Nedeľa, 17. január, 2021 | Meniny má NatašaKrížovkyKrížovky

R. Čičmanec: Neustále napredujeme. Týka sa to techniky, noviniek aj organizácie

Na slovíčko s predsedom Oblastného futbalového zväzu Lučenec.

Radoslav Čičmanec, predseda Oblastného futbalového zväzu Lučenec.Radoslav Čičmanec, predseda Oblastného futbalového zväzu Lučenec. (Zdroj: MARCELA BALLOVÁ)
LUČENEC. Už sú tomu dva roky, čo si futbaloví činovníci klubov, účinkujúcich v súťažiach, ktoré riadi Oblastný futbalový zväz Lučenec, dali zraz na volebnej konferencii. Vtedy sa postu šéfa spomínanej inštitúcie zhostil Radoslav Čičmanec. Na sklonku tohto roka sa futbalová partia stretla opäť. My sme v súvislosti s bilancovaním uplynulej dvojročnice ObFZ Lučenec položili niekoľko otázok jeho predsedovi Radoslavovi Čičmancovi.

V uplynulom volebnom období sa vedenie zväzu snažilo vysporiadať pozemky pod budovou, v ktorej ObFZ Lučenec sídli. V akom stave je riešenie tohto problému?

Ešte v minulom volebnom období sme v spolupráci so SZTK, SFZ a mestom Lučenec vysporiadali pozemky pod administratívnou budovou, v ktorej ObFZ Lučenec sídli. V súčasnom volebnom období sme sa v tomto smere posunuli ďalej. Budova aj pozemky sú aktuálne majetkom Slovenského futbalového zväzu. Po návšteve prezidenta SFZ Jána Kováčika a rokovania na výkonnom výbore sme dospeli k záveru, že vzhľadom na zlý stav budovy bude pre nás najlepšie, ak sa so SZF dohodneme a nehnuteľnosť získame do správcovstva. Našou ďalšou snahou bude aj s pomocou SFZ budovu zrekonštruovať a jej časť využívať na komerčné účely. To nášmu oblastnému zväzu prinesie financie, ktoré bude môcť ďalej posúvať klubom vo svojej pôsobnosti. Určite to prispeje k zlepšeniu ich ekonomickej situácie.

Už druhý rok funguje Informačný systém slovenského futbalu (ISSF), ktorý v podstate vytvoril obrovskú sieť, súčasťou ktorej sú povinne všetky kluby aj zväzy. S akými ohlasmi naň sa stretávate?

Počas uplynulých dvoch rokov sa ISSF u nás plne etabloval. Dnes si ho kluby aj široká futbalová verejnosť pochvaľujú, keďže informovanosť aj prehľadnosť sa zvýšili. Systém zároveň odbúral značné množstvo papierovačiek. Škála jeho funkcií sa postupne rozširuje. Aktuálne ponúka podrobné štatistiky, zápisy zo stretnutí, správy delegovaných osôb, podnety na komisie a spomínané spracovanie matričných úkonov. Modernizáciou výpočtovej techniky na našom sekretariáte sú tieto úkony spracované na požiadanie. Systém zaznamenal pozitívny ohlas zo strany klubov aj širokej športovej verejnosti.

Zaregistrovali sme aj zmeny na webovej stránke ObFZ Lučenec...

Samozrejme, aj tá sa zmodernizovala, keďže predošlá už nespĺňala moderné technické parametre. Okrem toho sa viackrát stala terčom hackerov. Takže máme novú, modernú stránku, na ktorú sme tiež zaznamenali pozitívne ohlasy. Obsahuje všetky informácie súvisiace s dianím na našom zväze, kluby si tu môžu stiahnuť potrebné tlačivá, pravidelne zverejňujeme úradné správy.

Zaujímavosťou je aj súťaž prípraviek, ktorá odštartovala po vašom nástupe do funkcie šéfa ObFZ Lučenec.

Po skúsenostiach z minulosti a po márnej snahe dovolať sa podpory a spolupráce na pôde SFZ a SsFZ aspoň v mládežníckych súťažiach, sme si vysúkali rukávy a začali konať. Mládežnícka základňa v našom regióne sa začala hrozivo zmenšovať. Preto sme založili súťaž prípraviek ObFZ. V podstate kopíruje pravidlá krajskej súťaže. Svojou nižšou náročnosťou na počty hráčov ponúka družstvám možnosť pripraviť si postupne, po ročníkoch, dostatočný počet odchovancov pre kategórie mladších a starších žiakov.

Koľko družstiev účinkuje v tejto súťaži?

Aktuálne prebieha jej prvý ročník, keďže ten vlaňajší sme označili prívlastkom nultý. Účinkuje v nej šesť družstiev, ktoré si súťaž v podstate riadia sami. ObFZ plní len funkciu jej koordinátora. V súťaži sa nevedie tabuľka, pretože moderný trend vo výchove najmenších futbalistov preferuje najmä radosť z hry a je zameraný na vypestovanie tréningových návykov u najmenších futbalistov. Osobne ma poteší, ak sa do tejto súťaže zapoja aj ďalšie družstvá. Veď po našom vzore sa touto cestou vydali aj ObFZ Rimavská Sobota a Zvolen.

Je ešte niečo, čo by ste v súvislosti s prácou s mládežou chceli vyzdvihnúť?

Rád by som pripomenul, že na území, ktoré je v pôsobnosti nášho zväzu, konkrétne v Radzovciach, sa naďalej organizuje tradičný medzinárodný turnaj mladších žiakov. Náš zväz ho podporuje. Minulý rok sme sa stali organizátorom zimného halového turnaja O novohradskú kopačku, ktorý SsFZ zahrnul na našu žiadosť do svojho kalendára dotovaných turnajov. Mrzí ma, že v kalendári športových akcií tento rok chýbal tradičný Memoriál K. Borhyho mladšieho dorastu. Táto akcia mala doposiaľ veľmi dobré meno v celom kraji. Verím, že v nasledujúcom roku sa jeho tradícia oživí a jeho organizátor - LAFC Lučenec, sa opäť vráti k jeho obnoveniu, prípadne aj s pomocou ObFZ. Tento rok sme tiež organizačne zastrešili Turnaj výberov OBFZ Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Lučenec, týkajúci sa kategórie U13. Prebiehal v Kalinove, pričom náš výber sa stal jeho suverénnym víťazom. Okrem toho bolo 5 hráčov z tohto výberu nominovaných do krajského výberu. Vzhľadom na prvoligovú konkurenciu z Rimavskej Soboty, z radov ktorej bolo tiež nominovaných päť hráčov, to považujem za obrovský úspech. Následne bol z krajského výberu nominovaný jeden náš hráč a dvaja náhradníci do tímu s celoslovenskou úrovňou do Ružomberka. V tejto kategórii sme už veľmi dávno takýto úspech nezaznamenali.

Veľmi dobre vieme, že neoddeliteľnou súčasťou futbalu je aj diplomacia. Ako je na tom v tomto smere ObFZ Lučenec?

V tejto oblasti sa musíme pochváliť úspechom. Náš zväz zaujal najvyšší orgán v Banskej Bystrici svojou ponukou organizovať seminár alebo školenie SsFZ v Lučenci alebo jeho okolí. A tak sme vo februári privítali v lučeneckom Pelikáne na dvojdňovom seminári delegátov III., IV. a V. líg SsFZ a tiež väčšinu členov výkonného výboru. Úroveň a organizáciu tejto akcie si všetci pochvaľovali. V takýchto aktivitách budeme určite pokračovať, keďže sa v rámci kraja chceme zviditeľniť. Veľmi nás potešila návšteva prezidenta SFZ Jána Kováčika a sekretára SsFZ Ladislava Matejku na pôde ObFZ. Počas nej sme v rámci mimoriadneho zasadnutia výkonného výboru spoločne prebrali otázky týkajúce sa nášho oblastného zväzu a predostreli sme naše návrhy ohľadom riešenia spomínanej situácie s budovou na Čajkovského ulici. Potom sme sa spoločne zúčastnili spoločensko -kultúrnej akcii v Starej Haliči, ktorá prebiehala pod názvom Futbalista storočia. Bolo to vydarené podujatie, za ktoré sa chcem jeho organizátorom ešte raz poďakovať.

Vieme, že oblastný zväz podporuje aj iné akcie...

Áno, pravidelne finančne podporujeme tradičné turnaje dospelých - Memoriál Štefana Hronca v Kokave nad Rimavicou, Memoriál Evalda Kantoráka v Cinobani či Memoriál Milana Zavaterníka v Poltári. Zúčastňujeme sa turnajov v Starej Haliči a Haliči. Naďalej našou prioritou zostávajú mládežnícke turnaje. Keďže ešte v minulom volebnom období sme získali akreditáciu od rezortu školstva, vedy a výskumu SR na školenia trénerov Gratsroots 1. kvalifikačnej triedy - licencie C, tak sa snažíme s ročnou pravidelnosťou organizovať pod záštitou TMK školenia pre nových trénerov a tiež doškoľovacie školenia na predĺženie licencie C. Za posledné dva roky sme zorganizovali jedno nové školenie, kde bolo vyškolených 13 nových trénerov licencie C a realizoval sa jeden doškoľovací seminár, kde si obnovili licencie 17 tréneri (2014). Toto však nie sú jediné školenia prebiehajúce na pôde ObFZ. Tiež pravidelne organizujeme školenia zdravotníkov pod vedením ZK. Za posledné dva roky sme vyškolili mnoho nových zdravotníkov.

Ako je to so zastúpením rozhodcov a delegátov oblastného zväzu vo vyšších štruktúrach?

Čo sa týka počtu našich rozhodcov (21), sme tretím najzastúpenejším zväzom v SsFZ. Dvaja naši rozhodcovia pôsobia v SFZ. V súťažiach SsFZ máme osem delegátov a v súťažiach SFZ troch.

Na začiatku tohto roka ste obnovili tradíciu populárneho Turnaja o pohár predsedu ObFZ. Podujatie je záležitosťou výberov lučeneckého, veľkokrtíšskeho, rimavskosobotského, zvolenského, žiarskeho a banskobystrického oblastného zväzu. Plánujete organizovať túto akciu aj naďalej?

V januári tohto roka bola z našej iniciatívy obnovená tradícia Turnaja o pohár predsedu ObFZ. Toto podujatie sa týka výberov oblastných zväzov v Lučenci, Veľkom Krtíši, Rimavskej Sobote, Zvolene, Žiari nad Hronom a Banskej Bystrici. Toto podujatie prebehlo po dvoch rokoch, keď zastalo na neochote zorganizovať ho iným oblastným zväzom. Na turnaj boli nominovaní hráči z družstiev účinkujúcich v našej oblastnej súťaži. Viedol ich Ladislav Bernáth. Napokon sa stali víťazmi podujatia. Na začiatku budúceho roka, konkrétne 16. januára, sa zúčastníme ďalšieho ročníka tohto turnaja. Tentokrát ho organizačne zastreší ObFZ Banská Bystrica. Hrdí sme aj na náš pravidelný Zimný pohár, ktorý nám závidia aj ostatné oblastné zväzy. Prebieha v mesiacoch február - marec. Pre prihlásené družstvá je dobrou prípravou na súťažné zápasy. Posledné dva ročníky sa jeho finále uskutočnilo netradične 1. mája. Malo to však svoje opodstatnenie, keďže to finálovým duelom dodalo dôstojnejšiu atmosféru.

Dozvedeli sme sa, že ObFZ Lučenec už čoskoro prekvapí širokú futbalovú verejnosť novým logom ...

Súvisí to so snahou napredovať a modernizovať náš zväz. Logo ObFZ Lučenec v ustálenej podobe v podstate doposiaľ ani neexistovalo. Používali sme len vlajočku, ktorej fotka logo nahrádzala. Takže už čoskoro športovej verejnosti predstavíme naše nové logo.

Čo by ste zapriali futbalovej verejnosti na prahu nového roka?

Hráčom najmä veľa zdravia, nech sa im zranenia vyhýbajú a svojim fanúšikom robia len radosť. Klubom veľa fanúšikov a dobré výsledky. Funkcionárom veľa zdaru pri riešení vecí prospešných futbalu. Rozhodcom a delegátom pevné nervy a samé vydarené zápasy. No a širokej futbalovej verejnosti veľa zdravia, šťastia, lásky, pracovných aj súkromných úspechov a najmä zábavy a potešenia na našich športoviskách.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 4. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 5. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 6. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
 1. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 2. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 3. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 21 312
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 15 556
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 7 705
 4. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 7 585
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 517
 6. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 185
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 318
 8. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 298
 9. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 165
 10. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 6 017
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Aj v našom regióne začne od zajtra celoplošné skríningové testovanie

Potrvá až do 26. januára. Potom sa dozvieme kto bude patriť medzi lepšie alebo horšie okresy.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Rozsiahla rekonštrukcia prebieha podľa plánu

V Poltári vynovujú kultúrny dom, dočkajú sa aj digitálneho kina.

Kultúrny dom v Poltári sa dočkal rozsiahlej rekonštrukcie.

Lučenec sa po prehre s moskovským gigantom rozlúčil s Ligou majstrov

Novohradčania sa v aktuálnom ročníku prebojovali medzi 32 najlepších tímov Európy.

Mimel Lučenec.
Počas prvej etapy očkovania v rimavskosobotskej nemocnici.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Odišiel Ján Bartík

Hokejová rodina v Nitre stratila jedného zo svojich dlhoročných členov.

Druhý deň testovania v Nitre: Miera pozitivity klesla pod percento

Otestovať sa prišlo vyše 14-tisíc ľudí. Pozitívnych bolo podstatne menej ako pred týždňom.

V Topoľčanoch začali s očkovaním

Topoľčianska nemocnica začala s očkovaním svojich zamestnancov. K 15. januáru zaočkovala spolu 320 ľudí – zamestnancov nemocnice a ďalších zdravotníkov z mesta Topoľčany.

Už ste čítali?