Piatok, 24. september, 2021 | Meniny má Ľuboš, ĽuborKrížovkyKrížovky

R. Čičmanec: Neustále napredujeme. Týka sa to techniky, noviniek aj organizácie

Na slovíčko s predsedom Oblastného futbalového zväzu Lučenec.

Radoslav Čičmanec, predseda Oblastného futbalového zväzu Lučenec.Radoslav Čičmanec, predseda Oblastného futbalového zväzu Lučenec. (Zdroj: MARCELA BALLOVÁ)
LUČENEC. Už sú tomu dva roky, čo si futbaloví činovníci klubov, účinkujúcich v súťažiach, ktoré riadi Oblastný futbalový zväz Lučenec, dali zraz na volebnej konferencii. Vtedy sa postu šéfa spomínanej inštitúcie zhostil Radoslav Čičmanec. Na sklonku tohto roka sa futbalová partia stretla opäť. My sme v súvislosti s bilancovaním uplynulej dvojročnice ObFZ Lučenec položili niekoľko otázok jeho predsedovi Radoslavovi Čičmancovi.

V uplynulom volebnom období sa vedenie zväzu snažilo vysporiadať pozemky pod budovou, v ktorej ObFZ Lučenec sídli. V akom stave je riešenie tohto problému?

Ešte v minulom volebnom období sme v spolupráci so SZTK, SFZ a mestom Lučenec vysporiadali pozemky pod administratívnou budovou, v ktorej ObFZ Lučenec sídli. V súčasnom volebnom období sme sa v tomto smere posunuli ďalej. Budova aj pozemky sú aktuálne majetkom Slovenského futbalového zväzu. Po návšteve prezidenta SFZ Jána Kováčika a rokovania na výkonnom výbore sme dospeli k záveru, že vzhľadom na zlý stav budovy bude pre nás najlepšie, ak sa so SZF dohodneme a nehnuteľnosť získame do správcovstva. Našou ďalšou snahou bude aj s pomocou SFZ budovu zrekonštruovať a jej časť využívať na komerčné účely. To nášmu oblastnému zväzu prinesie financie, ktoré bude môcť ďalej posúvať klubom vo svojej pôsobnosti. Určite to prispeje k zlepšeniu ich ekonomickej situácie.

Už druhý rok funguje Informačný systém slovenského futbalu (ISSF), ktorý v podstate vytvoril obrovskú sieť, súčasťou ktorej sú povinne všetky kluby aj zväzy. S akými ohlasmi naň sa stretávate?

Počas uplynulých dvoch rokov sa ISSF u nás plne etabloval. Dnes si ho kluby aj široká futbalová verejnosť pochvaľujú, keďže informovanosť aj prehľadnosť sa zvýšili. Systém zároveň odbúral značné množstvo papierovačiek. Škála jeho funkcií sa postupne rozširuje. Aktuálne ponúka podrobné štatistiky, zápisy zo stretnutí, správy delegovaných osôb, podnety na komisie a spomínané spracovanie matričných úkonov. Modernizáciou výpočtovej techniky na našom sekretariáte sú tieto úkony spracované na požiadanie. Systém zaznamenal pozitívny ohlas zo strany klubov aj širokej športovej verejnosti.

Zaregistrovali sme aj zmeny na webovej stránke ObFZ Lučenec...

Samozrejme, aj tá sa zmodernizovala, keďže predošlá už nespĺňala moderné technické parametre. Okrem toho sa viackrát stala terčom hackerov. Takže máme novú, modernú stránku, na ktorú sme tiež zaznamenali pozitívne ohlasy. Obsahuje všetky informácie súvisiace s dianím na našom zväze, kluby si tu môžu stiahnuť potrebné tlačivá, pravidelne zverejňujeme úradné správy.

Zaujímavosťou je aj súťaž prípraviek, ktorá odštartovala po vašom nástupe do funkcie šéfa ObFZ Lučenec.

Po skúsenostiach z minulosti a po márnej snahe dovolať sa podpory a spolupráce na pôde SFZ a SsFZ aspoň v mládežníckych súťažiach, sme si vysúkali rukávy a začali konať. Mládežnícka základňa v našom regióne sa začala hrozivo zmenšovať. Preto sme založili súťaž prípraviek ObFZ. V podstate kopíruje pravidlá krajskej súťaže. Svojou nižšou náročnosťou na počty hráčov ponúka družstvám možnosť pripraviť si postupne, po ročníkoch, dostatočný počet odchovancov pre kategórie mladších a starších žiakov.

Koľko družstiev účinkuje v tejto súťaži?

Aktuálne prebieha jej prvý ročník, keďže ten vlaňajší sme označili prívlastkom nultý. Účinkuje v nej šesť družstiev, ktoré si súťaž v podstate riadia sami. ObFZ plní len funkciu jej koordinátora. V súťaži sa nevedie tabuľka, pretože moderný trend vo výchove najmenších futbalistov preferuje najmä radosť z hry a je zameraný na vypestovanie tréningových návykov u najmenších futbalistov. Osobne ma poteší, ak sa do tejto súťaže zapoja aj ďalšie družstvá. Veď po našom vzore sa touto cestou vydali aj ObFZ Rimavská Sobota a Zvolen.

Je ešte niečo, čo by ste v súvislosti s prácou s mládežou chceli vyzdvihnúť?

Rád by som pripomenul, že na území, ktoré je v pôsobnosti nášho zväzu, konkrétne v Radzovciach, sa naďalej organizuje tradičný medzinárodný turnaj mladších žiakov. Náš zväz ho podporuje. Minulý rok sme sa stali organizátorom zimného halového turnaja O novohradskú kopačku, ktorý SsFZ zahrnul na našu žiadosť do svojho kalendára dotovaných turnajov. Mrzí ma, že v kalendári športových akcií tento rok chýbal tradičný Memoriál K. Borhyho mladšieho dorastu. Táto akcia mala doposiaľ veľmi dobré meno v celom kraji. Verím, že v nasledujúcom roku sa jeho tradícia oživí a jeho organizátor - LAFC Lučenec, sa opäť vráti k jeho obnoveniu, prípadne aj s pomocou ObFZ. Tento rok sme tiež organizačne zastrešili Turnaj výberov OBFZ Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Lučenec, týkajúci sa kategórie U13. Prebiehal v Kalinove, pričom náš výber sa stal jeho suverénnym víťazom. Okrem toho bolo 5 hráčov z tohto výberu nominovaných do krajského výberu. Vzhľadom na prvoligovú konkurenciu z Rimavskej Soboty, z radov ktorej bolo tiež nominovaných päť hráčov, to považujem za obrovský úspech. Následne bol z krajského výberu nominovaný jeden náš hráč a dvaja náhradníci do tímu s celoslovenskou úrovňou do Ružomberka. V tejto kategórii sme už veľmi dávno takýto úspech nezaznamenali.

Veľmi dobre vieme, že neoddeliteľnou súčasťou futbalu je aj diplomacia. Ako je na tom v tomto smere ObFZ Lučenec?

V tejto oblasti sa musíme pochváliť úspechom. Náš zväz zaujal najvyšší orgán v Banskej Bystrici svojou ponukou organizovať seminár alebo školenie SsFZ v Lučenci alebo jeho okolí. A tak sme vo februári privítali v lučeneckom Pelikáne na dvojdňovom seminári delegátov III., IV. a V. líg SsFZ a tiež väčšinu členov výkonného výboru. Úroveň a organizáciu tejto akcie si všetci pochvaľovali. V takýchto aktivitách budeme určite pokračovať, keďže sa v rámci kraja chceme zviditeľniť. Veľmi nás potešila návšteva prezidenta SFZ Jána Kováčika a sekretára SsFZ Ladislava Matejku na pôde ObFZ. Počas nej sme v rámci mimoriadneho zasadnutia výkonného výboru spoločne prebrali otázky týkajúce sa nášho oblastného zväzu a predostreli sme naše návrhy ohľadom riešenia spomínanej situácie s budovou na Čajkovského ulici. Potom sme sa spoločne zúčastnili spoločensko -kultúrnej akcii v Starej Haliči, ktorá prebiehala pod názvom Futbalista storočia. Bolo to vydarené podujatie, za ktoré sa chcem jeho organizátorom ešte raz poďakovať.

Vieme, že oblastný zväz podporuje aj iné akcie...

Áno, pravidelne finančne podporujeme tradičné turnaje dospelých - Memoriál Štefana Hronca v Kokave nad Rimavicou, Memoriál Evalda Kantoráka v Cinobani či Memoriál Milana Zavaterníka v Poltári. Zúčastňujeme sa turnajov v Starej Haliči a Haliči. Naďalej našou prioritou zostávajú mládežnícke turnaje. Keďže ešte v minulom volebnom období sme získali akreditáciu od rezortu školstva, vedy a výskumu SR na školenia trénerov Gratsroots 1. kvalifikačnej triedy - licencie C, tak sa snažíme s ročnou pravidelnosťou organizovať pod záštitou TMK školenia pre nových trénerov a tiež doškoľovacie školenia na predĺženie licencie C. Za posledné dva roky sme zorganizovali jedno nové školenie, kde bolo vyškolených 13 nových trénerov licencie C a realizoval sa jeden doškoľovací seminár, kde si obnovili licencie 17 tréneri (2014). Toto však nie sú jediné školenia prebiehajúce na pôde ObFZ. Tiež pravidelne organizujeme školenia zdravotníkov pod vedením ZK. Za posledné dva roky sme vyškolili mnoho nových zdravotníkov.

Ako je to so zastúpením rozhodcov a delegátov oblastného zväzu vo vyšších štruktúrach?

Čo sa týka počtu našich rozhodcov (21), sme tretím najzastúpenejším zväzom v SsFZ. Dvaja naši rozhodcovia pôsobia v SFZ. V súťažiach SsFZ máme osem delegátov a v súťažiach SFZ troch.

Na začiatku tohto roka ste obnovili tradíciu populárneho Turnaja o pohár predsedu ObFZ. Podujatie je záležitosťou výberov lučeneckého, veľkokrtíšskeho, rimavskosobotského, zvolenského, žiarskeho a banskobystrického oblastného zväzu. Plánujete organizovať túto akciu aj naďalej?

V januári tohto roka bola z našej iniciatívy obnovená tradícia Turnaja o pohár predsedu ObFZ. Toto podujatie sa týka výberov oblastných zväzov v Lučenci, Veľkom Krtíši, Rimavskej Sobote, Zvolene, Žiari nad Hronom a Banskej Bystrici. Toto podujatie prebehlo po dvoch rokoch, keď zastalo na neochote zorganizovať ho iným oblastným zväzom. Na turnaj boli nominovaní hráči z družstiev účinkujúcich v našej oblastnej súťaži. Viedol ich Ladislav Bernáth. Napokon sa stali víťazmi podujatia. Na začiatku budúceho roka, konkrétne 16. januára, sa zúčastníme ďalšieho ročníka tohto turnaja. Tentokrát ho organizačne zastreší ObFZ Banská Bystrica. Hrdí sme aj na náš pravidelný Zimný pohár, ktorý nám závidia aj ostatné oblastné zväzy. Prebieha v mesiacoch február - marec. Pre prihlásené družstvá je dobrou prípravou na súťažné zápasy. Posledné dva ročníky sa jeho finále uskutočnilo netradične 1. mája. Malo to však svoje opodstatnenie, keďže to finálovým duelom dodalo dôstojnejšiu atmosféru.

Dozvedeli sme sa, že ObFZ Lučenec už čoskoro prekvapí širokú futbalovú verejnosť novým logom ...

Súvisí to so snahou napredovať a modernizovať náš zväz. Logo ObFZ Lučenec v ustálenej podobe v podstate doposiaľ ani neexistovalo. Používali sme len vlajočku, ktorej fotka logo nahrádzala. Takže už čoskoro športovej verejnosti predstavíme naše nové logo.

Čo by ste zapriali futbalovej verejnosti na prahu nového roka?

Hráčom najmä veľa zdravia, nech sa im zranenia vyhýbajú a svojim fanúšikom robia len radosť. Klubom veľa fanúšikov a dobré výsledky. Funkcionárom veľa zdaru pri riešení vecí prospešných futbalu. Rozhodcom a delegátom pevné nervy a samé vydarené zápasy. No a širokej futbalovej verejnosti veľa zdravia, šťastia, lásky, pracovných aj súkromných úspechov a najmä zábavy a potešenia na našich športoviskách.

Najčítanejšie na My Novohrad

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 2. „Prezlečte“ svoj domov! V móde je šetrenie peňazí aj prírody
 3. Môžu byť kancelárie pripravené na budúcnosť?
 4. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 5. Schátrali tam kúpele, palác aj železnica. Ako kedysi vyzeralo Trnavské mýto?
 6. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 7. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 8. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 9. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 10. Znalec slovenského brandy
 1. Tesco announces net-zero target of 2035 for its operations
 2. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 3. Lekárska prehliadka pre cudzincov je v Nitre, aj bez objednania
 4. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 5. Rozšírená realita a ovládanie na diaľku
 6. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 7. Trnavské mýto: Od centrálneho trhoviska ku kongresovej sále
 8. „Prezlečte“ svoj domov! V móde je šetrenie peňazí aj prírody
 9. Spravte si zásoby zdravia
 10. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 7 539
 2. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi 5 891
 3. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 5 099
 4. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 4 150
 5. Slovenský orloj – svetová atrakcia 3 795
 6. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 533
 7. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 312
 8. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 134
 9. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 124
 10. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád 2 596

Blogy SME

 1. Miroslav Lisinovič: Z mojej papierovej dielne: Kostol nanebovzatia Panny Márie v Tismicích
 2. Igor André: Generačná chudoba, no a?!
 3. Lukáš Zeleník: James Bond: Ako pozrieť všetky filmy za 10 minút
 4. Café Európa: Kam smeruje Európska únia?
 5. Eva Gallova: Aj ja som bola na hubách
 6. Jozo Peric: V súvislosti s rozhodnutím OPEC+ a opätovným otvorením trhu v Číne ceny ropy rastú
 7. Lucia Žárska: Ako slávne celebrity ovplyvňujú akciové tituly?
 8. Stanislav Martinčko: R.Fico sa stal kajúcnikom č.1 !!!
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 360
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 14 195
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 6 343
 4. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 960
 5. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 431
 6. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 4 837
 7. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 4 507
 8. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 802
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Nenechajte si ujsť ďalší diel LIVE diskusie na tému zelenej energie s fundovanými hosťami už v utorok 28. septembra o 11:00 hod.


34m
Bitku pri Lučenci si pripomenú v Lučenci, sériou podujatí, Jedným z nich bude aj "zverejnenie" nadrozmerného komixu.

Avizované netradičné spracovanie významnej historickej udalosti sa predstaví verejnosti.


(rv) 4 h
Obec Ľuboreč v okrese Lučenec chce pomôcť rozvoju cestovného ruchu pri rovnomennej vodnej nádrži. Na tento účel prenajala aj obecný pozemok pri vodnej ploche, vznikne na ňom nové ubytovanie a požičovňa športových potrieb. Na snímke vodná nádrž Ľuboreč.

V budúcnosti by chceli naopak dostať do majetku obce prístupovú cestu k vodnej nádrži.


TASR 5 h
Renáte Kocúrovej sa medailová zbierka utešene rozrastá.

Učiteľka z Lovinobane dosiahla fantastický úspech.


9 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Opitý vodič BMW zrovnal so zemou stĺp verejného osvetlenia. Ťažko zranenému vodičovi druhého auta poskytol prvú pomoc hasič mimo služby.


13 h

V ankete uspelo až päť žilinských lekárov.


23. sep

Z miesta, na ktoré pred dvadsiatimi rokmi ľudia prichádzali s radosťou, sa stal objekt, od akého obyvatelia radšej odvrátia zrak. Avšak, možno už nie nadlho.


23. sep

Nad Horehroním sa už Nízke Tatry belejú.


22. sep

Blogy SME

 1. Miroslav Lisinovič: Z mojej papierovej dielne: Kostol nanebovzatia Panny Márie v Tismicích
 2. Igor André: Generačná chudoba, no a?!
 3. Lukáš Zeleník: James Bond: Ako pozrieť všetky filmy za 10 minút
 4. Café Európa: Kam smeruje Európska únia?
 5. Eva Gallova: Aj ja som bola na hubách
 6. Jozo Peric: V súvislosti s rozhodnutím OPEC+ a opätovným otvorením trhu v Číne ceny ropy rastú
 7. Lucia Žárska: Ako slávne celebrity ovplyvňujú akciové tituly?
 8. Stanislav Martinčko: R.Fico sa stal kajúcnikom č.1 !!!
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 360
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 14 195
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 6 343
 4. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 960
 5. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 431
 6. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 4 837
 7. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 4 507
 8. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 802
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu