolný orgán spoločnosti nebol o ničom oficiálne informovaný, ani požiadaný o zaujatie stanoviska. Neviem prečo pán redaktor považuje moje informácie o inzeráte, kde bol ponúknutý odpredaj kotolne na Mierovej ulici, za zavádzajúce. Tento inzerát bol zverejnený s vedomím riaditeľa spoločnosti. DR o tom nebola informovaná. Ihneď ako som si inzerát prečítal v novinách, zaujímal som sa o čo sa jedná. Riaditeľom a.s mi bolo vysvetlené, že inzerátom si overujú len prípadný záujem o odpredaj, zatiaľ nič nepredávajú. V prípade odpredaja by postupovali v zmysle stanov. Len o tomto som informoval MsZ. Tento inzerát a moje vyjadrenie na MsZ nemá nič spoločné s odpredajom akcií firme DALKIA.
O odpredaji svojich akcií sa rozhodol väčšinový akcionár takým spôsobom, akým to urobil. Som presvedčený, že pozícia menšinového akcionára v a.s.ESPOOL zostáva nezmenená. Podľa posledných informácií sa dá očakávať záujem nového väčšinového akcionára v a.s.ESPOOL o investície do tepelného hospodárstva v našom meste v rozsahu cca 100 mil.Sk. V súčasnosti v predstavenstve a.s. ako aj v dozornej rade sú už zapísaní noví zástupcovia firmy DALKIA, o čom som sa dozvedel len zo stránky Obchodného registra na internete. Dňa 28.3.2007 som listom oznámil primátorovi mesta ako aj VZ a.s.(valnému zhromaženiu poz.red.),že moje pôsobenie v DR končí dňom 31.3.2007.
JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MsÚ Lučenec

Skryť Vypnúť reklamu

MILAN MARKO – PRIMÁTOR LUČENCA
Krátko sa vrátim k histórii. Firma ESPOOL vznikla najmä kvôli neochote vziať úver, resp. záruku Mesta za úver pre a. s. SPOOL, nakoľko bolo ohrozené vykurovacie obdobie z dôvodu havarijného stavu teplovodného potrubia. Firmu ESPOOL a s. založili spoločnosti SPOOL. a ENERGYR - invest v podieloch 35%:65% akcií. SPOOL vstúpil do spoločnosti nehnuteľným majetkom a ENERGYR – invest vložil 72 mil. Sk. Vďaka tejto investícii spoločnosť ESPOOL zrealizovala rekonštrukciu rozvodov a kotolní ako sa zaviazala, takže naši občania neostali bez tepla a teplej vody. S odstupom času môžem konštatovať, že vznik ESPOOLu bol dobrým riešením. Chcem pripomenúť, že ceny za výrobu tepla v rámci porovnateľných miest Slovenska udržal ESPOOL na najnižších úrovniach, táto informácia je ľahko overiteľná na stránkach ÚRSO. A teraz sa vrátim k predaju akcií ENERGYRu. Mesto Lučenec sa k tejto transakcii nemohlo vyjadriť, pretože je to záležitosť ENERGYRu, Dalkie a ESPOOLu. ENERGYR-invest s.r.o je súkromná spoločnosť a na svojom valnom zhromaždení jej vedenie oznámilo len zmenu členov predstavenstva a dozornej rady. Chcem však ubezpečiť všetkých, že zmluvy medzi SPOOL a ESPOOL naďalej platia bez akýchkoľvek zmien.
Od vstupu DALKIE do spoločnosti ESPOOL očakávam modernizáciu a prechod na ekologickú výrobu tepla a teplej vody s využívaním drevných štiepok. Predpokladám spoluprácu s našimi ďalšími mestskými spoločnosťami, konkrétne s Mestskými lesmi s r.o. Firma DALKIA je renomovaná spoločnosť, ktorá plánuje v Lučenci preinvestovať 100 mil. Sk do modernizácie kotolní a rozvodov. Verím, že táto investícia zabezpečí vyššie výkony, nižšie straty rozvodov a v konečnom dôsledku vyšší komfort pre spotrebiteľov tepla. Firma DALKIA „žije“ s ľuďmi a ak sa chce udržať na trhu, bude musieť držať takú cenovú úroveň, aby neprichádzala o odberateľov.
Ing. Milan Marko, primátor mesta

Nie všetko primátorom konštatované je aj pravdivé
Nečakaná zmena vlastníka 65 percentného balíka akcií spoločnosti Espool, bez informovania jej orgánov ako je Dozorná rada zo strany zástupcov spoločnosti Energyr invest s. r. o. dáva za pravdu (či sa to niekomu páči alebo nie) kritickým hlasom zaznievajúcim pri rýchlom zakladaní spoločného podniku Espool v roku 2004. Mestská akciovka Spool doň vtedy vložila kotolne a rozvody v hodnote cca 38 miliónov korún (podľa viacerých značne podhodnotená suma!!!), Energyr 72 miliónov korún, ktoré mali byť použité na rekonštrukciu kotolní a rozvodov. Investičné aktivity sa začali až po vykurovacej sezóne 2004/2005, okrem krátkeho úseku teplovodu medzi Rúbaniskom 1 a Rúbaniskom 2. Hrozba havárie, ktorou primátor súrenie vytvorenia spoločného podniku Espool zdôvodňoval, je z tohto pohľadu viac ako otázna. V diskusiách poslancov mestského zastupiteľstva pri zakladaní spoločného podniku sa opakovane objavovali otázky, spochybňujúce aj vyjadrenie o tom, prečo nemohol celú investíciu urobiť samotný Spool, bez spojenia s Energyrom.
Potvrdzuje to aj vystúpenie poslanca a člena mestskej rady Pétera Csúsza na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve konanom 15. 7. (prístupné na internete každému záujemcovi): „Na mimoriadnu mestskú radu 17. júna sme dostali čudnú správu. Podmienky, ktoré údajne musia byť rešpektované pri hľadaní riešenia ! Citujem jednu z podmienok: Mesto neposkytne Spoolu garanciu na vlastný úver. Je to na zamyslenie. Musí byť rešpektované to, že nepomôžem vlastnej spoločnosti? Ale podstata je, že kto o tom rozhodol a na ktorom zastupiteľstve?...“ „V tej istej čudnej správe bolo napísané, že keď sa vytvorí nová spoločnosť, začiatok rekonštrukcie teplovodov je 20. júl a koniec 15. september. Tu mám veľa otázok: Či havarijný stav, ktorý je riešený za dva mesiace má naozaj hodnotu 60 miliónov korún, a či to Spool iným spôsobom nezvládne? Nie je možné, že by to zvládla naša mestská akciovka sama? A ešte jeden fakt. Na začiatku júna sa na mestskej rade bavíme o tom, že na zastupiteľstve otázku prediskutujeme, ale niekto už vedel, že nová spoločnosť pod jeho taktovkou môže začať práce 20. júla...“ A ďalší diskusný vstup k výberu partnera (Energyr) do spoločného podniku Espool P. Csúsza: „Štvrtého júna sa mestská rada dozvie o probléme - to je piatok a už 17. júna sú vyhodnotené ponuky 6 firiem. Keď zoberieme do úvahy, že materiál dostávame dva dni skorej, to znamená, že musela byť napísaná 14. júna - teda v pondelok. To je zázrak za 10 dní to urobiť. Alebo to bolo už pripravené v šuplíku? Kto dal právomoc rokovať so spoločnosťami pred zasadnutím zastupiteľstva? Kto videl ponuky spomínaných firiem? Kto ich vyhodnotil? Predstavenstvo Spoolu nerokovalo! Nikto mi nevie ukázať obchodné ponuky a následne zápisnicu vyhotovenú komisiou, menovanou z poslancov zastupiteľstva na vyhodnotenie týchto ponúk. Takéto niečo neexistuje, lebo nikto nepoveril nikoho, tu rozhodoval niekto sám.“
Napriek tomu, že na tieto, a podobné otázky nikdy neboli dané presvedčivé odpovede, vytvorenie spoločného podniku Espool bolo v roku 2004 schválené. Otázka, ktorú by si mal preto položiť každý zodpovedne rozmýšľajúci obyvateľ Lučenca, je o koľko mesto prišlo týmto vytvorením spoločného podniku, ktorý, ako to naznačuje len dvojročná účasť majoritného vlastníka - Energyr invest v ňom, bol založený účelovo? O tridsať miliónov, čo by mala byť suma rovnajúca sa podľa „šuškandy“ rozdielu v investovanej a realizačnej cene predmetného podielu v spoločnosti Espool? Koho zásluhou a na čí účet? Dnes vieme určite len to, že na ten mestský (alebo spoolácky), kam mohli a mali ísť, na ten nie.Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička s výraznou zľavou z úroku? Vieme, kde ju nájdete
 2. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 3. Česi pod Tatrami šijú tričká, na ktorých nie je vidieť pot
 4. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
 5. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 6. V 95-tom sme netušili, že dnes budú naše prístroje zachraňovať
 7. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 8. Desať najkrajších pláží na Korfu
 9. Vážení poslanci, to naozaj?
 10. Viete, prečo by nás mala zaujímať ochrana biodiverzity?
 1. Desať najkrajších pláží na Korfu
 2. Úspešná budúcnosť začína štúdiom na FMMR TUKE
 3. Vážení poslanci, to naozaj?
 4. V 95-tom sme netušili, že dnes budú naše prístroje zachraňovať
 5. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 6. Pôžička s výraznou zľavou z úroku? Vieme, kde ju nájdete
 7. Vážení poslanci, to naozaj?
 8. Koniec čakania na kuriéra
 9. Čo by som urobil inak, keby som znovu staval dom?
 10. Prvé mesiace 2021 vzrástol počet susedských sporov
 1. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 8 546
 2. Stiahnite si stovky e-kníh 6 034
 3. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 5 883
 4. Vážení poslanci, to naozaj? 4 601
 5. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 4 417
 6. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania 3 649
 7. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou 3 450
 8. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 3 438
 9. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto 3 070
 10. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 2 942
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Šesťdesiatpäťročný vodič si poriadne zavaril.


6 h
Ústredný motív novej publikácie

Hra je to, čo nás spája.


15 h
Szilárd Németh v relácii MY športujeme.

Pozrite si exkluzívny rozhovor v relácii MY športujeme.


21 h
Ilustračné foto.

Pre vírus strávia posledné dni školského roka doma.


TASR 24. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Tragická dopravná nehoda uzatvorila rýchlostnú cestu. Policajti pripomínajú, čo robiť, ak vás na diaľnici sklame auto.


a 1 ďalší 22. jún

Zástupcovia ministerstva aj poľovníkov tvrdia, že pomôcť môže radikálne zníženie stavov diviačej zveri.


23. jún

Vodič pravdepodobne nedal prednosť autu, ktoré išlo po hlavnej ceste.


17 h

Chata Ostré roky chátrala. Dostala však novú nádej.


23. jún

Už ste čítali?