Piatok, 24. september, 2021 | Meniny má Ľuboš, ĽuborKrížovkyKrížovky

Vidinčanom osud nadelil znášať strasti a užívať slasti mesta aj dediny

Na rovinke za Bielou vodou pred odbočkami do Podrečian a Točnice sa v diaľke vynorí sivomodrá silueta vrchov Mátry. Vzápätí sa pred vami otvorí rozľahlá lučenská kotlina. Vpravo sú hory Krupinskej planiny s Lyscom, oveľa bližšie pred nimi na malej vyvýšen

ine Haličský zámok. Tesne pod kopcom Tomášovce, vpredu Lučenec s vežami kalvínskeho, katolíckeho a evanjelického kostola. Ďaleko vpredu už zreteľnejšia Mátra, po ľavom boku len nízky obzor. Uprostred tejto panorámy, medzi stromami záhrad a kaštieľskeho parku, Vidiná. Snažím sa nevidieť lučenské paneláky, čo sa tiahnu až na Ľadovo. Celé nové štvrte dediny na bývalých humnách, okolo katolíckeho kostola, pod Bolontovom, v Piváre a inde. Ani veľké lány polí, čo vznikli vyrúbaním Klina a rozoraním pasby v Ortáši. Ani cestu zatáčajúcu sa pri Chrastiečke označenú ukazovateľom – Košice.

Skryť Vypnúť reklamu

Dedinu obďaleč zo západu obteká Krivánsky potok, ktorý sa bezprostredne dotýka len kaštieľa. Na jeho pravom brehu nie je ani jediný dom. Záhrady, humná a cintoríny na opačnej svetovej strane ležia ako prilepené na svahu nízkeho, oblého hrebeňa Kráľovského vrchu, ktorý sa tiahne od Bolontova až za hranice nášho chotára na severe. Prostriedkom celej dediny z juhu na sever tiahne hradská z Lučenca do Zvolena, kedysi lan tak jednoducho – hlavná, dne sa Zvolenská cesta. Hradskou ju volali už naši predkovia,lebo viedla od hradu k hradu. Približne takto opisuje návraty do svojej rodnej obce „Vidovanec“ Ján Kottman – Júdove.
„História ho raz určite zaradí medzi slávnych rodákov obce. Bol československou kapacitou v oblasti veterinárnej chirurgie. Kariéru ukončil ako univerzitný profesor. Žiaľ, už sa nedožil osláv 670 výročia prvej písomnej zmienky o Vidinej. Ale v podobe spomienok na svoju rodnú obec nám zanechal nádherný odkaz,“ uvádza nás do histórie obce starosta Vladimír Ragač. Do funkcie bol zvolený v decembri minulého roku. Obec od neho očakáva praktické riešenia problémov. Starosta má za sebou zastupiteľstvo, v ktorom je hodne vplyvných, rozhľadených ľudí. Spoločne si uvedomujú, že prosperita Vidinej je vo veľkej miere závislá na hospodárskych aktivitách Lučenca. Veď Vidiná bola od roku 1971 jeho súčasťou. Aj dnes majú mnoho spoločných projektov. Možno najväčší Vidinský problém – likvidáciu odpadových vôd – sú odkázaní riešiť spoločne s mestom. Obec je totiž spoluvlastníkom lučeneckej čistiarne odpadových vôd. Vlastní síce len 1,8 % akcií, ale práve tie mali Vidinej zabezpečiť vyriešenie spomínaného problému. Pravdou je však opak. Čistiareň podľa slov starostu vraj nie je dodnes skolaudovaná. Vidiná však nemá vybudovanú ani splaškovú kanalizáciu, takže sa nedá ani pomýšľať na pripojenie na lučenskú čistiareň. Obec má v súčasnosti 1827 obyvateľov. Veľká časť z nich je prisťahovaná z Lučenca, alebo sem prišli bývať kvôli tesnej blízkosti mesta. Kým Vidiná bola jeho súčasťou , bola najpopulárnejšou mestskou štvrťou pre výstavbu rodinných domov. Veľmi sa táto pozície nezmenila ani po osamostatnení sa v roku 1990. Len stavebných pozemkov ubudlo a stavebné náklady tiež išli podstatne hore. Starosta záujemcov o výstavbu eviduje stále, ale zároveň sa sťažuje, že obec nevlastní takmer žiadne pozemky. V intraviláne väčšina voľnej pôdy patrí katolíckej cirkvi, vonku, smerom na Veľkú Ves, pozemky obhospodaruje urbárska spoločnosť. Na stole má návrh na výstavbu novej ulice od investora z Lučenca. Projekt sa volá „Slnečné záhrady“. Má ísť o výstavbu ekologických domov na kľuč. Vladimír Ragač si však nie je istý, či sa projekt kvôli problémom s pozemkami bude realizovať. Určité zmeny v organizácii katastra obce prinesie výstavba rýchlostnej komunikácie.
„My sa pripájame k červenej alternatíve. To je tá, ktorá diaľnicu vedie v tesnej blízkosti Lučenca. Pripomienky máme. Chceme, aby R2 prechádzala ponad Vidinú za horizontom kopca po ľavej strane cesty v smere na Košice. Hrebeň kopca bude najlepšou protiprachovou a zvukovou bariérou. Na druhej strane nemáme záujem ani na tom, aby diaľnica bola od obce príliš ďaleko. Raz sa už Vidiná podobnej chyby dopustila. To vtedy, keď pred rokom 1871 nezabezpečila pozemky pre stavbu Budapeštiansko – Bohumínskej železničnej trate. Každá priama komunikácia prináša nové ekonomické podnety. Čím je komunikácia rýchlejšia, voľnejšia, tým skôr sa ekonomické podnety prejavia. Preto okrem priamej komunikácie chceme podporiť aj virtuálnu. Chceme zjednodušiť a umožniť všetkým občanom prístup k internetu. V centre sme nedávno otvorili poštový úrad. Je to vo Vidinej po prvýkrát. Teraz sme si dali vypracovať projekt rekonštrukcie námestia. Námestie, to sú vlastne priestory a budovy okolo kultúrneho domu. Doteraz to však ako námestie nevyzerá. Ale bude. Budovy od Jednoty naši predchodcovia po roku 1989 chvalabohu odkúpili. Úver síce doteraz splácame, ale pri plánovanej prestavbe námestia môžeme vytvoriť moderný blok služieb. Školu už nemáme. Rodičia detí robia zväčša v Lučenci, takže ich vozia so sebou. O to komfortnejšie priestory má materská škôlka. Deti tam máme 40. Príspevkom k lepšej komunikácii je aj vydávanie obecných novín. Vychádzajú vtedy, keď je to potrebné. Chceme mať s občanmi obojstrannú komunikáciu,“ hovorí starosta.
Vo Vidinej sa na pasivitu občanov nesťažujú. Stavajú máje, na Vianoce chodia do domov koledovať betlehemci. Aj kultúrny dom vraj býva využívaný často. To odvtedy ako sa obnovila činnosť miestneho odboru Matice slovenskej. Matičiari založili folklórnu skupinu. Dobre funguje aj klub dôchodcov. Len mládež vraj nemá dostatok možností.
História Vidinej sa podobá histórii ostatných hornonovohradských obcí. Slovanské kmene sa tu, pri toku Krivánskeho potoka, začali usádzať v šiestom storočí. Už od siedmeho storočia si však sústavne užívali vpády rôznych bojových kmeňov. Prvé písomné zmienky o osade Vydafalva sú z roku 1335. Zásadný prielom v orientácii tu žijúcich Slovanov prinieslo protestantské hnutie v 15. storočí. Jiskrovi bratríci si pravdepodobne práve vo Vidinej postavili menšiu pevnosť. Dôležitú úlohu zohrala v bitke, ktorá sa do histórie zapísala ako Bitka pri Lučenci. Vtedy, 7. septembra 1451, Ján Jiskra so štvortisícovým vojskom rozprášil 20-tisícovú Hunyadiho armádu. Kráľ Matyáš nariadil síce všetky hrady v Hornom Uhorsku zbúrať, ale moderna, ktorej nositeľmi boli v tom období práve bratríci zapustila v hornom Novohrade korene natrvalo.
Obyvatelia Vidinej sa prevažne venovali remeslu. Podobne ako v Tomášovciach a Podrečanoch chovu oviec a kupčeniu s nimi. Z remesiel dominovalo hrnčiarstvo, lebo kvalitnej hrnčiarskej hliny bolo v okolí vždy dosť. Hlina sa od 18. storočia čoraz viac používala aj pri stavbe rodinných domov. Tradičný materiál, drevo, postupne vytláčala, pretože požiare neboli v tom čase žiadnou zriedkavosťou. Začiatok 20. storočia bol tiež poznačený vojnovými udalosťami. Trinásť mladých mužov z Vidinej ostalo na frontoch prvej svetovej vojny. Po vytvorení Československa sa toto územie znovu stalo bojiskom. Vojská Maďarskej republiky rád v tom čase obsadili a pred odchodom aj vyrabovali vidinský kaštieľ. Až v lete 1920 sa spevnila južná hranica Slovenska. V júni 1920 bola potvrdená Trianonskou dohodou.
Vidiná bola prvou elektrifikovanou hornonovohradskou obcou. Elekrifikácia bola ukončená na Štedrý deň v roku 1937. O rok neskôr sa pripojením Lučenca k Maďarsku Vidiná stala hraničnou obcou. V tom čase sa dočkala, síce len dočasne, aj svojej železničnej zastávky. V druhej svetovej vojne však Vidiná znovu ťažko platila. V roku 1944 v tamojšom kaštieli strávilo Vianoce dvesto nemeckých vojakov. Ešte pred koncom roka prišla do dediny Červená armáda. Boje boli priamo v uliciach. V kaštieli si Rusi zriadili poľný lazaret. Pätnásteho januára bola obec definitívne oslobodená. Vojaci však popáchali veľa škôd nielen v kaštieli, ale aj v budove školy. Po roku 1945 sa obec začala kolektivizovať. Postavilo sa veľa nových rodinných domov, ale aj spoločenských priestorov. V roku 1971 sa Vidiná stala časťou mesta Lučenec. A to aj napriek protestom obyvateľov. Osamostatnila sa hneď po zamatovej revolúcii. Obdobie odvtedy do dnes môžeme pokojne nazvať obdobím „hľadania sa“. Platí to nielen o Vidinej.
Určité kontúry budúceho vývoja sa však už začínajú objavovať. Plánovači Európskej komisie naše pomery a možnosti, zdá sa, poznajú lepšie ako my. Budúcnosť Slovenska je úzko spájaná s koncepciami trvalo udržateľného rozvoja. Ale to už poznáme. Čím iným bol viac ako tisíc rokov trvajúci život slovanského obyvateľstva v hornom Novohrade. To tisícročie je vzorovou ukážkou, ako ľudia dokážu prežiť bez toho, aby úplne zničili prostredie okolo seba. Takže máme na čo byť hrdí! Bude len treba zachytiť signály, ktoré k nám Európska únia vysiela. Tie signály nie sú hocijaké. Prostredníctvom svojich fondov chce únia podporiť obnovu toho, čo nám pravdepodobne ešte ostalo v génoch po našich predkoch. Vidinský starosta je, tak sa zdá, pragmatik. Chápe, že len samotné čakanie na rozvoj Lučenca nestačí. Preto sa chce zapojiť aj do spoločných aktivít obcí na severozápade. Veď cez Vidinú, popri Krivánskom potoku, vedie najjednoduchšia cestička do turisticky cenných lokalít horného Novohradu. Vie aj to, že práve takéto spájanie prináša možnosť uchádzať sa o prostriedky z fondov EÚ. Práve tieto prostriedky môžu vyriešiť takmer neriešiteľné problémy v infraštruktúre Vidinej.

Najčítanejšie na My Novohrad

Inzercia - Tlačové správy

 1. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 2. Schátrali tam kúpele, palác aj železnica. Ako kedysi vyzeralo Trnavské mýto?
 3. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 4. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 5. „Prezlečte“ svoj domov! V móde je šetrenie peňazí aj prírody
 6. Môžu byť kancelárie pripravené na budúcnosť?
 7. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 8. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 9. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 10. Znalec slovenského brandy
 1. Tesco announces net-zero target of 2035 for its operations
 2. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 3. Lekárska prehliadka pre cudzincov je v Nitre, aj bez objednania
 4. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 5. Rozšírená realita a ovládanie na diaľku
 6. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 7. Trnavské mýto: Od centrálneho trhoviska ku kongresovej sále
 8. „Prezlečte“ svoj domov! V móde je šetrenie peňazí aj prírody
 9. Spravte si zásoby zdravia
 10. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 8 269
 2. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 4 924
 3. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi 4 358
 4. Slovenský orloj – svetová atrakcia 4 103
 5. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 604
 6. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 3 592
 7. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 387
 8. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 152
 9. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 034
 10. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád 2 588

Blogy SME

 1. Stanislav Martinčko: R.Fico sa stal kajúcnikom č.1 !!!
 2. Tomáš Mihalík: Depopulačná konšpiračná teória o vakcínach. Sú antivaxeri vždy o krok pred tajnou svetovou elitou alebo je to naopak?
 3. Ingrid Škropeková: Manažér, riaditeľ, upratovačka, chlap či žena. Na ARO je jedno, kým ste. Keď vám povedia, otočte sa mi ritkou, tak sa tou ritkou otočíte.
 4. Rudolf Pado: Bordel, ktorý nikto nekontroluje
 5. Ľubomír Maretta: Čašníčka
 6. Štefan Vidlár: Ex Robo coskoro
 7. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
 8. Jozef Černek: Tatiko takmer antiškôlkár
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 166
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 15 031
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 7 198
 4. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 892
 5. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 5 551
 6. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 326
 7. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 4 271
 8. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 790
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 5. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Renáte Kocúrovej sa medailová zbierka utešene rozrastá.

Učiteľka z Lovinobane dosiahla fantastický úspech.


3 h

Keď sa v zime cítite na začiatku behu z pohľadu teploty pohodlne, budete mať problém! Konštatoval v našom podcaste odborník na behanie Rastislav Magna z Intersportu.


6 h
Jozef Ondzik vpočas tvorivej dielni v Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci.

Novohradské osvetové stredisko pripravilo pre členov oblastného klubu AMFO víkend s fotografiou.


(rv) 7 h
Opravy sa dočká aj obchvat Fiľakova

Rekonštrukcia si vyžiada približne mesiac trvajúce dopravné obmedzenia.


(vr) 22 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V ankete uspelo až päť žilinských lekárov.


23. sep

Opitý vodič BMW zrovnal so zemou stĺp verejného osvetlenia. Ťažko zranenému vodičovi druhého auta poskytol prvú pomoc hasič mimo služby.


7 h

Z miesta, na ktoré pred dvadsiatimi rokmi ľudia prichádzali s radosťou, sa stal objekt, od akého obyvatelia radšej odvrátia zrak. Avšak, možno už nie nadlho.


22 h

Vodiči musia počítať so zdržaním.


23. sep

Blogy SME

 1. Stanislav Martinčko: R.Fico sa stal kajúcnikom č.1 !!!
 2. Tomáš Mihalík: Depopulačná konšpiračná teória o vakcínach. Sú antivaxeri vždy o krok pred tajnou svetovou elitou alebo je to naopak?
 3. Ingrid Škropeková: Manažér, riaditeľ, upratovačka, chlap či žena. Na ARO je jedno, kým ste. Keď vám povedia, otočte sa mi ritkou, tak sa tou ritkou otočíte.
 4. Rudolf Pado: Bordel, ktorý nikto nekontroluje
 5. Ľubomír Maretta: Čašníčka
 6. Štefan Vidlár: Ex Robo coskoro
 7. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
 8. Jozef Černek: Tatiko takmer antiškôlkár
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 166
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 15 031
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 7 198
 4. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 892
 5. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 5 551
 6. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 326
 7. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 4 271
 8. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 790
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 5. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu