Štvrtok, 24. jún, 2021 | Meniny má JánKrížovkyKrížovky

Nezamestnanosť klesla, do miest prišli zahraniční investori

Banskobystrický kraj má dvadsať percentnú mieru nezamestnanosti. Aj keď štatistiky hovoria, že ľudia zarábali na Slovensku viac ako vlani a nezamestnanosť sa znížila, južný región zaostáva. O tom, či sa v blízkej budúcnosti rysuje zlepšenie sociálnej s

ituácie v oblasti nezamestnanosti, ale aj o konkrétnej starostlivosti o ekonomicky slabšie rodiny sme sa porozprávali s primátormi siedmich miest.

Rimavská Sobota
Nezamestnanosť v okrese Rimavská Sobota dosahuje takmer dvadsaťsedem percentnú hranicu. Príchodom firmy Sewon Eos Slovákia, s.r.o., našlo prácu 600 ľudí. „Dohodu so spomínanou firmou o nájme časti bývalých kasární sme podpísali 15. apríla. Už druhý mesiac závod vyrába zväzky pre automobilový priemysel. Priemerná mzda je 10–tisíc korún. V prípade rozšírenia výroby sa zamestnanosť môže zvýšiť až o sto percent. Zlepší to sociálnu situáciu v meste,“ tvrdí primátor Štefan Cifruš. Skúšobná výroba otestovala zručnosť zamestnancov a vedenie spoločnosti je spokojné. Pre rozšírenie výroby je nutné, aby sa zaškolili ďalší uchádzači. „Teraz je už len na ľuďoch, hlavne zo sociálne slabších rodín, či získajú potrebné pracovné návyky a budú chcieť pracovať, aby si vylepšili príjmy do rodinného rozpočtu. Robíme všetko preto, aby sme získali ďalších investorov,“ dodáva primátor. Na úrade práce je 1903 osôb evidovaných ako dlhodobo nezamestnaných. Ide väčšinou o ľudí so základným vzdelaním.
Hnúšťa
„Mesto Hnúšťa aj na základe historických daností (rozvinutý priemysel) sa dlhodobo snaží o zlepšenie podmienok pre zvyšovanie zamestnanosti. Tieto podmienky sú dvojakého charakteru. Prvé môže mesto priamo ovplyvniť – ako napríklad ponuka priestorov, sprostredkovanie stretnutí podnikateľov s investormi, zaviazať sa na minimálnych časových intervaloch pri vydávaní stavebných povolení a ďalších administratívnych prácach, prepožičanie priestorov a pod. Tie druhé zásadné sú spojené najmä s dopravnou infraštruktúrou, ktorej budovanie sa snažíme ovplyvňovať, no závisí od rozhodnutí vlády SR a jej priorít. Napriek tomuto dosť výraznému negatívu sa postupne v regióne darí znižovať nezamestnanosť a dúfam, že tento trend bude pokračovať. Región však musí cítiť podporu zo strany najvyšších orgánov napríklad pri budovaní priemyselných zón ako aj pomoc pri etablovaní sa potencionálnych investorov.“ tvrdí primátor Michal Bagačka. V regióne sa situácia zlepšila aj príchodom firmy SEWON do priemyselnej zóny v areály T-GUM. Mesto sa snaží efektívne spolupracovať s kórejskými partnermi. Pomáhať im skvalitňovať podmienky pre ich výrobu. Vytvárať výhodné podmienky pre ďalších potencionálnych záujemcov o investovanie v Hnúšti.
Lučenec
„Vytvorili sme podmienky pre zahraničného investora firmu Johnson Controls a sme v rokovaní s ďalšími investormi. Úzko spolupracujeme s úradom práce a sociálnych vecí tým, že im poskytujeme priestory na burzu práce, vytvárame podmienky pre aktivačné práce momentálne pre tristo ľudí. V meste máme vybudované jasle, materské školy, školské kluby, Centrum voľného času,“ tvrdí primátor Milan Marko. Mesto poskytuje z rozpočtu jednorázové dávky pre občanov v hmotnej núdzi na úhradu tzv. mimoriadnych výdavkov. Počas zimy je v prevádzke nocľaháreň. Pre 76 chorých, nevládnych a starých občanov, ktorí žijú sami, mesto poskytuje opatrovateľskú službu. „Pre tých, ktorí si nevedia platiť byty, je určená Osada verejnej čistoty. V súčasnosti tu prebieha projekt „Deti – naša budúcnosť“. Relizuje to mesto spolu s Občianskym združením Úspešný život. Je zameraný na prípravu detí na vstup do školy. Začleníme ich do kolektívu rovesníkov v materskej škôlke, kde budú chodiť desať mesiacov. Náklady na dopravu a stravovanie hradí občianske združenie,“ dodáva primátor.
Veľký Krtíš
V minulom roku spustila v meste výrobu belgická spoločnosť FURNI – FINISH. Zaoberá sa šitím. Firma zamestnala 40 žien.
„V hale LIAZu začala svoju prevádzku španielska spoločnosť VITRI. Vyrába petice – hliníkové časti žiariviek. V prvej etape by prácu malo v tejto prevádzke nájsť 150 ľudí a v druhej etape ďalších 80 až 100 ľudí. V budúcnosti by chcela spoločnosť rozšíriť fabriku čo najviac, aj na výrobu iných produktov. Priemyselný park v Malom Krtíši, v ktorom talianska spoločnosť TECHNOGYM vyrába zariadenia do posilňovní, plánuje rozšíriť svoju prevádzku, a tým vytvorí nové pracovné príležitosti. Budovu bývalej mliekarne odkúpil zahraničný investor, ktorý tam plánuje strojárenskú výrobu,“ objasňuje primátor Dalibor Surkoš.
V meste bolo zriadené zariadenie pre prenocovanie ľudí bez prístrešia. Suterénne priestory na ulici Železničnej (v tzv. žltáku) po rekonštrukcii ponúkajú 20 lôžok na prenocovanie, s možnosťou osobnej hygieny.
Tento projekt by mal pokračovať ďalšími dvoma etapami, v ktorých by sa priestory mali rozšíriť o 20 miest pre samotnú nocľaháreň a 20 miest na dočasné celodenné ubytovanie. Okrem možnosti osobnej hygieny by ďalšie etapy mali priniesť aj služby ako výdaj stravy, pranie bielizne a spoločenskú miestnosť.
Fiľakovo
Vo Fiľakove hranica nezamestnanosti dosahuje až 23%. Rimátor Jozef Agócs je presvedčený, že riešenie nezamestnanosti a zlepšnie starostlivosti o sociálne odkázané rodiny, nie je možné bez ďalšej pomoci štátu.
„Najvážnejším problémom je nízke vzdelanie. Z celkového počtu nezamestnaných má približne 1100 ukončené len základné vzdelanie. Neplatia dane ani iné poplatky. Obchodné spoločnosti majú voľné pracovné miesta, no nezamestnaní nespĺňajú kvalifikačné predpoklady. Zahraniční investori z mesta odchádzajú,“ tvrdí primátor.
O pomoc požiadal aj podpredsedu vlády Dušana Čaploviča. Na aktivačných prácach mesto zamestnáva 570 občanov. Traja komunitní pracovníci a šiesti asistenti navštevujú rómske rodiny, ktorým pomáhajú aj hľadať zamestnanie.
„Ďalšie možnosti v zlepšení situácie v zamestnanosti vidím v realizácii spoločného územného plánu a stratégie rozvoja aglomerácie Lučenec – Šalgótarján. Ten rieši aj problém vytvárania pracovných príležitostí pre ľudí s nižšou kvalifikáciou. Na stretnutí predstaviteľov územia bolo 20. apríla prijaté Memorandum za účelom definovania spoločného rozvoja. K zvýšeniu vzdelanostnej úrovne obyvateľov, nielen tohto regiónu, by pomohlo prijatie legislatívnych opatrení zameraných na predĺženie povinnej školskej dochádzky do veku 18 rokov s povinnosťou získať aspoň minimálne zaškolenie v niektorej profesii využiteľné v praxi pri zaraďovaní absolventov do pracovného procesu,“ dodáva Jozef Agócs.
Poltár
„Mesto Poltár aj s priľahlým okolím má svoje špecifiká, ktoré spôsobujú, že veľkí investori dávajú prednosť radšej lokalitám, ktoré majú lepšiu dopravnú dostupnosť a infraštruktúru. Mesto pripravilo pre potencionálnych záujemcov o výstavbu výrobných prevádzok dva pozemky. Priemyselná zóna Jeľšoviny má rozlohu 23 hektárov a je predurčená na spracovávanie silikátových nerudných surovín, spracovanie dreva a ostatnú priemyselnú výrobu. Pre investora, ktorý bude vyžadovať samostatný areál máme pripravený pozemok o rozlohe približne 3 hektárov. Táto lokalita je komplexne napojená na všetky inžinierske siete a s výstavbou by mohol investor začať okamžite. Aktívne spolupracujeme pri vyhľadávaní investorov s agentúrou SARIO, ktorá ako súčasť Ministerstva hospodárstva pomáha rozvoju investícií. Pre tie podnikateľské subjekty, ktoré by sa chceli u nás etablovať, ale vyžadujú už pripravené výrobné priestory, máme k dispozícií výrobnú halu vrátane administratívnych, sociálnych a stravovacích priestorov. Pri výbere subjektov uprednostníme firmy, ktoré sú už na trhu etablované a vytvoria najväčší počet pracovných miest. Do druhej výrobnej haly, ktorú má mesto k dispozícií smeruje domáca výrobná spoločnosť. Podrobnosti o firme a počte pracovných miest však ešte uviesť nemôžem lebo v týchto dňoch prebiehajú rokovania s týmto subjektom,“ tvrdí primátor.
Nové pracovné miesta vznikli aj v Mestskom podniku služieb, kde plánujú rozšíriť výrobu zámockej dlažby.
Tisovec
„Myslím si, že sociálna oblasť v meste Tisovec v rámci ukazovateľov okresu Rimavská Sobota je veľmi dobrá. Veď napríklad iba miera nezamestnanosti v Tisovci je do 10%, čo znamená 273 nezamestnaných, z ktorých 120 osôb je zaradených do menších obecných služieb formou aktivačnej činnosti. Seniori sa aktivizujú v rôznych združeniach (napr. Slovenský červený kríž, Klub darcov krvi, Zväz telesne postihnutých, Zväz protifašistických bojovníkov a pod.), no najmä v Klube dôchodcov, ktorý pravidelne organizuje, ozaj pekné podujatia. Výhodou tisovských seniorov a invalidov je aj to, že v meste je domov dôchodcov a sociálnych služieb, kde mnohí nachádzajú druhý domov. Mesto okrem iného napr. zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby, poskytuje sociálne pôžičky, prideľuje tzv. sociálne byty, vykonáva poradenstvo pri riešení rodinných a sociálnych problémoch, spolupracuje s príslušnými inštitúciami pri riešení nepriaznivých životných situácií v rodine, najmä s nezaopatrenými deťmi, poskytuje úľavy a oslobodzuje od daní a poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Máme maximálnu snahu neustále vyvíjať aktivity k zlepšovaniu sociálnej situácie našich občanov,“ konštatuje primátor.
V roku 2006 schválili Tisovčania Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Úspešnosť predkladaných projektov v sociálnej oblasti je tak reálnejšia.
V nevyužitých priestorov železníc plánujú vybudovať hygienické a záchytné centrum (na Rimavskej Píle) a v Tisovci centrum voľných aktivít, vzdelávania a osvety sociálne odkázaným.
Víziou mesta v sociálnej oblasti bude v blízkej budúcnosti spracovanie Komunitného plánu sociálnej práce, ktorý stanoví určité potreby, priority a smery rozvoja sociálnych služieb v Tisovci.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 2. Holenie je umenie. A vy môžete byť jeho majstrom
 3. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 4. Pôžička s výraznou zľavou z úroku? Vieme, kde ju nájdete
 5. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 6. Čo by som urobil inak, keby som znovu staval dom?
 7. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
 8. Vážení poslanci, to naozaj?
 9. Česi vynašli revolučné tričká, na ktorých nie je vidieť pot
 10. Viete, prečo by nás mala zaujímať ochrana biodiverzity?
 1. Pôžička s výraznou zľavou z úroku? Vieme, kde ju nájdete
 2. Vážení poslanci, to naozaj?
 3. Koniec čakania na kuriéra
 4. Čo by som urobil inak, keby som znovu staval dom?
 5. Prvé mesiace 2021 vzrástol počet susedských sporov
 6. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 7. Václav Vydra: Ako nedostať pokutu v úseku kde je meraná rýchlosť
 8. Česi vynašli revolučné tričká, na ktorých nie je vidieť pot
 9. Holenie je umenie. A vy môžete byť jeho majstrom
 10. Od 1. septembra je predprimárne vzdelávanie povinné
 1. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 11 525
 2. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 8 642
 3. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 6 919
 4. Stiahnite si stovky e-kníh 5 861
 5. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 5 200
 6. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 3 697
 7. Crème de la crème po slovensky 3 232
 8. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto 2 964
 9. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania 2 861
 10. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou 2 621
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Ilustračné foto.

Pre vírus strávia posledné dni školského roka doma.


TASR 2 h
Otvorenie motýlieho domu.

Zaujímavosťou sú aj nočné pozorovania.


4 h
Africký mor ošípaných sa nebezpečne šíri našou krajinou.

Zástupcovia ministerstva aj poľovníkov tvrdia, že pomôcť môže radikálne zníženie stavov diviačej zveri.


7 h
Relácia MY Športujeme denne prináša dynamický prehľad športových aktualít, exkluzívne rozhovory a aj rady a tipy nielen pre športovcov.

Pozrite si MY športujeme.


20 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Tragická dopravná nehoda uzatvorila rýchlostnú cestu. Policajti pripomínajú, čo robiť, ak vás na diaľnici sklame auto.


a 1 ďalší 22. jún

Američania skupujú drevo v celej Európe, výsledkom je cena, ktorá likviduje slovenský drevospracujúci priemysel.


21. jún

Situácia v obci je napätá. Vzťahy sa vyhrotili, niektorí ľudia sa búria.


10 h

Zástupcovia ministerstva aj poľovníkov tvrdia, že pomôcť môže radikálne zníženie stavov diviačej zveri.


8 h

Už ste čítali?